Tomu se u nás, v liberální demokracii, říká svoboda tisku. Žantovský překládá z fialovštiny do češtiny

7.5.2022 8:00 dop. | Komentář

TÝDEN V MÉDIÍCH Žádná média zakazovat nebudeme, pokud budou psát a říkat to, co potřebujeme. Ta média, která budou svobodně šířit to, co od nás dostanou zadáno, budeme štědře platit, dávat jim státní inzerci a odklízet jim z cesty nepohodlnou konkurenci, která jim odhání čtenáře či diváky a vkládá jim do hlav nekalé myšlenky. Tak by se podle Petra Žantovského dalo přeložit do češtiny prohlášení předsedy vlády u příležitosti Světového dne svobody tisku. V pravidelném přehledu mediálních zajímavostí se našlo místo i na dopis spolužáka Jana Palacha z VŠE, který se v mainstreamu zcela jistě neobjeví.

Tomu se u nás, v liberální demokracii, říká svoboda tisku. Žantovský překládá z fialovštiny do češtiny
Foto: Hans Štembera
Popisek: Mediální analytik Petr Žantovský

Anketa

Podporujete vládní výzvu k udávání tzv. dezinformací?

1%
97%
hlasovalo: 47238 lidí

Pro tuzemskou mediální scénu bývá zcela příznačné, že jakoukoli záležitost trochu většího významu nahlíží pouze jen z jednoho, ovšem zato z toho jediného správného úhlu pohledu. Ty ostatní zůstanou veřejnosti skryty, aby si náhodou konzument toho či onoho média nemohl udělat na danou věc z vícero informací svůj vlastní názor. Z podobného soudku je i kauza zasahující prostředí pražské Vysoké školy ekonomické. „Odporná kampaň proti Miroslavu Ševčíkovi, nově zvolenému děkanovi Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, dostala novou energii. Proti Ševčíkovu zvolení vystoupilo několik lidí, kteří o sobě tvrdí, že to byli spolužáci Jana Palacha,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Zjevně z tohoto tvrzení odvozují jakési své vyšší postavení a autoritu, která je opravňuje k dnešnímu kádrováctví. „Této kampani a nově i onomu dopisu ‚Palachových spolužáků‘ adresovanému rektorovi VŠE docentu Petru Dvořákovi věnovala mainstreamová média takovou pozornost, jako kdyby například na Zemi přistáli Marťané. Jsem tedy zvědav, zda táž média budou věnovat stejnou porci zainteresované pozornosti jinému dopisu, taktéž adresovanému panu rektorovi Dvořákovi. Jeho autorem je inženýr Jan Šolta, opravdový pamětník událostí z času, kdy Palach krátce na VŠE studoval. Protože vážně pochybuji, že to učiní někdo jiný, se souhlasem autora nabízím jeho dopis panu rektorovi v plném znění, aby si každý mohl udělat svůj názor,“ vysvětluje mediální analytik.

Opravdový pamětník z časů Palacha píše rektorovi VŠE

Magnificence, pane rektore!
Nejdříve mně dovolte, abych Vám pogratuloval ke zvolení do této důstojné a významné funkce! Současně Vás žádám o krátké přijetí, stejné, jaké jste údajně přislíbil mým kolegům – definujícím se na webu Seznamu Zprávy z 3. 5. 2022 15:02 jako „spolužáci Jana Palacha“; abych mohl i já Vám vysvětlit své pravděpodobně výrazně odlišné stanovisko ke kauze děsivé štvanice na nově zvoleného děkana Národohospodářské fakulty VŠE.
Tito pánové se dnes neoprávněně honosí svým údajným hrdinstvím v roce 1968, kdy však jako tehdejší vysocí funkcionáři na škole zoufale bojovali za zachování přežilého ČSM a odmítali podpořit vznik nezávislého vysokoškolského hnutí na VŠE!
Nechci si činit žádné zásluhy, ale byl jsem to já, kdo v roce 2018 tyto „celiníky“ osobně přesvědčil o návrhu zřídit Janovi Palachovi památník ve škole; inicioval a osobně jsem napsal dopis paní rektorce, který však tito pánové původně nechtěli ani spolupodepsat! Nevím, kde nyní (často přes podivnou vlastní normalizační historii) berou tu opovážlivost povýšeně poučovat současné vysokoškoláky! Přitom někteří z nich VŠE nedokončili, o vysoké školství se nikdy nezajímali, poměry v akademické obci neznají... Bývají však vděčnými hosty České televize, do jejíchž pořadů jsou tradičně zváni; toto pozvání si však musí zasloužit!

