„Kdo nás podpořil, začali mu vyhrožovat.“ Ochránci rodiny vyjeli do Plzně. Ale besedu jim narušili

26.05.2023 19:15 | Reportáž

Klasická rodina je, jak se zdá, někomu trnem v oku. Snaha o jiná než klasická manželství je v posledních letech velmi výrazná. Jako by konečný zájem byl jen o dítě, ale ne za účelem jeho výchovy či vzdělávání, ale spíše kšeftu. A to se děje v době a v situaci, za které by měli demografové jásat a tleskat nadšením, protože roste – sice pomalu, ale přece jen – počet rodin se třemi a více dětmi. Stát však na ně pozapomíná. V kurzu je polyamorie a další praktiky. Tatínků můžete mít fůru a maminka zůstane neznámou.

„Kdo nás podpořil, začali mu vyhrožovat.“ Ochránci rodiny vyjeli do Plzně. Ale besedu jim narušili
Foto: Václav Fiala
Popisek: Beseda o rodině v Plzni

Na besedě Aliance pro rodinu, která se uskutečnila v Plzni, bylo „veselo“. Uštěpačné poznámky, připomínky a chichot zastánců LGBT doprovázely informace právníka této neziskové organizace Jana Gregora.
Celou akci moderoval za Vědeckou knihovnu sociální antropolog zabývající se příbuzenstvím. Ten na začátku uvedl, že stejnopohlavní páry očekávají legislativní změnu, která ale dlouhodobě leží v Poslanecké sněmovně a nedaří se ji prosadit.

Pro dobrotu na…

Anketa

Jste spokojeni se způsobem, jakým Petr Pavel vykonává úřad prezidenta? (Ptáme se od 23.5.2023)

3%
95%
hlasovalo: 26803 lidí
„Jsme malý spolek, který má za cíl lobbovat za zájmy rodiny v ČR. Jsou tu různé zájmové skupiny a rodiny postavené na manželství a dětech jsou v naší zemi docela velkou skupinou. V této zemi existuje velký hlas, který by artikuloval požadavky a potřeby rodin. To je naše téma. Ono když děláte něco pozitivního, tak to média vůbec nezajímá,“ uvedl na začátku Gregor. 
„Šíří se o nás různé fámy, šíří je i někteří politici, že jsme financováni kdoví odkud, možná někde z Východu. To není pravda. Jsme financováni výhradně z dárcovství z ČR. Často se nás ptají, proč peníze nemáme na transparentním účtu. Je to z důvodu, že musíme naše dárce chránit. Jakmile si myslíte, že jste v souladu s právním řádem této země, tak jste za extremisty. A ti si ‚zaslouží‘ zažít šikanu, být vydíráni.“ A dále Jan Gregor pokračoval: „Například jedna obchodní společnost nám dala logo na naši akci Den pro rodinu. Byla lynčována na sociálních sítích, bylo jí vyhrožováno, že se nepíše do všech jejich dodavatelských firem, že s takovouto zlou a homofobní organizací vůbec nemohou spolupracovat. Takže nakonec tato společnost dostala strach a od naší spolupráce odstoupila.“

Rodina na prvním místě

„Pojďme k datům. Nás zajímají hlavně rodiny postavené na manželství. Protože to považujeme za něco důležitého, protože to je určitý závazek nejen vůči státu a společnosti, ale především vůči dětem. Přináší stabilitu a důležitost. V tom dokonce jsme ve shodě i s názorovými odpůrci. Máme za sebou sčítání lidu z roku 2021, takže máme za sebou čerstvá data. Rodin, úplných manželství, je v ČR 77 procent. Třetí největší skupinou jsou rodiny se třemi a více dětmi. Ty nás hodně zajímají, protože ty to mají nejtěžší. Hodně investují do svých vlastních dětí, ale dostávají relativně málo ze systému. Nám jde o to, že když vychováte dítě, pomáháte tomuto státu a budoucnosti této země, pomáháte ekonomice. Tito lidé si zaslouží pozornost, přece odvádějí více DPH a dalších, takže mají život dražší. A stát nemůže říci, že tato skupina je stejná jako bezdětní. Jde nám tedy o narovnání systému, aby neznevýhodňoval ty, kteří tady budují budoucnost této země i pro ty, kteří děti nemají.

