Jiří Řezník: Strýček Brady a synovec Herman

29.10.2016 20:52

Strýčkovi George Bradymu se podařilo znemožnit svého synovce Hermana. Email od něj přece jasně sděluje, ať se s tím dalajlámou setká, i když to bude znamenat ztrátu vyznamenání. Také to znamená, že pan Brady věděl, respektive mohl tušit, k čemu zde v Praze dojde. O žádném jeho zneužití nemůže být ani řeči. Jistěže si všechna ocenění zaslouží. Za totální zneuctění svého synovce.

Jiří Řezník: Strýček Brady a synovec Herman
Foto: Vít Hassan
Popisek: Jiří Brady s ministrem kultury Danielem Hermanem
reklama

Telefonáty, telefonáty

Asi strýček svého synovce moc v lásce nemá. Naopak svou existencí  a přítomností odkryl pokrytectví české pravice. Pan Jiří Brady,nikoliv George Brady se už dvakrát nedostal do užší třicítky vyznamenaných. Tehdy ani pan Sobotka, ani Praha, ani Olomouc mu nenabídli satisfakci v podobě nějaké té medaile. Asi největší rozpaky budilo to, o jakou persounu se jedná, o Jiřího, či Georgeho. Jak jsou česká média tendenčně protizemanovská, vyplývá i z toho, že žádný Jiří Brady neexistuje, toliko George Brady (viz emailová adresa). Není divu, že Zeman byl při své inteligenci z toho tumpachový,  koho by měl vlastně vyznamenat,  Georgeho či Jiřího. Třeba už si myslel, že vidí dvakrát. Hlavně, že nám pak mohl pan Brady na Staromáku sdělit, že se nejedná o něj, ale o demokracii.

V tomto roce za všechno může telefonát budoucího českého velvyslance ve Vatikánu a současného vedoucího protokolu prezidentské kanceláře Forejta strýčkovi Bradymu do Kanady, v němž ho měl informovat o zařazení mezi vyznamenané osobnosti. Pan Forejt nutně bral ten rozhovor jako informativní. Poté měl následovat ještě zpětný ověřovací telefonát paní Bradyové, přičemž lze spekulovat, že volala na totéž číslo, od nějž dostal informaci pan Brady, panu Forejtovi.  Ten oslovený klidně mohl odpovědět na otázku, kdyby pan Brady dostal vyznamenání, tak kolik příbuzných si může vzít na Hrad? Nebo otázku takto pochopit. Z hlediska jeho znalostí, jak to chodí, nepředpokládal, že jde o hotovou věc. Pan Forejt jako úředník dbalý předpisů, který ví, že definitivnímu pozvání na Hrad musí být doručeno písemně prostřednictvím velvyslanectví, ten rozhovor mohl brát jako předběžný a informační. šlo o pouhé nedorozumění.. Nevíme, jak přesně paní Bradyová ty své dotazy formulovala. A pan Forejt, který si to určitě nechtěl rozházet s katolíky jako budoucí velvyslanec ve Vatikánu, dokonce lze předpokládat, že si bude chtít u lidovců šplhnout.  A tedy neměl žádnou motivaci Bradyho nějak podrazit. Tady se mohlo projevit negativně lobování pana Hermana (viz sms o zamítnutí jeho žádosti) a přílišná horlivost úředníka, který má ambice dělat velvyslance ve Vatikánu a snaží se vyjít vstříc reprezentantu české katolické církve. Třeba to skutečně považoval v daný moment za definitivní. Zájem státu je nepotvrdit neexistenci telefonátu Bradyových s Forejtem a tak krýt Hermana.

Emaily, emaily

Nelze pochybovat o tom, že pan prezident uvažoval o vyznamenání pro Bradyho. Ale byl by špatným politikem, kdyby se z toho nesnažil vytěžit pro republiku i pro sebe maximum. Aby bylo možné cokoliv tvrdit, bylo by vhodné nejprve si zjistit, jak se odehrávaly události kolem udělení vyznamenání pana Bradyho, který pokud byl na oficiálním seznamu vyznamenaných, tak by musel - dle dřívějších zvyklostí - obdržet písemně oficiální pozvání na Hrad počátkem října. Lze předpokládat, že Sobotka musel obdržet Seznam k vyjádření čtrnáct dní předem. Sednou ta data? Kdy se konala schůzka Hermana se Zemanem na slovenském velvyslanectví?

