Dolínek (ČSSD): Doprava musí být vždycky o trestání

09.06.2021 22:06

Projev na 12. schůzi Senátu dne 9. 6. 2021 ke sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv

Dolínek (ČSSD): Doprava musí být vždycky o trestání
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Dolínek

Vážená paní předsedající, vážení místopředsedové, vážené senátorky, senátoři, děkuji za umožnění vystoupení na vašem jednání. Vím, že váš program je nabitý. A původně jsem sem chtěl za vámi předstoupit s novelou zákona, která je velmi drobná. A jestli si vzpomínáte, tak zhruba před 2 lety jsem zde byl s novelou zákona, která byla také drobná. A byla o tom, že jsme mohli umožnit automatizaci provozu metra v Praze bez strojvedoucích, tak abychom mohli vypsat tendr na metro D. Tehdy to opravdu zůstalo drobnou novelou. A já vám chci poděkovat zde zpětně ještě jednou, protože opravdu se povedlo celý tendr připravit a opravdu zákon pomohl. Já jsem doufal, že dnes za vámi přijdu s tím, že budu moci představit také zase drobnou novelu zákona, která umožní, aby městská policie mohla pokutovat řidiče, kteří v preferenčních pruzích nemají co dělat. To znamená, nejsou to řidiči MHD nebo IZS a využívají tyto pruhy protiprávně. A právě, aby městská policie mohla na místě udělit pokutu a vyřešit přestupek, který se jejich konáním stal. Sněmovna nicméně návrh zákona nebo změnu zákona, kterou jsou navrhoval, použila jako nosič i pro další změny. Já si tedy dovolím vám je v krátkosti představit a požádat o vaši podporu pro schválení tohoto materiálu, respektive pro postoupení materiálu, který je vám předložen návrhem zákona, panu prezidentovi tak, aby mohl co nejdříve nebo aby ty změny mohly vejít v platnost co nejdříve.

Co se týče jednotlivých změn, těch stěžejních, je jich tam opravdu mnoho, tak popíšu některé z nich. jedná se tedy například o situaci, kdy ČR má pro řidiče traktorů vymezené takzvané "Téčko" na řidičském průkazu. A vzhledem k praxi, kde je potřeba řada sezónních pracovníků v oblasti zemědělství a v oblasti lesnictví, tak jednoznačně jsme se, jako sněmovna, rozhodli vrátit praxi, která zde byla v minulost, tj., aby cizince nebo kdokoliv, kdo zde je a má oprávnění na řízení těžšího nákladního vozu, mohl řídit právě i traktory. Důvod je prostý. Pro získání "Téčka" v ČR zde musel mít ten, kdo o to žádal, nějakou délku přechodného pobytu a podobně. A sezónní pracovníci to nenaplňovali. A proto nemohli být využiti na tyto technické prostředky, což určitě bylo ke škodě právě v oblastech, o kterých se bavíme.

Další z návrhů, které stojí za zmínku, myslím, že jsou z důležitějších, je, že na návrh záchranných složek, respektive takzvaných lítaček nebo jak to řekneme, na základě požadavku záchranářů, bylo, abychom do zákona dali to, že sanitky, které se vrací z nějakého výjezdu a jedou po komunikacích typu dálnice, aby mohly jet stejnou rychlost jako ostatní vozy, přestože mají tu vyšší váhu, nebo hmotnost, než je 3,5 tuny, která je limituje v tom, že musí vracet pomaleji, když nepoužívali majáčky.

Všichni asi víme, že automobilové stánky jsou vybaveny technicky na tu vyšší rychlost, protože ji běžně užívají při zákrocích, řidiči jsou vybaveni na to, aby zvládali tento technický prostředek, sanitku, a proto sněmovna logicky požehnala a dala souhlas a navrhla vám, abyste také odsouhlasili to, že může sanitka i bez toho, aniž by využívala ty přenosné prostředky – majáčky, se vracet v zásadě nebo využívat komunikace v té povolené rychlosti pro ostatní uživatele pod 3,5 tuny. A jsou tam další změny typu toho, že český bodový systém u řidičů, kteří mají prohřešek, neřešil body, a to že parkujete na místě pro invalidy. Určitě všichni víme, že míst pro invalidy je spíše méně než kolik by bylo potřeba, ale když už jsou, tak často bývají zneužity někým, kdo tam zastaví byť krátkodobě, ale to samo je proti smyslu existence míst, a proto bylo navrhnuto, aby ekonomie pokuty, která tam již nyní může být udělena, tak aby došli k tomu, že budou moci být uděleny i dva trestné body v rámci bodového systému tak, aby opravdu ten řidič viděl, že to není pouze o tom, že mám na ty pokuty, a tak si zaplatím, ale má to vliv i na ten bodový systém, který mě může připravit o řidičské oprávnění.

