Benešov: Ve městě vzniklo šest nových sociálních bytů ve Vlašimské ulici

5. 12. 2020 15:55

Finanční prostředky na jejich přestavbu získalo město v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z dotací Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu.

Benešov: Ve městě vzniklo šest nových sociálních bytů ve Vlašimské ulici
Foto: wikipedia
Popisek: Benešov
reklama

Byty se sníženým nájemným fungovaly v Benešově už v minulosti. Město vzhledem k havarijnímu stavu domu hledalo finanční zdroje, ze kterých by mohlo rekonstrukci těchto bytových jednotek zaplatit.

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu nakonec získalo dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, proto přestavbu mohlo zrealizovat. Šest kompletně zrekonstruovaných bytových jednotek ve Vlašimské ulici tak v současné době čeká na své nové nájemníky, kteří budou intenzivně spolupracovat s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví s cílem nejen si tento typ bydlení udržet, ale do budoucna i naplnit podmínky pro standardní obecní bydlení.   

Komu jsou vlastně sociální byty určeny? Cílovou skupinou pro tento typ bydlení jsou rodiny s dětmi, samoživitelé a samoživitelky a jednotlivci, kteří už spolupracují s OSVZ (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) či jinou sociální službou. Podmínkou je také to, že žadatelé musí mít trvalý pobyt v Benešově nebo na území správního obvodu obce s rozšířenou působností města.

Žadatel musí být občanem ČR, EU nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR starší 18 let. On ani žádný další člen jeho domácnosti nesmí být dlužníkem a také nesmí mít uzavřenou nájemní smlouvu nebo mít ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely, či právo užívat nemovitost určenou k bydlení na základě „výměnku“ či jiného užívacího práva k nemovitosti. U žadatele o sociální byt je také nutné, aby nedošlo za uplynulé 3 roky k ukončení užívání bytu ve vlastnictví města, a to bez ohledu na to, zda ukončení užívání bytu bylo formou soudního rozhodnutí, výpovědí pronajímatele či uzavření dohody o ukončení užívání bytu, pokud důvodem pro tento postup bylo porušení povinností ze strany této osoby (např. neplacení nájemného, porušování dobrých mravů apod.).

Žádosti o přidělení sociálního bytu můžete konzultovat s pracovnicemi Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a podat přes podatelnu MěÚ Benešov, Masarykovo náměstí 100.

Sociální pracovníci průběžně také vyhodnocují průběh nájmu v sociálních bytech u jednotlivých nájemců, navrhují řešení případných problémů souvisejících s užíváním tohoto typu bydlení a aktivně se snaží řešit vzniklé problémy. Pravidelně také vyhodnocují fungování systému sociálního bydlení a v případě potřeby dává doporučení Odboru správy majetku k jeho úpravě.

Sociálním bytem je byt ve vlastnictví města určený k dočasnému bydlení osobám, které nemohou za tržních podmínek získat přiměřené a kvalitativně standardní bydlení. Účelem uzavření nájemní smlouvy je vytvoření předpokladů k okamžitému řešení situace osob, které se ocitly v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Jakým způsobem tedy můžete zahájit řešení nepříznivé životní situace? Na základě podané žádosti na předepsaném tiskopise spolu s příslušnými přílohami. Vyplněnou žádost lze konzultovat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, úsek sociální práce a sociálních služeb pracovnici, která zkontroluje údaje a poskytne žadateli informace o dalším postupu. Žádost se podává na podatelně MěÚ Benešov. 

Kde lze situaci řešit a o sociální bydlení poté požádat? Městský úřad Benešov, budova C, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Masarykovo náměstí 226, 256 01 Benešov, Marie Sosnovcová, 1. patro, dveře č. 226.   

Více informací naleznete na webových stránkách města Benešov ZDE.

Projekt, Stavební úpravy objektu sociálního bydlení v ul. Vlašimská 897, je spolufinancován Evropskou unií a to konkrétně z Integrovaného regionálního operačního fondu (IROP) z 79. výzvy – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ. Jedná se o 90% dotaci z uznatelných nákladů celé akce, přičemž zbylých 10 % je spoluúčast města Benešov. V současné době probíhá kontrola žádosti o platbu a závěrečného vyúčtování celého projektu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Olomouc: Specialisté obnovují síť a zapojují počítače, město po útoku zažilo vlnu solidarity

19:08 Olomouc: Specialisté obnovují síť a zapojují počítače, město po útoku zažilo vlnu solidarity

Situace olomouckého magistrátu po masivním kybernetickém útoku z 6. dubna se díky intenzivní práci s…