Pod pláštíkem šetření se tu zavádí totalita. Hovoří Babišův někdejší náměstek Wagenknecht

16.05.2016 9:35

ROZHOVOR Hned po svém nástupu na ministerstvo financí si předseda hnutí ANO Andrej Babiš vybral za klíčového spolupracovníka v úřadu Lukáše Wagenknechta. Ale časem se ukázalo, že tento odborník na audity a kontrolu využívání evropských fondů nebude typickým přikyvovačem velkého šéfa. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Lukáš Wagenknecht popsal, co mu práce ve státní správě dala i vzala.

Pod pláštíkem šetření se tu zavádí totalita. Hovoří Babišův někdejší náměstek Wagenknecht
Foto: Česká televize
Popisek: Lukáš Wagenknecht

Po volbách si vás Andrej Babiš vybral jako svého prvního náměstka na ministerstvo financí, dnes vás on i jeho zaměstnanec a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek veřejně obvinili, že jste to byl vy, kdo poslal do Bruselu anonymní udání na podezřelou dotaci  na Čapí hnízdo. Co je na tom pravdy?

Je to nesmysl. Kdybych něco takového vůbec poslal, což je nesmysl, tak bych se pod to podepsal. A hlavně – kdybych to trestní oznámení psal já, byly by v tom podstatné věci, a ne věci, které pro mne nebyly ani relevantní. Vyjádřil jsem se k tomuto obvinění dostatečně na svém blogu, protože podle mne v médiích nebyly uvedeny podstatné souvislosti a ty byly směřovány úplně jinam, než bylo v trestním oznámení. 

Ke kritikům způsobu získání dotace na farmu Čapí hnízdo jste se připojil právě tím, když jste na svém blogu zveřejnil svůj odborný názor na přidělení dotace. Například jste upozornil, že chyběla potřebnost dotace, že nešlo o malý a střední podnik, ale podnik propojený s Agrofertem, takže společnost Čapí hnízdo nebyla způsobilá pro čerpání dotace určené potřebným samostatným a nezávislým malým a středním podnikům. Myslíte si tedy, že dotace je těžko obhajitelná?

Teď je to v šetření Evropské komise a policie, které mají své metody, takže nedovedu odhadnout, jak to nakonec dopadne. Já jsem jen popsal věci, které jsou podle mého názoru protiprávní. Ostatně už v roce 2014 Soudní dvůr Evropské unie podobný případ, jako je Čapí hnízdo, řešil, a došel k závěru, že přidělení dotace by bylo špatně. 

A musel v podobném případě žadatel dotaci vrátit?

To byla jiná situace. Jeden obdobný případ byl v Německu a další před několika lety v Itálii. Úřady, které dotaci poskytovaly, se v Bruselu dotazovaly, jestli dotaci mohou dát. Myslely si, že by mohl být problém s malým a středním podnikem, proto požádaly Evropskou komisi, ať se k tomu vyjádří. A komise konstatovala, že by to bylo špatně, a dotaci nedovolila poskytnout.  Bylo to tedy teprve ve fázi prověřování. V České republice je to jinak než v Německu nebo Itálii, tady peníze byly přiděleny. Pokud se v případě Čapího hnízda prokáže chyba, bude nejen na straně příjemce, ale i poskytovatele dotace. 

Je situace s poskytováním evropských dotací u nás o tolik horší než v jiných evropských zemích?

