Policie zabavila zločincům rekordně mnoho peněz. Ne díky Johnovi

02.09.2011 9:54

V nedávných dnech vydalo ministerstvo vnitra bez většího povšimnutí veřejnosti tiskovou zprávu o zdvojnásobení výnosů z trestné činnosti, které plynou zpět do státního rozpočtu. Následující den se zveřejnila neméně důležitá informace o navýšení prostředků celého resortu na rok 2012 o 900 milionů. Zda spolu tyto informace souvisí či nikoli, se dá jen spekulovat. Naší redakci se nicméně povedlo udělat exkluzivní rozhovor s ředitelem odboru bezpečnostní politiky Martinem Linhartem, který má právě výnosy z trestné činnosti na starosti.

Policie zabavila zločincům rekordně mnoho peněz. Ne díky Johnovi
Policie ČR už za první pololetí letošního roku zabavila zločincům výnosy z trestné činnosti ve výši 1,9 miliardy korun, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o celých 369 procent.

Pane řediteli, v čem vidíte úspěchy zdvojnásobení částky vybrané z trestné činnosti. Je to procedurální záležitost?


Dá se říct, že současné úspěchy v zajišťování výnosů z trestné činnosti bylo možné dosáhnout a bude možné i v budoucnu prohlubovat pouhým lepším nastavení práce policie. Nový trestní zákoník obsahuje hmotněprávní úpravu a do této vesměs procesní oblasti výrazněji nezasáhl.
Zajišťování výnosů z trestné činnosti je dlouhodobě proklamovaná priorita v práci policie. Jedná se o moderní trend kriminalistické práce (idea, podle které odčerpání zisku pachatele je mnohdy tvrdší trest než odnětí svobody), který je v posledních dvou desetiletích prosazován v rámci EU a v celém vyspělém světě. V ČR byla tato problematika představena až po roce 2000. Kvůli úzké specializaci a koncentrování pozornosti zejména na velké případy však nikdy, ani po několika reorganizacích, nedošlo k přijetí této agendy jako součásti práce běžnými policisty. Přes formální proklamaci podpory a prioritního postavení problematiky tak vyhledávání výnosů bylo do značné míry bráno jako něco navíc a ve větším rozsahu bylo prováděno jen na ÚOKFK, problematika stála na okraji zájmu vedení policie.

Psali jsme: Lessy: Jestli policie dostane méně peněz, budu muset propouštět

Museli jste tedy policii přesvědčovat k větší aktivitě? 

Ano bylo to nutné. Museli jsme ji vysvětlovat, aby odčerpávání zločineckých zisků považovala za svůj úkol, který je neméně důležitý, než dopadení pachatele. V minulém roce byl proto přijat strategický materiál, který shrnul ministerstvem dlouhodobě prosazovaný koncepční přístup k problematice. Vyhledávání výnosů má dvě úrovně, jednak slouží jako zdroj pro uspokojení potřeb poškozeného, za druhé funguje jako sankce. Při různém stupni komplikovanosti dané kauzy je nutné volit různě sofistikovaný přístup pro vyhledání výnosu. Jinak svůj zisk ukrývá běžný zloděj a jinak vnitřně strukturovaný organizovaný gang. Proto je základem problematiky aktivní přístup každého policisty, který, když zjistí, že trestným činem, jež řeší, byla způsobena škoda nebo byl generován zisk na straně pachatele, okamžitě musí podnikat i kroky k dohledání, zda existuje majetková hodnota, která s trestnou činností souvisí. Pokud případ přesahuje možnosti běžného zpracovatele spisu, musí nastoupit školený specialista, nebo specializované pracoviště. Pro běžného kriminalistu proto strategický materiál zformuloval pravidlo doplnění 7 základních otázek kriminalistiky (co, kdo, kde, kdy, jak, proč a komu?) o otázky Za kolik?, Kde je zisk? a Čím odškodnit poškozeného?.

To platí u jednoduších případů a co ty složitější? 

