Sobotka: Důchodcům se vytvale lhalo a tato vláda je nejhorší

05.09.2012 14:42 | Zprávy

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny dne 5. 9. 2012

Sobotka: Důchodcům se vytvale lhalo a tato vláda je nejhorší
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Téma, které tady teď projednáváme a budeme o něm za chvíli, možná za několik hodin hlasovat, je něco, co se nestalo jen tak. To, že je tady návrh na destrukci systému valorizace penzí, není náhoda. Já bych skutečně velmi rád na úvod svého vystoupení popsal procesy, které vedly k tomu, že mohlo dojít k situaci, kdy ministr práce a sociálních věcí potažmo vláda předloží do Poslanecké sněmovny návrh, který destruuje jednu ze základních jistot, na které byl po roce 1989 založen státní důchodový systém. A to je jistota, že valorizace penzí nebo česky zvyšování penzí bude kopírovat nárůst cen. To znamená, že lidé, kteří už nemohou být ekonomicky aktivní a jsou odkázáni na státní důchod, tak nebudou vydáni napospas trhu. Nebudou vydáni napospas volné hře tržních sil a vývoji cen.

Protože když se na začátku 90. let prováděla liberalizace cen, tak se důchodcům jasně říkalo: Důchodci, liberalizace cen se vaší životní úrovně nedotkne, protože bude zohledněna ve valorizaci důchodů. Když se i pod tlakem rozhodování Ústavního soudu deregulovalo nájemné v České republice v minulých letech, tak všechny vlády říkaly: Důchodci, vás se to nedotkne, protože vy jste jištěni pravidelnou valorizací důchodu, která kopíruje inflaci. A přece růst nájmů se do vývoje cen počítá. Když pravice v roce 2006 začala jak se zdá nekonečný seriál zvyšování DPH, tak tehdy myslím že to byl ministr práce Nečas, ujišťoval důchodce o tom, že důchodců se přece zvyšování DPH a růst cen nedotkne, protože je tady zákon, který jim garantuje, že penze budou kopírovat vývoj cen.

A pak, když přišel ministr Drábek a zaváděl důchodovou reformu, která je financována právě zvyšováním DPH, právě zvyšováním DPH, tak říkal: Důchodci, na stávající důchodce důchodová reforma nedopadne, není důvod ke znepokojení, nikdo se nemusí bát o budoucnost ze stávajících důchodců, vás se vlastně důchodová reforma netýká - říkal ministr Drábek. A poté, kdy tady byla schválena ve Sněmovně a Senátu, tak přišel se zákonem, který tohle všechno popřel. No divíte se důchodcům, divíte se seniorům, lidem, kteří už několik let v důchodu jsou, lidem, které důchod třeba za rok, za dva čeká, že jsou znechuceni z toho, co se stalo v této zemi za 20 let? Všechny sliby, které byly dány vůči seniorům, že se o ně společnost postará, tak teď berou zasvé. Tímto návrhem zákona.

Tohle prostě není běžné úsporné opatření. Tohle není nějaký Kalouskův plošný škrt, který se udělá a pojede se dál. Jenom bude o něco nižší deficit. Tohle je destrukce důvěry celé generace, celých generací pracujících lidí vůči státu jako instituci. Vezměte si, že tady generace lidí pracovaly za různých režimů, ať již byly demokratické nebo nedemokratické, nechali tam při své pracovní aktivitě zdraví, kus svého života a spoléhali na to, že až dožijí ke stáří, až už pracovat nebudou moci, tak že se o ně stát ve formě státní penze postará. Je to jedna z mála jistot, které lidé ještě v naší zemi věřili. Věřili jí do okamžiku, než ministr Drábek předložil tento návrh zákona.

