Vyhráli jsme soutěž Senior roku 2013, raduje se místostarosta Lachnit

12.12.2013 10:56

ROZHOVOR V sobotu 7. prosince udělovala Nadace Charty 77 ceny v prvním ročníku soutěže Senior roku 2013. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se odehrálo v odsvěceném kostele Pražská křižovatka a doprovodilo ho vystoupení Českého národního orchestru s dirigentem Liborem Peškem a sólistkou Dagmar Peckovou. V kategorii nejlepší seniorský klub získal první místo klub Senzačních seniorů z Komunitního centra Prádelna na Praze 5. Více nám přiblíží 1. místostarosta městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit, který dlouhodobě veškerou činnost komunitního centra podporuje.

Vyhráli jsme soutěž Senior roku 2013, raduje se místostarosta Lachnit
Foto: Redakce
Popisek: Petr Lachnit, zástupce starosty Městské části Praha 5

Co je to vůbec SENSEN a cena Senior roku?

Projekt Senzační senioři vznikl v Nadaci Charty 77 jako reakce na demografický vývoj v naší zemi, kde přibývá seniorů, z nichž mnoho je obdivuhodně vitálních, aktivních a schopných rozdávat zkušenosti, znalosti i práci pro ostatní. A právě tací se mohou zapojit do tohoto projektu, který jim umožní vytvářet neformální spojení starších lidí, kteří nechtějí jen odpočívat a přijímat cizí pomoc, kteří se ještě rádi zúčastňují dění kolem sebe, není jim lhostejný vývoj společnosti, města, obce.

V rámci tohoto projektu vznikají po celé České republice tzv. kluby SENSEN coby otevřené, volně přístupné a neformální sdružení skupin i jednotlivců, které pojí zájem o program SENSEN. Jedním z prvních byl na začátku roku 2012 i klub SENSEN při Komunitním centru Prádelna, jenž právě v prvním ročníku soutěže Senior roku, jejímž hlavním cílem je ocenit a prezentovat široké veřejnosti ty nejvýznamnější počiny a aktivity seniorů z celé republiky, získal ocenění nejvyšší.

Můžete nám přiblížit klub SENSEN při KC Prádelna? V čem je výjimečný?

Klub SENzačních SENiorů při KC Prádelna vznikl v roce 2012 ze skupiny seniorů, kteří se zapojovali do aktivit komunitního centra v Holečkově ulici na Praze 5. Jedním z prvních impulsů byl kurz základů práce s počítačem a digitální technikou, který se mohl začít realizovat právě díky podpoře Nadace Charty 77 v rámci projektu SenSen. Původní kurz se rozrostl do podoby tří pravidelných týdenních seminářů rozdělených dle pokročilosti, přibyla tzv. iKavárna jako místo setkávání i poradna s digitální technikou všeho druhu. Zároveň se rozšiřovala a stále rozšiřuje i další nabídka aktivit pro seniory – herna stolního tenisu, zdravotní gymnastika, seniorské taneční a pěvecké soubory nebo klub stolních her. Kromě těchto pravidelných aktivit se senioři zúčastňují letních poznávacích výletů mimo Prahu, výtvarných dílen a workshopů, fotografických a vzdělávacích seminářů, besed, společenských večerů, koncertů a celkově se zapojují do činnosti Komunitního centra Prádelna, jehož se stali nedílnou a významnou součástí, neboť v současné době představují aktivity seniorů dominantní část veškeré činnosti Komunitního centra Prádelna.

Důležitá je i skutečnost, že senioři sami aktivně spoluvytvářejí program pro sebe a dokonce se podílejí na přípravě některých akcí pro veřejnost. Zde všude se setkávají s věkově odlišnými skupinami a dochází zde k vzájemnému propojování a participaci na společném dění. Senioři z Komunitního centra Prádelna jsou výrazné, aktivní a zvídavé osobnosti, pro které není věk limitujícím faktorem, nýbrž příležitostí uplatnit získané životní zkušenosti a dále se vzdělávat a zajímat o dění kolem sebe. Jedná se o individuality představující přínos pro své okolí a celkově vytvářející velmi příjemnou, takřka „rodinnou“ atmosféru“ klubu SenSen. Právě tato moderní, nezkostnatělá forma fungování klubu seniorů byla důvodem nominace na cenu nejlepšího klubu seniorů, kterou jsem osobně podpořil. Jenom bych si ještě dovolil připomenout, že mezi sedmi oceněnými čestným uznáním v kategorii jednotlivců byl další zástupce „Prádelny“ – pan Miroslav Jiskra, který byl nominovaný za svoji obětavost, ochotu kdykoliv pomoci, ale také za jeho osobitost, jež pomáhá sbližovat jednotlivce a vnáší do dění nejen v Komunitním centru Prádelna svébytný náboj a v dnešní době tolik potřebnou a u seniorů často chybějící živelnost.

V čem vidíte smysl a přínos takových seniorských aktivit?

O činnost seniorů v Komunitním centru Prádelna se zajímám již od samého počátku, systematicky sleduji jeho fungování a na základě mých poznatků mohu vyjádřit velmi pozitivní dojem, který mám. Senioři vyvíjejí bohatou a pestrou činnost a zároveň jsou představiteli výrazných osobností různého věku i společenského postavení. Leč jedno mají společné – touhu žít stále aktivní život, vzdělávat se, být přínosem současné společnosti, zapojovat se do dění ve svém okolí a bez předsudků přistupovat ke všemu novému. Nejčastějším problémem seniorů v celosvětovém měřítku není ani finanční situace, byť leckdy nebývá jednoduchá, ani zdravotní komplikace, ale samota či absence důvodu „pro co žít“. A právě takové projekty, jako je SENSEN, ji pomáhají překonat, umožňují vytvářet nové sociální vazby, naplňovat každodenní bytí aktivní a smysluplnou činností a tím významně zvyšovat kvalitu života seniorů. Jelikož za pár let budou senioři patrně nejpočetnější skupinou obyvatelstva v naší zemi a kromě lékařské a sociální péče budou sebevědomí a pocit uplatnění potřebovat nejvíce, vidím velkou důležitost těchto programů zvláště do budoucnosti. Zároveň může být ocenění a propagace takovéto činnosti také inspirací pro politické představitele samosprávy při rozhodování o podpoře tohoto typu projektů a aktivit ve prospěch celé společnosti.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: ava

Tomio Okamura byl položen dotaz

nezávislost

Dobrý den, podle vás jsme nejsme politicky nezávislí, znamená to, že volby jsou u nás zbytečné? Taky tvrdíte, že je třeba, abysme byli nezávislí i ekonomicky a v zemědělství. Je to ale vůbec možné, když je naše ekonomika závislá na exportu a na německé ekonomice? A co se týče zemědělství, jak chcete...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

Dominik Hašek – král hlupáků. Na Slovensku si všimli, jak o Francii mlčel jak zařezaný

14:49 Dominik Hašek – král hlupáků. Na Slovensku si všimli, jak o Francii mlčel jak zařezaný

„Hašek prošustroval miliony a teď je za krále hlupáků“, i takto se dnes na Slovensku mluví o slavném…