Balín (OMMO): Tak platí zákony nebo neplatí?

19.11.2016 12:30

Tak jako dosud, tzn. docela pravidelně nepravidelně, vyjde newsletter INFO OMMO, "pravidelně nepravidelný obščastník" politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO). Vedle vánočních, zde budou i vážnější témata, čtěte jedno z nich:

Balín (OMMO): Tak platí zákony nebo neplatí?
Foto: archiv V. Balína
Popisek: Exsenátor Vlastimil Balín a jednatel hnutí Občané městu, město občanům

Tak platí zákony nebo neplatí?

Tato otázka, chcete-li řečnická teze, mě napadla při výroku Nejvyššího správního soudu (NSS) v Brně ve věci neplatnosti volby J. Doubravy senátorem za volební obvod č. 31 Ústí n. L. Výrok soudů je třeba v právním státě respektovat. Zřejmě nejen já jej respektuji, což však nebrání jej komentovat. A to nyní musím učinit.

NSS v podstatě posuzoval dvě naprosto shodné kauzy, byť z jeho pohledu mohla být podání „laickými a právně nevybavenými“ občany rozdílná. My jsme zřejmě lépe četli zákon[1], než „kolega“ občan z Ústí n. L. a nepodal je podobně jako my tak, aby nebyl možný odlišný výklad NSS. My jsme mu tento výklad neumožnili, protože jsme zpochybnili senátní volby jako takové. Přitom jsme v podstatě podávali stejné zdůvodnění jako onen občan z Ústí n. L. – podaná kandidatura tou částí S.cz byla nezákonná, protože k tomu nebyla oprávněná z pohledu právní subjektivity a pozice statutárního zástupce. Předseda senátu Tomáš Langášek k tomu dle Deníku.cz Ústí n. L. uvedl v závěru usnesení Nejvyššího správního soudu toto: „Po uzavření registrace kandidátů a kandidátních listin nelze registraci kandidáta již v následujících fázích volebního procesu úspěšně zpochybnit." Proto byl návrh na vyslovení neplatnosti volby zamítnut. Ajta, ajta…

V případě kandidátky S.cz A. Dernerové za volební obvod č. 4, Most byla situace naprosto stejná. Podání bylo učiněno ze strany ze zákona neoprávněných, rádoby zástupců S.cz. Zde, žel, legitimní zástupkyně H. Jeníčková konala a kandidaturu A. Dernerové z těchto důvodů odvolala. Šlo tento krok učinit, protože to tzv. stihla, dle zákona č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do Parlamentu ČR, kde je jasně v §66, odst.1) uvedeno: „Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.“

Dle znění stejného zákona č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do Parlamentu ČR však již nekonal příslušný registrační úřad, kterým byl Magistrát statutárního města Mostu, konkrétně došlo k porušení §66, odts.3), kde rovněž je jasně stanoveno: „Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání učiněno po registraci, při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu zajistí zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání ve všech volebních místnostech příslušného volebního obvodu, pokud je obdrží do 48 hodin před zahájením voleb do Senátu.“ A stažení kandidatury A. Dernerové v tomto času učiněno bylo, jen příslušný orgán nekonal. Můžeme jen spekulovat o tom, zda to bylo pod dojmem strachu z následného možného personálního konání ze strany „chlebodárce“, kterým v podstatě je ona „nepravomocná“ skupina S.cz.

Vraťme se však ke zdůvodnění opačného výroku ve stejné kauze u podání na neplatnost volby kandidáta S.cz do Senátu PČR J. Doubravy ve volebním obvodu č. 31 Ústí n. L. A pokusme se uvažovat, pokud možno v dikci uvedeného volebního zákona č.247/1995 Sb. Pan předseda senátu NSS uvedl, že ve svém výroku senát respektoval skutečnost, že „Po uzavření registrace kandidátů a kandidátních listin nelze registraci kandidáta již v následujících fázích volebního procesu úspěšně zpochybnit“, ale v tom případě, byla-li registrace uzavřena, nemohl být jaksi znovu podán, chcete-li „revokován“, ani uznanou statutární zástupkyní S.cz paní H. Jeníčkovou návrh na novou registraci J. Doubravy kandidátem S.cz do senátu, protože prostě tato možnost ze zákona pominula, což konečně svým vyjádřením předseda senátu NSS potvrzuje. A to ještě nezdůrazňuji, že byla podaná těmi, kdo k tomu neměli zákonné oprávnění podobně jako v případě A. Dernerové. Tady jde o výrok senátu NSS nanejvýše kvalifikovaný, protože nešlo o nějaké nové podání, které by kolidovalo se zákonnými lhůtami pro registraci, ale kandidatura byla v zákonných termínech stažena, což zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR plně umožňoval.