Pro komplikované kauzy pak materiál přišel s novým systémem specializovaných pracovišť prostupující všechny úrovně policejního výkonu od územních pracovišť přes kraje až po celorepublikové útvary. Velkou změnou, která umožnila provádět spravedlivé hodnocení výsledků jednotlivých útvarů, byl nový systém statistiky, který poprvé přinesl přesná čísla o zajištěném majetku. Byl oživen systém školení problematiky na všech úrovních a byl kladen důraz na skutečnost, že se nejedná jen o hospodářskou kriminalitu, kde je potřeba výnosy hledat, ale že i běžná (majetková) kriminalita je cílovou skupinou. Problematika však i nadále potřebuje velkou podporu ze strany vedení policie i ministerstva, aby bylo možné na tento prvotní úspěch dobře navázat a policie tzv. neusnula na vavřínech. 

Souvisí nějak úspěchem s působením Radka Johna ve funkci MV?


Působení Radka Johna ve funkci ministra vnitra v tomto směru nemělo na současné výsledky jiný vliv než ten, že materiál byl v jeho funkčním období schválen. Materiál je odborný a nepředstavoval politické zadání. O jeho přijetí se však významně zasadil bývalý první náměstek ministra Jaroslav Salivar.

Související: Šéfem policejní superinspekce má být Salivar, muž blízký ODS

Pane řediteli, zkuste čtenářům nastínit, jak přesně funguje procedura. Co se stane se zabavenou řekněme nemovitostí?

Policie provede vytvoření tzv. majetkového profilu pachatele, kdy vlastním šetřením a dotazováním v evidencích zjistí, že je pachatel např. majitelem nemovitosti. Pokud má zajištěný majetek sloužit k náhradě škody pro poškozeného, pak není nutné nacházet spojitost mezi trestnou činností a nemovitostí, může se však stát, že policie doloží, že nemovitost byla zakoupena za prostředky, které pachatel získal například ziskem z organizovaných krádeží

Inspirovali jste se někde v zahraničí?

Inspiraci v zahraničí však samozřejmě hledáme také, i když zatím množství institutů, kterými bychom se rádi nechali inspirovat, zdaleka přesahuje možnosti toho, co jsme schopni v ČR legislativně prosadit. Ať už se jedná o nedávno odmítnutou myšlenku centrálního registru účtů, nebo možností tzv. občanskoprávních konfiskací. Určitým problémem je i potřeba motivovat nejen policii k aktivnímu přístupu k této problematice, ale i státní zástupce (kteří o zajišťování vyhledaného majetku rozhodují) a zejména soudce (kteří rozhodují o jeho propadnutí). Nejenom v policii, ale i mezi těmito dvěma skupinami se často setkáváme s nezájmem a někdy i s odporem k využívání všech zákonných oprávnění. Z ciziny bychom proto velmi rádi přijali osvědčenou motivaci vracení určité části zisku ze zabaveného majetku zpět do rozpočtu policie, státního zastupitelství i soudu, a to adresně těm útvarům / zastupitelstvím / soudům, které se o propadnutí majetku státu zasloužily.

Ztrácí vámi zabavený majetek na ceně? co s tím?  

 Vzhledem k nárůstu objemu zajištěného majetku chceme rovněž častěji využívat možnosti zajištěný majetek prodat místo toho, abychom jej draze (zejména v případě vozidel) skladovali a on přitom ztrácel na hodnotě. Máme plány týkající se společného pracoviště policie a správců daně, kde by na majetek zločinců bylo možné dosáhnout ze dvou stran, buď trestněprávní sankcí, nebo silným zdaněním...


Házela vám v minulosti některá politická rozhodnutí klacky pod nohy?

Vyhledávání a zajišťování výnosů je apolitické téma, které obecně nevyvolává mezi politiky spory. To ovšem nelze říct o všech institutech, které souvisí například s finančním šetřením (postup vyhledání výnosů, který zahrnuje i získání informací kryté různými druhy mlčenlivosti),
jako třeba získávání informací z daňového řízení, kde byly pravomoci policie v nedávné době (nový daňový řád) drasticky okleštěny a teď jsou po složitých jednáních vraceny.

Psali jsme:

Kalousek povolil. Kubicemu přisype na vnitro 900 milionů

Vnitro: Novou ombudsmankou Policie ČR je Blanka Besserová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Pavel Kozdera

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

A dost! Šichtařová udeřila na Člověka v tísni a další „politické neziskovky“

10:30 A dost! Šichtařová udeřila na Člověka v tísni a další „politické neziskovky“

Ekonomka Markéta Šichtařová má za to, že ví, co ohrožuje naši budoucnost, jsou to politické neziskov…