Chalupa (ANO): 74 let od konce války - jak je zajištěna obrana a bezpečnost občanů

10.05.2019 5:36

Je k velmi vážné diskusi, zda významnou část ze stovek miliard, investovaných do obrany, neinvestovat i do kapacit, které povedou ke zvýšení schopnosti každého jednotlivého občana České republiky přežít v jakékoliv myslitelné krizové situaci.

Chalupa (ANO): 74 let od konce války - jak je zajištěna obrana a bezpečnost občanů
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Bohuslav Chalupa, poslanec ANO

Vzhledem k tomu, že mé postoje a názory jsou občas ironizovány "experty", a jsem "srovnáván" s některými důstojníky současné AČR, rád bych k tomu něco dodal.....

Tedy... v každém případě jsem, stejně jako mnoho dalších vysokých důstojníků AČR, kteří zůstali a jsou dnes, nebo donedávna byli, v aktivní službě, prošel alespoň v té části zahájení vojenské kariéry (střední a vysoká vojenská škola) prošel stejnou průpravou v ČSLA a ve Varšavské smlouvě, včetně členství v partaji (cca 90% všech vojáků z povolání). To za a).

Za b) NATO /jednotlivé členské země vůči své organizaci i členů k sobě individuálně navzájem/ bohužel nereflektuje řadu zásad, které si samo dalo do vínku (viz zakládací dokumenty NATO, Washingtonská smlouva).

NATO se postupně výrazným způsobem napojilo nikoliv pouze na bezpečnostní, ale zejména ekonomické (ekonomicko-politické) zájmy jednotlivých členských zemí, kdy řada problematik není zdaleka řešena čistě vojensky, ale je maximálně přizpůsobována tak, aby vycházela maximálně vstříc především těmto ekonomicky-politickým zájmům a je zcela evidentní, že v tomto směru vítězí nikoliv v boji ale v naprosto nekorektním businessu ty členské země mocensky nejsilnější.

Podle mého názoru to odporuje základnímu předpokladu funkční demokracie - tedy že vojáci nemají co mluvit do politiky, tím méně politiky definované businessovými zájmy. Typickým dokladem je nedávné prohlášení předsedy Slovenské vlády, který celému světu s úsměvem sdělil, že plní slib a Slovensko nakupuje americkou vojenskou technologii (odborník žasne, laik se diví) ...a prosím, tím v žádném případě neříkám, že americké zbraně jsou špatné. Jde o celou logiku politického přístupu k obranyschopnosti.

Nijak se - veřejně a dlouhodobě -netajím tím, že podle mne je reforma NATO nezbytná (stehně tak, jako se takto vyjadřuji i k EU).

Například? Například v oblasti ustanovení utrácet oněch nesmyslných 2% HDP na obranu (zbrojní výdaje). Jednak to v době vysoce právně komplikovaných, sofistikovaných řídích akvizičních a logistických procesů je v podstatě cosi jako sabotáž takového procesu. Stejně tak se domnívám, že je nutné urychleně diskutovat o přehodnocení (ne)uznatelných nákladů, které se do těchto 2% HDP (ne)započítávají.

Stejně tak se domnívám, že skutečná systémová obranná spolupráce v rámci NATO má vypadat jinak, než je v současné době představována asi celkem 260-ti různými základními zbrojními platformami!!! (cca 90 v USA a 170 ostatní), které jsou více či méně (ne)kompatibilní a jejichž logistické zabezpečení vyžaduje nepřijatelné, zbytečné - ale přitom enormní náklady....Ono je totiž zcela zřejmé, že žádná národní armáda už nebude vševojsková. Pak je je otázkou jak je a bude řešena vzájemná "dělba práce", soustředění se a efektivní využití určité vojenské specializace té které národní armády? ...Bohužel se stačí podívat na současnou "dělbu" vojenské spolupráce jen v rámci V4.

DOMÁCÍ OBRANNÝ PR1UMYSL - velmi frekventovaným, politicky nosným pojmem se staly "inovace", "věda", "Průmysl 4.0", "robotika a umělá inteligence", "proexportní politika"....OTÁZKA - jak stát využívá současnou příležitost vybudovat zcela nové moderní odvětví obranného průmyslu, založeného nikoliv jen na výrobě materiálu pro nicotnou dvaceti šesti tisícovou armádu a šedesátitisícový sbor IZS, ale pro robotické systémy vybavené umělou inteligencí a materiálem pro miliony lidí v rámci jejich CIVILNÍ OBRANY - tak abychom se v těchto oborech stali lídrem nejen ve V4, ale v celé EU?

Ing. Bohuslav Chalupa

  • ANO 2011
  • ex-poslaen PSP ČR, konzultant obrana a bezpečnost

Je na místě ptát se, jaké jsou aktuální konkrétní výsledky zapojení vědeckých a výrobních kapacit ČR do programu: "PESCO" a do "Evropského obranného fondu"?

