Vyšetřete Rusko a Čínu! žádala Langšádlová. Dělali si z ní srandu. Pomohl jí Kalousek... Také si z něj dělali srandu. A pak nastoupil Klaus ml.

19.12.2019 11:30

Poslanecká sněmovna ve středu jednala o zřízení komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na politický systém ČR. Poslanci se nakonec dohodli, že téma odloží a lépe připraví do 30. ledna. Helena Langšádlová z TOP 09 dlouho vyprávěla o hybridních hrozbách a dezinformacích a jak je hrozba vážná. Jaroslav Faltýnek poděkoval Miroslavu Kalouskovi, že vysvětlil, že se ve skutečnosti jedná o komisi hodnotící, zda vláda čte zprávy BIS. A přisadil si i Václav Klaus mladší s poznámkou, že se pořád mluví o vměšování do hlasování o brexitu, ale poslední volby ukázaly něco jiného.

Vyšetřete Rusko a Čínu! žádala Langšádlová. Dělali si z ní srandu. Pomohl jí Kalousek... Také si z něj dělali srandu. A pak nastoupil Klaus ml.
Foto: Hans Štembera
Popisek: Místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová
reklama

Včera Poslanecká sněmovna jednala o návrhu na zřízení vyšetřovací komise v Parlamentu pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 44 poslanců a poslankyň.

Anketa

Bojíte se Číny?

7%
93%
hlasovalo: 20078 lidí

Návrh prezentovala poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Řekla, že při podání návrhu vycházeli hlavně z informací veřejných zpráv zpravodajských služeb. „Vycházeli jsme také ze zkušeností, které mnozí máme v kontaktu s kolegy z ostatních evropských zemí a zemí, které se zúčastňují Parlamentního shromáždění NATO,“ dodala a zmínila hybridní hrozby a dezinformační kampaně.

„Není žádným tajemstvím, že v Evropě dochází k pravidelnému ovlivňování voleb, v Evropě dochází zvnějšku k pravidelnému ovlivňování referend, a ne náhodou v nejbližší době dojde k uveřejnění zprávy o vlivu autoritativních režimů na průběh brexitu. A já si myslím, že toto jsou skutečnosti opravdu velmi vážné,“ pravila dále v rozpravě. A následovala přednáška na téma vlivu Ruska a Číny podle zpráv BIS s upozorněním, že „je to velmi vážné“ a poslanci by tomu měli věnovat pozornost.

Anketa

Chcete, aby Pavel Novotný byl předsedou vlády ČR?

3%
97%
hlasovalo: 7329 lidí

„Proč vyšetřovací komise? Vyšetřovací komise si klade za cíl čtyři základní otázky. Zaprvé, zhodnotit stav aktivit cizí moci nepřátelské vůči zájmům České republiky podle platné bezpečnostní strategie. Zadruhé, identifikovat slabá místa státu v čelení těmto rizikům. Zatřetí, doporučit vládě přijmout konkrétní opatření nelegislativního charakteru a začtvrté, doporučit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout legislativní úpravy,“ definovala smysl navrhované komise Langšádlová.

Poslankyně si byla jistá, že ČR nedělá vše, co by dělat měla, protože jinak by prý byla infrastruktura na MZV odolnější. „Vždyť vy musíte vědět, že naše Ministerstvo zahraničních věcí, jeho informační systémy byly opakovaně napadeny. Já věřím, že vám také jako mně vadí, že nepřátelské mocnosti, ale s největší pravděpodobností Rusko, zaútočily na informační systémy našeho Ministerstva zahraničních věcí. Vždyť i vy musíte vědět, jaká rizika jsou, jenom se podívejte, jak neblahé dopady má vlastně jeden kybernetický útok na jednu nemocnici,“ nabádala Langšádlová, zmínila opět dezinformace a volala po tom, aby se Česko inspirovalo u „odolnějších zemí, které investují do mediální gramotnosti, které investují do toho, aby se jim nerozkládala společnost před očima“. A jako příklad zemí s komisemi dávala Velkou Británii nebo Spojené státy.

Poslanec Holík z SPD namítl, že BIS už v Čechách funguje a že vytvořit komisi je náznak toho, že si Sněmovna myslí, že BIS nepracuje dobře. To mu Langšádlová vyvracela s tím, že naopak bere informace od BIS zcela vážně, a právě proto chce komisi zřídit, protože si nemyslí, že vláda a poslanci dělají vše, co mohou.

Následně promluvil poslanec za ANO Vondrák: „Více než před týdnem jsem byl účasten mimořádné situaci. Mimořádné situaci, kdy osamělý aktivní střelec z bezprostřední blízkosti popravil sedm lidí. Byl jsem svědkem jako předseda krizového štábu činnosti všech složek. Policie, záchranářů a hasičů. Ještě jednou jim tímto za to děkuji, co udělali. Ale nenapadlo mě, abych k tomuto svolával další komisi, která bude dále tyto věci vyšetřovat.