Dostáváme se k věcem, které se týkají cyklistiky a chodníků. Co se toho týče, tak jsme tam s kolegy řešili a s kolegyněmi a do zákona navrhli, že bude umožněn odtah věcí, resp. vozidel, koloběžek a kol z chodníků. Není to asi problém menších obcí, byť na tom může být jednotlivě jednou za čas, ale především v městech a větších městech víte, že se sdílenými prostředky, jako jsou sdílená kola, sdílené koloběžky apod., se někdy na chodnících dostáváme do situace, kdy opravdu je ten chodec, a je jedno, jestli to běží chodec, senior nebo maminka s kočárkem, maminka s kočárkem musí kličkovat mezi věcmi, které na chodník nepatří, a změna zákona vede k tomu, aby bylo legální, že může dojít k odtažení těchto prostředků, tak, aby to opravdu vedlo ke zprůchodnění chodníku tak, jak byl původně určen. Když jsme u té cyklistiky, tak tento návrh zákona pracuje s tzv. pojmem bezpečného odstupu při předjíždění cyklistů, což je tam definováno 1,5 metrem, resp. jedním metrem v případě, že se nachází cyklista a řidič v zóně 30. Beze sporu všichni víte, co je to zóna 30, ale dovolím si to jako vždy zopakovat na našich jednáních. Zóna 30 je zóna, která je vyznačena v rámci rezidenční zóny, mají specifická pravidla tyto zóny. Zóna 30 určuje to, že tam neplatí hlavně vedlejší komunikace, je tam vždy zásadní pravidlo přednosti zprava, také zóny 30 umožňují menší odestup při parkování vozu od přechodu, a proto jsme i logicky navrhli, aby zóny 30 umožňovaly i tu kratší vzdálenost při předjetí cyklistů jeden metr, protože celý ten režim je v zónách bezpečnější, zpomalený, je výrazně přátelštější vůči těm, co tam žijí nebo co využívají, buď chodníky nebo klasické komunikace.

Důvody, co nás vedly k tomuto zákonu, jsou poměrně prosté. Jedná se o zabezpečení bezpečnosti jak cyklistů, tak řidičů na komunikacích. Odestup 1,5 metru, resp. jeden metr bezpečný odestup mezi předjíždějícím vozem a cyklistou je již standardní v řadě zemí západní Evropy, taktéž je to věc, která je v posledních týdnech řešena např. na Slovensku a Maďarsku. Například před 14 dny došlo ke sražení, bohužel s následkem smrti na Slovensku paralympijského reprezentanta v cyklistice, kde paní prezidentka Čapová na Slovensku taktéž vyzvala, aby zrychlili projednávání, resp. aby tam opravdu ty bezpečné rozestupy a další věci, byly dány do zákonů. Je to věc, která je v zahraničí užívána - na západ od nás - Španělsko, Německo, Portugalsko a další země. Přitom nevedla ke kolapsu dopravy. Nevedla k tomu, o čem zde se vede často v médiích diskuse, že by to znamenalo kolony, nevedlo to k tomu, že by to zhoršilo nehodovost, nevedlo to k tomu, že by to mělo znamenat nějaký diskomfort pro řidiče. A k čemu to vedlo, je, že cyklistika je v těchto zemích, a to asi všichni víte ze svých dovolených, nemocných přátel nebo příbuzných, brána na stejné úrovni jako jakýkoliv jiný způsob dopravy, a také to samozřejmě vede k tomu, že to určitě posiluje cyklistiku i v jiných rolích, nejenom v rolích běžné dopravy, do práce, do školy, na hřbitov, do obchodu, kamkoliv, a posiluje to i tu roli cyklistiky jako reakční nástroj, tzn. region, státy, v Alpách to znáte určitě, znáte to v Podunají, v Porýní. Víte, že tam kde je ta bezpečnost vyšší a větší ohleduplnost, tak tam potkáte i větší výskyt cyklistů na komunikacích bez problémů, bez dopravních excesů, a přitom to láká cyklisty a rádi tyto oblasti využívají, a určitě vám řada vašich přátel řekne, že je to věc, která je běžná.

