Senátorka Hamousová: Vláda by měla vytvořit podmínky pro zlepšení životního prostředí

23.02.2016 9:12

Povolební koalice v Žatci nevydržela ani sto dní, a Zdeňka Hamousová (BPP) se tak po krátké pauze vrátila do křesla starostky. Ani současná rada však není již více než půl roku kompletní, navíc před ní stojí nemalé problémy, s nimiž se bude muset vypořádat. Naši redakci zajímalo nejen, zda svítá na lepší časy. Dlouze jsme si povídali i o problematice životního prostředí, která je stále více aktuální, a zhodnotila své dosavadní působení v senátu.

Senátorka Hamousová: Vláda by měla vytvořit podmínky pro zlepšení životního prostředí
Foto: Redakce
Popisek: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka Žatce

Povolební koalice v Žatci nevydržela ani sto dní, a vy jste se tak počátkem loňského roku vrátila do křesla starostky. Bohužel ani tím komplikace nekončí, jelikož ani současná rada není již více než půl roku kompletní. Jak je to možné? Co je hlavní překážkou dohodnout se? A především, jaký vliv to má na fungování města?

Z funkční rady města plánovaně rezignovali tři členové. Jako jeden z důvodů jsem vnímala jejich způsob jako určitý nátlak při prosazování některých věcí a také jiný přístup k „dohadování“. Jiný názor neznamená, že jsem nepřítel, slušné a konstruktivní prezentování jiných názorů patří k rozhodovacímu procesu. Jednou z hlavních překážek dohody jsou zřejmě konkrétní personální otázky. Byli jsme domluveni, že rada města bude složena ze čtyř zástupců členů bez politické příslušnosti + další tři členové podle návrhu KSČM a spolupracujících zastupitelů z kandidátky ČSSD. Tito tři členové, kteří pro nás překvapivě rezignovali, chtějí změnit jimi navržený počet zástupců v radě města. Zvažujeme model 3 + 3 zástupci v radě s tím, že sedmého člena rady města bychom dovolili v nějakém časovém horizontu.

Schyluje se podle vás k dohodě? Přece jen slibovala jste, že se tak stane do konce roku, nejpozději v lednu…

K možnému složení rady a termínu jsem se vždy vyjadřovala spíše opatrně a méně konkrétně a takto kategorické sliby jsem nedávala. Někteří moji kolegové byli více optimističtí a uváděli časové termíny. To se dá poměrně snadno ověřit ze záznamů veřejných vystoupení či autorizovaných citací.

Jak se stavíte k petici za zveřejňování materiálů na jednání zastupitelů města Žatce? Domníváte se, že má své opodstatnění, nebo jste přesvědčena, že je radnice maximálně otevřená a transparentní?

Každý hodnotí transparentnost podle svého jednání. Vůbec nemám problém se zveřejněním anotací k jednotlivým bodům jednání, tzn. stručný obsah projednávaného bodu, protože některé názvy bodů programu nevypovídají o předmětu projednávání konkrétně, aby si lidé mohli udělat představu, co vůbec bude projednáváno. Ke zveřejnění kopie materiálů ještě před projednáváním v zastupitelstvu města mám rezervovaný postoj (ale nemám s tím problém) z jednoho konkrétního praktického důvodu. Stává se, že média převezmou navrhované usnesení a v tisku se ještě před schválením objeví informace typu – radnice bude postupovat tak a tak… A ke schválení usnesení nedojde, protože názor zastupitelů nemusí být vždy shodný s návrhem předkladatele materiálu. Stává se, že tisk předčasně informuje o návrhu a výsledek je jiný, ale to už občané nezaregistrují. Zaznamenají předčasně zveřejněnou informaci, a protože předčasně, tak s nesprávným výsledkem. Jinak zájem o transparentnost jednání mohou obyvatelé vidět i na prostoru, který je v rámci veřejného jednání zastupitelstva dáván pro vyjádření veřejnosti.