Jestliže máme důvěru v naše bezpečnostní služby, tak jim věřme! Já nevěřím, že někdo z nás tady je schopen tyto věci podchytit, rozumět a analyzovat. Říkám to na rovinu. Jsme z pohledu zpravodajských služeb amatéři! Děkuji.“ Za tato slova byl odměněn potleskem z řad ANO a ČSSD.

Ale přihlásil se předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek s tím, že netušil, že bude muset opakovat, co Helena Langšádlová říkala. „Takže prostě holt ještě jednou podvanácté. Omlouvám se, že po dvanácté, ale asi si to musíme stále opakovat. Smyslem této komise není prověřování činnosti tajných služeb. Smyslem této komise je kontrola exekutivy, tedy vlády, zda se zprávami tajných služeb nakládá s plnou vážností a zda je využívá k tomu, aby riziko kybernetické bezpečnosti bylo sníženo na minimum. Protože řada z nás má oprávněné podezření, že řada vládních činitelů zprávy tajných služeb možná podepíše, ale nečte. Bere je velmi formálně. A nevyvozuje z nich žádné závěry, jak by měla. Je to tedy kontrola vlády. Je to tedy kontrola vlády, což přísluší Poslanecké sněmovně. Není to kontrola tajných služeb. Pevně věřím, pane poslanče Vondráku, že teď jste mě snad už slyšel.“

„Já bych jenom pana poslance Kalouska upozornil, že nejsem ani hluchý, ani intelektuálně nesmělý. A myslím, že to, co jste řekl, je ještě horší, než to, co zaznělo předtím. Děkuji,“ nenechal se poučovat Vondrák.

Přihlásil se také místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. „Já tedy tomu moc nerozumím, nicméně konečně to kolega Kalousek vysvětlil, konečně to převedl do češtiny, když to vysvětloval panu profesoru Vondrákovi. Je to vyšetřovací komise na vyšetření, jestli členové vlády čtou zprávy tajných služeb. Takto to tady bylo řečeno a přeloženo do češtiny. Tak konečně jsem to pochopil a děkuji velectěnému panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím pana předsedajícího, že nám to přeložil do češtiny. Děkuju moc,“ děkoval za vysvětlení bývalému předsedovi TOP 09.

Přidal se i poslanec Brázdil z ANO, který označil Česko za šestou nejbezpečnější zemi na světě, ovšem nesdělil podle jakého žebříčku. „Jasně, mohli bychom být první, ale já nemám ten pocit, že bychom byli tady v něčem ohroženi a že by vláda nevyužívala tyto informace. Možná můžeme být pátí, možná i čtvrtí, nicméně ta komise to asi moc nezmění,“ odtušil.

Poslanec Vondrák dodal, že několik komisí a podvýborů na dané téma už existuje a že existence další komise hrozby neodstraní. S Vondrákem souhlasil jeho stranický kolega Králíček: „To nevyřešíme tady na Sněmovně. Tak se pojďme sejít mimo Sněmovnu, ve výborovém týdnu, zástupci parlamentních stran a pojďme se o tom pobavit, jestli to je potřeba, jestli na to potřebujeme speciální komisi, co ta komise bude řešit, jak to bude řešit. Ale co chceme vyšetřovat? Kdo tam bude chodit vypovídat? Pan Kellner? Pan prezident? To je nesmysl.“

Dále promluvil poslanec ČSSD Foldyna, který upozornil, že snahu ovlivňovat má jakákoliv mocnost. A navrhoval, že by se měla zřídit komise proti hybridním hrozbám obecně. „Hybridními hrozbami jsou státem zřízené firmy, organizace, nevládní organizace, které jsou placeny ze zahraničí a které provádějí svoji činnost na území jakéhosi druhého státu, aby ovlivnily jeho život a politiku. Čili pakliže formujeme obecně, že tu zřídíme komisi pro hybridní hrozby, rozumím tomu a můžeme o tom diskutovat.“

Vystoupil také krátce Václav Klaus mladší z Trikolóry: „Já si velice přeji, aby česká politika nebyla ovlivňována naprosto žádnou zemí, rozhodovali to čeští občané a jejich zákonní zástupci, bez ohledu na to, jestli se jedná jenom o Čínu nebo Rusko nebo Saúdskou Arábii, kde vás občas rozsekají na ambasádě, když jste novinář, naprosto na všechny země,“ začal.

„Z tohoto důvodu Trikolóra navrhne, už to máme napsáno, v lednu to přineseme, zákon, který zakazuje financování politických stran ze zahraničí, včetně různých nadací. Pak na vás budu velice apelovat, abyste setrvali v tomto stanovisku k ovlivňování cizími zeměmi a podpořili tento náš návrh, protože je to důležitá věc, a my ho takto budeme hájit,“ dodal.

