Zlín: Město se rozhodlo upravit územní plán, řeší celkem 13 změn

11.02.2024 20:34 | Tisková zpráva

Zastupitelé města Zlína schválili ve čtvrtek 8. února Změnu č. 4B Územního plánu. Nejdůležitější koncepční dokument města se naposled měnil v roce 2022, kdy patřily k nejčastějším změnám nové lokality pro bydlení v rodinných domech. Změna č. 4B Územního plánu Zlína řeší celkem třináct nových zastavitelných ploch pro bydlení, občanskou vybavenost a dopravu a dále dvě místa pro přestavbu na smíšenou obytnou plochu.

Zlín: Město se rozhodlo upravit územní plán, řeší celkem 13 změn
Foto: zlin.eu
Popisek: Zlín, ilustrační foto.

Současná změna vychází z nových požadavků města a zahrnuje i konkrétní návrhy a žádosti vlastníků pozemků. Úprava přihlédla také ke Zprávě o uplatňování územního plánu.

„Věřím, že přijatá Změna č. 4B Územního plánu našeho města podpoří jeho další rozvoj. Změna se totiž týká například i dvou v současnosti nevzhledných lokalit, kterými jsou areál po koupališti Riviéra v Malenovicích a východní část areálu Rybníky, kterým umožní jejich revitalizaci, nebo také úpravy trasování první etapy pravobřežní komunikace Jižní Svahy – Prštné,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Přehled změn:

 • Návrh tunelu pod centrem města od budovy 21.  po tř. T. Bati
 • Plocha pro záchytné parkoviště ve Štípě u ZOO Lešná
 • Plocha pro záchytné parkoviště v Kostelci  na křižovatce u navrženého přivaděče z D49
 • Přestavba koupaliště Riviéra v Malenovicích, které bylo doposud navrženo územním plánem pro účely sportu na plochu občanského vybavení komerčního a menší část na plochu smíšenou obytnou
 • Plocha pro bydlení v rodinných domech na Vršavě
 • Plocha pro 1 rodinný dům v Loukách nad Dřevnicí
 • Plocha pro 1 rodinný dům na Kudlově
 • Přestavba bývalé pily v Malenovicích na plochu smíšenou obytnou
 • Přestavba části areálu Rybníků z plochy výroby na tzv. plochu smíšenou městského centra
 • Plocha pro cyklostezku v Lužkovicích
 • Plocha pro bydlení v rodinných domech na Mladcové
 • Drobné směrové úpravy vedení územního systému ekologické stability a dopravního propojení v části Podlesí V a Okružní na Jižních Svazích

Územní plán je klíčový dokument Statutárního města Zlína. Jedná se o územně plánovací dokumentaci, jejímž cílem je racionalizace prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.

reklama

autor: PV

Ing. Jana Bačíková, MBA byl položen dotaz

Proč vaše vláda postupuje tak nespravedlivě?

Proč, když se navyšují nějaké příspěvky – ať už na péči nebo třeba rodičovská, tak ne pro všechny, kterých se týká? Ještě ke všemu je navyšujete dost málo. A proč se nenavyšuje příspěvek i pro ty, co o potřebné pečují? A co platy v sociálních službách? Kdy ty budou adekvátní práci, kterou sociální p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Teplice: Horní rybník v Zámecké zahradě je napuštěn

20:34 Teplice: Horní rybník v Zámecké zahradě je napuštěn

Horní rybník v Zámecké zahradě prošel celkovou revitalizací a nyní je opět napuštěn. Proces napouště…