Tři chybějící svědectví

Je to něco lepšího než demokracie, je to mumraj, divadlo, karneval, tržiště marnosti. Na  svědectví ze slovenského velvyslanectví se odvolal jako první pan Herman. V emailu svému strýci uvádí, že jeho rozhovor s prezidentem ohledně jeho žádosti o dodržení dohody vlády, že ministři budou respektovat citlivost Číny k přijetí dalaljámy oficiálními institucemi výměnou za vstřícný postoj k vyznamenání strýčka, slyšeli Ing. Dan Ťok,  Ing. Jan Mládek, CSc.  a slovenský velvyslanec v Praze  Peter Weiss.[1] Ale nikdo z účastníků rozhovoru nepotvrdil, co mělo být potvrzeno. Zeman vede 3:0 kontumačně. Nejde o to, zda je důvěryhodným či nikoliv, jde o to tuto důvěryhodnost znovu a znovu mu vždy dokázat. Mohou existovat jistá omezení pro členy vlády jako nejvyšší státní úředníky, které na sebe vzali dobrovolně při vstupu do vlády, třeba dodržovat státní tajemství, projít bezpečnostními prověrkami? A nejenom pro ně.  Opravdu by prošlo bez následků třeba setkání ministra kultury s některým pohlavárem Al Kajdy? Zaorálek při sjednávání této smlouvy se ve vládě dotázal všech členů vlády, zda si uvědomují, že to znamená konec kontaktů s dalaljámou, jinak že nemá smysl tuto dohodu uzavírat. A člen vlády musí být loajálním státním úředníkem, držet basu. Jenom pro přesnost. Ani s Bradym, ani s Peroutkou atd si Zeman nikdy nezačal jako první. Kdyby Herman a Kaslová nevystartovali, a hlavně tak ostře, zůstal by Černý Petr v rukou Zemana.[2] A proč by kritérium pro udělení vyznamenání nemohla být loajalita rodinných příslušníků vůči politice české vlády?

Základní věcí je, že ať se dělo, co se dělo, pan Herman měl mlčet jako hrob. A když nesouhlasí s vládní politikou vůči Číně, tak měl podat demisi. Panu ministrovi nelze věřit, když nepodal demisi, a tedy nepotvrdil svá slova činy. Pan prezident si nestěžuje na nepochopení. A byl to pan Herman, kdo při přebírání jmenovacího dekretu slíbil věrnost panu prezidentovi i pohledem. Kdyby svou krigiku myslel vážně, tak už v té vládě nesedí. Už se pošpinil, už jenom drží post. Není vše zlato, co se leskne.  Kauza Brady velmi málo vypovídá o českém národu, ale hodně o panu Hermanovi. Synovec Herman naletěl svému strýčkovi Bradymu. Co s takovým naivkou ve vysoké politice. Fakt si myslíte, že takový naiva je schopen dobře zastávat české zájmy. Vždyť ho každý utáhne na vařené nudli. Teorie učí, že politici nesledují veřejný prospěch, ale svůj vlastní soukromý zájem. Ale pana Hermana do pekel právě vedou jeho klady, jejíž pokračováním jsou právě zápory. Je schopen ve jménu své pravdy tolerovat případnou nepravdu.

Hermanův pokus o torpédování česko čínských vztahů

Jakou má souvislost přijetí tibetského dalaljámy ministrem kultury České republiky na půdě jeho ministerstva s podporou a ochranou lidských práv 1) v Česku, 2) v Číně. Svědčí přijetí dalaljámy o naší úctě k čínskému prezidentovi?

Podporovat autonomii Tibetu je totéž jako podporovat autonomii Novoruska až k jejich odtržení. Buď obé, nebo žádné. Potvrzení  toho, že hodlám dodržovat dohodu o strategickém partnerství,  není projevem žádné servility. Zvláště když tento dotaz "Platí ještě dohoda" vznese protistrana. Česká republika znovu potvrdila dodržování své politiky jedné Číny a respekt ke svrchovanosti a územní celistvosti Čínské lidové republiky.[3] Nelze argumentovat tím, že Putin a Obama se setkali s dalaljámou, protože nevíme, zda mezistátní dohody těchto států obsahuj klausuli o podpoře politiky jedné Činy. Ale ve vztahu k našemu státu platí, že Pacta sunt servanda. Neobhajuji Zemana, který mimochodem tvrdí, že se k tomu prohlášení toliko připojil, ale vysvětluji dle vlastních chabých vědomostí, jak to chodí.

Pan Herman měl vystoupit z vlády a spustit alarm, než byla uzavřena smlouva o strategickém partnerství s Čínou, v níž je obsažen jednostranný závazek respektu ČR k jedné Čině. V naší ústavě stojí, že mezinárodní smlouvy (ratifikované parlamentem)  mají přednost před vnitřními zákony. Ty mají větší právní váhu než nějaká vnitřní právní úprava. Viz Lisabonská smlouva. Netleskám prohlášení čtyř ústavních činitelů k česko-čínským vztahů, ale nepřikládám tomu prohlášení  nějaký zvláštní význam. Kdyby ti čtyři ústavní činitelé na dotaz amického velvyslance vydali prohlášení, že hodláme dodržet závazky vyplývající z přistoupení k NATO, tak lze hovořit také o tom, že by šlo o vazalský akt?

Hermanova zahraniční politika a Týdny občanských nepokojů

Pan Herman dělá samostatnou zahraniční politiku nejenom v tomto případě a zapomíná, že zasahuje do kompetenci ministerstva zahraničí: Nikdo, ani Brusel, ani Washington, ani Peking, ani Moskva, ani Vatikán nám nemůže říkat, co jsou naše zahraničněpolitické priority.S dalajlámou jste se setkal soukromě, nebo jako člen vlády?

