„Nějaký Rozumek či bývalý pornoherec mi budou říkat, co si myslet?!“ Do dění kolem Maříkové vstupují právníci. Expert od Klause ml. se neudržel

10.03.2020 18:52

Nejde o kriminalizaci protiimigračních postojů ani o potlačení svobody slova. Tak hodnotí advokátka Klára Long Slámová rozhodnutí policie požádat Poslaneckou sněmovnu o vydání Karly Maříkové k trestnímu stíhání za její loňské výroky na Facebooku. Migranty v nich přirovnala k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. Právník Aleš Rozehnal je zase přesvědčen, že je nutno akceptovat i existenci projevů, které jsou extrémní či útočné. Takové jsou potřeby tolerance a pluralismu. Svoboda projevu, tedy i svoboda odmítání muslimských imigrantů, je naprosto zásadní pro demokratickou společnost.

„Nějaký Rozumek či bývalý pornoherec mi budou říkat, co si myslet?!“ Do dění kolem Maříkové vstupují právníci. Expert od Klause ml. se neudržel
Foto: Facebook Karly Maříkové
Popisek: Karla Maříková

Poslankyni SPD Karle Maříkové aktuálně hrozí trestní stíhání za výroky, jichž se dopustila na sociálních sítích. Jak se k žádosti policie o její vydání postaví Poslanecká sněmovna, naznačí už stanovisko Mandátového a imunitního výboru. Kauzu odstartovalo vyjádření o migrantech na sociálních sítích, ve kterém poslankyně loni v lednu přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. „Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území EU,” napsala poslankyně na svém facebookovém profilu.

Anketa

Jak se zatím Babišova vláda zhostila boje proti koronaviru? (Hlasování od 11.3.2020)

95%
hlasovalo: 41345 lidí
Těmito jejími výroky se později začala zabývat policie pro podezření z přečinu podněcování k nenávisti a dokonce se informace o vyšetřování Karly Maříkové kvůli jejím výrokům objevila ve zprávě Ministerstva vnitra o extremismu za druhé čtvrtletí minulého roku. Vyšetřování vedlo policisty k závěru, že konstatování poslankyně lze kvalifikovat jako podněcování k nenávisti. Teď záleží na zákonodárcích, zda se rozhodnou svou kolegyni k trestnímu stíhání vydat, či nikoli. Nad tím, zda byla skutková podstata přečinu, ať už podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo přečinu hanobení, naplněna, se zamýšlejí oslovení právníci. „Tyto výroky jsou zcela jistě netolerantní a nepřijdou mi ani příliš chytré, ale ve svobodné společnosti mají lidé právo být i netolerantními hlupáky a netolerantně a hloupě se projevovat. Toto právo může být omezeno pouze tehdy, pokud vede k omezení práv druhých,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz advokát Aleš Rozehnal.

Autorka výroku není žádný Franta z Horní Dolní

Připomíná, že svoboda projevu je součástí evropských hodnot a tradic a znamená, že v demokratické společnosti je možno vyjadřovat názory na vše. „A zároveň je nutno akceptovat i existenci projevů, které jsou extrémní či útočné. Takové jsou potřeby tolerance a pluralismu. Svoboda projevu, tedy i svoboda odmítání muslimských imigrantů, je naprosto zásadní pro demokratickou společnost a zahrnuje i tolerování stanovisek, které mohou někteří považovat za útočné. Zásadní je tedy otázka, zda je volání po zákazu vstupu muslimský imigrantů projevem, který vyvolává nenávist vůči jinému pouze na základě náboženské víry, nebo který veřejně hanobí skupinu osob pro jejich vyznání. V takovém případě by projev chráněn nebyl a bylo by možné ho sankcionovat,“ upozorňuje Aleš Rozehnal s tím, že kriminalizace je na místě pouze tehdy, pokud má projev nepřátelský k náboženství vyvolat násilí vůči věřícím nebo násilné nepokoje zaměřené proti těmto osobám.

„Z mého pohledu je nutné odlišit, zda se jedná o ‚pouhou‘ rozumovou omezenost a tedy o vyjádření velmi hloupého a velmi populistického názoru, či zda mohlo již dojít k naplnění znaků skutkové podstaty uvedeného přečinu. Z hlediska toho, že nejde o její ojedinělý obdobný výrok a uvedená osoba je navíc v postavení poslankyně Parlamentu ČR a je tedy schopna působit na větší množství obyvatel, než kdyby takový výkřik pronesl Franta z Horní Dolní, se lze spíše přiklonit k tomu, že lze hovořit o naplnění uvedené skutkové podstaty přečinu Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 tr. zákoníku, popřípadě o naplnění skutkové podstaty přečinu Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob dle § 355 tr. Zákoníku,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz právnička Klára Long Slámová.