Problémy jsou všude. Mě vždycky nejvíc nepříjemně zarazí projekt, který je úplně nesmyslný. Například ve Španělsku postavili letiště, na které žádná letadla nepřiletí, protože je daleko od jakéhokoli města.  Ale je pravda, že u nás ty fondy byly podle mne hodně divoké, hlavně ty regionální, třeba Severozápad, který jsem auditoval.  Pravidla byla na začátku tak rozvolněná a nastavená tak mělce, že potom mohlo docházet k problémům, k jakým skutečně docházelo. A řešit to dva roky potom, na to už je pozdě. Druhý problém u nás byl, že těch operačních programů bylo strašně moc. Takže už to počáteční nastavení programovacího období vnímám jako chybu, to bylo někdy v roce 2006 a zpátky, když se rozhodlo, že kraje pod nějakým politickým vlivem budou mít rozhodování o přidělování peněz pro kraje pod kontrolou. Princip je, že obecně má být rozhodování co nejblíž občanům, ale musí být správné nastavení pravidel: musíme říci, na co chceme, aby peníze šly, a samotný výběr by měl být standardní zautomatizovaný proces, který by byl minimálně ovlivnitelný. A to, že k tomu nedošlo, byla chyba České republiky. 

Pokud jde o vyšetřování kauzy Čapí hnízdo českou policií, objevily se v posledních dnech šokující informace, že kriminalisté, kteří se na tomto případu podílejí, byli odposloucháváni, a to zřejmě protiprávně, protože jediný, kdo může nasadit odposlechy na policisty, je GIPS, a ta to prý nebyla, naopak tento případ vyšetřuje. Není to podezřelé?

Zaregistroval jsem tuto informaci, ale vůbec nevím, co to znamená. 

Jak vnímáte, že prezident Miloš Zeman se Andreje Babiše zastal, když prohlásil, že „kauzy jako čapí, drozdí či kukaččí hnízdo nesleduje, protože se zabývá pouze věcmi, které mají hodnotu přesahující miliardu korun“, a pak dokonce farmu osobně na pozvání Babiše navštívil, i když stále probíhá vyšetřování, a majitele Agrofertu tak veřejně podpořil?

Myslím, že politika má jiná pravidla než úplně normální běžný život, já se do politiky míchat nechci. To je věc těchto politiků, do jaké míry spolupracují. Vidím to jako nějaký politický vzkaz.

Myslíte si, že se způsob přidělování dotací po špatných zkušenostech zprůhlednil a zlepšil?

Myslím, že ta pravidla jsou hodně podobná, že se moc neposunula, jen máme méně programů, v tom je rozdíl. Otázka je, jestli je to lepší, ale asi ano. Zřejmě nebude tolik problémů na tolika místech. Česká republika má podle mne hodně systémových problémů, například v souvislosti s EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí – pozn. red.) v souvislosti se zákonem, který se dlouho neřešil. Evropská direktiva mluví o tom, že máte posuzovat více variant určité silnice nebo stavby. Ale to politici nedovolili. Člověk se může ptát, proč. Třeba posuzování jedné varianty bylo jednodušší, nebo důvod byl v tom, že politici měli pozemky u nějaké plánované dálnice, tak nechali jen jednu variantu hodnocení. Další veliký problém, který vnímám – a peněz už bylo na to hodně utraceno – je ten, že se Česká republika zavázala, že bude rozkrývat vlastníky. A to se podle mne neděje. 

Teď se objevila snaha v kauze Panama Papers rozkrýt obchodování v daňových rájích. Uniklé dokumenty panamské právní kanceláře dokazují, že zakládáním firem v daňových rájích se vyhýbali placení daní politici, herci, sportovci i podnikatelé. Jsou mezi nimi i Češi. Co si o této kauze myslíte?

