Pracovníci CIIRC: Nesouhlasíme s odvoláním ředitele CIICR Vladimíra Maříka

05.06.2018 9:38

Stanovisko zaměstnanců k odvolání ředitele CIIRC rektorem ČVUT

Pracovníci CIIRC: Nesouhlasíme s odvoláním ředitele CIICR Vladimíra Maříka
Foto: fa.cvut.cz
Popisek: Kampus Dejvice
reklama

1. Tímto stanoviskem my pracovníci CIIRC ČVUT vyjadřujeme ostrý nesouhlas s odvoláním našeho ředitele prof. Vladimíra Maříka rektorem ČVUT doc. Vojtěchem Petráčkem dne 4. 6. 2018. Stejně tak nesouhlasíme s mnoha formulacemi rektorova prohlášení, kterým odvolání zdůvodňuje.

2. CIIRC ČVUT vznikl, roste, je úspěšný, dává příklad ve spolupráci univerzity a průmyslu, českého i globálního. O tento úspěch ČVUT se v rozhodující míře zasloužil prof. Vladimír Mařík svojí nápaditostí, vytrvalostí, schopností vést, sestavit a nadchnout kvalitní tým včetně zahraničních odborníků, získat finanční prostředky a vyřešit řadu komplikovaných situací. Jeho snahu podporovali dva předchozí rektoři ČVUT a ocenilo několik vlád ČR.

3. Rektorovo odvolání ředitele CIIRC ČVUT časově i argumentací rektorova prohlášení souvisí s mailem rektora z 28. 5. 2018, kterým ukládal pod pohrůžkou prof. Vladimírovi Maříkovi, aby zastavil vysílání dokumentu „A Člověk stvořil stvořil robota“ v České televizi na ČT2 dne 29. 5. 2018. Je to příklad příkazu vedoucího, který není podřízeným splnitelný, protože rektorův podřízený prof. Vladimír Mařík nedisponuje žádnými právními prostředky, respektive nemůže a nesmí ovlivnit program veřejnoprávní televize. Dle našeho názoru jde o zjevný projev šikanování podřízeného nadřízeným, resp. tzv. bossing. Toto jednání zakazuje ustanovení §16 Zákoníku práce.

4. My zaměstnanci CIIRC ČVUT vyjadřujeme řediteli jasnou podporu. Rektor ředitele CIIRC odvolal, aniž by to jakkoliv projednal s pracovníky, Sněmem CIIRC ČVUT a dalšími orgány. O právněně se obáváme, že rektorovo rozhodnutí naruší podstatným způsobem naši tvůrčípráci na ČVUT.

5. Žádáme Správní radu ČVUT a Akademický senát ČVUT, aby odvolání ředitele CIIRC ČVUT rektorem přezkoumali a pomohli spravedlnosti a obnovení akademických svobod na ČVUT.

Dopis Doc. Vojtěcha Petráčka, rektora ČVUT, profesoru Vladimíru Maříkovi:

Dobré odpoledne pane profesore,

říkal jsem si, jestli Vám mám napsat dnes, v předvečer vysílání filmu, či nikoli. Ale myslím, že je správné, abych Vám dal reflexi dříve, než k vysílání dojde. Rád bych Vám podal zcela osobní pohled na to, jak na mě film zapůsobil a také odhad toho, co způsobí. V závěru dodám ještě nějaké doporučení z hlediska řízení toho, co patrně nastane…

Před časem jsem se zúčastnil předpremiéry, na které byl film promítán. To, co ve mě jako v akademickém pracovníkovi, (v té době) senátorovi a obecně člověku zanechal byl naprostý šok. Hodnocení, která jsou ve filmu prezentovaná jsou extrémně jednostranná, pro celou řadu lidí mimo CIIRC působí přezíravě a urážlivě. Ujišťuji Vás, že se dotknou i většiny lidí, kteří neměli zatím ždádný důvod být na některé straně sporů nebo komplikací spojených se vznikem ústavu či budováním nových budov. Já sice vcelku chápu váš osobní úhel pohledu a že takto vnímáte třeba senát, nebo některé kolegy, kteří jsou či byli v opozici, ale zde dochází k tomu, že jsou odsudky vyřčeny hodně obecně a dotknou se mnoha dosud v polarizované situaci inertních slušných lidí… Myslím, že se jiste najdou mnozí, kteří se tim budou cítit neoprávněně uraženi a dotčeni. Nedivil bych se, kdyby vyžadovali omluvu. Zkuste se na film podívat očima úspěšných výzkumníků a pedagogů napříč ČVUT...

