Chalupa (ANO): Tož jak jsem slíbil...

06.02.2019 9:41

Pozměňovací návrh ex-poslance p. Klučky s plnou podporou p. T. Haišmana, dlouholetého ředitele odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, a B. Chalupy-exposlance k novele Zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Chalupa (ANO): Tož jak jsem slíbil...
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Bohuslav Chalupa, poslanec ANO
reklama

Tak toto  navrhl pan Klučka na Výboru pro bezpečnost. Kdo ze současných poslanců si to nastudoval a je schopen to odborně komentovat (teď se fakt culím, když si představím to úsilí zákonodárců se v tom zorientovat a vypadat při tom alepoň trohu zasvěceně), je schopen někdo ze zákonodárců si to vzít za své a znovu to prodiskutovat?

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela zákona o pobytu cizinců) – původně sněmovní tisk č. 990

Hlavní změny:

1) Posílení bezpečnostních prvků migračního procesu a mechanismů zamezujících zneužívání některých ustanovení zákona (hlavně § 169 a až 169t)

 • jde o rozšíření současných odchylek od obecné úpravy správního řízení podle správního řádu
 • současná úprava není schopná dostatečně zabránit zneužívání zákona a nezohledňuje specifika spojená s vedením správního řízení s občanem třetího státu (komunikace cizince se zastupitelským úřadem, doručování písemností do zahraničí)
 • např. výslech účastníka řízení, využití utajovaných informací

2) Transpozice směrnic EU – s ní souvisí i novelizace většiny dalších zákonů

Sezónní pracovníci

 • krátkodobé vízum (max. 90 dnů) nebo dlouhodobé vízum (max. 6 měsíců)
 • vždy bude vyžadováno také pracovní povolení
 • činnosti závislé na ročním období (vyhláška MPSV: zemědělství, zahradnictví a cestovní ruch)

Vnitropodnikově převedení zaměstnanci

 • Cizinec zaměstnaný společností/stejným koncernem ve třetí zemi může být převeden na území EU k výkonu práce ve stejné společnosti/koncernu (např. zaměstnanec koncernu Volkswagen z Indie bude převeden do Škoda auto v Mladé Boleslavi)
 • Zaměstnanec musí být převeden na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty
 • Cizinci bude vydávána „karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance“, která je povolením k dlouhodobému pobytu. Na základě této karty může cizinec vykonávat práci na pozici, na kterou byl převeden, aniž by potřeboval pracovní povolení

Další změny:

Nové povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

 • pro velké investory, nutné prokázat významnou investici (podrobnosti určí nařízením vláda = výše investice, počet nově vytvořených pracovních míst)
 • jde pouze o alternativu k vízu za účelem podnikání (to se nemění)
 • pro podnikatele fyzické osoby nebo pro statutární orgány nebo společníky
 • max. na 2 roky, výhoda = cizinec získá přímo povolení k dlouhodobému pobytu

Výhodnější podmínky pro účastníky vládou schválených programů

 • pokud zaměstnavatelé účastníky programu schváleného vládou za účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro ČR (jednotlivé programy budou vytvářeny a koordinovány ústředními správními úřady a bude je schvalovat vláda), budou u některých pobytových oprávnění stanoveny pro cizince výhodnější podmínky

Zavedení možnosti využívat videokonference

 • k účasti u jednání správních soudů i ve správním řízení
 • zefektivnění řízení, úspora času a nákladů, snazší najímání tlumočníků

Změny vyplývající z pozměňovacího návrhu poslance Klučky

Nespolehlivý zaměstnavatel a zánik zaměstnanecké karty

 • Zavadí se institut „nespolehlivého zaměstnavatele“ – současná praxe Úřadu práce při zadávání pracovních míst do evidence pro zam. karty je nedostatečná, zavádí další kritéria (nad rámec těch, která má ÚP), s tím souvisí oprávnění pro MV získávat informace od finanční a celní správy.
 • Zánik zaměstnanecké karty – zanikl hlavní účel pobytu (pracovní poměr) – není nutné meritorní rozhodnutí ve správním řízení.

Také rodinní příslušníci občanů EU budou podávat žádosti osobně

 • Obecně platí, že žádost o pobyt se podává osobně, což neplatilo u rodinných příslušníků občanů EU – přinese lepší přehled o žadatelích.

Utajované informace nebudou součástí (správního) spisu

 • Upřesnění textu, že inutajované formace se nestávají součástí spisu.

Předkládání některých dokladů v originále

 • Zavedení požadavku předkládat některé doklady zejména cestovní doklad, matriční doklady v originále – u úředně ověřených kopií lze těžko rozeznat padělky.

Nespolupráce žadatele je důvodem pro zastavení řízení o žádosti

 • Nespolupráce či neochota žadatele (nedostaví se k výslechu), na základě kterého není možné ověřit skutečný stav věci, je důvodem pro zastavení řízení (dosud bylo zamítáno = meritorní rozhodnutí, v zákoně o azylu je již zavedeno).

Změna účelu pobytu na podnikání bude možná až po 5 letech pobytu na území

 • Má zamezit negativním jevům, kdy cizinci přijíždí na území za účel zaměstnání a poté snadno přecházejí do pobytu za účelem podnikání, přičemž by vykonávali dál závislou práci v režimu živnosti, což je v praxi spojeno s rizikem obcházení zákona.

Prodloužení doby zajištění cizince při liknavé spolupráci třetích zemí

 • Prodloužení doby zajištění při nespolupráci se třetími zeměmi (ověřování totožnosti zajištěného cizince). Návrh je v souladu s návratovou směrnicí.

Řízení o žalobě proti zajištění se zastaví, byl-li cizinec již propuštěn

 • Stanovení důvodů pro zastavení žaloby (kasační stížnosti) u soudu proti zajištění, pokud předmět soudního řízení zanikl tím, že zajištění bylo ukončeno. Úprava se týká jak zákona o pobytu cizinců, tak zákona o azylu.

Podpora dobrovolných návratů neúspěšných žadatelů o mezinárodní ochranu

 • Nebude se čekat na právní moc rozhodnutí, osoba bude v postavení cizince okamžikem doručení rozhodnutí o zpětvzetí. Proto bude efektivnější realizovat návrat cizince do země původu.

Racionalizace posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí na soukromí nebo rodinný život cizince

 • Přesunutí některých závažných důvodů pro zamítnutí a zrušení pobytu (např. odsouzení za úmyslný trestný čin) do odstavce, kde se neposuzuje přiměřenost dopadů do soukromého a rodinného života.
 • Rovněž se stanoví, že cizinec je povinen v rámci řízení sdělit potřebné informace k posouzení přiměřenosti dopadů do jeho soukromého a rodinného života. V současné době je MV nuceno zjišťovat tyto informace samo, což činí v praxi značné potíže.

Prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolání z 30 na 60 dnů

(převzato z Profilu)

Ing. Bohuslav Chalupa

 • BPP
 • kanidát do Senátu ve volebním obvodě č.60 Brno-město
 • kontrolní výbor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Chabr (TOP 09): Pražská plynárenská nabízí v době pandemie mobilní kancelář

5:35 Chabr (TOP 09): Pražská plynárenská nabízí v době pandemie mobilní kancelář

I když zákazníci Pražské plynárenské mohou veškeré záležitosti spojené s dodávkou energií řešit onli…