Vesecká: Když se právo opozdí

10.05.2016 9:38

Ústavní soud svým nálezem ze dne 19. 4. 2016 PL ÚS 4/2014 konstatoval, že manipulace s příslušností trestních soudů je porušením zákona, neboť soud, který je zásadně příslušný k rozhodování o návrzích státního zastupitelství v přípravném řízení, je okresní soud v místě, kde se trestný čin stal.

Vesecká: Když se právo opozdí
Foto: Renata Vesecká
Popisek: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Proč toto základní pravidlo a ustanovení trestního řádu, o němž se bývalý děkan právnické fakulty a odborník na ústavní právo prof. Gerloch vyjádřil jako o učebnicové materii pro studenty práv ve 2. ročníku fakulty, vzbuzuje nyní tolik diskusí a emocí? Protože se prostě ukazuje, že v řadě případů, které byly mediálně známé již od svých počátků vzhledem k postavení osob, jichž se coby podezřelých či obviněných dotýkaly, nebyl ze strany orgánů činných v trestním řízení respektován zákon.

Pokud státní zástupci a soudci, tedy vysokoškolsky, právně vzdělané osoby nerespektují a nedodržují zákon, je pak narušena celá podstata spravedlivého trestního procesu v demokratickém státě a jsou i výrazné pochybnosti ohledně odborné erudovanosti takovýchto osob. O co více se ti, kterých se trestní řízení osobně v minulosti nedotklo a nedotýká, snaží bagatelizovat ústavní nález tím, že vlastně jen pro budoucnost formálně vyjasnil nejasnosti panující v justici při aplikaci trestního řádu, o to je třeba hlasitěji a konkrétněji poukázat na konkrétní souvislosti v konkrétních kauzách, které byly nezákonným postupem dotčeny. Pro mne osobně totiž konečně dal Ústavní soud zcela jasně za pravdu postupu Nejvyššího státního zastupitelství v kauze Jiřího Čunka, což mimochodem v minulosti učinil i Nejvyšší soud ČR, když jako jeden z důvodů pro odebrání věci z působnosti Krajského státního zastupitelství v Ostravě a přikázání věci k působnosti Krajskému státnímu zastupitelství v Brně byly procesní chyby a postupy, které nyní právně Ústavní soud označil za nezákonné. Bohužel, takto veřejné a jasné potvrzení něčeho, co je pravdou od počátku, přišlo příliš pozdě. S cíleně vytvářenými dojmy ohledně jakéhosi manipulativního jednání ze strany Nejvyššího státního zastupitelství v uvedené kauze se setkávám dodnes. Ovšem i tak díky za nález Ústavního soudu, neboť je signálem, že zákonnost v ČR má šanci se prosadit a zákon porušovat nemohou nejen „sprostí obvinění“, ale ani orgány činné v trestním řízení, byť vedeni snahou a přesvědčením o nutnosti opatřit si důkazy proti zločinu jakýmkoli způsobem.

JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Názory, ParlamentniListy.cz

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

boj s dezinformacemi

Dobrý den, proč se podle vás šíří dezinformace? Není to náhodou proto, že vy politici špatně komunikujete? Ostatně na špatnou komunikaci této vlády poukazují mnozí. A jak přesně s nimi chcete bojovat? Budete odsuzovat všechny názory, které se neslučují s těmi vašemi? To totiž teď děláte. A ještě je...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Milan Knížák: Zbytečná svoboda

9:13 Milan Knížák: Zbytečná svoboda

Viděl jsem rozhovor DVTV s paní Olivovou, která se představuje jako umělkyně a pedagožka. Není ani j…