Státní pozemkový úřad vydal rozhodnutí o vydání

26.01.2015 18:56

Státní pozemkový úřad rozhodl o vydání části zemědělských nemovitostí nárokovaných v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Biskupství ostravsko-opavskému Ostrava.

Státní pozemkový úřad vydal rozhodnutí o vydání
Foto: SPÚ
Popisek: Státní pozemkový úřad.

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, jako věcně a místně příslušný správní orgán Státního pozemkového úřadu (SPÚ), vydal rozhodnutí o vydání celkem 4 pozemků o celkové rozloze téměř 101 hektarů v k. ú. Heřmanovice, okres Bruntál, oprávněné osobě Biskupství ostravsko–opavskému Ostrava, jako právnímu nástupci Vratislavského arcibiskupství.

Tyto pozemky byly požadovány ve výzvě podané v březnu 2013 Lesům České republiky, s. p. (LČR) jako povinné osobě. V září 2013 oprávněná osoba Biskupství ostravsko-opavské podalo Státnímu pozemkovému úřadu jako správnímu orgánu návrh na vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj po přezkoumání všech podkladů a historických údajů, které byly dohledány i prostřednictvím historických rešerší zadaných institucím spravujícím archivní fondy, dospěl k závěru, že byly splněny podmínky pro vydání majetku stanovené zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Předmětný majetek přešel na stát na základě zákona č. 142/1947 Sb. o revisi první pozemkové reformy. Na základě první pozemkové reformy v roce 1919 nedošlo ke konfiskaci těchto pozemků, pouze podléhaly záboru, kdy sice došlo k omezení dispozičních práv vlastníka, ale vlastnictví zůstalo zachováno. Přechod majetku dle zákona č. 142/1947 Sb. je jednou ze skutečností vedoucí k majetkové křivdě dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (č. 428/2012 Sb., ust. § 5 odst. a). O přechodu majetku na stát byl pořizován zápis, kde byl uveden 9. srpen 1948 jako datum faktického převzetí majetku do vlastnictví státu, čímž byly splněny podmínky rozhodného období pro přechod majetku na stát (25. únor 1948 až 1. leden 1990).

Další, do současné doby vydaná rozhodnutí oprávněné osobě Biskupství ostravsko-opavské Ostrava:

V březnu 2014 byla mezi SPÚ a Biskupstvím ostravsko–opavským uzavřena, a následně schválena, dohoda o vydání 5 pozemků v k. ú. Heřmanovice (okres Bruntál) o výměře přibližně 1,3 hektarů.

Rozhodnutím z května 2014 rozhodl SPÚ jako správní orgán o nevydání pozemků o celkové výměře 64 hektarů k. ú. Železná (okres Bruntál), jelikož se jedná o Národní přírodní rezervaci Praděd.

Krajské pozemkové úřady prověřují veškeré nárokované nemovitosti jednotlivě a rozhodnutí o vydání či nevydání předmětných zemědělských nemovitostí se týká výhradně majetku ve výše uvedených výzvách. Skutečnosti vedoucí k tomuto rozhodnutí nelze vztahovat na ostatní podané výzvy této oprávněné osoby, které jsou v současné době stále předmětem správních řízení.

Informace o dalších rozhodnutích, která budou postupně vydávána k výzvám této oprávněné osoby, budou zveřejněny na webových stránkách Státního pozemkového úřadu: www.spucr.cz. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Agentura ochrany přírody a krajiny: Pro záchranu vzácných tesaříků se nesmí z Vlárského průsmyku odvážet skladované vytěžené dřevo

16:59 Agentura ochrany přírody a krajiny: Pro záchranu vzácných tesaříků se nesmí z Vlárského průsmyku odvážet skladované vytěžené dřevo

Odvozem dřeva v současné době by byla zdejší populace tesaříka alpského oslabována a poškozována.