Postih poslankyně by byl zasahováním do svobody projevu

„Celá kauza paní poslankyně Maříkové mi nápadně připomíná pokus o trestní stíhání bývalého slovenského premiéra Roberta Fica v souvislosti s odsouzením poslance Mazurka na Slovensku a jeho výroků na adresu nepřizpůsobivých občanů Slovenska. I tehdy jsem pro Parlamentní listy poskytl vyjádření, a v podstatě zde platí to samé. V případě poslance Mazurka šlo, pokud vím, o hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. V případě paní poslankyně by, jak jsem se dočetl, mělo jít o podezření ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, kterého se dopustí ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, a to např. i prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě a podobně,“ říká pro ParlamentníListy.cz advokát Radek Suchý, garant hnutí Trikolóra pro oblast Práva a spravedlnosti.

Je přesvědčen shodně jako v případě poslance Mazurka i Roberta Fica, že i u této skutkové podstaty trestného činu platí, že podmínkou trestnosti jednání je, aby takové jednání dosáhlo určitého stupně tzv. společenské škodlivosti. „Například když bude někdo veřejně popírat holocaust nebo bude vyzývat k vyvraždění nějakého etnika. Nemyslím si, že v tomto případě takového stupně dosaženo bylo, navíc za situace, kdy paní poslankyně jen zjevně s určitou nadsázkou komentovala stav událostí, který tady opět všichni s velkými obavami sledujeme, stejně jako sledujeme impotenci evropských struktur s tím něco dělat. Mám na mysli chování Turecka a ataky na řecké hranice. Jsem přesvědčen, že případný postih paní poslankyně Maříkové by spíše odpovídal zasahování do svobody projevu a svobody slova, a to nikoli ve prospěch ochrany zájmů, chráněných trestním zákonem, ale ve prospěch diktátu politické korektnosti. Politická korektnost dusí svobodu slova a projevu, dusí demokracii a ohrožuje dle mého názoru samou podstatu právního státu. Koneckonců pokud vím, zavedl ji Mao poprvé v Číně. Teď ji aplikuje Evropská unie,“ podotýká Radek Suchý.

Restrikce zvýší radikalizaci původců nenávistných projevů

Poslankyně na zmíněnou zprávu Ministerstva vnitra, která o jejím policejním vyšetřování referovala, už dříve reagovala slovy: „Nenávist šíří ministr vnitra Hamáček, jelikož lidem omezuje svobodu slova, jsou na sociálních sítích blokováni a stíháni policií za svůj názor, čímž je popíraná ústava”. Za svoji poslankyni se postavil předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura a přitom ve vyjádření na sociálních sítích neopomněl zmínit šéfa rezortu vnitra a zároveň předsedu sociální demokracie Jana Hamáčka: „Policie, která spadá pod ministra vnitra Hamáčka, žádá poslance o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové za protiimigrační výroky! Jde o pokus o kriminalizaci veřejných protiimigračních postojů”. Právník Aleš Rozehnal je přesvědčen, že spíš než o zastrašování se jedná o mimořádně nešťastný krok.

„Považovat hloupé projevy za apriori nebezpečné je neporozumění základnímu konceptu demokracie. Před represivní rolí práva musí mít přednost společenské a kulturní prostředky. Kriminalizace hloupých projevů je nepatřičná, neefektivní, a dokonce kontraproduktivní a znamená ve skutečnosti vyjádření despektu k občanům, kteří jako by hloupost těchto projevů nebyli schopni sami rozpoznat,“ podotýká advokát, podle něhož by boj proti nenávistným projevům na internetu neměl probíhat na jiné než právní úrovni. „A to zejména úrovni edukační. Je totiž možné, že kriminalizace nějakého projevu pouze zakrývá pravou podstatu problému, na který společnost neumí reagovat. Zároveň může taková restrikce původců nenávistných projevů zvýšit jejich radikalizaci a zahnat je do ghetta, což může vyústit v sociální disturbanci. Restrikce svobody slova navíc vedou k pokřivení demokracie, která by neměla konflikty řešit násilně, ale debatou a přesvědčováním,“ konstatuje Aleš Rozehnal.

Na tom, zda jde o kriminalizaci, se právníci neshodnou

Anketa

Je vám líto migrantů na řecko-turecké hranici?

3%
97%
hlasovalo: 13648 lidí
„O kriminalizaci ‚protiimigračních postojů‘ rozhodně nejde a o potlačení svobody slova rovněž ne. Je skutečně nutné odlišovat pouhý názor na straně jedné – například když někdo vyjádří nesouhlas s imigrací jako takovou, což nikomu upřít nelze – a střet se zákony ČR a mezinárodními smlouvami na straně druhé, a to způsobem, který předvádí dotyčná osoba. Za situace, kdy naše země historicky prožila utlačování určitých skupin obyvatelstva jen proto, že právě někteří lidé patřili k nějaké skupině, nelze takové paušální postoje, které mají za cíl právě paušální potlačení práv a svobod člověka, tolerovat. Nehledě na to, že výrok paní poslankyně naráží právě a zejména na Ústavu a Listinu, kterými se de facto ohání. Paní poslankyně by se měla skutečně naučit odlišovat jednotlivce od skupiny, přestat s paušalizací a seznámit se s právním řádem ČR, včetně zákonů, které stanovují velmi přísné podmínky pro pobyt cizinců na našem území,“ doporučuje advokátka Klára Long Slámová.

