Státní veterinární správa pro Plzeňský kraj provedla v roce 2017 téměř 732 000 preventivních vyšetření

24.02.2018 8:21

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (KVSP) v loňském roce řešila mezi závažnými nákazami mj. výskyt ptačí chřipky, tularemii u uhynulého zajíce a atypickou klusavku u ovcí. V oblasti dobrých životních podmínek a pohody zvířat provedli úřední veterinární lékaři cca 400 plánovaných a neplánovaných kontrol. V oblasti hygieny potravin se KVSP v rámci mimořádných akcí zaměřila na kontroly kebabů a také dozor v souvislosti s tzv. fipronilovou kauzou. Důsledné kontroly KVSP přinesly meziroční nárůst výběru pokut v Plzeňském kraji takřka na trojnásobek – na více než 1 milion Kč.

Státní veterinární správa pro Plzeňský kraj provedla v roce 2017 téměř 732 000 preventivních vyšetření
Foto: Státní veterinární správa
Popisek: Státní veterinární správa

Výrazný rozdíl ve vybraných pokutách KVSP za roky 2016 (necelých 400 tis. Kč) a 2017 je dán především legislativní změnou ve vybírání pokut v roce 2017, kdy KVSP začala nově sama vybírat pokuty za porušení zákona o potravinách. Dříve měl tuto kompetenci Celní úřad. Dalším důvodem nárůstu pokut jsou celkově vyšší ukládané částky, (průměr za 2016 – 3 651 Kč, zatímco za rok 2017 – 6 680 Kč).

V oblasti zdraví zvířat provedli loni úřední veterinární lékaři v Plzeňském kraji celkem 204 plánovaných kontrol a dále 105 neplánovaných kontrol z podnětu druhé strany a 53 kontrol mimořádných, zaměřených především na aktuální hrozby zavlečení nákaz do chovů drůbeže a prasat. Pro srovnání v roce 2016 bylo provedeno 191 plánovaných kontrol, 89 neplánovaných kontrol z podnětu a 47 mimořádných kontrol. Žádná nákaza ve velkochovech hospodářských zvířat nebyla naštěstí prokázána. Ze všech kontrol bylo 32 kontrol s porušením veterinárních předpisů, za které KVS pro Plzeňský kraj uložila sankce v řádu tisíců až desetitisíců korun.

Nejzávažnější nákazou byl jeden případ vysoce patogenní ptačí chřipky, který byl zjištěný koncem února v malochovu drůbeže v okr. Plzeň sever. Celý chov slepic a několika husí musel být bezodkladně utracen, utracená drůbež a vejce byla bezpečně zlikvidována v kafilérii a byla provedena opakovaná kompletní desinfekce celého hospodářství.

Nákaza africkým morem prasat, která se v polovině roku náhle objevila u divočáků na Zlínsku, se zatím díky rozsáhlým mimořádným veterinárním opatřením příliš nešíří. KVS pro Plzeňský kraj intenzivně vyšetřuje všechny uhynulé divočáky. Za oznámení nálezu uhynulého divočáka je vypláceno tzv. nálezné, které aktuálně činí 2 000 Kč. Všechna laboratorní vyšetření divočáků v našem kraji byla po celý rok negativní.

„Kontrola nákazové situace a zdravotního stavu hospodářských zvířat zahrnovala téměř 732 000 preventivních vyšetření zvířat na jednotlivé nákazy a drtivá většina byla negativní. Loni se prokázala nákaza tularemií u uhynulého zajíce v okr. Klatovy, zjištěna byla rovněž tzv. atypická klusavka u ovcí na Domažlicku,“ uvedl ředitel KVS pro Plzeňský kraj Václav Poláček.

V oblasti dobrých životních podmínek a pohody zvířat tzv. welfare, úřední veterinární lékaři provedli podobně jako v roce 2016 přes 250 kontrol v chovech hospodářských zvířat, v čemž jsou zahrnuty i kontroly podmíněnosti a kontroly pro dotační titul dobré životní podmínky zvířat. Mimo kontrol hospodářských zvířat bylo provedeno 246 kontrol, přes 70 % se jich uskutečnilo na základě konkrétních podnětů od veřejnosti, policie nebo jiných úřadů a to především při podezření na týrání psů, koček a ostatních zvířat. Pro srovnání, v roce 2016 proběhlo 380 kontrol, z nichž bylo téměř 60 % na základě podnětu.

„KVSP prověřila i několik podnětů na provozovatele tzv. množíren psů. Případy chovu desítek psů na Domažlicku nebo v Letinech na jižním Plzeňsku se podařilo po několika cílených kontrolách úspěšně dokončit a tyto chovy byly neprodleně ukončeny,“ doplnil Poláček a pokračoval: „Rovněž chov koní a několika koz v tzv. „útulku pro staré a týrané koně“, který opakovaně probíhal v nevyhovujících podmínkách u Vejprnic na severním Plzeňsku, byl definitivně uzavřen a odebraná týraná zvířata nebyla chovateli vrácena.“

V loňském roce KVSP v oblasti hygieny potravin uskutečnila obdobně jako v roce 2016 přes tři tisíce kontrol, při kterých byly zjišťovány závady zejména v dodržování správné hygienické praxe, odpovídající úrovně čistoty a stavebně technického stavu potravinářských prostor, v nichž se manipuluje s potravinami, ale také ve správnosti značení potravin, což je pro konečného spotřebitele nepostradatelné.

Kromě plánovaných hygienických kontrol bylo v loňském roce provedeno 11 mimořádných kontrolních akcí zaměřující se na aktuální hrozby pro zdraví lidí. Nejvíce závad bylo zjištěno při akci zaměřené na kebaby.

Mimořádné kontrolní akce zaměřené na sledování obsahu nežádoucích pesticidů v rámci Plzeňského kraje v produkovaných potravinách živočišného původu a také známého fipronilu ve vejcích místní provenience neprokázaly jejich přítomnost v hodnotách překračujících požadavky legislativy. Celkem za tímto účelem bylo provedeno 11 kontrol.

Všechna porážená jatečná zvířata podléhají před uvolněním pro lidskou spotřebu v Plzeňském kraji veterinární prohlídce pracovníků KVSP. Veterinárně je na porážkách prohlížen každý kus poraženého zvířete a podle výsledku této prohlídky je rozhodnuto o poživatelnosti či nepoživatelnosti masa a orgánů. V loňském roce bylo v Plzeňském kraji poraženo a veterinárně prohlédnuto téměř 150 tisíc kusů prasat a skotu, téměř 25 mil. drůbeže a cca 700 tis. králíků. V roce 2016 bylo poraženo v jednotlivých kategoriích o něco méně kusů s výjimkou králíků, kterých bylo poraženo o téměř 70 tisíc kusů více než v roce 2017.

„Nejzávažnějším kontrolním zjištěním v Plzeňském kraji v roce 2017 bylo odhalení neregistrovaného chovu s téměř 400 kusy prasat, na který byla navázána nelegální porážka a bourárna masa. Činnost porážky včetně bourání masa byla ihned úředně ukončena a s chovatelem zvířat a provozovatelem jatek v jedné osobě je vedeno správní řízení ve věci uložení pokuty,“ uzavřel Poláček.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pro Libertate: Stop zastrašovací kampani, nošení respirátorů ve školách, testování a nesmyslným karanténám! Zastaňme se našich dětí

12:43 Pro Libertate: Stop zastrašovací kampani, nošení respirátorů ve školách, testování a nesmyslným karanténám! Zastaňme se našich dětí

Bolesti břicha, hlavy, nechutenství, nespavost a také odcizení, stranění se kontaktů s jinými dětmi,…