Svetozár Plesník: Směrování Kazachstánu ve světě čtvrté průmyslové revoluce

19.01.2018 10:44

Co by měl Kazachstán udělat pro další "úspěšné směrování a adaptaci" ve světě čtvrté průmyslové revoluce? Odpověď na tuto otázku je uvedena ve zprávě leadera Republiky Kazachstán Nursultana Nazarbajeva, zveřejněného v médiích 10. ledna tohoto roku.

Svetozár Plesník: Směrování Kazachstánu ve světě čtvrté průmyslové revoluce
Foto: JUDr. Svetozár Plesník
Popisek: Kazachstán

„Nové technologické struktury, které stále více ovládají svět, zásadně mění lidský život“, píše prezident Nazarbajev. Současně zaznamenává pokles období "nadbytku ropy", jehož dořešení požaduje Kazachstán, stejně jako mnoho států a to novou kvalitou vývoje. „Globální trendy ukazují, že tato nejnovější kvalita života a pokrok by měla být založena především na širokém zavedení prvků čtvrté průmyslové revoluce“, zdůrazňuje leader Kazachstánu.

Je potřeba zdůraznit, že vstup Kazachstánu do společnosti leaderů nového světa jako nejvíce prosperující středoasijské země je samozřejmé. Kazachstán má zkušenosti s úspěšným překonáním krizových období minulých let, má stabilní ekonomiku a je znám svým postojem a názorem na mezinárodní politiku, který se v průběhu let nezávislosti stal takovým druhem značky, který inspiroval důvěru a respekt mezi celým mezinárodním společenstvím. A tady můžeme podtrhnout nedávné úspěchy Kazachstánu - pořádání Mezinárodní specializované výstavy EXPO-2017 a vstup do Rady bezpečnosti OSN jako nestálý člen. Je potřeba zdůraznit, že Kazachstán se stal první zemí Střední Asie, která se stala členem Rady bezpečnosti OSN a v tomto čestném postavení bude republika reprezentovat zájmy regionu v průběhu celého roku 2018.

„Je potřeba říct, že dosavadní úspěchy Kazachstánu však nejsou zárukou úspěchu zítřka, ale spolehlivým základem pro další rozvoj a růst,“ říká Nursultan Nazarbajev ve své zprávě. Klade tady zvláštní důraz na technologický růst, který bude dosažen prostřednictvím 10 konkrétních a jasných úkolů.

Za prvé - industrializace by se měla stát vlajkovou lodí při zavádění nových technologií. Současně zůstává referenční bod pro zpracovatelský sektor s vysokou produktivitou práce nezměněn, nicméně podle leadera Nazarbajeva by industrializace měla být více inovativní. "Klíčem k modernizaci a stimulaci transferu technologií bude vývoj a testování pro podniky v zemi, kdy se zavede "digitální éra" v kazašském průmyslu. „Tady je nutné digitalizovat několik průmyslových produktů v pilotní objednávce“, říká prezident Nazarbajev.

Kromě toho nařídil, aby se věnovala zvláštní pozornost rozvoji vlastního ekosystému inovátorů, který bude vytvořen v okolí Nazarbaijské univerzity, IFAC a mezinárodního Technoparku. Hlava státu poukázala na potřebu vypracovat legislativu zaměřenou na stimulaci poptávky po nových technologiích z praktického sektoru ekonomiky. Je nutné předem vypracovat koordinovanou politiku zaměstnanosti pro uvolněné pracovní síly z důvodu digitalizace ekonomiky. V roce 2018 byl zahájen v zemi vývoj třetího pětiletého industrializačního plánu věnovaný rozvoji odvětví "digitálního věku".

Druhý úkol se týká rozvoje potenciálu zdrojů země. Tady prezident zdůrazňuje potřebu kriticky přehodnotit organizaci komoditního průmyslu a přístupy k řízení přírodních zdrojů. „Je důležité zvýšit požadavky na úsporu energie podniků“, domnívá se hlava státu, stejně jako šetrnost k životnímu prostředí a účinnosti dodavatelů energie. Vedení regionů musí přijmout opatření k modernizaci a recyklaci technického a domácího odpadu s průmyslovým využitím. Další směr, který vyžaduje radikální přeměnu pro vstup na světové trhy je zemědělsko-průmyslový komplex. Klíčovou roli tady sehrávají absolventi agrárních univerzit, kteří "skutečně pracují v agropodniku, nebo se věnují vědecké činnosti", zdůraznil prezident Kazachstánu. Podpora ze strany státu by měla směrovat k efektivním firmám a společnostem. Prezident Nazarbajev nařídil uložit neefektivní a nevyužité dotace na bankovní účty.

Čtvrtý úkol je zaměřen na zvýšení efektivity dopravní a logistické infrastruktury. Zavedení digitálního know-how by mělo zajistit interakci všech logistických vazeb. Roční příjmy z tranzitu v roce 2020 je třeba zvýšit na 5 miliard dolarů. Tranzit zboží za rok 2017 již vzrostl o 17%. Zejména je nutné zavést inteligentní dopravní systém a zvýšit objem prostředků přidělených každoročně na opravu místních dálnic na 150 miliard tenge.