Domníval jsem se, že éra, kdy o obsazení akademických funkcí na univerzitách striktně rozhodovali okresní tajemníci KSČ (mj. na základě drbů uklízeček a domovnic) je nevratně pryč; že nepřijde doba, kdy těžce obnovené akademické svobody budou nahrazeny pomluvami redaktorek ČT a podlých anonymů!
Vážený pane rektore, nepatřím mezi osobní přátele docenta Ševčíka, často máme zcela odlišné názory; to mi však nebrání, abych nepodpořil zachování akademických svobod na své „Alma mater“, kam jsem se po vyhazovu v roce 1972 dočasně vrátil v rámci tzv. rehabilitace v roce 1990! Věřím proto, že se při rozhodování o regulérnosti voleb děkana na Národohospodářské fakultě zachováte podle platných pravidel a nepodlehnete neskrývanému nátlaku neoprávněných osob!
Se srdečným pozdravem Ing. Jan Šolta, CSc.

Zkuste neomdlít nadšením nad slovy předsedy vlády

Také druhé téma bylo inspirováno dokumentem, tentokrát nikoli dopisem, ale tiskovou zprávou. „Jde o prohlášení předsedy vlády Petra Fialy při příležitosti Světového dne svobody tisku 3. května 2022 a rozhodně stojí za citaci. Přečtěte si to opravdu pozorně a zkuste při tom neomdlít nadšením – ani z opačných pocitů,“ doporučuje Petr Žantovský.

„Dnes si připomínáme Světový den svobody tisku. Chci při této příležitosti poděkovat všem novinářům, kteří v naší zemi denně profesionálně přispívají k informovanosti společnosti. Já i naše vláda jsme přesvědčeni, že prosperující demokratická společnost nemůže fungovat bez nezávislých novinářů a svobodných médií, a chceme usilovat o to, aby v naší zemi byla média co nejsvobodnější a co nejprofesionálnější. Vím, že mnoho novinářů pracuje v obtížných ekonomických podmínkách, a přesto neslevují ze standardů své práce.
Jsem si vědom toho, že mnozí zástupci svobodných a nezávislých medií neměli v minulém volebním období jednoduchou situaci, přesto se nevzdali svého novinářského poslání.

Rád bych poděkoval všem, kteří v minulosti vyjadřovali obavy ze svobody tisku (tady se asi pan premiér poněkud přeřekl, asi to mělo být „obavy z omezování svobody tisku“, pozn. pž) u nás. Jsem přesvědčen, že jejich úsilí pomohlo zabránit zničení svobodných a nezávislých médií v naší zemi. Praktiky omezování účasti na tiskových konferencích, omezování přístupu k informacím a selektivního umísťování státní inzerce jsou mi bytostně cizí. Žádná média nebudeme omezovat v jejich činnosti a žádným novinářům nebudeme bránit v jejich práci. Pevně proto věřím, že v období fungování mé vlády nebude situace, která by v tomto smyslu vyvolávala znepokojení.
V neposlední řadě chci také poděkovat všem, kteří v naší zemi v minulosti finančně i jinak podporovali nezávislá média a podporují je i nadále. To, že se u nás nezávislá média v obtížných podmínkách udržela a udržují, je významnou měrou i jejich zásluha.“

Média, co budou plnit vládní zadání, budeme štědře platit

Tento premiérův text přeložil Petr Žantovský pro ParlamentníListy.cz z fialovštiny do češtiny: „Vážení přátelé, já i moje vláda chceme poděkovat a vyjádřit vděčnost všem médiím, která říkají to, co chceme, aby lid slyšel. Tomu se u nás, v liberální demokracii, říká svoboda tisku. My nikdy žádná média zakazovat nebudeme, pokud budou psát a říkat to, co potřebujeme. To, že nějaká tzv. média v minulých týdnech zanikla, bylo z rozhodnutí nezávislé soukromé společnosti, která už se prostě nemohla dívat na to, jak tato tzv. média lžou, kritizují neprávem vládu a koaliční strany, vyjadřují pochybnosti o oficiálních názorech, které naše vláda zastává a zveřejňuje, ba dokonce drze šíří názory odlišné až opačné. Jak by řekl poručík Mazurek: Tak to neni spravne, tak to nema byt. (V tomto okamžiku zazní sálem frenetický potlesk a pan premiér se rozhlíží, zda se všichni přítomní ministři dostatečně smějí jeho vtipu.)