V souvislosti s touto kauzou si myslím, že kdo soukromě podniká, ať má vlastnictví, kde chce. Ale nové evropské nařízení říkalo, že rozkrývání vlastnictví je povinné. My jsme se k tomu zavázali, a já mám podezření, že i když se čerpala skoro třetina programu pro podnikatele na MPO, že to není dotažené a rozkrývání se nedělá. To znamená, že je možné, že dáváme peníze na něco, když vlastně ani nevíme, komu firma patří. Takže nejenže nenaplňujeme směrnici vůči Evropské unii, ale zároveň máme legislativu, která tyto praktiky dál umožňuje. V době, kdy se přidělovala dotace na Čapí hnízdo, tam byly akcie na majitele.  Ale dnes jsou další nástroje, které jsou komplikovanější, například kmenové listy u společností s ručením omezeným. Tam to funguje tak, že si zřídíte s. r. o. a na kmenovou listinu napíšete, kdo ji vlastní, a dáte to do obchodního rejstříku. Pouze informativně. Dříve to probíhalo tak, než byl zákon o obchodních korporacích, že údaje, které byly v rejstříku, platily: vlastník, jednatel a všechno. Dnes dáte prvotní informaci a pak už to žije vlastním životem. Když budu vlastníkem společnosti s ručením omezeným, budu uveden na kmenové listině jako vlastník, ale pak údaj škrtnu a napíšu tam vaše jméno a firmu vám předám. A dokud se k jejímu vlastnictví na valné hromadě nepřihlásíte, že chcete dividendu apod., může firmu vlastnit kdokoli. Takže anonymita vlastníků pořád jede dál.

Takže zákon o zrušení anonymních akcí, který byl přijat, vlastně nic nezměnil?

Zákon o korporacích sice zrušil akcie na jméno, ale zase umožnil tohle, takže se musí sice udělat o jeden malý krok navíc, ale pořád je možné vlastníka skrýt. Já jsem liberál, proto si myslím, že kdo chce podnikat sám, ať se skrývá, byť nechápu, proč by to dělal, ale je to jeho věc. Ale pokud chce peníze od státu, je to něco jiného. Je to logické, protože je třeba zabránit tomu, když někdo dává dotaci, aby ji nedával sám sobě. Jako to dělal před časem Aleš Řebíček, když byl ministrem dopravy. Stejná pravidla by měla platit v případě zákona o udělování veřejných zakázek, mělo by se odkrytí vlastníka vyžadovat. Uvidíme, jak to dopadne. 

Ministr dopravy Řebíček byl klasickým případem, jak by systém neměl fungovat. Ale dnes se v souvislosti s majitelem Agrofertu a ministrem financí Andrejem Babišem hovoří o zatím největším střetu zájmů. Takže se tady korupční prostředí spíš zhoršuje, ne?

U evropských peněz to je řešeno asi od roku 1999. Evropské nařízení říká, že kdo se podílí na finanční operaci, to znamená na administrování, kontrole nebo přijímání dotací, nesmí být ve střetu zájmů politickém, rodinném ani ekonomickém. Unie to má vyřešené, tam by se nemělo stát, že když někomu poskytuji peníze, že bych měl mít kontrolu nad tím, komu je poskytuji, a zároveň být i jejich příjemcem. Problém je, že v České republice to vyřešené nemáme, takže je střet zájmů, když sedíte na dvou židlích najednou. Všichni vědí, že pan Babiš na těch dvou židlích sedí, a teď je otázka, aby svůj vliv neuplatnil. To by bylo dokonání střetu zájmů. Ale Evropská unie zapovídá už jen to, že na dvou židlích sedíte. Tam už nic takového možné není.

Věříte, že se u nás skutečně podaří přijmout zákon, aby lidé, kteří už na těch dvou židlích sedí, nemohli alespoň dosáhnout na státní peníze?

Nejsem pro to, aby, když je někdo podnikatel, nemohl jít do politiky. To je samozřejmě nesmysl, to by se přijímat nemělo. Na druhé straně je otázka, co je politik. Politik může být poslanec nebo politik aktivní v nějaké politické straně, ale pak máte výkonné role – exekutivu. Podle mne je nejdůležitější řešit exekutivu, protože nejen Andrej Babiš, ale i další politici podnikají. Je třeba oddělit výkonnou činnost od té politické. Pak je třeba zabránit tomu, aby poslanci nelobbovali za nějaké zájmy. Já vnímám v tuto chvíli jako největší problém situaci v médiích. Pokud média budou fungovat, jak mají,  je to kontrola nad politiky, aby se chovali, jak mají. Kdyby média kdysi nenapsala, že ministr Řebíček vlastní Viamont, byl by úplně v pohodě. Nezávislá média – to je podle mne neuralgický bod.

