DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Pro ty, jimž není utrpení lhostejné

18.09.2022 7:35 | Tisková zpráva

Program pro komunální volby do zastupitelstva Hlavního města Prahy 2022

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Pro ty, jimž není utrpení lhostejné
Foto: DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Popisek: Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Mezi námi a vedle nás žijí (nejen) v našem hlavním městě bytosti, které trpí a sami si nedokážou pomoci. Mezi ně patří někteří senioři a některé děti, ale zejména mnohá zvířata. Jejich situaci ovšem hlavní město neřeší nebo řeší jen velmi laxně, neefektivně a nedostatečně. Tuto situaci chceme změnit, a proto jdeme letos do voleb. Hlasy všech, komu není utrpení těchto tvorů lhostejné, pomohou, aby se jejich situaci podařilo zlepšit.

Co chceme:

Podporu útulků pro opuštěná zvířata, provozovaných soukromými organizacemi
Dosud Praha financuje pouze dva útulky, které sama zřizuje, jeden pro psy, druhý pro kočky. Ostatní útulky nemají zpravidla ani šanci získat od hlavního města grant. Přitom zvířat, kterým by přijetí do útulku mohlo zachránit život a znamenat nalezení nového domova je nesrovnatelně více, než na kolik stačí kapacita městských útulků. Financí má Praha dostatek, aby mohla pomoci i organizacím, které soukromě provozují další útulky, ale dosud nebyla vůle jim pomoci. Změníme to společně?

Podporu kastračních programů, realizovaných soukromými organizacemi
Hlavní město realizuje kastrační programy volně žijících koček, ale v omezené míře. Jednak z důvodu lidských kapacit a jednak vlastních pravidel, která například, říkají, že se neodchytává a nekastruje, pokud se kočky vyskytují na soukromých pozemcích nebo mimo území hlavního města. Soukromé organizace kastrují, ale nemohou to z finančních důvodů dělat v takovém rozsahu, jaký by byl třeba. A Praha, s odůvodněním, že toto realizuje její vlastní útulek, nepřidá nic. Změníme to společně?

Podporu možnosti odebrat týrané zvíře majiteli
Často vídáme žebrající nepřizpůsobivé občany, kteří jako nástroj žebrání zneužívají psa nebo kočku. Často také lze vidět psa, zavřeného v malém kotci bez potravy a vody, na prudkém slunci nebo v mrazu. Tato zvířata bývají ve velmi zbědovaném stavu. Pokud však požádáme příslušníka policie, ať už městské nebo PČR, sdělí nám, že nemá žádnou pravomoc zvíře odebrat. Přitom obec tuto pravomoc ze zákona má, pouze je třeba vyjádření veterinárního lékaře, že zvíře skutečně je týráno. Hlavní město však možnosti odebrat zvíře v žádném z těchto případů nevyužije a soukromé organizace tuto pravomoc nemají. Změníme to společně?

Podporu proti podnikatelům, provozujícím zábavní akce, při nichž jsou týrána zvířata
Velmi často lze vidět různá zvířata (nejčastěji poníky, ale i další), která jsou využívána při poutích, vánočních trzích, soukromých zookoutcích či dalších zábavních akcích. V převážné většině případů tato zvířata nežijí v podmínkách, doporučených veterinární správou, a často dokonce v takových, která lze bezesporu označit za týrání. Přivolaná policie i v těchto případech sděluje, že nemá pravomoc to řešit, a Veterinární správa koná zpravidla zcela nedostatečně. Řešením by byla například zvířecí policie, která by ve spolupráci s městem dokázala prosadit vysoké pokuty nebo zabavení zvířat. Změníme to společně?

Anketa

Kdo po vládním zastropování cen bude demonstrovat, bude demonstrovat jen za proruskou orientaci, tvrdí Kalousek. Má pravdu?

3%
97%
hlasovalo: 37013 lidí

Podporu oficiálních krmných míst pro volně žijící zvířata a ptáky
Na území hlavního města Prahy žijí desítky tisíc koček a též holubů. Těmto živočichům se snaží pomáhat soukromé osoby a organizace. Často jsou však za tuto svoji snahu postihovány. Přitom je obecně známo, že pokud se tito živočichové na konkrétním místě krmí, lze regulovat jejich stavy a to humánním způsobem – v případě koček kastracemi a v případě holubů výměnou nakladených vajec za atrapy. Nedochází tak potom k přemnožení a následnému brutálnímu vybíjení, což je bohužel ještě dnes častou praxí. A stačilo by málo – zřízení dostatečného počtu oficiálních krmných míst a spolupráce města s občany, kteří se o tyto tvory v rámci krmných míst starají. Změníme to společně?


Jestliže dochází k tomu, že je třeba na určitém místě odchytat volně žijící kočky, ale z reálných důvodů je na ono místo nelze vrátit, je podle zákona v pořádku „vypuštění do náhradní lokality“. V praxi však jde zpravidla o les, kde kočka nemá své teritorium, nemá zde zdroj potravy, žijí zde predátoři, a navíc je oslabená, jen pár dní po kastraci. To pro ni znamená smrt. Přitom existují humánní řešení, ale je nutné je realizovat ve spolupráci s praktiky ze soukromých ochranářských organizací. Dále se stává, že je omylem chycena soukromá kočka a utracena dříve, než se najde majitel. Změníme to společně?