Prezident Nazarbajev plánuje zavést moderní technologie v oblasti bydlení a obdobně v komunálním sektoru. V roce 2030 bude mít každý Kazachstánec k dispozici 30 metrů čtverečních na bydlení (nyní je 21 metrů čtverečních). Dosažení tohoto cíle bude zajištěno prostřednictvím "nových konstrukčních metod, moderních materiálů, zavedení zásadně odlišných přístupů při navrhování budov a plánování měst". Leader Kazachstánu nařídil vybavit všechny infrastrukturní zařízení "inteligentními systémy řízení", což znamená, že musí dojít i ke změně legislativy ve všech oblastech.

Prezident Kazachstánu poukázal na význam "obnovení" finančního sektoru. "Národní banka a vláda by měly společně vyřešit otázku poskytování dlouhodobých půjček podnikům za ceny, které zohledňují skutečnou ziskovost v hospodářských odvětvích," uvedl prezident. Zdůraznil, že akcionáři bank, kteří disponují finančními prostředky, musí nést patřičnou právní odpovědnost.

Zvláštní pozornost je věnovaná lidskému potencionálu, jako základu pro modernizaci celé společnosti. Od roku 2019 budou v mateřských školách zavedeny jednotné programové standardy, které budou rozvíjet „dovednosti v oblasti sociálních dovedností a samostatného studia". V roce 2021 bude dokončen přechod na aktualizovaný obsah v sektoru sekundárního vzdělávání. Navíc, od začátku letošního roku začnou učitelé, kteří přešli na nový segment vzdělávání, pobírat k platu 30% prémií, uvádí se v dokumentu. Na základě návrhu prezidenta se ve studentských komplexech vytvoří nové sítě dětských parků, obchodních center s veškerou potřebnou infrastrukturou. Prioritou pro univerzitní vědu je oblast výzkumu hutnictví, chemie ropy a plynu, agroindustriálního komplexu, biotechnologií a informačních technologií. "Je načase, aby se vzdělání považovalo za samostatné odvětví ekonomiky s investičními projekty a exportním potenciálem," uvedla hlava státu.

Zdravotnický personál musí na základě pokynu Nazarbajeva změnit a zefektivnit „neefektivní a pro stát nákladné lékařské vyšetření chronických onemocnění s použitím dálkové diagnostiky a léčby pacienta.“ Nařídil zřídit nové vědecké onkologického centrum a vypracovat nové verze kódu "O zdraví lidí a systému zdravotní péče". Pokud jde o oblast zaměstnanosti, je tady rezerva hospodářského růstu z hlediska využití nezaměstnaných a osob samostatně výdělečně činných, řekl prezident Kazachstánu. Instruoval úřady, aby co nejvíce zjednodušili proces z hlediska registrace osob samostatně výdělečně činných a zavedl elektronickou evidenci pracovních sil, přičemž příslušný zákon by měl být přijat do 1. dubna 2018. Zdůraznil také, že reformy v důchodovém systému vyžadují, aby každý kazašský občan "vážně přistupoval k legalizaci svých pracovních činností". Mezitím stát posiluje státní podporu občanům se zdravotním postižením a od 1. července 2018 zavádí státní pomoc rodičům, kteří pečují o invalidní dítě.

Osmý úkol je věnován zvyšování efektivity veřejné správy. Tady hlava státu hovoří o opatřeních ke zlepšení podnikatelského klimatu. "Je důležité urychlit přijetí zákona zaměřeného na další deregulaci obchodu," uvádí zpráva. Kazašský prezident trvá na tom, že podnikatelé mohou získat státní podporu na principu „jediného okna“ (nový systém elektronického hlášení zboží (deklarace) v rámci celního odbavení, kde se očekává se, že do roku 2019 by automatizace procesu pro udělování povolení snížila náklady subjektů dovážející či vyvážející zboží do zahraničí), a některé veřejné služby pomocí „jedné aplikace.“ Na základě vládního pokynu se připravuje nový balíček systémových opatření z hlediska odstranění „šedé ekonomiky“ a urychlení privatizace na úkor státních orgánů. Navíc se zpráva zabývá otázkou pokračování v preventivním boji proti korupci a posílení právního systému státu. Na závěr Nursultan Nazarbajev uvedl, že pro další transformaci je nutné udělat podle Astany referenční vzorek tzv. SmartCity a pokračovat v šíření osvědčených postupů v tomto regionu. "Inteligentní města" se stanou "lokomotivou" regionálního rozvoje.

Ze slavnostního projevu prezidenta vyplývá, že je potřeba vést obyvatele Kazachstánu jako jeden národ" národ na prahu historického vzestupu v podmínkách čtvrté průmyslové revoluce". Nejdůležitější je, že díky politické a hospodářské stabilitě a veřejnému souhlasu začal již Kazachstán modernizovat ekonomiku, politiku a vědomí lidí?

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Pomoc občanům

Vážený pane Jurečka, včera jste byl v Superdebatě na CNN Prima News, poraďte a odpovězte mi na otázku, jak mám s rodinou vyžít se 100 korunou na den? Bydlím v podnájmu, na vlastní byt nemám... Vydělávám minimální mzdu stejně jako partnerka....a do toho máme dítě. Pokud jste Muž na svém místě, odpoví...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Tomáš Krystlík: Bláboly českého prezidenta o atentátu na Heydricha

8:01 Tomáš Krystlík: Bláboly českého prezidenta o atentátu na Heydricha

V pátek 27. 5. 2022 pronesl na slavnostním shromáždění v Národním muzeu v Praze k výročí atentátu na…