Teď se zeptám trochu osobně: když jste přijal nabídku Andreje Babiše dělat prvního náměstka na Ministerstvu financí, tak jste přece už věděl, že bude sedět na dvou židlích, i to, že je vlastníkem významných médií. To jste mu natolik věřil, že toho nezneužije?

Hodně lidí sedí u piva a nadává, já jsem do toho šel, protože jsem si řekl, že se pokusím něco udělat. Můj hlavní motiv byl, aby se udělal zákon o finanční kontrole, který řeší veřejné výdaje. Já mám liberální názor, že stát má minimálně obtěžovat lidi, podnikatele, ale má sám být efektivní a dohlížet na to, aby se správně vydávaly veřejné peníze. To byl můj motiv a doufám, že se to podaří. Snad to na ministerstvu dotáhnou. 

Ale schválen tento zákon zatím nebyl?

Ne, pořád visí ve vzduchu. 

Když jste říkal, že by stát měl minimálně obtěžovat podnikatele, co říkáte na zavedení elektronické evidence tržeb nebo povinná kontrolní hlášení?

Kontrola státu nad výběrem daně je správná myšlenka, daně máme platit všichni. Jde o to, jak se aplikuje. Pokud opatření bude fungovat a nebude podnikatele zatěžovat, je to správná věc. Jde o to, aby to podnikatele neobtěžovalo, aby to nebyla další věc, kterou stát někde má, a aby netahal dokolečka peníze jinou cestou. Druhá důležitá věc je, aby nikdo nemohl zneužít citlivá obchodní data o tom, jak podnikáte, kdo je váš dodavatel nebo odběratel. Jakékoliv centrální propojování dat zneužitím hrozí. To je určitě důležité ošetřit.

Co vám působení na Ministerstvu financí dalo a co vám vzalo?

Vzalo mi trochu zdraví. Já jsem končil s docela vážným přechozeným zápalem plic po tom pracovním tempu. Musím říci, že pan Babiš je workoholik a pracuje, což kvituji. A co mi to dalo? Zkušenosti s prací s lidmi, protože ve státní správě to funguje jinak, jsou tam jiná pravidla. Byla to velká výzva. Mám takové krédo, že člověk nemá litovat toho, co udělal v minulosti, a co má být, to se stane. 

Takže nelitujete, že jste nabídku Andreje Babiše přijal?

V žádném případě, naopak.

Ale problémů, které vyvolaly určité střety s Andrejem Babišem i jeho hnutím ANO, se objevilo ještě za vašeho působení víc. Nejdříve jste odmítl podepsat IT zakázku s firmou BDO IT bez výběrového řízení, měl jste spor s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou kvůli monitorovacímu systému na čerpání dotací z evropských fondů, pak jste upozornil na vysoké odměny Babišovy blízké spolupracovnice Radmily Kleslové v dozorčí radě ČEZ, což vedlo k jejímu odchodu z čela hnutí ANO. Víte, co nakonec bylo příčinou vašeho odvolání z funkce prvního náměstka?

Bylo toho hodně. Mě štvalo, že paní Kleslová jednala v rozporu se zákonem o korporacích, dávala nějaké pokyny, které zákon zakazuje, takže jsem potom formálně postupoval, jak jsem měl. Ale co bylo hlavním důvodem k mému odvolání, skutečně nevím, může to být cokoliv, co jste zmínila.

V médiích se dokonce psalo o tom, že jste při jedné hádce od rozčileného ministra financí Andreje Babiše dostal facku. 

To je opravdu nesmysl. 

