Stanovisko MMR ČR k problémům cestovní kanceláře BG Travel

19.08.2012 6:30

MMR ČR v souladu se svými pravomocemi podalo trestní oznámení na majitelku BG Travel ve věci spáchání několika trestných činů a současně podalo i podnět České národní bance k provedení kontroly u pojišťovny Generali. Zároveň MMR ČR připravuje právní kroky proti pojišťovně Generali.

Stanovisko MMR ČR k problémům cestovní kanceláře BG Travel
Foto: Hans Štembera
Popisek: Pohřeb
reklama

V případě, že je cestovní kancelář řádně pojištěna, tzn. že má uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu, je povinností pojišťovny, aby postupovala dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb. Ten jasně říká: „Pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné plnění nebo snížit jeho výši v případě, dozví-li se po pojistné události, že cestovní kancelář vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady, které byly pro uzavření pojištění podstatné. Pojišťovna je však v tomto případě oprávněna domáhat se náhrady škody na cestovní kanceláři.“

Je plně v kompetenci pojišťovny a cestovní kanceláře, aby jak výše pojistného plnění, tak termín zaplacení pojištění byly sjednány tak, aby nedošlo k ohrožení práv klienta. Zákon jednoznačně v souladu se Směrnicí Rady 90/314/EHS, o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, stanoví, že klient cestovní kanceláře nesmí být v případě jejího úpadku krácen ve svých právech a musí mu být vráceny všechny jím vložené prostředky. Dále z ustanovení § 6 odst. 3 vyplývá, že pojišťovna je povinna sjednat pojistnou smlouvu tak, aby „se pojištění vztahovalo na veškeré zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy“.

Dle § 8 odst. 7 zákona jsou pojišťovna i cestovní kancelář povinny informovat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o všech skutečnostech, zejména o závažných nedostatcích hospodaření CK, což v tomto případě Generali ani BG Travel neučinily.

Ministerstvo doporučuje klientům CK BG Travel, aby se v případě, že jejich nároky na náhradu zaplacené částky za zájezd nebyly plně uspokojeny, obrátili se svými nároky vůči pojišťovně nebo vůči podnikatelce na soud, a to dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

MMR ČR jakožto ústřední správní orgán však není oprávněno k zastupování klientů cestovních kanceláří v jejich soukromoprávním sporu a nemůže konat nad rámec svých zákonných oprávnění. Nabízíme však odborné konzultace.

Ministerstvo již od poloviny roku 2011 pracuje na novele zákona č. 159/1999 Sb. Cílem novely je mimo jiné zajistit posílení práv spotřebitele.

Dle současné právní úpravy, tj. dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR orgánem, který posuzuje náležitosti žádosti o vydání koncesní listiny. V případě splnění zákonem stanovených náležitostí vydá ministerstvo kladné stanovisko a postoupí žádost příslušnému živnostenskému úřadu.

Na základě kladného stanoviska ministerstva vydá živnostenský úřad žadateli koncesní listinu. Podnikatel může zahájit svou podnikatelskou činnost až v okamžiku, kdy je mu doručena koncesní listina a kdy má účinnou pojistnou smlouvu, to znamená, že zaplatil pojišťovně pojištění proti úpadku CK.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Ministerstvo pro místní rozvoj
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Vosecký: Místo frází by za každým měly být vidět výsledky práce

9:09 Senátor Vosecký: Místo frází by za každým měly být vidět výsledky práce

Senátorovi Jiřímu Voseckému veřejně vyjadřuje svoji podporu v nadcházejících senátních volbách více …