A rýpl si do Langšádlové a jejích slovech o ovlivněném brexitu: „Jak jsem zaznamenal, že za to mohly ty hybridní hrozby a občané chtěli něco úplně jiného, tak teď se zrovna konaly volby a občané ukázali, že to chtěli přesně takto, a nic takového nenastávalo.“

Poslanec Staněk za ANO doplnil, že komise zabývající se hybridními hrozbami by mu smysl dávala, ale současná podoba dokumentu nikoliv. „Takže bych navrhoval přerušit projednávání tohoto bodu, připravit to na úrovni jednotlivých poslaneckých klubů a posléze se k tomu vrátit s nějakým racionálnějším zadáním, než je vyšetřovací komise pro činnost vlády nebo některých dalších orgánů,“ navrhl spolu s datem 20. února. Langšádlová pak dala protinávrh přerušit diskuzi do 30. ledna. Místopředseda ANO Faltýnek prohlásil, že by podpořil oba tyto návrhy, ale zalitoval, že končí „dobrá, konstruktivní, věcná“ debata o tématu. Na to zareagoval poslanec Stanjura, který dotyčné vyzval, aby návrhy stáhli a mohlo se diskutovat dál. Což Langšádlová se Staňkem učinili.

Následovala dlouhá přednáška poslance Bartoška z KDU-ČSL o nebezpečnosti vlivu Ruské federace a Čínské lidové republiky, citovaná zhusta ze zpráv BIS. Předsedající Tomio Okamura Bartoška v průběhu přerušil, když se ukázalo, že v sále není ani jeden ministr. Na Bartoškovu tirádu reagoval poslanec ČSSD Birke.

„O mně obecně je známo, že jsem Čínu poprvé navštívil před třiadvaceti lety. Od té doby jsem tam dokonce tři roky žil, mám tam desítky, možná stovky přátel. Já to klidně řeknu, nemám s tím vůbec problém a jenom chci říci, že možná to pro tu vyšetřovací komisi, protože já se pak v závěru k tomu dostanu, já jenom chci říci, že když jsem měl tu šanci a tu čest dělat šéfa kabinetu předsedy vlády v roce 2004, tak jsem požádal o bezpečnostní prověrku na stupeň tajné a dostal jsem ji úplně bez problémů. Včetně NATO. Tak to jenom chci říci, že mám absolutní důvěru k českým bezpečnostním složkám.

Prosím, pokud bude zřízena komise, pane kolego Bartošku, vaším prostřednictvím, pane předsedající, hned si napište jako prvního vyšetřovaného Jana Birkeho, protože já příští rok určitě pojedu do Číny minimálně třikrát, abych vám přišel říci, za jaké peníze tam pojedu, abych vám vlastně řekl úplně všechno a pravděpodobně tam asi pojedu i s mojí ženou a možná vezmu jedno dítě. Takže zkrátka a dobře, jestli jsem tomu rozuměl tak, že mám dávat buďto vyšetřovací komisi, nebo na sekretariát KDU-ČSL veškeré účty o všem, kam mám příští rok jet, já to velmi rád udělám, ale napište si mě jako prvního do seznamu. Rád vám to řeknu.“ Bartošek reagoval, že taková rétorika snad ani nebyla potřeba, že o to, kdo kam jel na dovolenou, se nejedná, a když má prověrku, tak se není o čem bavit.

Předseda KSČM Filip se začal rýpat v termínu autoritativní a ocenil, že Bartošek jasně řekl, proti komu je komise namířená. A položil otázku, jaký vliv mají Spojené státy, že získaly zakázku na armádní vrtulníky. Poslanec Stanjura z ODS se ozval, že komunisté jsou jediná strana v Parlamentu, která má zkušenosti se zaprodáváním suverenity státu, a následovala hádka mezi členy ODS a komunisty o minulosti, svobodě, kapitalismu a zda je KSČM a KSČ jednou a tou samou stranou. Na závěr se poslanci dohodli, že tento bod bude přerušen do 30. ledna následujícího roku.

Fotogalerie: - Prezident Zeman v Číně

Prezident Miloš Zeman při zahraniční návštěvě ČLR
Prezident Miloš Zeman při zahraniční návštěvě ČLR
Prezident ČR Miloš Zeman a prezident ČLR Si Ťin-pc...
Prezident Zeman na ekonomickém fóru v Číně
Peking, hlavní město Číny
Peking, hlavní město Číny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: kas
reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

V kanceláři ombudsmana to pořádně vře. Šimůnková veřejně sestřelila Křečka. A toto následovalo

15:58 V kanceláři ombudsmana to pořádně vře. Šimůnková veřejně sestřelila Křečka. A toto následovalo

Server Deník N přišel s rozhovorem s Monikou Šimůnkovou, současnou zástupkyní ombudsmana Stanislava …