ppm factum: I bohatí lidé bydlí v panelácích

27.03.2014 13:00

Naše představa o tom, jak se v České republice bydlí, se hodně odvíjí od toho, kde vyrůstáme. Jsme-li z měst, pak asi většina předpokládá, že více lidí bydlí v nájmu, a naopak, pocházíme-li z menších obcí, pak nám asi přijde přirozené, že lidé v ČR bydlí hlavně ve vlastním. A jak je to skutečně?

ppm factum: I bohatí lidé bydlí v panelácích
Foto: ppm factum
Popisek: ppm factum
reklama

Společnost ppm factum research v únoru tohoto roku provedla výzkum zaměřený na způsob bydlení na reprezentativním souboru n=997 respondentů ve věku 15- 85 let z celé České republiky.

V současnosti naprostá většina Čechů ve věku 15 – 85 let (77 %) bydlí v bytě nebo domě, které mají ve vlastnictví: u 64 % lidí jde o přímé vlastnictví nebo spoluvlastnictví, u zbývajících 13 % pak o spoluvlastnictví ve formě členství v družstvu. V nájmu v České republice bydlí 1/4 lidí ve věku 15 -85 let. Podíl vlastního a nájemního bydlení se liší v závislosti na velikosti místa bydliště. Zatímco v obcích pod 5.000 obyvatel bydlí v nájmu jen 18 % lidí, ve středních a velkých městech je to už 28 % lidí.

V samostatně stojících nebo řadových rodinných domech žije téměř polovina Čechů. Druhá polovina Čechů bydlí v domech s více byty. Zde pak převažuje panelákové bydlení (32 %) nad bydlením ve starší či naopak nové cihlové zástavbě (20 %).

Je to opravdu tak, že bohatí bydlí v rodinných domech a ti méně šťastní zase v panelácích?

Vynecháme-li horních 10 tisíc, pak u většiny české populace výše příjmu a typ bydlení nejsou a-priori svázány. V panelácích žije cca 1/3 lidí jak mezi těmi s nižším osobním příjmem, tak mezi těmi s vyšším osobním příjmem.

Mezi obyvateli rodinných domů je dokonce méně těch, kteří mají osobní příjem více než 40 tisíc Kč čistého měsíčně než mezi obyvateli paneláků a činžovních domů.

Typ bydlení je primárně svázán s velikostí obce

V rodinných domcích žijí tři čtvrtiny 15-85letých Čechů v obcích pod 5 tisíc obyvatel a tři pětiny Čechů ve městech o velikosti 5-20 tisíc obyvatel. Ve městech nad 20 tisíc obyvatel už v rodinných domcích bydlí jen necelá čtvrtina lidí v tomto věku.

Panelákové bydlení dominuje ve městech o velikosti 5-20 tisíc obyvatel, kde v paneláku žijí tři z pěti obyvatel ČR. Ve větších městech nad 100 tisíc obyvatel už v panelácích žije jen necelá polovina lidí ve věku 15-85 let, protože zde má už významné zastoupení i bydlení v bytech ve starší cihlové zástavbě (31 %).

V nově postavených bytových domech z posledních 15 ti let žijí v ČR celkem 2 % lidí. Zajímavé je, že celá polovina z nich bydlí v bytech, které si od někoho pronajímají.

Uděláme-li velmi hrubý předpoklad, že většina bytů v bytových domech postavených za posledních 15 let byla určena k prodeji do osobního vlastnictví, tak je vidět, že téměř každý druhý z těchto bytů byl pořízen jako investice, nikoli pro aktuální vlastní bydlení.

Jak vypadá kvalita bytového fondu

Dosud jsme se věnovali domům. Další oblastí, které se společnost ppm factum research ve výzkumu věnovala, byl přímo stav bytu, ve kterém lidé žijí, bez ohledu na to, zda jde o byt v rodinném domu nebo bytové zástavbě.

8 % Čechů ve věku 15-85 let žije v bytech v rodinných nebo bytových domech postavených v posledních 15 ti letech a dalších 39 % Čechů v bytech, které prošly rekonstrukcí v posledních 10 letech. Více než polovina lidí ale žije v bytech, které v posledních 20 ti letech nebyly rekonstruovány vůbec (24 %), nebo byly naposledy rekonstruovány už před poměrně dlouhou dobou – před 10-20 lety (28 %).

Větší podíl lidí žijících v novém či v nedávné době rekonstruovaném bytu najdeme mezi vlastníky těchto bytů (63 % mezi vlastníky panelákových bytů, 50 % mezi vlastníky bytů ve starší cihlové zástavbě a 43 % mezi vlastníky rodinných domků, ale i 52 % nájemníků v panelácích).