Během projednávání tohoto návrhu, který je mediálně hodně zmiňován, a děkuji i kolegům senátorům, jak panu Červíčkovi, tak dalším, že nepoužíváme statistiky a další věci, protože opravdu se můžeme hádat o číslech a bavit se, co tam zahrnuto je a není, a bavme se o podstatě věci a děkuji za to.

Ale chtěl bych tady ještě zdůraznit jednu důležitou věc u toho celého. Tam často zaznívá u této věci, že se může stát že při předjíždění cyklisty by musel ten řidič automobilu přejet do protějšího pruhu, že by musel udělat něco víc, než se děje nyní. Chtěl bych jenom zdůraznit, že za prvé, když předjíždí jakýkoliv řidič jiný automobil, tak vždy přejede do protějšího pruhu nebo do pruhu, který tam je další. Nikdy se nemůže stát, že ve stejném pruhu předjedete jiný automobil. To znamená, že už nyní při předjíždění je kompetentní řidič na to, aby vyhodnotil dopravní situaci a rozhodl se předjet. A nikdy neví ten řidič, co se mu stane zrovna u toho řidiče, co jede před ním. Nevíte, jestli když se objeví rovinka, kde dobře vidíte, jestli ten řidič před vámi zrychlí nebo ne. Nevíte, jestli se vyhne kanálu nebo ne. A stejně ten řidič umí vyhodnotit situaci, a předjede ho. Analogicky taktéž se dá chovat v případě předjetí cyklisty. Je to úplně stejná situace.

Druhá věc. Ta si myslím, že je nejméně závažná. Je stejně důležitá, abychom ji zde zmínili, že již nyní zákon pracuje s pojmem bezpečného odstupu, resp. garantuje bezpečný odstup a zde je pouze přesně definován v tomto zákoně. Zde je řečeno, jaká ta vzdálenost je, a je to již zmiňovaný 1,5, resp. jeden metr od cyklisty. Chápu, že to může být z nějakého pohledu revoluce v dopravě, ale podívejme se, v minulosti jste jak vy, Senát, tak předtím sněmovna, projednali normu, která zabezpečila větší ochranu a zároveň povinnosti pěším. Bylo to označení mimo obce světelným páskem nebo něčím, reflexním prvkem pro pěší. Na začátku, když se to projednávalo, víte, jaké to vzbudilo kontroverze, někdo říká, půjdu mezi dvěma vesnicemi, klasicky se vracím z práce, v zimě, v podvečer domů, je šero, musí mít pásky apod. Nic to v dopravě nezměnilo. Naopak, zlepšilo to postavení toho chodce určitě, a tomu, kdo jede autem, to nic nezhoršilo. Prostě normálně jsou to jenom prvky ochrany účastníků provozu, a pojďme si říct, že ta škála je od toho nejvíce ohroženého, což je bezesporu pěší, od toho středně ohroženého, což může být cyklista, až po toho, kdo nejvíce v zásadě má ochranu díky tomu vozu kolem sebe deformačním zónám a dalším věcem, což je ten řidič. A přijde i v té škále logické, že byly udělány právní kroky pro ochranu pěšího chodce, nyní máme drobný návrh, který opravdu nic nezhorší pro cyklistu, a myslím si, že průběžně určitě se dělají i kroky, které vedou k ochraně řidičů.