Jak k tomu došlo? Tady bylo přirozeně několik bariér, které v minulých letech chránily pozici seniorů. Ta ochrana byla reálná. Jednou z těch bariér byla síla sociální demokracie. Dokud sociální demokracie měla dostatečnou sílu v této Poslanecké sněmovně, podílela se na vládě, bylo garantováno, že nikdy nedojde ke změně tohoto systému valorizace penzí. A protože bylo zřejmé, že v demokratickém systému může i politická strana jako sociální demokracie oslabit, že se střídají strany ve vládě, že jednou jsme v opozici, jednou ve vládě, lidé o tom rozhodují ve volbách každé čtyři roky, tak to byla vláda sociálnědemokratické strany, která prosadila zákon. Zákon jasně definoval, že se důchody valorizují podle vývoje inflace a z jedné třetiny podle vývoje reálných mezd. Prosadili jsme toto pravidlo do zákona, protože jsme se obávali situace, kdy například sociální demokracie oslabí, kdy budeme v opozici a nebudeme schopni důchodcům garantovat zajištění valorizace penzí. Proto jsme tento mechanismus dali do zákona, a proto také dnes, když Nečasova vláda a ministr Drábek přichází s návrhem na změnu valorizace penzí, tak musí změnit zákon. Bohužel je to tato překážka, která možná za chvíli padne.

Tou další překážkou, která tady byla, skutečně bylo rozložení politických sil. Bohužel, a musím říci bohužel, řada seniorů, lidí, kterých se tato věc bytostně dotkne v příštím roce, v minulých volbách dala hlas ODS, dala hlas TOP 09 a dala hlas Věcem veřejným. To, že řada důchodců volila tyto politické strany, tak jim v zásadě dala bianco šek k tomu, aby provedly to, co udělaly. Já to ale nechci důchodcům vyčítat, protože platí, že tyto politické strany, jak ODS, tak TOP 09, tak Věci veřejné seniory podvedly ve volbách. Ten podvod je prokazatelný. Dá se dohledat i po dvou letech. Když se podíváte, dámy a pánové, na to, co slibovala TOP 09 před volbami, co slibovala ODS před volbami, tak je tam jasně řečeno, že se stávajících důchodců reformy nedotknou a nebo, že jim budou reformy kompenzovány ve formě valorizace důchodů. Ani jedna z těchto politických stran nemluvila o tom, že chce na několik let změnit systém valorizace penzí takovýmto způsobem. Byl to obrovský podvod, ke kterému došlo. Voliči dostali informaci, na základě ní se rozhodli, řada seniorů uvěřila ODS a TOP 09, že je nehodí přes palubu a dali jim svůj hlas.

Realita je taková, že vláda ve své politice nerespektuje sliby, které daly politické strany před volbami, jak ODS, tak TOP 09. Česká společnost na tom není dobře. Naše ekonomika klesá, všechna čísla hovoří o snižování životní úrovně v posledních letech a součástí tohoto chudnutí, jak se zdá v příštích letech budou i důchodci. Já myslím, že čísla jsou jasná. Příští rok chce vláda na seniorech ušetřit 9,5 mld. korun a během tří let to bude skoro 48 mld. korun, které tato vláda sebere důchodcům z jejich oprávněné valorizace důchodů. A to v situaci, která je pro důchodce velmi nepříznivá. Inflace roste, zdražují léky, vláda zvýšila poplatek za pobyt v nemocnici ze 60 korun na 100 korun denně. Platí ho důchodci a platí ho bez jakéhokoliv omezení. Tam není žádná klauzule, to znamená důchodci, kteří jsou častými klienty v nemocnicích, tak platí zvýšený poplatek za pobyt, místo 60 korun je to 100 korun. Roste nájemné. Deregulace pokračuje. Velmi často se ruší také slevy na jízdném, které mohli senioři čerpat například, pokud cestovali Českými drahami. Zdražování, růst cen, zhoršování situace, to všechno je doplňováno také škrty v oblasti sociálních služeb. Je potřeba si uvědomit, že rostou ceny za pobyt v zařízeních seniorů, jak v domovech důchodců, tak v domech s pečovatelskou službou. Přirozeně rostou také ceny, které jsou spojeny s pobytem v sociálních ústavech.