Pokud jde o schopnost úspěšně vést bojovou činnost:

JEDNO USKUPENÍ = je definováno jako kolektivní obranné uskupení desítek zemí, jejichž počet není do budoucna omezen, z nichž jedna země je islámská, významně spolupracující s možným soupeřem.

Toto uskupení je na jedné straně velmi bohaté, a na druhé straně velmi zpohodlnělé, občansky silně neochotné jít "položit život" za svou zemi a zemi partnerů a díky své složitosti i sofistikovanosti značně náchylné ke kolapsu.

Toto uskupení je velmi problematicky akceschopné pokud jde o zásadní rozhodovací politické procesy, které fatálním způsobem komplikující samotné vojenské rozhodování a velení. Zároveň je toto uskupení významným způsobem ovládáno zájmy vojensko-průmyslové-politické lobby (řada VIP politiků má majetkové zájmy v subjektech vyrábějících zbraně!) a to v podobě tvrdého businessu, který zcela logicky, usiluje o maximalizaci zisku produkuje velmi drahou, velmi rozmanitou a obávám se i zbytečně sofistikovanou techniku (takovou, že její opravy ani náhodou nelze realizovat v průběhu bojové činnosti - viz oprava 3 ks pandurů AČR - a která bude tak jako tak s největší pravděpodobností zničena ve velmi krátkém čase). Co se korektně neříká nahlas - každý bude přednostně řešit své vlastní "problémy" a teprve následně ostatních.

DRUHÉ USKUPENÍ bezezbytku využívá výhod přísně centralizovaného, přímého a nekomplikovaného politického rozhodování a návazně tedy i vojenského rozhodování a velení.

Toto uskupení je sice "chudé", nicméně bezezbytku využívá centrálně řízeného národního zbrojního průmyslu k "nebusinessové" produkci sice omezeného, ale k vedení efektivního boje dostačujícího "sortimentu" vojenských technologií - bez nutnosti maximalizovat zisk. Pozn.: zde je i jeden z důvodů onoho nepoměru mezi na obranu vykazovanými čísly USA a RUSKA = 900 miliard USA ku 60 miliardám (USD) Ruska.

Toto uskupení zcela otevřeně deklaruje, že se soustřeďuje a má již nyní k dispozici takové vojenské technologie, které jsou schopny ono PRVNÍ USKUPENÍ - v případě napadení - bez rozpaků a s přehledem totálně zlikvidovat, a to v časové perspektivě příštích cca 20 let.

A to bez ohledu na nutnost dalšího zdokonalování této technologie a dalších masivních výdajů na obranu (takříkajíc pokud jde o zajištění vlastní obrany a „odstrašení“ mají na 20 let "splněno").

PAK JE VŮBEC OTÁZKOU K DISKUSI, JAKÝ význam je nutné přikládat neúměrné utrácení veřejných peněz za - z tohoto pohledu - v podstatě zbytečnou roli konvenční výzbroj - neboť až dojde na lámání chleba, jedno či druhé uskupení zničí to druhé spolu s celou planetou.

Konvenční výzbroj najde a nachází samozřejmě uplatnění ve střetech nikoliv velmocí, ale v jejich zástupných střetech na zprostředkovaném a hlavně ne vlastním území.

Ale svět zmítající se v menších či větších lokálních válkách, to asi není svět, který jako humánní demokracie chceme, Nehledě k tomu, že i ty ne velmocenské země se emancipují a naše "mise" si to už také nenechají dlouho líbit.

A to jsem se vůbec nerozepsal o problematice KYBERNETICKÉ VÁLKY, která žádné tanky a vojáky s automatickými zbraněmi nebude využívat, nepotřebuje....

A je k velmi vážné diskusi, zda by se prostředky - stovky miliard veřejných peněz - investované do obrany naší země, neměly vedle základních bojových kapacit věnovat především na vybudování kapacit KYBERNETICKÉ OBRANY, kapacit ÚZEMNÍ OBRANY (AČR + IZS) a KAPACIT CIVILNÍ OBRANY (tedy i obnova Branného svazu a zavedení Branné výchovy do škol) - tedy kapacit, které povedou ke zvýšení schopnosti každého jednotlivého občana České republiky přežít v jakékoliv myslitelné krizové situaci. 

Prosím, berte to jen jako velmi stručnou úvahu, klouzající po povrchu mnohem složitějších vazeb, návazností a synergií

Mohu od vás, vážení spoluobčané, očekávat podporu při prosazování výše zmíněných přístupů k naší obraně a bezpečnosti?

(převzato z Profilu)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Grois (ČSSD): Dyje letos hlásí dostatek vody a těší se na vodáky

18:29 Grois (ČSSD): Dyje letos hlásí dostatek vody a těší se na vodáky

Řeka Dyje hlásí odemčeno! A taky dostatek vody. „Oproti loňskému suchému roku očekáváme, že letos bu…