Plzeň 3: Obvod má předvybrané lokality pro koupaliště na Skvrňanech

22.06.2024 7:04 | Tisková zpráva

Lidé na Skvrňanech velmi stojí o venkovní koupaliště. Studie, která je prvním krokem k jeho možnému zřízení, dokonce zvítězila mezi všemi ostatními návrhy.

Plzeň 3: Obvod má předvybrané lokality pro koupaliště na Skvrňanech
Foto: umo3.plzen.eu
Popisek: Úřad městského obvodu Plzeň 3

Studie zvítězila mezi všemi ostatními návrhy, které místní obyvatelé zaslali do prvního ročníku projektu participativního rozpočtu ve třetím městském obvodu s názvem Rozhodněte sami. V současné době stojíme před jejím zadáním.

„V tuto chvíli máme předvybrané dvě lokality a dva možné projekty, kde by venkovní koupaliště mohlo stát. Jedna se nachází v zadních Skvrňanech a druhá, která zvažuje biotop, je v lokalitě V Úvoze,“ uvádí 1. místostarosta MO Plzeň 3 Pavel Šrámek s tím, že studie se budou ke zpracování zadávat v červenci.

Obě varianty mají své plusy i mínusy, které je také třeba důkladně zvážit (viz níže). „Město momentálně zjišťuje, jak je to s příslušnými pozemky, sítěmi a financemi. Zároveň hledáme partnera, který by do projektu investoval společně s námi, to znamená, že se snažíme o příspěvek města Plzně, potažmo od Plzeňského kraje atd. Nechceme dát totiž lidem pouze slíbenou studii, ale i reálný plán toho, co a za kolik by bylo možné ve Škvrňanech realizovat,“ dodává Pavel Šrámek.

Koupaliště
II. lokalita „zadní Skvrňany“

Klady:

 • pozemek pro realizaci relativně snadno dostupný, ve vlastnictví České republiky (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) 
 • velikost pozemku dostačující pro realizaci záměru 
 • možnost dopravního napojení na stávající komunikaci
 • přímé napojení na veřejnou tramvajovou dopravu 
 • napojení na stávající smíšenou stezku 
 • dostupné parkovací kapacity v bezprostřední blízkosti (plánované navýšení kapacity – již zahájeny projekční práce) 
 • napojení na již funkční sportovní areál

Zápory:

 • dle ÚP Plzeň schéma A. Občanské vybavení pozemek vymezen pro zdravotnictví – změna na sport
 • obrovské investiční náklady 
 • vysoké náklady na provoz a údržbu

Přírodní biotop
I. lokalita „V Úvoze“

Klady:

 • pozemek pro realizaci ihned dostupný, ve vlastnictví Statutárního města Plzeň
 • posílení rekreačního potenciálu – Slovanské údolí 
 • přímé napojení na veřejnou tramvajovou, autobusovou a trolejbusovou dopravu 
 • napojení na stávající smíšenou stezku 
 • dostupné parkovací kapacity v bezprostřední blízkosti – parkoviště Vejprnická, Domažlická 
 • investiční náklady únosné 
 • náklady na provoz a údržbu relevantní

Zápory:

 • součástí významného krajinného prvku vyhlášeného dle § 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – 0512 Vejprnický potok
 • součástí funkčního lokálního hygrofilního a mezofilního biokoridoru PM052-K50/137 
 • v záplavovém území 
 • územím prochází kanalizační sběrač, omezení vyplývají z ochranných pásem, případné umístění do OP nutno projednat se správcem technické infrastruktury

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Radek Rozvoral byl položen dotaz

Kde na své plány chcete brát finance?

Vy pořád jen říkáte, jak byste navyšovaly tu a tam rozpočty, platy, sociální dávky atd. To je sice hezké, ale proč už neříkáte, kde na to brát?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ostrava: V Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest

16:14 Ostrava: V Bělském lese byla dokončena obnova lesních cest

V oblíbeném a hojně sportovci i rodinami navštěvovaném Bělském lese byla dokončena obnova lesních ce…