Nejhorší stav je vidět u lidí žijících v nájmu v cihlových bytových domech. 42 % těchto nájemníků žije v bytech, které v posledních 20 letech neprošly žádnou rekonstrukcí a dalších 28 % nájemníků v bytech, jejich rekonstrukce proběhla před 10-20 ti lety.

A CO Z TOHO PLYNE PRO VÝROBCE A POSKYTOVATELE SLUŽEB DO BUDOUCNA – například:

VEŘEJNÝ SEKTOR Nejmenší ochotu k investicím do bytového fondu prokazují vlastníci nájemních bytů ve starší činžovní a panelákové zástavbě. Jedná se o dva specifické segmenty – zejména o obecní úřady a v menší míře o restituenty. Nutnost jejich investic do nemovitého majetku se bude rok od roku prohlubovat. Odkládat investici se v mnohých případech může dramaticky prodražit. Existuje šance, jak mobilizovat dlouhodobé nájemníky obecních bytů k materiální, nemateriální i finanční spoluúčasti na zvelebení jejich bytu / bytového domu k oboustranně výhodnému řešení?

STAVEBNICTVÍ Výše popsané segmenty a jejich potřeby by mohly být příležitostí pro stavební firmy, které čelí vleklé recesi. Zamyslete se nad finančními i nefinančními pobídkami pro vlastníky těchto nemovitostí, abyste je motivovali k včasným (a díky tomu nižším) investicím vedoucím jak k údržbě, tak k dalšímu zhodnocování jejich majetku.

FINANCE (B2B) Nevzniká tím prostor pro „B2B hypotéky“, když se v segmentu koupěschopných domácností poptávka postupně nasycuje?

POJIŠŤOVNICTVÍ Cca 1/3 Čechů bydlí v nájmu a právě tito lidé by se v případě životní krize ocitli v takové nouzi, že by museli žádat o finanční pomoc širší rodinu, hledat azylové bydlení nebo by v krajním případě skončili na ulici. Správná životní pojistka by minimálně těm mladším a ve středním věku mohla přinést neocenitelný pocit bezpečí.

VÝROBCI A PRODEJCI ENERGETICKY ÚSPORNÝCH ŘEŠENÍ PRO DOMÁCNOSTI Zaměřte se na majitele starších rodinných domů a ukažte jim na konkrétních příkladech, které z investic do vašich řešení mají nejkratší dobu návratnosti (Navíc, čím delší životnost vaše technologie poskytne, tím rentabilnější se investice stane. To celé dále umocní očekávaný středně- a dlouhodobý trend růstu cen energií.)

Informace o ppm factum research s.r.o.:

Společnost ppm factum research s.r.o. poskytuje své služby od roku 1991, kdy vznikla jako jedna z prvních soukromých agentur výzkumu trhu a veřejného mínění v bývalém Československu. Je známa díky dokonalé znalosti české společnosti a českého trhu. Vedle sociálního a politického výzkumu a klasického marketingového výzkumu nabízí také konzultace a návrhy marketingových řešení. S 35 kvalifikovanými zaměstnanci a více než 700 vyškolenými tazateli se řadí mezi top 10 výzkumných agentur v České republice. V roce 2005 založila mezinárodní sít výzkumných agentur Factum Group, která působí ve střední a východní Evropě od Německa po Rusko.

Informace o skupině ppm factum:

Skupina ppm factum vznikla v roce 2009 spojením společností ppm europe a.s. a Factum Invenio, s.r.o. Prostřednictvím společnosti ppm factum a.s. je členem evropského sdružení field marketingu EFMP a držitelem certifikace ISO 9001, prostřednictvím agentury ppm factum research s.r.o. pak členem světové asociace marketingového výzkumu ESOMAR, členem české asociace výzkumných agentur SIMAR, členem České marketingové společnosti, Francouzsko-české obchodní komory a Britské obchodní komory v ČR.

Pro zabezpečení maximální kvality služeb dodržují všechny společnosti skupiny ppm factum metodická pravidla a etické principy etické principy těchto organizací. V rámci dlouhodobého programu společenské odpovědnosti podporuje skupina ppm factum aktivity UNICEF a také neziskové organizace Fórum dárců, Konto Bariéry a Českou transplantační nadaci.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Česká televize: Padesát školních dnů a přes půl milionu žáků. S výukou UčíTelka ještě nekončí

16:51 Česká televize: Padesát školních dnů a přes půl milionu žáků. S výukou UčíTelka ještě nekončí

Od 25. května mají děti možnost opět usednout do školních lavic, UčíTelka z televizních obrazovek al…