Ale Andreji Babišovi zřejmě stále ležíte v žaludku, protože ve svém projevu v Poslanecké sněmovně, kdy měl vysvětlit poslancům, jak to bylo s Farmou Čapí hnízdo a podezřelou dotací, obvinil spoustu lidí z toho, že jsou strůjci nenávistné kampaně proti němu. A vaše jméno zaznělo spolu s vydavateli Zdeňkem Bakalou a Jaromírem Soukupem, podnikateli Karlem Janečkem, Radimem Jančurou, šéfredaktorem Pavlem Šafrem nebo předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem. Co si myslíte o politicích, kteří zneužívají indemnity k pomluvám a obviňování lidí jako vy, kteří tuto výsadu nemají a nemohou se tudíž účinně bránit? 

Něco je politický svět, který nechápu a chápat nebudu, něco je realita. Pomluvu vnímám jako to nejhorší, co může být, protože se jí nemůžete bránit. A zvláště v této situaci. Vadí mi, že jsou lidé dvojí kategorie podobně jako za komunismu. Nikdy jsem neměl rád, aby měl někdo jiná práva než ostatní. Ale co s tím naděláte? Nic. Svědčí to o charakteru člověka, který se takhle chová.

Ale indemnita slouží k něčemu jinému, jejím smyslem je ochrana před výkonnou mocí za vyslovené informace nebo názory, určitě by neměla sloužit k nepravdivým útokům a nepodloženým obviněním jiných lidí. 

Nebyl jsem jediný, koho Andrej Babiš jmenoval. Od Rittiga až po Janečka. To je docela směšné spojení. Pak vystoupil ještě pan Faltýnek, to už nebylo v zasedacím sále, ale v kuloárech, kde opakoval nějaké věci ještě brutálněji. To už podle mne bylo za hranou. Ale co k tomu říci? Za mnou byla vždycky vidět moje práce.

Ale nepřekvapuje vás, že přes problémy kolem Čapího hnízda, přes mnohdy hulvátské chování Andreje Babiše stále existují lidé, kteří mu důvěřují, je  dokonce nejpopulárnějším politikem?

Nepřísluší mi to hodnotit. Ať si každý udělá vlastní obrázek. 

Volební kampaň ANO do podzimních voleb je opět postavena na zakladateli hnutí, majiteli Agrofertu a vicepremiérovi Andreji Babišovi. ANO do ní jde se sloganem Chceme lepší Česko. Bude lepší Česko s Andrejem Babišem v politice?

Takové politické slogany mají všechny politické strany. Já bych hodnotil nejen tuto stranu, ale celou vládu podle toho, zda splnila, co slíbila. Lidé by se měli podle toho zachovat. Pokud by vládní strany neplnily, k čemu se zavázaly, neměli by je volit.

A myslíte si, že vláda plní, co slíbila ve svém programovém prohlášení?  Zavázala se, že bude například rozvíjet podmínky pro svobodné podnikání, zintenzivní výstavbu infrastruktury, prosadí zákaz pro stát obchodovat s firmami s nejasným vlastníkem, prosadí rozšíření pravomocí NKÚ, předloží ústavní zákon o obecném referendu a řadu dalších věcí, které zatím zůstávají jen na papíře. 

Vláda má ještě rok a něco do sněmovních voleb. Ale je pravda, že například i již předložený zákon o rozšíření pravomocí  NKÚ pořád v Senátu drhne. Těch kontrol je opravdu hodně. Já jsem chtěl na Ministerstvu financí zbytečné kontroly odbourávat, nesmyslné kontroly zrušit a dát kompetence NKÚ, ať kontroluje, jak má, podle mezinárodních standardů stejně, jako to funguje všude ve světě. Uvidíme, třeba se ještě některé věci podaří prosadit.

Naopak řadu věcí, které pravice považuje za negativní, jako EET, kontrolní hlášení, různé registry vláda prosadila. Je něco, co se i vám zdá kontroverzní?