Město se chce na prestižní seznam památek UNESCO dostat už řadu let, letos Žatec ale nominován nebude. Je to pro vás velké zklamání? Máte pro to vysvětlení?

Tato otázka vychází z nepřesné informace tisku, resp. velikosti a vypovídací schopnosti titulku novinového článku. Z našeho pohledu nemůžeme mluvit o zklamání, protože město Žatec se svou nominační dokumentací letos nepočítalo.

Nominační dokumentace je téměř zpracována a vše běží podle předem dohodnutých termínů a harmonogramu.

Nyní probíhají korekce a úpravy na dokumentaci. Dále bude celá dokumentace přeložena do anglického jazyka a budou provedeny grafické úpravy.

V září letošního roku bude naše nominace odeslána ke komisi UNESCO do Paříže, kdy bude doplněna o případné návrhy či podněty komise, v červnu letošního roku bychom měli náš statek, který nominujeme na zápis, prezentovat na výstavě přímo v sídle UNESCO.

Zcela zpracovaná dokumentace, podepsaná ministrem financí bude zaslána do Paříže v únoru roku 2017 a začne její čtení poradním orgánem UNESCO.

Rozhodnutí o možnosti přijetí Žatce na seznam světového dědictví proběhne v měsíci červnu až červenci roku 2018.

V jaké fázi je spor o pronájem pozemku pod bývalou kotelnou v Podměstí? Co by pro město znamenalo, pokud by se muselo podřídit exekuci?

Exekuce v tomto případě je na výkon rozhodnutí, zjednodušeně – soud nařizuje městu (zastupitelstvu) uzavřít smlouvu za určitých podmínek. Zastupitelé ale rozhodují podle svého názoru a uvážení. Jednání v souvislosti se žalobou o určení neexistence povinnosti uzavřít nájemní smlouvu je určeno na začátek dubna 2016.

Žatec přišel o část dotace na autobusové nádraží. Radnice je ale rozhodnutá se bránit. Můžete nám prozradit, jaké budou vaše kroky?

Dovolím si upřesnit vyjádření. Dotace nebyla poskytnuta v předpokládané výši. Poskytovatel dotace se domnívá, že jsme jako zadavatel veřejné zakázky stanovili přísné technické kvalifikační požadavky na zhotovitele. Od úřadu na ochranu hospodářské soutěže jsme obdrželi informaci, že si ÚOHS zadal zpracování znaleckého posudku na stavebně-technickou náročnost stavby. Zatím je předčasné vyvozovat závěry.

150 tisíc korun má město za rekonstrukci koupaliště. I zde se ale s rozhodnutím nesouhlasíte. Plánujete ale kromě právních kroků i nějaká opatření, abyste podobným problémům do budoucna zamezili?  

Víte, když jste přesvědčen jako zadavatel, že váš postup byl v rámci zákona, tak to chcete také dokázat. V souvislosti s uvedenou zakázkou jsme na doporučení právníka podali správní žalobu. Stále je to o tom, jak jako zadavatel formulujete zadávací podmínky veřejné zakázky. U veřejných zakázek právě proto, abychom postupovali v souladu s legislativou a současně co možná nejvíce ochránili město jako zadavatele, spolupracujeme se společnostmi, které se na administraci a zadávání veřejných zakázek specializují. Na formulaci zadávacích podmínek za společnosti vždy spolupracuje právník dané společnosti, za město z odborného a věcného hlediska příslušný odbor. Uvidíme, jaký bude nový zákon o zadávacích řízeních.

Jste nejen starostka, nýbrž od října 2014 také senátorka. Do ledna letošního roku jste nepředložila žádný návrh zákona. Jak to? A prozradíte nám, na čem nyní v senátu pracujete?