Pozitivní informace je, že rodin se třemi a více dětmi přibývá. Je jich sice nejméně, ale jejich počet stále roste. Systém je takový, že když žijete v početné rodině, tak ten její model následujete. Ne vždycky, ale většinou. Tato skupina je tedy v tomto státě čím dál tím větší, a to je super. Došlo k jejich výraznému nárůstu.“

Údajná feministická aktivistka v akci

Tazatelka z řad studentstva narušila přednášku slovy: „... co to je za rodinu?“
„To je úplná domácnost, tedy žena, muž a děti. Ve sčítání obyvatel je to jako domácnost,“ vysvětloval právník Gregor.
„A co jiní?“ Nedala se aktivistka. Snad přívrženkyně feministického klubu, který je na Západočeské univerzitě v Plzni.
„To sčítání počítalo i s registrovanými páry. Takže úplná domácnost je, když jsou tam dvě ženy nebo dva muži…,“ trpělivě vysvětloval Gregor.
„Vy říkáte rodina…,“ namítala dívka.
„Domácnost je úplná, nebo neúplná. Úplná znamená, že tam jsou dvě dospělé osoby s dětmi. Pokud je neúplná, tak to znamená, že je tam jedna dospělá osoba,“ reagoval právník aliance.
„A co ta rodina?“ trvala na svém aktivistka.
„Já jsem řekl úplná domácnost…“
Feministka si povzdechla.
Do ostré výměny názorů zasáhl moderátor: „... já tomu rozumím tak, že je to i pro dvě osoby stejného pohlaví. Pokud si lidé nepřejí takto uvádět, že jsou stejnopohlavní pár, tak se to do statistiky nepropíše…“

Když se stát nestará (či starat nechce)

Gregor pokračoval: „Zaměřujeme se na manžele, protože se rozhodli být zodpovědní především vůči svým vlastním dětem. My nepovažujeme lobbing za nějakou špinavou věc, vždyť v této zemi lobbují skoro všichni, jen někteří tomu říkají jinak.“
„Prosazujeme malé věci, protože ty velké není jen tak jednoduché prosadit a navíc k tomu tady jsou politické strany. K tomu nemají co říci neziskovky, které se přece nezúčastňují soutěže ve volbách. A ani nepovažujeme za vhodné, aby celkové koncepce tlačily nějaké neziskové organizace včetně nás. My se snažíme odhalit drobné chyby v systému. Například v minulém volebním období se nám podařila věc, kdy byl problém právě u vícečetných rodin – že když starší děti chodí na brigádu a mají mladšího sourozence a zároveň rodiče pobírají přídavek na dítě a měří se, jak velký má příjem daná rodina, tak náš stát byl tak ‚úžasný‘, že sankcionoval všechny rodiny, jejichž starší pracovité děti chodily na brigádu. Protože se ten výdělek z brigády započítával do celkového příjmu, a tím pádem jejich mladší sourozenci ztratili nárok na přídavek na dítě. Tak to se nám ve spolupráci s poslanci podařilo prosadit a změnit. Takže od teď už je chyba napravena,“ uvedl spokojeně Gregor.
„Takže hledáme takové drobné věci, protože chceme malými krůčky přispívat k tomu, aby se tady rodinám žilo lépe.  A hájíme i práva rodiny jako celku, kdy mají rodiče – a to je přímo z ústavy – právo vychovávat své děti podle svého přesvědčení a svých hodnot, a pokud to nejde za hranu zákona, tak tam ten stát nemá vstupovat. Takže se nám moc nelíbí, když skrze vzdělávací systém, který je financovaný z veřejných zdrojů, byla zbavena určitých ideologií,“ konstatoval Gregor za nesouhlasného šumu v sále.

Katolická Plzeň a občanský zákoník

„V roce 2017 začala debata, kterou rozjela iniciativa Jsme fér, za kterou je šest neziskových organizací. A ty ve spolupráci s poslanci se rozhodly, že v občanském zákoníku je definice manželství, jak ji máme teď, prostě špatně. Protože vyčleňuje nějakou skupinu lidí z institutu manželství. Ta současná definice je zakotvena v paragrafu 655 občanského zákoníku. Jeho hlavním architektem a autorem je profesor Eliáš, který je velmi úzce spojen s Plzní a zdejší právnickou fakultou. Definice říká, že manželství je trvalý svazek muže a ženy… A že hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná pomoc,“ vysvětloval dále Jan Gregor.
„Proč jsme rádi za tuto definici, která by podle nás měla zůstat? Ten svazek neuzavíráte jako leasing na tři roky. Rozvod samozřejmě je, ale úmysl, když uzavíráte manželství přece je, že bude trvat. Z drtivé většiny se zde objevují děti, takže manželé mají nějaký reprodukční potencionál. Z této definice je jasné, že ti lidé musejí být v nějakém věku, aby to jejich rozhodnutí bylo rozumné a svobodné. A zároveň že to musí být muž a žena.“

„Návrh redefinice novely občanského zákoníku, který je ve veřejném prostoru od roku 2017, říká, že se to má změnit na dva lidi. Tedy biologická kategorie má zmizet. Co z toho vyplývá? Že uzákoněním této novely bychom měli tři stejné kategorie manželství – žena žena, muž muž a muž žena. Tedy tři možnosti,“ pokračoval přednášející.
„Je otázka, zda toto prostředí je to nejlepší pro děti. Studie dokazují především z databáze severských zemí, že lesbické páry jsou mnohem více věrné, ale problém je, že ženy mají od vztahů vyšší nároky než muži. To znamená, že ženy mají výraznější tendence k neudržení vztahu.“
Šum v sále a dusná atmosféra, která by se dala krájet.

