Udržitelné město: ukázkové postupy i nové výzvy v praxi obcí na Konferenci Národní sítě Zdravých měst

02.12.2016 11:39

Za účasti mnoha vzácných hostů a téměř 200 zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v pražském Hotelu Jalta konference Národní sítě Zdravých měst ČR „UDRŽITELNÉ MĚSTO“.

Udržitelné město: ukázkové postupy i nové výzvy v praxi obcí na Konferenci Národní sítě Zdravých měst
Foto: Národní síť Zdravých měst ČR
Popisek: Konference Národní sítě Zdravých měst

Akce nejenže ukázala ta „nejudržitelnější“ certifikovaná místa v Česku, ale nabídla řadu inovací a inspirací z praxe měst a regionů na témata související s kvalitou úřadů, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. V odpolední části byla udělena prestižní ocenění pro nejpokročilejší udržitelná města, která systémově řídí procesy uvnitř úřadu a nezapomínají přitom komunikovat s občany.

23. Konference Národní sítě Zdravých měst (NSZM) proběhla pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a na tématech se velkou měrou podílely ministerstva životního prostředí, místního rozvoje a vnitra společně s Radou vlády pro udržitelný rozvoj a renomovaných institucí. Téměř 200 hostů přivítal předseda NSZM Petr Hermann. Následně se slova ujal Jan Kříž náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů a Jan Mareš z Odboru udržitelného rozvoje Úřadu vlády ČR. Prostřednictvím videozdravice účastníky rovněž uvítala Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Ve své řeči zdůraznila důležitost komunikace s občany, přičemž vycházela ze svého působení v pozici tajemnice ve Zdravém městě Třebíč. Zahajovací blok konference zakončil ředitel asociace Petr Švec, který ve své prezentaci představil aktivity Národní sítě Zdravých měst.

Následná dopolední panelová diskuse byla současně národní přehlídkou měst a obcí, které patří k „nejudržitelnějším“ v Česku a v oficiálním žebříčku naplňují nejvyšší certifikované příčky mezinárodní metody kvality místní Agenda 21 (MA21). Zdravá města Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a obec Křižánky potvrdily opětovně své kvality a jejich zástupci představili osvědčené postupy, ale zmínili i výzvy, které před nimi stojí. Otevřenost úřadu, chytré město, plánování s občany, urbanismus, udržitelné finanční, strategické, procesní řízení, obnovitelné zdroje a úspory, adaptace na klimatickou změnu, inovace a zajímavá technická řešení, osvětové akce k podpoře zdraví, zapojení mládeže a dětí, globální odpovědnost a mnohé další, to vše bylo tématem živé panelové diskuze.

V následujícím bloku s názvem Burza inspirací byly představeny další inspirace z regionů, městských částí Prahy i středně velkých měst. Samotná Burza byla rozdělena do dvou tematických částí. V první, týkající se plánování a urbanismu, vystoupila Zdravá města Jihlava, Jilemnice, Havlíčkův Brod a Zdravý kraj Vysočina s prezentacemi věnujícími se územnímu plánování a kultuře, urbanistickým studiím sídlišť, prioritám investičního rozvoje města či velmi důležitému tématu plánování pro zdraví na úrovni kraje. Druhá část byla věnovaná participaci a zapojení cílových skupin do rozvoje města/obce/regionu a Zdravá města Dačice, Valašské Klobouky, Zdravá městská část Praha 8 a Zdravá MAS Rozkvět diskutovala témata jako např. zapojení občanů do přípravy strategie, plánování s mladými, Fóra s veřejností v prostředí MAS či projektový inkubátor v praxi. Prezentující v bohaté panelové diskusi ukázali, co se jim podařilo v roce 2016 a jaké výzvy před nimi v nejbližší době leží.

Na konferenci plynule navázala slavnostní část večera, kde zástupci Zdravých měst převzali za své úspěchy a za dosažení nejvyšších příček MA21 zasloužená ocenění. Gratulaci, diplom a malou pozornost obdrželi zástupci jmenovaných míst z rukou významných hostí.

