Bačíková (ODS): Záporné saldo ve výši 660 milionů respektuje zachování rezerv

13.06.2024 15:06 | Zprávy

Projev na schůzi Poslanecké sněmovny 13. června 2024 k návrhu změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024.

Bačíková (ODS): Záporné saldo ve výši 660 milionů respektuje zachování rezerv
Foto: archiv starostky
Popisek: starostka obce Vacenovice v Jihomoravském kraji Jana Bačíková (ODS)

Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pane ministře, já asi dlouho mluvit nebudu, protože pan ministr to víceméně všechno shrnul. Jak už bylo řečeno, ty změny v rozpočtu Státního fondu podpory investic nestaví žádné nové požadavky na státní rozpočet. Všechny ty nově navrhované příjmy jsou tvořeny právě prostředky rozpočtované už v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj. Největší objem té navrhované změny představuje čerpání dotací z nároků nespotřebovaných výdajů minulých let, které byly vlastně v tom původním rozpočtu už alokovány. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

Další důležitou změnou, ale to vlastně říkal i pan ministr, je ta komponenta 2.10, to je reforma dostupného bydlení, která je rozdělena na 215 milionů na financování regionálních poradenských center v oblasti investic do bydlení a 450 milionů, které se dělí na 418,5 milionu na úvěrovou část programu dostupného bydlení a 31,5 milionu na administraci. Bylo tady už řečeno, že objem 500 milionů je na podporu bydlení 2022+. Ten nejmenší objem, to je ta subkomponenta 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy.

Možná to jenom maličko zrekapituluju. Příjmy jsou tedy v částce 5 658 021 661 korun a výdaje 6 318 064 661 korun. Záporné saldo ve výši 660 milionů respektuje zachování rezerv i dodržení minimálního objemu aktiv, které ukládá zákon o Státním fondu podpory investic, a vlastně to záporné saldo umožní poskytování úvěrů v programu dostupného bydlení a nepředstavuje tak ztrátové hospodaření. Ve výsledku to vlastně umožní efektivnější využití prostředků na bankovních účtech fondu a využití s jeho vlastně posláním.

Teď bych asi přečetla tedy usnesení z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, které bylo na 32. schůzi výboru a proběhlo 6. června. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj po odůvodnění předlohy panem inženýrem Lukášem Černohorským, náměstkem ministra pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě Jany Bačíkové za prvé souhlasí s návrhem změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024 dle sněmovního tisku 711 ve výši příjmů 5 658 021 661 korun a ve výši výdajů 6 318 064 661 korun; za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje změnu rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024, sněmovní tisk 711; za třetí zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu při projednávání sněmovního tisku 711 a za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedkyni Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Regiony potřebují odvykačku, jsou závislé na dotacích

V tomto vašem článku píšete, že stát musí připravit plán na komplexní péči o řadu oblastí společnosti, počínaje výchovou a vzděláváním, sociální péčí (ale přísnou, neumožňující zneužívání), bydlením, bojem s dezinformacemi... Můžete mi vysvětlit, co mají dezinformace společného s tím, jak se některý...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Liška (STAN): Do Senátu chci, abych mohl zabránit věcem, škodícím našemu kraji

22:01 Liška (STAN): Do Senátu chci, abych mohl zabránit věcem, škodícím našemu kraji

Poslanec je v rámci loajality svým způsobem docela svázaný. Jako senátor budu, doufám, mít daleko ši…