Nemyslím si, že prioritní role senátora je přímo v předkládání zákonů. Senátor by se měl především snažit o kvalifikované posouzení předkládaných legislativních návrhů vlády, pokud někde zaznamenává nedostatek, nesoulad nebo „díru“ v legislativě, měl by sám nebo prostřednictvím příslušných institucí přijít s legislativní iniciativou. To jenom tak k mému vnímání, kdy si stěžujeme, že náš právní řád je „zaplevelený“ některými méně potřebnými zákony. V současné době jsem spolupředkladatelkou dvou legislativních návrhů, pracuji na přípravě dalšího ve spolupráci s úřadem práce (protože jsme ve fázi přípravy, nemohu v současné době přesněji říci, o jakou iniciativu půjde).

Životní prostředí, kterému se věnujete i jako senátorka, je čím dál skloňovanějším tématem. Co může, respektive musí udělat vláda pro to, aby došlo ke zlepšení životního prostředí nebo se jeho zhoršování alespoň zpomalilo?

Vláda by měla vytvořit podmínky pro udržení stavu životního prostředí, ještě lépe pro jeho zlepšení. Z evropského pohledu mj. vytvořit podmínky pro realizaci tzv. oběhového hospodářství. Podstatou oběhového hospodářství je to, že se hodnota produktů a materiálů zachovává co nejdéle, minimalizuje se množství odpadu a využívání nových zdrojů, když výrobek doslouží, suroviny se z hospodářství nevyřadí, ale znovu se používají k vytváření nové hodnoty. Také by měla jasně stanovit energetickou koncepci a zdroje energie v návaznosti na konkrétní kroky, které je třeba udělat v konkrétně stanoveném časovém rámci – jaderná energie, podpora obnovitelných zdrojů, nakládání s odpadem – spalovny – stihneme toto nebo jiné řešení v čase? Dopravní infrastruktura, voda v krajině, dotační tituly v souvislosti s ochranou životního prostředí… Je toho dost, co by bylo třeba poměrně rychle a jasně sdělit a srozumitelně a rychle podpořit. Konkrétně upřednostňuji praktické návrhy v dostupném čase před dlouhodobými inovacemi bez koncovky v praxi.

A co podle vás může udělat každý z nás?

Docela si myslím, že ten přístup každého z nás je stejně důležitý jako přístup vlády. Protože ohleduplnost a šetrnost ve vztahu k životnímu prostředí by už dnes měly být pro všechny samozřejmostí. Ve srovnání se silnými ekonomikami jsme malá částečka, těmi hlavními znečišťovateli je někdo jiný, ale každý ať přispěje na své úrovni. Pro začátek šetrné nakládání s energiemi a s vodou, třídění odpadu včetně bioodpadu, péče o zeleň, environmentální osvěta.

Jak vy sama hodnotíte loni schválenou pařížskou dohodu o klimatu?

Deklarovaný záměr téměř dvou set států o udržení globálního oteplování pod dvěma stupni Celsia je žádoucí, ale v šíři záběru hůře splnitelný a je vymahatelný? Je to pro mě příliš široký a globální cíl. Pro jeho splnitelnost bude potřeba rozfázování s konkrétním změřitelným zacílením. Podporu rozvinutých států po r. 2020 rozvojovým zemím se zvládnutím klimatických změn si zatím pro malé množství informací, které mám, netroufám hodnotit. 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Kateřina Synková

Mgr. Pavel Fischer byl položen dotaz

Vím, komu v Evropě a Americe volat

To je možné, ale myslíte, že vás někdo bude poslouchat, že nám někdo pomůže? Neměli bychom se už konečně spoléhat hlavně na sebe. Německo se také nestalo silným hráčem proto, že spoléhalo na ostatní, Francie jak by smet.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

To Putin? Němci likvidují nás, teď zjistili, co dělají USA. Je zle

8:40 To Putin? Němci likvidují nás, teď zjistili, co dělají USA. Je zle

Po vstupu ruských vojsk na území Ukrajiny deklarovali západní lídři neochvějnou jednotu v obraně eur…