Zdravotnický registr. Ten už není o potírání korupce, ale o osobních lidských právech. Existuje mezinárodní úmluva o lidských právech a biomedicíně, která popisuje, že vaše osobní data máte mít jen vy a váš lékař, nikdo jiný, pokud to nedovolíte. A tady se to prolamuje s nějakým étosem, že se bude lépe hospodařit, když tato data budou úředníci mít. Ale lékaři je mít nebudou, budou je jen povinně vkládat do nějakého systému. Je to strašně zneužitelné na všechny možné strany a je to proti mezinárodní úmluvě a základním lidským právům. To vnímám jako jedno z největších témat, které možná zapadá, ale je opravdu špatné a podle mého názoru totalitní. To je opravdu už Velký bratr. Uvedu příklad: budete mít nějaký karcinom v určité fázi a nějaký úřad bude vědět, kdo jste, kde bydlíte a jak jste nemocný, protože zdravotnický rejstřík bude provázán s rodným číslem i dalšími sociodemografickými daty. Ale přitom to nemá žádnou logiku, ten úředník vás přece neléčí. Když politici chtějí šetřit, ať dají do pořádku zdravotní pojišťovny, které už taková data mají. Proč pojišťovna nehlídá, jestli pacient nechodí na jedno vyšetření ke třem různým lékařům? Od čeho mají revizní lékaře. Ale to, aby stát sbíral takhle citlivé informace, vnímám jako obchodování se zdravím a se smrtí, což považuji za nejhorší odpad. Ať do toho registru přidají ještě sexuální orientaci a náboženské vyznání a už bude úplně všechno v jednom. S étosem šetření peněz se podle mého názoru zavádí totalita. 

Podle některých médií kolem vás nyní krouží policie kvůli podezření, že jste se v době svého působení na Ministerstvu financí podílel na téměř dvoumilionové škodě, protože ve výběrovém řízení na ředitele auditního orgánu vyhrál Evžen Mrázek, i když nesplňoval podmínku předepsané úrovně angličtiny. Co je na tom pravdy? Není to pomsta za vaše vyjádření k Čapímu hnízdu?

Já jsem kolem sebe žádného policistu kroužit neviděl. To je nějaký nesmysl. Jen jsem zaregistroval trestní oznámení, které podal nějaký bílý kůň na základě interních dokumentů MF a kontrolních  protokolů z Ministerstva pro místní rozvoj na nějaký projekt na financování platu mého bývalého podřízeného pana Mrázka. Výběr dělala výběrová komise, já jsem v ní byl jako jeden z několika lidí za Ministerstvo financí. Moje zkušenost je, že při pohovorech často lidé neříkají pravdu o své minulosti a zkušenostech. Proto jsme kromě jiného přezkušovali zájemce z anglického jazyka. Pan Mrázek anglicky mluvil, ale údajně na to neměl žádný formální „papír“.  Je úsměvné, že z výběrového řízení odešlo několik lidí, protože neuměli anglicky vůbec, i když to v životopise uvedli. Trestní oznámení podal nějaký člověk, který je v insolvenci, je to celé nějaké divné. Pravděpodobně to byl bílý kůň. Zajímavé je, že měl informace z kontrolních protokolů. Podstatné na tom ale je, že jediný kdo mohl v té době jmenovat podle zákona vedoucího zaměstnance, byl jen a pouze ministr. Dokonce žádné výběrové řízení nemuselo být jako v mnoha jiných případech. Takže uvažuji, jestli to nakonec nebylo namířeno spíš proti panu Babišovi.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Libuše Frantová

migrační pakt

Dobrý den, prý budete ve sněmovně jednat o migračním paktu. Znamená to, že jde ještě zvrátit jeho schválení nebo nějak zasáhnout do jeho znění? A můžete to udělat vy poslanci nebo to je záležitost jen Bruselu, kde podle toho, co jsem slyšela, ale pakt už prošel. Tak jak to s ním vlastně je? A ještě ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

A dost. Ladislav Větvička se vrátil do ČR a ukázal na zlo

4:43 A dost. Ladislav Větvička se vrátil do ČR a ukázal na zlo

Proč jsou lidé v Gruzii či na Ukrajině šťastnější než tady? Bloger a spisovatel Ladislav Větvička si…