Ve chvíli, kdy jsem byl jmenován ministrem, tak jsem ministrem, i když spím nebo i tam, kam císař pán chodí sám. Bylo to ale moje rozhodnutí, vláda o tom nejednala a nebyl jsem nikým pověřen. Takové setkání je plně v kompetenci ministra kultury, který má ve svém resortu také církve a náboženské společnosti.[4] „Je třeba navazovat a prohlubovat to, co funguje,“ rČistě teoreticky bychom mohli být jednou ze spolkových zemí, protože naše ekonomika je navázána na ekonomiku Spolkové republiky a myslím, že tomu také vděčíme za celkem velmi úspěšný hospodářský rozvoj,“[5]

Kardinálu Vlkovi patriarcha Eliáš napsal: Dodnes ses skrýval za zbožnými frázemi, ale dozrál moment, kdy sis strhl masku a stojíš před národem jako diversant, který podráží nohy prezidentovi v zájmech Ameriky. Mediální bajka o strýčkovi z Kanady je trapný důvod k státnímu puči, který sledují tyto elity, s nimiž Ty tvoříš jednotu a jim sloužíš. Ty nesloužíš Bohu, ale sloužíš ďáblu, to je vidět po ovoci Tvé jidášské činnosti. Toto je snad jediná výhoda vyhrocené situace v Česku, že se konečně ukázalo, kdo je kdo. Sleduješ svržení prezidenta, kterého zákonně nadpoloviční většina Čechů zvolila. Sloužíš západním globalizátorům, a oni svou špinavou práci konají skrze Tebe.[6]

Patriarchova předpověď se naplnila asi ještě dříve než sám čekal. 28. října 2016 se konala na zaplněném Staroměstském náměstí v Praze manifestace, na níž Jiří Bartoška s Vojtěchem Dykem jako představitelé skupiny umělců sdružených v Petičním výboru na obranu demokracie vyzvali k akci Týdny občanského neklidu, podle níž k obratu republiky na Východ nemá vedení státu mandát. Fascinující ovšem je, jak autoři výzvy museli dezinterpretovat samotné prohlášení, aby tomut tvrzení dodali váhy: Nejvyšší ústavní činitelé v dopise čtyř slibují oddanost čínské republice. Úplně tim znehodnotili svůj počin. A osobními útoky.

Závěr

Bylo lze očekávat, že se Zemanem bude legrace, proto byl zvolen do funkce „vrchního ceremoniáře“ (Dana Drábová). Ale že to díky pražské kavárně bude taková švanda, tak v to vůbec nešlo doufat. Orel sice much nelapá, ale pražská kavárna lapne ochotně a radostně každou masařku, kterou Zeman vypustí. Lze pouze skromně doufat, že jako kapka po kapce prorazí tyto masařky kamennou střechu pražské kavárny. A ta zmokne jak slepice. Buď máme liberální demokracii, kde se řeší otázka moci ve volbách, a nebo máme lidovou demokracie, kde se otázka moci řeší na ulicích. Kdo seje vítr, sklízí bouři.  Jedním z momentů revoluce jsou výzvy ke svržení vlády (odpor proti odpornému Zemanovi) prostřednictvím týdnů občanského neklidu, který většinou vyúsťují v generální stávky, hnutí občanské sebeobrany. Výzvy k odstoupení, které nejsou založeny na výsledcích voleb, tak jsou revolučním krokem. V r. 1948 a 1989 byly výzvy k odstoupení vlády prostřednictvím tlaku ulice, manifestací a generálních stavek, součástí revoluce. Ale který stát má to štěstí,  že ministr kultury se současně  účastní veřejně akcí na svržení vlády.

[1] http://www.lidovky.cz/zeman-se-me-snazi-zastrasit-herman-zverejnil-e-mail-ktery-bradymu-napsal-v-zari-gcn-/zpravy-domov.aspx?c=A161026_134714_ln_domov_sk

[2] Bezprostředně k přepisu Zemanova projevu na konferenci diskutovalo pod článkem 15 diskutérů. A nikdo z nich si problému s Peroutkou ani nevšiml. Viz zde. Už jenom záhadou zůstává, co má co vnučka společného s historickým hodnocením aktivit pana Peroutky. Když napíši o Žižkovi, že to byl pouhý lapka. Tak to abych se bál, že na mě vyskočí jeho přavnuk s palcátem? A nebo také celý Žižkov.

[3] https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/spolecne-prohlaseni-o-navazani-strategickeho-partnerstvi-mezi-ceskou-republikou-a-cinskou-lidovou-republikou-1-12559

[4] Zdroj.

[5] http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mohli-bychom-byt-jednou-ze-spolkovych-zemi-Nemecka-Daniel-Herman-novinar-a-clovek-od-Havla-besedovali-o-skvelych-vztazich-se-kterymi-ani-ruska-propaganda-nic-nezmuze-459898

[6] Zdroj.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ivo Fencl: Autentický Roman Prymula

20:44 Ivo Fencl: Autentický Roman Prymula

Roztrháte mě na kousky, přisoudím-li teď Romanu Prymulovi autenticitu, a to autenticitu takřka perma…