Titul Udržitelné město získala nejpokročilejší města v ČR, která dosáhla kategorie A dle Kritérií MA21 - Zdravá města Chrudim a Litoměřice. Jedná se o města, která dlouhodobě a efektivně uplatňují principy UR jak v rámci řízení samotného úřadu, tak ve vztahu k celkovému rozvoji města a všech jeho klíčových oblastí. Prestižní cenu předala oceněným Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj a Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí. „Je náš velký úkol říci občanům, co znamená udržitelné město. Jako gestor regionální politiky budeme za ministerstvo usilovat o to, aby udržitelný rozvoj byl ´trendy´ směrem, kudy v obcích dál. Věřím, že toto ocenění pomůže obcím nejen při žádostech o dotační zdroje.“

Titul Systémové město si odnáší Zdravá města Vsetín, Kopřivnice a Zdravá obec Křižánky – municipality, které dosáhly v rámci svého dlouhodobého postupu kategorie B dle Kritérií MA21. Jedná se o místa, jejichž strategické plánování a řízení je v souladu s principy udržitelného rozvoje, aktivně a dlouhodobě zapojují veřejnost a finančně podporují aktivity vzešlé z plánování s veřejností. Tuto cenu předal oceněným místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Bartošek a Herbert Pavera, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a politik Zdravé obce Bolatice.

Titul Komunikující město si z rukou náměstka ministra vnitra Petra Mlsny převzaly Zdravé městské části, Zdravá města a Zdravá místní akční skupina (MAS):  Jihlava, Praha 21, Opava, Valašské Klobouky, Tábor, Štětí, MAS Rozkvět, či Praha 14. Tyto municipality aktivně a systémové pracují s veřejností a jednotlivými cílovými skupinami – proto označení „komunikující město“ a zároveň se v letošním roce stala „průkopníky“ ve zpracování dílčích Auditů udržitelného rozvoje, což je aktivita, kterou se dosud města v této úrovni MA21 nezabývala. 

Poslední ocenění Skokan roku předali Alena Šteflová, ředitelka kanceláře Světové zdravotnické organizace v Praze, a Pavel Černý, šéfredaktor časopisu Pro města a obce – mediálního partnera akce. Ocenění bylo uděleno Zdravým městským částem Praha 8, Praha 20 a Zdravému městu Havlíčkův Brod za největší pokrok dle Kritérií MA21 a inspirativní aktivity v posledním kalendářním roce. Věříme, že všichni „skokani“ budou dobrým příkladem pro aktivní postup i v dalších částech Prahy a nejen zde. 

Druhý den proběhne odborný workshop pro zapojená města „PORTFOLIO: integrace metod řízení kvality“, mezi jehož cíle patří výměna zkušeností a vzájemná inspirace měst zapojených do projektu či náměty pro další rozvoj Portfolia.

Konference byla pořádána v souladu se zásadami společenské odpovědnosti, které Národní síť Zdravých měst ČR uplatňuje v rámci svých akcí. Kytice a výzdoba sálu pocházely z květinové dílny zaměstnávající osoby s epilepsií, byl kladen důraz na vyčíslení a kompenzaci uhlíkové stopy konference a k dispozici byl stánek Shine Bean s nabídkou Fair trade produktů. 
 
Více informací k akci naleznete na www.ZdravaMesta.cz/konference2016

• Mezinárodní Projekt Zdravé město – v roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.

• místní Agenda 21 – mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, regiony). V ČR podle místní Agendy 21 postupují např. radnice Zdravých měst. Cílem je vytváření procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN. Více informací: http://www.ZdravaMesta.cz/ma21 

• Národní síť Zdravých měst ČR - asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní program Zdravé město (PZM) – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. NSZM má dnes 131 členů, s regionálním vlivem na 2104 měst a obcí, ve kterých žije 5,429 milionu obyvatel (52 % populace ČR). Více informací o NSZM naleznete na internetových stránkách http://www.ZdravaMesta.cz

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Skončí podle vás válka na Ukrajině v roce 2023?

Dělá proto vůbec někdo něco - ano,závisí to hlavně na Rusku a Ukrajině, ale co proto dělají ostatní státy? Asi nejde ukrajinu vyzbrojovt do nekonečna, jednou zdroje dojdou a co bude pak? To podne do spárů Ruska? Snaží se tomu někdo zabránit? Já žádné takové snahy nevidím.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Středočeský kraj. Příprava přivaděče vody v koridoru plánované dálnice D3

16:09 Středočeský kraj. Příprava přivaděče vody v koridoru plánované dálnice D3

Středočeský kraj uzavřel memorandum v souvislosti s přípravou stavby přivaděče vody v koridoru pláno…