Naopak, pokud jde o výrok k věci podání, resp. zpochybnění výsledku voleb ve volebním obvodu č. 31 Ústí n. L. na neplatnost zvolení J. Doubravy senátorem PČR tím, že „po uzavření registrace kandidátů a kandidátních listin nelze registraci kandidáta již v následujících fázích volebního procesu úspěšně zpochybnit“, je značně (i s ohledem na výše popsané) diskutabilní, byť znovu říkám, jej musíme respektovat. Navíc za S.cz subjekt, jehož legitimita je více než diskutabilní s ohledem na zákon č. 424/1991 S., o sdružování v politických stranách a politických hnutí, který je ze strany tohoto subjektu prakticky od roku 2013 porušován, a to nejen ve věci podávání ze zákona povinných výročních zpráv o hospodaření do Poslanecké sněmovny PČR.

Myslím, že tento názor na rozhodování NSS v Brně může být i odpovědí na četné dotazy, a zejména někdy i hrubé a vulgární ataky na nás „tři krále“, občany Mostu, kterým nebylo a není jedno, jak jsou zákony ČR respektovány a dodržovány. Nejvíce se všechny točí kolem toho, „zda jsme to měli zapotřebí, proč do toho vrtáme, nyní budeme muset jít znovu k volbám, bude to stát další peníze, zaplatíte to snad vy? Atd., atp.“

Začnu odzadu. Kdo by to měl platit, bychom věděli. Měli by to být ti, co zákony nerespektují, kdo je v tomto případě porušili. A to jsou S.cz, nejen ti kolem J. Zelenky a B. Schwarze, měla by to být kandidátka, která dobře věděla za koho, za jakou „kvalitu“ kandiduje, ne, že ne, jak nyní sama tvrdí,„že ji to nezajímá, že byla vtažena do vnitřních sporů, že ona je nezávislá atd.“

Další bych shrnul do jediného – měli jsme to zapotřebí, protože nám jako aktivním občanům není jedno, jak se zde v poslední době k právu, k zákonům, k jejich následnému respektování a naplňování staví část veřejnosti, a dokonce ti, co je projednávají a schvalují. Není nám jedno, že se zákony překrucují a ohýbají, jako třeba v této kauze „dvojího metru“ ze strany NSS v Brně. I když se to určitě takovému J. Doubravovy může líbit, vždyť tímto výrokem „utekl z lopaty hrobníka“ svého mandátu senátora“. 


[1] Na základě také stížnosti třech občanů volebního obvodu č. 4 Most - V. Balína, M. Dancsa a H. Svobodové - projednal tuto NSS a dne 10. 11. 2016 rozhodl o tom, že Senátní volby v Mostě jsou neplatné, rozhodl správní soud... www.ceskenoviny.cz/zpravy/senatni-volby-v-moste-jsou-neplatne-rozhodl-spravni-soud/1414293 P. S. Bude-li paní MUDr. Dernerová chtít opět kandidovat, nabízíme jí kandidaturu za politické hnutí OMMO. Jsme totiž jediným subjektem, který je zřejmě, nejen v Mostě, neposkvrněný korupcí a klientelismem, a tudíž by tento dres konečně odpovídal z její strany tolik proklamované pozici bojovnice proti těmto nešvarům. Samozřejmě, že bychom propůjčili pouze "dres", ale kampaň by si jako nezávislá kandidátka musel hradit ze svých prostředků, aby se vyhnula podezření z nekalé podpory "tajemných a podivuhodných" sponzorů.  Více zde: http://www.hnutiommo.cz/

Převzato z profilu na PL.cz.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PVTento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Nacher (ANO): Ústavní soud potvrdil, že je potřeba spotřebitele chránit podstatně víc

20:33 Nacher (ANO): Ústavní soud potvrdil, že je potřeba spotřebitele chránit podstatně víc

Ústavní soud prolomil promlčecí lhůty u spotřebitelských sporů kvůli nemravným praktikám okolo inves…