Myslím, že dokument by měl být objektivní. Obávám se, že to uvedenému filmu schází. Systémově jde o subjektivní pohled skupiny lidí, kteří chtějí prezentovat svůj úhel pohledu na svět a ČVUT. Tento pohled je kritický a nevyvážený a opět k univerzitě připoutá pozornost médií v době, kdy se situace uvnitř ČVUT stabilizovala a jsme schopni spolupráce.

Připomínám znění našeho etického kodexu, který hovoří o tom, že… pracovníci univerzity se mají chovat důvěryhodně, prospěšně a odpovědně vzhledem k veřejnosti a rozvíjenému oboru i univerzitě… Zároveň připomínám, ze Správní rada vyzvala k tomu, abychom své problémy neřešili přes média. Etický kodex rovněž praví, že závažné a vědomé porušení Etického kodexu může být posuzováno jako porušování pracovních povinností respektive disciplinární přestupek.

Pokud si představím předpokládaný a očekávatelný dopad uvedení filmu, je třeba říci, že bude značný a negativní. Rozhodně se také jedná o akt vědomý. Vzhledem k tomu budu nucen reagovat z titulu své funkce, pokud tato situace nastane.

Nevím, jestli to můžete nahlédnout z úhlu pohledu celku, kde CIIRC tvoří jen jednu (i když významnou) součást - tak jak to vnímám já a další, kdo film již shlédli. Kdyby se Vám to zdařilo, jistě byste souhlasil, že odvysílání filmu vířícího negativní emoce a opět probouzejícího vášně, které se nám pomalu daří společnou prací překonat, je kontraproduktivní a špatný krok. Pokud bych měl hledat pozitivní řešení, myslím, že daleko lepší je nastolení klidné konstruktivní spolupráce. Myslím, že správné by bylo film nevysílat.

Pokud jdem se správně díval na titulky, které na konci filmu uvádějí sponzory, zahlédl jsem i jednu z firem spojených s Vaším jménem. I toto bude vnímáno a interpretováno velmi negativně a zvedne to další vlnu otázek a negativní nálady kolem ústavu a Vaší osoby. Nemyslím, že to je něco, co si přejete, nepřeje si to ani ČVUT, ani já osobně. Nepřeje si to jistě ani CIIRC, kterému by to ještě dále zkomplikovalo situaci. A mě skutečně leží na srdci, aby se mírová a klidná spolupráce ústavu realizovala!

Proto bych velmi důrazně doporučoval, aby k vysílání dokumentu nedošlo a chtěl bych Vás jako ředitele ústavu jako rektor požádat o zastavení vysilání, či přesněji řečeno Vám zastavení vysílání v zájmu ČVUT uložit. Jedná se o bytostný zájem vašeho ústavu i celé univerzity, za kterou nesu zodpovědnost. Celek ČVUT a pozitivní osud CIIRC má přednost před osobním zájmem!

Vzhledem k tomu, jak se nám nyní daří konstruktivně spolupracovat, zajišťovat lepší pozici pro ústavy a stabilizovat celou univerzitu, jsem přesvedčen, že pochopíte vážnost situace a že odvysíláním filmu nevznikne další zbytečné ohnisko napětí. Rovněž věřím že pochopíte, že v případně vážné situace vzniklé prezentací filmu bych musel reagovat se vší důrazností a v zájmu stabilizace celku ČVUT.

Srdečně zdravím a přeji příjemný večer,

V. Petráček

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Oldřich Rambousek: Na pandemickém pozadí se rozjíždějí velmi závažné procesy

9:56 Oldřich Rambousek: Na pandemickém pozadí se rozjíždějí velmi závažné procesy

Zatím se o nich moc nemluví, ale vypadá to, že nás všechny to může stát naše úspory.