Upozornění na tiskovou chybu ve Sbírce zákonů

31.12.2014 14:56

Dne 31. prosince 2014 vyšly ve Sbírce zákonů právní předpisy z oblasti daně z přidané hodnoty, a to zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a na něj navazující nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

Upozornění na tiskovou chybu ve Sbírce zákonů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo financí

Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. reaguje na zmocňovací ustanovení v § 92f zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb., s tím, že od 1. ledna 2015 (§ 2 odst. 1 nařízení), 1. dubna 2015 (§ 2 odst. 2 až 4 nařízení) a 1. září 2015 (§ 2 odst. 3 písm. a) nařízení, pokud jde o cukrovou řepu) zavádí u vyjmenovaných dodání zboží a poskytnutí služeb tzv. režim přenesení daňové povinnosti (reverse charge).

Ministerstvo financí upozorňuje, že ve Sbírce zákonů došlo k tiskové chybě, když v § 3 písm. a) nařízení je namísto správného textu „1. dubna 2015“, jak schválila vláda, uveden text „1. ledna 2015“. Uvedená tisková chyba bude napravena sdělením o opravě tiskové chyby v některé z následujících částek Sbírky zákonů začátkem ledna.

Uvedená skutečnost nic nemění na tom, že u dodání zboží uvedeného v § 2 odst. 2 až 4 nařízení se režim přenesení daňové povinnosti použije až od 1. dubna 2015, neboť jde o zřejmou tiskovou chybu ve Sbírce zákonů, která bude stanoveným způsobem opravena.

reklama

autor: Ministerstvo financí

Tomio Okamura byl položen dotaz

zemědělství

Mluvíte o likvidaci našeho zemědělství. Ale jak vysvětlíte, že zisky zemědělců rostou? Mě přijde, že si stěžují neoprávněně. Jediný, kdo tady trpí, jsme my, a to kvůli vysokým cenám potravin. A podle mě jsou na vině i zemědělci nebo to vidíte jinak?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká televize: Smysl pro tumor oslovil bezmála tři miliony diváků, udržel si publikum do poslední epizody

19:15 Česká televize: Smysl pro tumor oslovil bezmála tři miliony diváků, udržel si publikum do poslední epizody

Jedničkou nedělního hlavního vysílacího času se stal poosmé v řadě seriál Smysl pro tumor. Série ins…