„Osoba je známa svým negativním stanoviskem k islámu.“ Máme dokument, kterým chce orgán zničit Kláru Samkovou. Je to vážné

19. 1. 2017 9:42

Doktorce Kláře Samkové byla doručena kárná žaloba v souvislosti s jejím projevem o islámu v Poslanecké sněmovně. Advokátní komora si netroufla Samkovou popotahovat za její projev, ale vytáhla na ní její vystoupení před velvyslanectvím Turecka, při kterém proklela velvyslance, který jí předtím ostře verbálně napadl. Tím mu ublížila na cti, což je podle žalobce závažným snížením důstojnosti celého advokátního stavu.

„Osoba je známa svým negativním stanoviskem k islámu.“ Máme dokument, kterým chce orgán zničit Kláru Samkovou. Je to vážné
Foto: Hans Štembera
Popisek: Klára Samková
reklama

V kárné žalobě je zdůrazněno, že doktorka Samková je „osoba známá svým negativním stanoviskem k islámu“. Nakonec však nebyla obviněna kvůli svému projevu o islámu na půdě Poslanecké sněmovny, ale jen kvůli následnému vystoupení při veřejném čtení projevu před budovou turecké ambasády.

Ohledně prvního skutku je v žalobě uvedeno, že „kárně obviněná“ Samková přednesla projev, ač jí bylo zřejmé, že někteří diváci, třebaže projev nebyl určen převážně jim, vyjadřují ostrý nesouhlas. Tím byl míněn turecký velvyslanec a skupinka dalších hostů, kteří měli hned po několika větách projev rušit výkřiky, hrozit pěstmi a nakonec sál, kde akce probíhala, demonstrativně opustit.

Následně, jak i žaloba připouští, turecký velvyslanec dostal velký prostor asi dvaceti minut v České televizi, který ovšem místo seriózní polemiky věnoval výhrůžkám Samkové a výzvám k jejímu trestnímu stíhání.

V reakci na jeho vystoupení se konala demonstrace před tureckou ambasádou, i žaloba připouští, že byla organizována zcela nezávisle na Samkové. Ta se však měla prohřešit tím, že na akci, jejíž hlavní součástí bylo hlasité předčítání jejího projevu ze Sněmovny, sama promluvila.

{gallery title="Fotogalerie:" id="11475"}

Kárný žalobce České advokátní komory se zaměřil především na její slova: „A protože, pane velvyslanče, nerozumíte diplomatickému protokolu, udělám teď něco, čemu budete rozumět. Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete, umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete bez cti“.

Jak je v žalobě zdůrazněno, efekt jejích slov byl umocněn tím, že jim dala prostor média. Chování Samkové bylo podle žalobce natolik skandální, že bylo dokonce prošetřováno policií pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Jak zdůrazňuje, spáchání přestupku je současně porušením zákona o advokacii.

Chování Samkové bylo podle žaloby způsobilé poškodit pověst a snížit důstojnost celého advokátního stavu, neboť „kárně obviněná je všeobecně známa jako advokátka“. Navíc výroky pronášela na veřejně přístupném místě, kde je mohli slyšet i kolemjdoucí, kteří nebyli obeznámeni s kontextem jejího vystoupení. „Bez znalosti těchto souvislostí pak jednání kárně obviněné mohla nezúčastněná veřejnost hodnotit jako jednání, kterým je narušováno občanské soužití, když velvyslanci Turecka tím bylo ubližováno na cti a kterým byl urážen a vydáván v posměch,“ stojí v žalobě.