Úřad pro ochranu osobních údajů k vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů podle GDPR

15.06.2017 20:00

Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů o postupu při vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů podle Obecného nařízení (GDPR)

Úřad pro ochranu osobních údajů k vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů podle GDPR
Foto: ČT
Popisek: ÚOOÚ

Přijetím nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, se do právního řádu zavádí mechanismy pro vydávání pečetí, známek a osvědčení o ochraně údajů, které budou prokazovat soulad s nařízením (čl. 42 a 43) o ochraně osobních údajů.

Získání tohoto osvědčení je dobrovolným rozhodnutím správce osobních údajů, nikoli jeho novou povinností.

Vydávat osvědčení o ochraně údajů může podle tohoto nařízení subjekt, který je pro tuto činnost akreditován:

- přímo příslušným dozorovým úřadem (v případě České republiky je to Úřad pro ochranu osobních údajů),

- vnitrostátním akreditačním orgánem, kterým je Český institut pro akreditaci, o.p.s. (v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2008/765 a v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17065 a požadavky stanovenými příslušným dozorovým úřadem),

- lze využít i kombinace obou výše uvedených postupů.

Úřad se rozhodl pro Český institut pro akreditaci. Důvodem jsou zejména:

- jeho dlouholeté zkušenosti s touto činností,

- jeho nezávislost,

- možnost celoevropského uznávání takto vydaných osvědčení.

Úřad již zahájil jednání o spolupráci s Českým institutem pro akreditaci. Pro vytvoření systému vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů je podle nařízení nezbytné vytvořit dva základní dokumenty:

- Kritéria pro akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení,

- Kritéria pro vydávání osvědčení.

Příprava obou dokumentů bude probíhat následujícím postupem: Návrh kritérií připravených Úřadem bude konzultován a upraven na základě připomínek a návrhů uplatněných v rámci úzké pracovní skupiny. Ta bude k tomuto účelu zřízena Úřadem a bude složená ze subjektů se zkušenostmi v oblasti vydávání osvědčení/certifikací a v oblasti praktické ochrany osobních údajů. Výsledný text bude poté předložen k široké diskusi na webových stránkách Úřadu.

Subjektům, které projeví zasláním svých kontaktních údajů na adresu certifikace@uoou.cz o problematiku hlubší zájem, budou materiály k připomínkám a návrhům úprav textu zasílány přímo.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

školní docházka

K čemu by pomohlo, kdyby byla povinná školní docházka do 18? Tak by šli dotyční na sociálku o 3 roky později a mezitím by jen zabírali místa těm, co chtějí studovat. Teď se víc než kd jindy totiž ukazuje, že kapacity škol jsou nedostačující.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČOI zajistila na tržnici Hatě padělky za více než 10 milionů korun

16:44 ČOI zajistila na tržnici Hatě padělky za více než 10 milionů korun

Česká obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje uskutečnila na konci května mimořádnou kont…