Právník Radek Suchý naopak souhlasí s názorem, že ze strany státu jde o pokus o kriminalizaci veřejných protiimigračních postojů. „S obavami sleduji, jak se pomalu utahují šrouby a omezují se naše svobody na každém kroku. Zejména pak svoboda slova a projevu. Ty navíc považuji za nejdůležitější svobody, kterých jsme v ‚listopadu‘ dosáhli. Proto jsem proti jakémukoli vymezování hranic svobody slova, protože si nedovedu představit, kdo by tyto hranice stanovoval. Umí to snad prezidentka Čaputová? Nebo ministr Hamáček? Proč na jedné straně právě a pouze pochybnosti či informace nebo názory o tématech, které trápí naši společnost, jsou označovány přinejmenším jako výplody fake news, v horším případě jako projevy xenofobie, rasismu, homofobie, nebo právě oné nesnášenlivosti či projevy nenávisti?“ ptá se garant Trikolóra pro oblast Práva a spravedlnosti.

Rozumek a pornoherec nám budou říkat, co si máme myslet

Jednoznačně prohlašuje, že odmítá být podroben jakékoli regulaci toho, co je správné říkat a co ne. „Za chvíli by mi taky nějaký Rozumek nebo bývalý pornoherec z pseudovědecké neziskovky mohl taky říkat, co si mám myslet a co nikoli. Ono se to děje po krůčcích, salámovou metodou, začíná to blokováním na sociálních sítích a může to končit trestním stíháním, kde měřítkem škodlivosti bude definice předsudečné nenávisti. Proto jsem rád, že jsme v rámci Trikolóry již opakovaně navrhovali v Poslanecké sněmovně jakékoli takové zásahy do svobody slova a projevu přísně sankcionovat. Jenže se to nesetkalo s patřičnou odezvou. Páni poslanci asi nečetli Orwella, nicméně je jen otázkou času, kdy je postihne stejná lapálie jako paní poslankyni Maříkovou. Pokud panuje zdravý rozum, vydána by být k trestnímu stíhání neměla,“ domnívá se advokát.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec

K tomu, že by ze strany policie mohlo jít o zastrašování každého dalšího, kdo by se chtěl kriticky vyjádřit k migraci, poznamenává, že vše je jen výsledkem shody orgánů činných v trestním řízení, příslušné exekutivy i tajných složek postihovat právě onu předsudečnou nenávist. „Je to velmi nebezpečné a alarmující. Jedná se o termín, který ani nemá oporu v našem právním řádu a který jen kopíruje to, co se nyní odehrává v řadě západoevropských zemí, kde se lidé pomalu začínají obávat nazývat věci pravými jmény, aby nemohli být jakkoli postiženi. Média trpí autocenzurou, to už vidíme u naší České televize, a lidé se pomalu, včetně politiků, budou bát vyjadřovat k veřejným věcem, na které by mohli mít názor, co nekoresponduje s oficiální doktrínou. Toho se ale dožít nechci,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Radek Suchý.

Naplňují se obavy, že vlastenectví bude bráno jako xenofobní

Poukazuje také na to, co si lze přečíst v poslední zprávě Ministerstva vnitra: „Nenávistných projevů se dlouhodobě dopouští nejen někteří politici a aktivisté na celostátní úrovni, ale i někteří zástupci menších měst a obcí. Rasistické a xenofobní výroky a činy jsou označovány za vlastenectví a konzervatismus, případně za kontroverzní záměr, vyvolat diskusi nad palčivými společenskými otázkami“. Podle něj se ministr vnitra Jan Hamáček tímto vlastně doznává ke snaze omezovat postupně svobodu slova a projevu. „Mám obavy, aby to totiž nebylo naopak. Aby veškeré konzervativní a pronárodní či vlastenecké projevy nebyly označovány automaticky za rasistické a xenofobní. Moje obavy se v případě poslankyně Maříkové naplňují. Opakuji, je to velmi alarmující a neměli bychom takový vývoj tolerovat,“ vyzývá závěrem právník Radek Suchý.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jiří Hroník

aktivistická politika STAN

To jste zhodnotil přesně, i já jsem z vývoje hnutí jako její (nyní už bývalý) volič zklamaný. Čím ale mslíte, že to je, že se tak odchílila od svých kořenů? Je za tím nové vedení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Fiala by ho měl poslat do... Síkela pod palbou. „Neotvírejte složenky,“ padlo raději doporučení

17:56 Fiala by ho měl poslat do... Síkela pod palbou. „Neotvírejte složenky,“ padlo raději doporučení

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela nejdříve v neděli, tedy den po volbách, v pořadu Otázky Václ…