Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: KMV může ovládnout PEPSI pod podmínkou splnění závazků

01.11.2018 15:50

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 30. 10. 2018 rozhodnutí, kterým povolil za podmínky splnění několika strukturálních závazků, které ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže přijal účastník řízení, spojení soutěžitelů spočívající v nabytí možnosti společnosti KMV BEV CZ s.r.o. kontrolovat společnosti PEPSICO CZ s.r.o., PEPSI-COLA SR s.r.o. a část závodu a vybraných nemovitostí společnosti Fővárosi Ásványvíz - és Üdítőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: KMV může ovládnout PEPSI pod podmínkou splnění závazků
Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Společnost KMV BEV CZ s.r.o. je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Karlovarské minerální vody, a. s. (skupina KMV), která je na území České republiky aktivní zejména v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů na trhu nabízených např. pod značkami Aquila, Mattoni, Magnesia, Dobrá voda, Poděbradka, Hanácká kyselka, Granini či Schweppes.

Nabývané společnosti, zejména společnost PEPSICO CZ s.r.o., v České republice pak vyrábí a/nebo distribuují nealkoholické nápoje značek Toma, Lipton, Pepsi, 7UP, Mountain Dew, Mirinda, Evervess, Rockstar a Gatorade, bramoborové lupínky Lays a slané pochutiny Cheetos.

V rámci předmětného správního řízení Úřad posuzoval dopady spojení zejména na trzích, subtrzích a segmentech v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů dodávaných v České republice prostřednictvím off-trade i on-trade distribučních kanálů. Úřad zejména posuzoval, zda by navrhované spojení soutěžitelů mohlo vzbuzovat vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, které by plynuly z horizontálního překryvu aktivit spojujících se soutěžitelů. Současně vzal v potaz i skutečnost, že v důsledku realizace transakce dochází k rozšíření produktového portfolia, které na území České republiky bude nabízet skupina KMV, a že tato podnikatelská skupina prodává nealkoholické nápoje i prostřednictvím prodejních automatů.

Za účelem posouzení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů Úřad oslovil se žádostí o informace a stanovisko všechny významné výrobce i maloobchodní prodejce nealkoholických nápojů v České republice. Z podkladů obdržených od třetích stran i z informací, které v průběhu správního řízení předložili spojující se soutěžitelé, vyplynulo, že spojení soutěžitelů vzbuzovalo vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže plynoucí z rozšíření aktivit skupiny KMV při výrobě a velkoobchodním prodeji značkových neochucených a ochucených vod a značkových RTD čajů dodávaných v České republice prostřednictvím off-trade distribučního kanálu. U těchto produktových kategorií by spojením vzniklý soutěžitel zejména disponoval velmi výrazným tržním podílem a ostatní konkurenti by za ním měli značný odstup, což by jim neumožňovalo s ohledem na další charakteristiky dotčeného odvětví vytvářet dostatečný konkurenční tlak na skupinu KMV.

Naopak spojení soutěžitelů nevzbuzovalo obavy z narušení hospodářské soutěže na trzích, subtrzích a segmentech výroby a velkoobchodního prodeje jakýchkoli nealkoholických nápojů distribuovaných v České republice prostřednictvím on-trade prodejního kanálu či výroby a velkoobchodního prodeje značkových džusů, sportovních a energetických nápojů, kolových nápojů, toniků či limonád nabízených prostřednictvím off-trade distribučního kanálu. Spojením vzniklý soutěžitel totiž při jejich prodejích dosahuje obvykle relativně nízkých tržních podílů, nárůst postavení spojením vzniklého soutěžitele nebude podstatný a skupina KMV bude vystavena konkurenci subjektů, které dosahují srovnatelného, mnohdy i výrazně vyššího tržního postavení. V této souvislosti Úřad vzal v potaz i  skutečnost, že některé výrobky spojujících se stran, stejně tak i výrobky některých konkurenčních subjektů jsou jejich odběrateli považovány za tzv. must have. Šetření Úřadu také nepotvrdilo obavy některých třetích osob z rozšíření portfolia skupinou KMV nabízených produktů či z vertikálního propojení aktivit spojujících se stran.

Za účelem odstranění obav z narušení hospodářské soutěže Úřadu přijala společnost KMV BEV CZ s.r.o. takové závazky strukturální povahy, které mají za následek, že činnosti spojujících se stran se již ve výrobě a velkoobchodním prodeji značkových ochucených a neochucených vod nebudou překrývat a na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových RTD čajů dojde jen k relativně malému nárůstu tržního podílu, když skupina KMV bude na trhu nabízet stejné množství značek předmětných produktů jako doposud.

Detaily závazků přijatých účastníkem řízení, kterými Úřad podmínil povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, stejně tak i odůvodnění rozhodnutí budou publikovány ve sbírce rozhodnutí po identifikaci a odstranění obchodního tajemství z jeho textu.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

vedení

Pane Nachere, jste hodně výrazná osobnost a jako jeden z mála z ANO máte podle mě i schopnost se domluvit i s ostatními stranami. Proč tento váš potenciál nevyužijete a nekandidujete do vedení? Nebo to není podle vás možné, když je tam Babiš a jeho nejvěrnější? Podle mě je škoda, že vedení ANO není ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

LIBERTY Ostrava: Restrukturalizační plán byl schválen valnou většinou věřitelů

11:08 LIBERTY Ostrava: Restrukturalizační plán byl schválen valnou většinou věřitelů

Věřitelé společnosti LIBERTY Ostrava schválili restrukturalizační plán, pro který hlasovalo více než…