Vláda škrtá současně s omezením valorizace penzí, vláda škrtá v sociálních službách, to znamená méně peněz na sociální služby, a to znamená, že důchodci budou muset více doplácet. To je skutečně smrtelná kombinace vládních opatření. Člověk by řekl, že snad vláda je proti našim seniorům nějakým způsobem osobně zaujatá, že snad z toho má radost z toho, co se děje. Tahle vláda stojí a padá na řecké lži. Proto, aby ODS a TOP 09 bodovaly v minulých volbách, tak tvrdily, že země je na pokraji bankrotu, což samozřejmě nebyla pravda a že je potřeba, aby tady byla rozpočtově odpovědná vláda, která zemi nezadluží. Jaká je realita, všichni víme. Je tady vláda ODS a TOP 09 a veřejný dluh České republiky je 1,5 bil. místo 28 % hrubého domácího produktu v roce 2006, tak míří na konci funkčního období této vlády ke 45 % hrubého domácího produktu. Já se ptám, kde je ta rozpočtová odpovědnost?

A ještě horší je ale pohled na důchodový účet. Před rokem 2006, ještě tuším v roce 2007 byl důchodový účet, na který směřují peníze z důchodového pojištění v přebytku. Důchodový účet vytvářel přebytky, které se kumulovaly. To znamená stát nemusel z jiných daní na důchody připlácet. Dnes je realita taková v době takzvaně rozpočtově odpovědné vlády, že schodek důchodového účtu se pohybuje kolem 60 až 70 mld. korun ročně. Ať tady řekne ministr Drábek, člen rozpočtově odpovědné vlády, jak se vyvíjel deficit důchodového účtu v minulých letech, jaká je to absolutní katastrofa. To není o rozpočtové odpovědnosti, to je o absolutní rozpočtové katastrofě v oblasti financování důchodů. A doprostřed tohoto obrovského deficitu důchodového účtu tahle vláda přijde s návrhem na zavedení druhého pilíře.

Já myslím, že dneska už to vypadá docela nebezpečně, protože vláda je v rozkladu, ani se neví, jestli projde DPH, takže vůbec nebude jasné, z čeho se ten druhý pilíř bude financovat, to dneska vůbec nikdo neví a nikdo vám to nemůže garantovat, ale tato vláda tvrdohlavě trvá na tom, že podojí důchodový systém ještě vznikem druhého pilíře. A teď mi řekněte, jak to máme seniorům vysvětlit, když za námi přijdou do poslaneckého kanceláře, když za námi přijdou na setkání s občany na ulici nebo někde v sále a zeptají se: "Proboha, proč to ta vláda dělá. V situaci, kdy není na naše důchody, v situaci, kdy nám musí omezovat valorizaci, to znamená, že už nám v podstatě nic nezbývá, když zaplatíme nájem a léky, tak už znám z důchodů nezůstane ani koruna, tak vláda vyvádí peníze na takzvaný druhý důchodový pilíř." Tohle by přece tady měl vysvětlit ministr Drábek. A já bych ho rád k tomu vyzval, proč to proboha vláda dělá v této situaci, kdy není jasné financování druhého pilíře, kdy se koalice ani není schopna dohodnout na daňovém balíčku, tak vláda trvá na tom, že tady bude druhý pilíř. A já vám možná řeknu, proč to dělá. (Poslanec Vidím z lavice.) No, jistě, protože koneckonců coby různé zájmové a lobbistické skupiny napojené na tuto vládní koalici měly z toho, že se důchodcům valorizují penze. Co by z toho měly? Z toho není žádný profit, na tom nemůžete nic vydělat na valorizaci důchodů, ty peníze prostě protečou.

Ale důchodový pilíř? Důchodová reforma? Změna IT systému všude, kde se podíváte? To je byznys! Tam se dají vydělat peníze! Takže důchodcům se peníze seberou, převedou se do druhého pilíře, tam se zčásti zprivatizují a máme provize pro zprostředkovatele, máme tady provize pro penzijní fondy, máme tady miliardy korun na změny informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tohle všechno je reálný byznys. Ten se dá přece udělat ještě za ty dva roky, než koalice skončí. A já si myslím, že tohle je nejhorší podezření, které tady chci jasně vznést vůči současné vládě. Vládě nejde o rozpočtovou stabilitu.

