Ústecký kraj: Zastupitelstvo vyzvalo vládu k odvolání předsedy ÚOHS a přípravě systémové reformy

24.06.2020 13:18

Zastupitelstvo Ústeckého kraje (ZÚK) na svém zasedání konaném dne 22. 6. 2020 jednomyslně schválilo usnesení, jímž vyjádřilo znepokojení nad přístupem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a jeho předsedy v oblasti přezkumu veřejných zakázek.

Ústecký kraj: Zastupitelstvo vyzvalo vládu k odvolání předsedy ÚOHS a přípravě systémové reformy
Foto: Ústecký kraj
Popisek: Ústecký kraj, logo.

„Zastupitelstvo zohlednilo zkušenosti Ústeckého i jiných krajů s přezkumnou činností ÚOHS v oblasti veřejných zakázek, která nezřídka vykazuje znaky svévole. ÚOHS v řadě případů postupuje netransparentně, bez kritického posouzení přebírá tvrzení různých stěžovatelů a diktuje zadavateli, jaké plnění by měl poptávat. Zadávací řízení jsou pak ze strany ÚOHS rušena mj. i kvůli legitimním požadavkům, které jsou na trhu běžné a pro dodavatele lehko splnitelné, popř. jsou zcela triviální. V důsledku toho jsou zadavatelé často nuceni poptávané plnění přizpůsobovat nikoliv svým potřebám, ale požadavkům dodavatelů, což popírá smysl veřejného zadávání, vede k plýtvání s veřejnými prostředky a zpravidla i k neúměrným průtahům,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.

ZÚK proto svým usnesením vyzvalo vládu ČR, aby využila své pravomoci a podala prezidentovi ČR návrh na odvolání předsedy ÚOHS, Petra Rafaje, jehož působení v čele ÚOHS zásadním způsobem ohrožuje důvěru v řádné fungování ÚOHS a nestrannost této instituce.

Dále se ZÚK obrátilo na vládu ČR s výzvou, aby připravila návrh zákona, jehož předmětem bude systémová reforma rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS směřující k obnově důvěry v nezávislé a předvídatelné rozhodování ÚOHS, a to zejména prostřednictvím omezení nadměrné koncentrace rozhodovacích pravomocí v rukou předsedy ÚOHS a vytvoření systémových pojistek minimalizujících možný vliv předsedy ÚOHS na rozhodování prvostupňového orgánu.

ZÚK v dané souvislosti též vyzvalo Asociaci krajů ČR, aby se zapojila do jednání s vládou ČR a nabídla jí spolupráci při přípravě zmíněné reformy ÚOHS.

reklama

autor: Tisková zpráva

Migrační pakt

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se z migračního paktu můžeme nějak vyvázat nebo je to už hotová věc? A řeší vůbec to hlavní, jak nelegální migraci zabránit? Není třeba řešit příčinu problému než pak jeho důsledky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Nadace ČEZ podpoří 50 projektů na úpravu turistických a běžkařských tras po celém Česku

18:11 Nadace ČEZ podpoří 50 projektů na úpravu turistických a běžkařských tras po celém Česku

V prvním kole zbrusu nového grantu Úprava turistických tratí a běžeckých stop Nadace ČEZ uspělo 50 p…