Povinnou registraci mikročipů
Zavedení povinného čipování bylo dobrým krokem, ovšem bez povinné registrace mikročipů nemá smysl. Spousta majitelů zvířat toto neví nebo z jiných důvodů registraci neprovádí. Registrů je několik, my navrhujeme zavést povinnou registraci do jednoho, centrálního registru. Navrhujeme i, aby každý veterinář měl povinnost na toto upozornit, zkontrolovat, zda je mikročip registrovaný, případně registrovat. V praxi se tak ne vždy děje. Změníme to společně?

Pomoc těm, kdo si sami pomoci nemohou
Sedmý bod našeho programu vlastně zahrnuje i všechny body předchozí, ale nejen je. Naše sdružení samozřejmě nedokáže předjímat všechny problémy, do nichž se mohou dostat bezmocné bytosti. Chceme tedy mít neustále oči a uši otevřené a snažit se vždy apelovat na Prahu, aby v rámci možností, které město má, pomoc pro tyto tvory neodmítala a snažila se ji realizovat. Finanční prostředky nejsou v případě hlavního města problémem. Problémem je nedostatek vůle zastupitelů i úředníků a jejich nedostatečné povědomí o svých pravomocech. Změníme to společně?

Naším heslem je „Kdo, když ne my a kdy, když ne teď?“

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Hlavního města Praha, konané ve dnech 23. a 24. září 2022

1. Mgr. Hana Janišová, 60 let, Praha 8
předsedkyně Pražského spolku ochránců zvířat
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

2. Mgr. Vendula Wolfová, 36 let, Praha 5
předseda spolku Psí senioři v nouzi
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

3. Mgr. Petra Bártová, 58 let, Praha 9
právník, člen České ornitologické společnosti, přispěvatel World of Dogs-Bosna a OBRAZ-Obránci zvířat
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

4. JUDr. Gabriela Bergmanová, 65 let, Praha 2
OSVČ, ochránce zvířat
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

5. Ing. Blanka Lípová, 68 let, Praha 13
finanční manažer, kynolog - pejskař
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

6. Renata Vikartová, 69 let, Praha 11
ochránce zvířat, dříve zaměstnankyně ČIŽP
bez politické příslušnosti nezávislý kandidát

7. Evelína Hrušková Špatenková, 59 let, Praha 2
bývalá novinářka, ochránce zvířat
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

8. Filip Novotný, 35 let, Chotětov
stavbyvedoucí, předseda spolku Šťastné tlapky
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

9. Monika Fenderlová, 56 let, Praha 5
ochránce práv zvířat
bez politické příslušnosti
navržena Demokratickou stranou zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

10. Marta Zajíčková, 71 let, Praha 13
v důchodu, strážník, ochránce zvířat
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

11. Pavel Panýrek, 48 let, Praha 2
podnikatel, kynolog - pejskař, včelař
bez politické příslušnosti
navržen Demokratickou stranou zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

12. Daniela Hajská, 65 let, Praha 9
důchodce, ochránce zvířat
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

13. Alžběta Pourová, 62 let, Praha 5
péče o osobu blízkou, ochránce zvířat
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

14. Jan Štola, 61 let, Praha 7
pracovník Pražského spolku ochránců zvířat Klecany
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

15. Zuzana Plichtová, 56 let, Praha 6
poštovní doručovatelka, ochránce zvířat
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

16. Marta Kristenová, 47 let, Praha 9
prodavačka ve zlatnictví, ochránce zvířat
bez politické příslušnosti nezávislý kandidát

17. Jitka Andělová, 61 let, Praha 5
prodavačka, kynolog - pejskař
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

18. Johann Wiesner, 50 let, Praha 10
OSVČ – informatik, člen z.s. Český svaz chovatelů
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

19. Kateřina Panýrková, 48 let, Praha 2
učitelka, chůva
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

20. Jitka Klabanová, 77 let, Praha 6
důchodce, dříve sekretářka redakce Českého rozhlasu
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

21. František Chromec, 74 let, Praha 5
důchodce
bez politické příslušnosti
nezávislý kandidát

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC! MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU. ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Ing. Radovan Vích byl položen dotaz

Podle vás bychom měli být sobci a lhostejní k tomu, co se děje kolem nás?

Tvrdíte, že není v našem zájmu zapojovat se do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, ale lze před tím zavírat oči? Co kdyby se konflikt týkal nás? Taky byste tvrdil, že si musíme pomoc jen sami? Vždyť ani v minulosti to takhle nefungovalo. A co kdyby tento útok na Ukrajinu Rusku prošel hladce. Myslíte,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Kolaja (Piráti): Konec nelegálních krátkodobých pronájmů

8:36 Kolaja (Piráti): Konec nelegálních krátkodobých pronájmů

Komentář na facebookovém profilu k návrhu legislativy, která má za zvýšit transparentnost trhu s krá…