To už jsme viděli. Rozpočet má obrovské schodky řadu let po sobě. Vládě nejde o stabilitu důchodového účtu. Ten je v katastrofální situaci. Nejde ani o penze budoucích penzistů, protože důchodová reforma tak, jak je nastavena, tak je výhodná jenom pro ty nejbohatší, ne pro lidi, kteří berou průměrný plat a kteří můžou mít potom se svými důchodovými příjmy problém. Pro ty vláda důchodovou reformu nedělá. Jde zase jenom o kšeft. Jde zase jenom o byznys, který se bude realizovat na pozadí velkolepého plátna důchodové reformy. A kdo to zaplatí? Zaplatí to současní senioři. Všechny ty provize, všechny ty zisky, všechny marže, zaplatí současní důchodci a příští rok se na to složí a dají na to 9,5 mld. korun. 9,5 mld. korun, o které přijdou senioři při valorizaci penzí.

Tohle je obrovská ostuda.

Já se divím, že se našel nějaký ministr práce a sociálních věcí, který vůbec je ochoten něco takového předložit do Parlamentu, který je vůbec ochoten něco takového hájit. Prostě ministr práce a sociálních věcí by tohle nikdy neměl udělat. Přece jeho rolí ve vládě není poslušně realizovat všechny škrty, které si vláda vymyslí. Role ministra musí být jiná. On musí poukázat na problémy, které jsou s tím spojeny, na konkrétní lidské osudy, které těmi rozhodnutími vlády utrpí, na obrovské sociální problémy, které to vyvolá. A já se ptám - udělal to ministr Drábek? A pokud to udělal, reagovala na to nějak vláda? A pokud nereagovala, proč tady ještě sedí? Proč nepodal demisi? (Potlesk poslanců sociální demokracie.) Každý slušný člověk by na jeho místě raději podal demisi, než by něco takového přinesl sem do Poslanecké sněmovny! Takový zákon, takovou facku pro všechny seniory v České republice. To je přece strašná ostuda. A stejně jako je to ostuda Nečasovy vlády, celé této koalice, tak je to ostuda toho jednoho konkrétního ministra, který se propůjčí k tomu, že ten zákon dokonce hájí na půdě Poslanecké sněmovny. Prosím, pane ministře, měl byste vysvětlit, co vás vede k tomu, že jste se ujal takto nedůstojné a ostudné role.
Myslím si, že je před námi důležité rozhodnutí. Já jsem tady popsal fakt, že to, co se dělo v naší zemi, postupně zničilo jednotlivé bariéry, které chránily pozici seniorů v naší společnosti. Těch bariér už tady mnoho není. Senát dal své veto. Senát svoji roli splnil a vetoval tento špatný zákon. Dnes tady se musí najít 101 poslanců a poslankyň, kteří ho podpoří. Já doufám, že se nenajdou. Doufám, že se nenajdou a Poslanecká sněmovna, stejně jako Senát, splní svoji roli reprezentanta různorodých společenských zájmů. Vždyť my jsme tady přece také za dva milióny seniorů. My bychom tady také měli reprezentovat jejich zájmy. Každého z nás, bez ohledu na to, z jaké jsme politické strany, tak přece volili také senioři podle své politické orientace, podle svého programového zaměření. Každého z nás volili také senioři a měli bychom na to myslet. Zejména v okamžiku, kdy budeme hlasovat o tomto ostudném návrhu zákona.

Je to vlastně předposlední legislativní bariéra, která stojí v cestě jeho přijetí. Proto je naše hlasování velmi důležité a musíme se zachovat absolutně odpovědně. Chci jasně říci, že sociální demokraté této odpovědnosti dostojí a pro tento návrh zákona v žádném případě ruku nezvedneme. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PSP ČR

Proč jste vlastně kandidovala do EP?

Dobrý den, neustále jste tvrdila a tvrdíte, jak chcete v EP hájit zájmy občanů, hlavně teda těch mladých, ale přitom chcete být eurokomisařkou. Proč jste tedy vlastně kandidovala do EP a myslíte to, co říkáte vážně? Já to třeba chápu tak, že EP je pro vás jen pojistkou, abyste nějakou funkci měla, k...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Státní dluh razantně roste. Víme jak to zastavit

18:02 Okamura (SPD): Státní dluh razantně roste. Víme jak to zastavit

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k růstu státního dluhu.