TA ČR: V září se uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortů k projektu Optimální využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě

25.08.2017 12:26

Dne 14.září 2017 od 10 hodin se v budověTA ČR, Evropská 37, koná setkání s dodavateli a zástupci resortů k projektu MŽP - Optimální využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

TA ČR: V září se uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortů k projektu Optimální využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě
Foto: TA ČR
Popisek: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Setkání je určeno především dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v Programu BETA2 a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je zhodnocení mikroekonomických a makroekonomických, environmentálních a sociálních dopadů zavedení povinností vyplývajících ze směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o kvalitě paliv a 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a navazujících právních aktů EU, zejména z aktuálního "zimního balíčku" EK - „Clean Energy for All Europeans“ („Čistá energie pro všechny Evropany“), jehož součástí je také revize směrnice o obnovitelných zdrojích, následně i předpisů ČR. Výstup by měl zhodnotit efektivnost jednotlivých povinností uvedených ve směrnicích EU a v závěrech z jejich revize, ve vztahu k jednotlivým článkům v řetězci výroby a využití biopaliv a pohonných hmot (od pěstitelů biomasy po dodavatele pohonných hmot). Musí být také posuzovány náklady, které v souvislosti s plněním těchto povinností vznikají zúčastněným subjektům (vykazování a snižování emisí skleníkových plynů, využívání nepotravinářských a pokročilých biopaliv apod.). Součástí výstupu musí být také posouzení implementace OZE v dopravě z hlediska technického a technologického - jak současného stavu, tak možných trendů inovací. Výstup musí být zaměřena nejen horizontálně ale také vertikálně, tj. na zhodnocení dopadu (pozitiva, negativa) uvedených směrnic EU a závěrů jejich revizí na jednotlivé sektory (zemědělství, zpracovatelský a petrolejářský průmysl atd.). Na základě výstupu budou definovány možnosti rozvoje užití OZE v dopravě v ČR a limitujících faktorů, bude definována vize naplnění těchto cílů, budou navržena související opatření v oblasti legislativně právní a dotační politiky. Zároveň by měl být vyhodnocen dopad jednotlivých opatření na související sektory, např. pomocí makro a mikroekonomických modelů. Bližší informace je v osnově projektu.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je zadavatel je oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem jednání/konzultace je: diskuse nad vhodným nastavením projektu, nalezení možných limitů řešení a ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), zjištění možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. Tyto parametry mohou přítomní dodavatelé a zástupci resortů ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po registraci ZDE.

Registrovaným dodavatelům bude zaslána osnova projektu nejpozději 7 dnů před konáním.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČEZ ESCO hlásí další zlepšení výsledků. Tržby stouply v roce 2018 o více než čtvrtinu

20:21 ČEZ ESCO hlásí další zlepšení výsledků. Tržby stouply v roce 2018 o více než čtvrtinu

Finanční výsledky ČEZ ESCO se zlepšily zejména díky organickému růstu a zvětšujícímu se zájmu o prod…