Polyamorie na vzestupu – víc rodičů v jedné rodině

„Když to postavíme na dvou lidech, proč tam nemohou být tři? Nebo čtyři, když se mají rádi? Přitom existují skupiny, které říkají, že polyamorie je super. Ve vztahu k dětem je to prý ještě lepší, je tam více příjmů, více času na děti i na koníčky. A nemusejí ani do školky,“ pokračoval Gregor za výrazného šumu v sále Vědecké knihovny Plzeňského kraje.
„Co je tedy magického na čísle 2? Podle amerických pramenů a přelomového výnosu soudu mají i lidé žijící v polyamorii právo na manželství.“
„V ČR existuje jeden pozoruhodný nález Ústavního soudu, kdy bylo konstatováno, že náhradní mateřství je v pohodě v případě dvou mužů, kteří žijí v Kalifornii, kde je možné si objednat dítě bez ohledu, jestli jste homosexuálové nebo heterosexuálové,  lze namíchat koktejl ze spermií a dát předem souhlas, že nechcete vědět, kdo je otcem. Uděláte si smlouvu, která je vymahatelná, a soud, ještě než žena porodí dítě, které je objednané, dá příkaz, aby se po porodu do rodného listu dali oba objednavatelé. Náš ústavní soud říká, že to není problém a že práva dítěte, když vystoupí z letadla, jsou potenciálně ohrožena, protože české právo tvrdí, že to nejsou jeho dva tátové. Soudkyně přehlédla to, že tu existuje institut osoby blízké a že v ČR neexistuje jediný příklad, kdy by policie nebo OSPOD na nějaké udání vtrhl do domácnosti nějakého homosexuálního páru, že ti lidé nejsou zapsáni v rodném listu toho dítěte. Taková situace se v historii nikdy nestala, ale protože si někteří soudci myslí, že tu existuje určité ohrožení dědických práv toho dítěte, protože podle českého práva tito dva muži nejsou rodiči, tak dítě nebude mít možnost dědit ze zákona, pokud jeden nebo oba muži neodkážou majetek v závěti tomuto dítěti,“ vysvětloval Gregor poměrně složitý případ braný jako precedens. 

Kupčení s dětmi státem posvěcené?

„Figuruje v tom zase Prague Pride, které dělalo školení Rodičovská přípravka pro LGBT páry, které chtějí mít dítě. A jedno z témat je cesta k surogátnímu rodičovství. Byl jsem na několika debatách, kde jsem říkal, že náhradní mateřství je špatně. Je mi jedno, jestli jsou to heterosexuálové, nebo homosexuálové. Je třeba náhradní mateřství zakázat, protože to je obchod s dětmi. Obchod s ženami. Prague Pride a Jsme fér to nikdy, nikdy neodsoudily. Už chápu proč. Když je to jedno z témat, tak je to asi jedna z cest, jak se k těm dětem dostat,“ konstatoval Gregor.
„My si jako aliance myslíme – a není nás málo v této zemi, i když spousta lidí má strach, že manželství je důležité, protože je tam ten mužský a ženský element. Podle statistik se ukazuje, že dopady na děti jsou. Když dítě vyrůstá bez otce, je třikrát větší pravděpodobnost, že do třiceti let skončí ve vězení,“ uvedl Gregor za pohrdlivého smíchu studentů.
„… A že pokud dívka žije s matkou bez otce, je častější to, že má sexuální styk v mladším věku a dá se říci, že hledá v životě někoho, kdo jí chyběl, a proto si hledá staršího partnera.“ Auditorium vyprsklo smíchy.
Harmonický vývoj v úplné rodině – klesá sebevražednost,“ nastínil Gregor a některá mládež se velice bavila. Příznivci sdružení Jsme fér byli v jasné většině.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Václav Fiala

Ing. Jan Zahradil byl položen dotaz

Proč končíte?

Politiků jako jste vy je naopak třeba v politice více. Jstei jeden z mála, co fakt hájí priority, které měla ODS od počátku. S příchodem nových politiků se toho dost mění. Už ani nehájí živnostníky.Nepřijde mi, žejste tak starý, abyste šel do důchodu. Co tak vlastně budete dělat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený příspěvek

Víme, co teplouši a podobně postižení pacienti, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseViktor12 , 26.05.2023 19:28:16
potřebují. Udělejme to a nenechme se dokazatelnou menšinou nemocných tlačit tam, kam si zdraví občané nepřejí naši společnost dotlačit.

| 13 | 0

Další články z rubriky

„Měl byste si nařezat“. Jurečka mluvil o důchodové reformě ANO, Schillerová se neudržela

23:08 „Měl byste si nařezat“. Jurečka mluvil o důchodové reformě ANO, Schillerová se neudržela

Navrhované změny v penzích včetně zpomalení valorizace dnes ve Sněmovně ostře kritizovala předsedkyn…