V boji proti sociálnímu vyloučení má pomoci i novela zákona o spotřebitelském úvěru

28.07.2016 17:39

Rostoucí předluženost obyvatel sociálně vyloučených lokalit, kde žije až 115 000 lidí, je aktuálně velkým problémem. Agentura pro sociální začleňování proto velmi vítá přijetí novely regulující nebankovní trh se spotřebitelskými úvěry.

V boji proti sociálnímu vyloučení má pomoci i novela zákona o spotřebitelském úvěru
Foto: Agentura pro sociální začleňování
Popisek: Agentura pro sociální začleňování, logo.

„Novela zákona o spotřebitelském úvěru je z našeho pohledu významným krokem k větší ochraně práv spotřebitelů, v tomto případně lidí, kteří se doposud velmi snadno dostávali do takzvaných dluhových pastí, a to i díky nepřiměřeným sankcím. Ty často mnohonásobně převyšovaly původní jistinu a činily tak dluh nesplatitelným,“ komentuje ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Schválená novela předává dohled nad trhem nebankovních úvěrů pod správu České národní banky, omezuje sankce a klade vetší důraz na zodpovědnost věřitelů při poskytování úvěrů. Jedním z hlavních očekávaných přínosů by měla být výrazná redukce lichvářských společností, a tím omezení dalšího růstu  často uměle vyvolané předluženosti sociálně slabých obyvatel. Spolu s novelou zákona se také mění zákon upravující rozhodčí doložky, které byly dlouhou dobu klíčových článkem v obchodu s dluhy. Agentura je jejich dlouholetým kritikem a vítá ukončení možnosti jejich sjednání nejen u úvěrových, ale u všech spotřebitelských smluv.

„Drtivá většina nebankovních společností nebude schopna splnit přísné podmínky pro získání licence, případně pro ně nebude tento trh kvůli velké regulaci již tak atraktivní a sami jej postupně opustí,“ a dodává: „To ovšem nestačí, nyní je potřeba pomoci i  velkému množství aktuálně předlužených osob, které se stali obětmi obchodu s dluhy v minulosti. Jednou z cest může být snížení hranice pro povolení oddlužení prostřednictvím úpravy insolvenčního zákona.“

V souvislosti s přijatou legislativní úpravou Agentura zároveň upozorňuje, že je potřeba co nejrychleji ošetřit i otázku takzvaných exekučně chráněných účtů. Díky mezeře v zákonu totiž stále dochází k dvojímu postižení příjmů dlužníka v exekuci. Vychází přitom ze zkušeností z lokalit, kde v současnosti působí nebo kde působila v minulosti.

Agentura pro sociální začleňování, která je členem Aliance proti dluhům, dlouhodobě upozorňuje na rozbujelý obchod s dluhy a chudobou v ČR. Tomu se daří především v prostředí sociálně vyloučených lokalit. Zkušenosti z terénu v oblasti zadluženosti Agentura zařadila do inovované vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení pro období 2016 – 2020. Akční plán k této strategii bude vládě předložen na pozdim letošního roku.

Více informací o Agentuře a jejím působení v sociálně vyloučených lokalitách na www.socialni-zaclenovani.cz a www.facebook.com/agenturaprosocialnizaclenovani.

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Zajišťuje podporu obcím v  procesu sociální integrace tím, že jim pomáhá při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. Posláním Agentury je propojovat klíčové aktéry na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Agentura funguje od roku 2008.

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástrojem pomoci městům, obcím a svazkům obcí při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování. V rámci tohoto přístupu mohou města a obce koordinovaně čerpat prostředky ze tří operačních programů. Podmínkou čerpání je vypracování strategického plánu sociálního začleňování, který obcím a městům Agentura pomáhá zpracovat.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ÚZSVM v Náchodě předal lesní pozemky státnímu podniku Lesy České republiky

21:23 ÚZSVM v Náchodě předal lesní pozemky státnímu podniku Lesy České republiky

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě převedl zdarma lesní pozemky o výměře 750…