Ta média, která budou svobodně šířit to, co od nás dostanou zadáno, budeme štědře platit, dávat jim státní inzerci a hlavně jim budeme srdnatě odklízet z cesty nepohodlnou konkurenci, která jim odhání čtenáře či diváky a vkládá jim do hlav nekalé myšlenky. Vždyť přece všichni dobře víme, že Válka je mír, Svoboda je otroctví a Nevědomost je síla. Howgh!“

Pokusy o cenzuru internetu jsou dlážděny pokrytectvím

Tak jsme se z Hospodářských novin dozvěděli, že odstraňování „hejtů“ na internetu bude snazší. „Píšou, že Češi budou muset hlídat hlavně největší pornostránku světa. Vrchnost v Bruselu se dohodla na novém předpisu o digitálních službách, o kterém se mluví jako o největším úklidu na internetu v Evropě za posledních dvacet let. Klíčovou roli při desítkách hodin debat a hledání kompromisů údajně sehrál český diplomat při EU Jan Havlík, s nímž Hospodářské noviny přinesly obsáhlý rozhovor,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Rozhovor je uveden Havlíkovým „žertem“, který zní: „Až Elon Musk zjistí, co se chystá na Twitter, bude muset koupit i celou EU.“ „Rozhovor je typickou ukázkou pokrytectví, jímž jsou už léta dlážděny všechny pokusy o cenzuru internetu. Stejně jako mnozí před ním i Jan Havlík argumentuje neregulovaným šířením pornografie, kšeftováním se symboly totalitních režimů, šířením dezinformací a tak dále. V průběhu líčení se však i on prořekne, že jde především o mazání ‚nenávistných projevů‘, aniž se sebeméně pokusil vyjasnit, co to jsou a nejsou ony ‚nenávistné projevy‘,“ upozorňuje mediální analytik.

Elonu Muskovi z Bruselu těžko přikážou, co smí, a co nesmí

Z celého interview plyne, že vůdčí státy EU si začínají uvědomovat, že jejich hospodářská a politická hegemonie mizí jako písek mezi prsty. „Tvrdě nastoupily Spojené státy, které podle svého názoru asi nemají, co ztratit. A tak vedle akcí vojenských rozjely i mohutné akce ekonomické, v první fázi samozřejmě informační. EU bude chtít podrobovat cenzuře největší světové hráče na informačním poli, kteří nebudou hrát podle jejích not, ať už to bude Google, Facebook či Twitter. Proto je taky tolik nervozity, špatně skrývané za šaškovská prohlášení, kvůli Muskově převzetí Twitteru. Ať si o Elonu Muskovi myslíme cokoli, je to hráč, na kterého je prostě EU krátká. A není důvodu, proč by se to mělo změnit. Muskovi prostě z Bruselu těžko přikážou, co má, a co nemá, smí a nesmí. Důvod? Musk počítá svoje peníze; a EU marnotratně utrácí peníze, které vymámila ze svých občanů. Už jen proto je Musk v lepším postavení,“ tvrdí Petr Žantovský.

A vyhrožování mnohamiliardovými pokutami informačním korporátům za nedodržování příkazů EU považuje taky trochu za naivní. „Při vší úctě, Evropská unie má kolem půl miliardy obyvatel. To není ani polovina, co mají dnes opravdu důležité země – Čína, Indie a tak dále. Dovolte malou osobní vzpomínku. Kdysi jsem se svého přítele diplomata Hynka Kmoníčka zeptal, jak by definoval slovo geopolitika. A on mi řekl: ‚Podívej, z pohledu Pekingu je Evropa jen nevýznamný poloostrov na západ od Ruska.‘ Přál bych eurohodnostářům, aby se někdy nad touto zdánlivě jednoduchou větičkou pořádně zamysleli,“ dodává mediální odborník.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jiří Hroník

Připouštíte, že policie někdy selže

V poslední době je to bohužel čím dál častější jev. Vy za ním vidíte generační obměnu. Co ale třeba vyčerpanost policistů? Podle mě jich máme málo. Není třeba vyřešit i toto? A co třeba jejich financování?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Knihkupci odmítnuta, přesto se Hamplovy knihy prodaly tisíce. Zásadní objev? Ben Kuras ho předložil

20:20 Knihkupci odmítnuta, přesto se Hamplovy knihy prodaly tisíce. Zásadní objev? Ben Kuras ho předložil

Ben Kuras se v recenzi psané pro ParlamentníListy.cz věnuje knize sociologa Petra Hampla Prolomení h…