Na závěr bych chtěl říct, že vždycky doprava bude o vzájemné pokoře mezi těmi chodci, cyklisty a řidiči, o ohleduplnosti, na druhou stranu musí být vždycky o trestání. A proto se zmíním o té stinné stránce cyklistiky a je dobře, aby zazněla již ode mě jako předkladatele, zástupce sněmovny. Jsem si plně vědom, že skoro všichni z vás museli zažít to, když tam mezi vás a jiné auto před vámi třeba vjede cyklista nečekaně. Když cyklista najednou, když mu padne červená, vjede na přechod, po přechodu si zkrátí cestu na zelenou, kde nemá co dělat na přechodu, natož tak na tom, tak jak to udělá, že plynule přejede na přechod z vozovky. Pokud zase vlítne na nějaký chodník, tam to zkrátí a zase někde vyjede. Asi jste to všichni v provozu zažili. Těch případů určitě znáte mnoho. Jenom chci požádat, při vašem rozhodování, při vaší diskusi, při vaší argumentaci, zkusme dát tyto příklady, které známe každý ze svého života, za hlavu. Každý můžeme vyjmenovat, už když jste dnes šli sem do Senátu nebo jeli, jste viděli určitě jednotlivé nebo desítky případů, kdy nedal řidič přednost chodci. Nebo kdy chodec bez rozvahy dívající se do mobilu nebo měl sluchátka, vešel do vozovky a nerozhlédl se. Všichni to vídáte dnes a denně, co případy. A zkuste s tímto nadhledem, že znáte ty případy v jiných oblastech, se pozvednout na to, že i cyklisté mají mezi sebou nějaké procento těch, kteří se chovají jako hulváti. A nechme, prosím, většinu cyklistů, kteří jsou slušní a snaží se chovat ohleduplně, aby mohli být ochráněni tímto zákonem.

Potom jsou tam samozřejmě v návrhu zákona ještě nějaké transpoziční kroky, o které požádalo ministerstvo dopravy, ty jsem neshledal ze strany ani jednoho z výborů jako rozporné, a také je tam ještě dána věc týkající se vážení nákladních vozů. Asi všichni tím, že jste za jednotlivé regiony, víte, že velkým problémem českých komunikací jsou přetížené vozy, takřka směšné pokuty, takřka nula vymahatelnost těchto pokut. Jsem si vědom, že tak, jak je to navrženo, to není asi není ideální. Je to snaha o to se k ideálnímu stavu dostat. Ale celkovou změnu praxe jak vážení, tak přístupu k těmto věcem, tak samozřejmě vymáhání, tak k tomu, aby nedošlo pouze k postihu řidiče, co tam sedí a také firmy, která mu dala za úkol odvést ten přetížený vůz, tak to je potřeba zpracovat s ministerstvem dopravy a dát to do větší normy, protože samozřejmě není v silách poslance ani Senátu, aby to propracovali do všech detailů. Takže zde je aspoň jeden z takových návrhů, jak by to šlo nyní řešit, než jako celek bude vláda schopna navrhnout změnu nebo zpřísnit přístup k této věci. Ono to právě potom vede k horším komunikacím, které potom vedou i k častějším bohužel nehodám nebo k horším situacím.

Poslední věc, a to je jedno, jestli se budeme bavit o předjíždění, o cyklistech, o čemkoliv, bývá zmiňována přísnost právě u toho bezpečného rozestupu, co se týká potom případného postihu za nebezpečné předjetí cyklisty, zde bych chtěl říct, že v tuto chvíli v PS je návrh zákona předložený vládou, který ten postih, který je nyní sedm bodů a odejmutí řidičského oprávnění na 6 až 12 měsíců, snižuje nejenom v tomto případě, tam je změna bodovacího systému ve sněmovně navržena vládou, tak v tomto případě se to snižuje na 6 bodů bez odejmutí oprávnění řízení vozidla. Abych byl vůči vám upřímný, vždycky jsem bral Senát jako partnera, tak si myslím, že bohužel nestihne tato sněmovna tento návrh projednat, nicméně vládní návrh je připraven a konzultován se všemi aktéry v dopravě, s odbornou veřejností, s autoškolami a s dalšími. Takže si myslím, že i příští vláda obratem tento návrh může aktualizovat a může to použít dál tak, aby opravdu to, co bylo v bodovém systému nastaveno, aby mohlo být zesouladěno s praxí, která za poslední roky byla zažita.

Omlouvám se za delší úvod, ale vím, že to téma, které zde přednáším, je ve společnosti hodně diskutováno a těším se na diskusi s vámi. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Seďa (ČSSD): Změna v nedohlednu

15:31 Seďa (ČSSD): Změna v nedohlednu

Nejen média, ale zejména pravicová opozice spoléhá na nedostatečnou paměť veřejnosti. Proto neustále…