Dostálová (ANO): 17 milionů na bydlení je jako legrace, to prostě není myšleno vážně

29.11.2023 20:02

Projev na 82. schůzi Poslanecké sněmovny 29. listopadu 2023 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.

Dostálová (ANO): 17 milionů na bydlení je jako legrace, to prostě není myšleno vážně
Foto: Reprofoto: ČT24
Popisek: Klára Dostálová (ANO)

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení páni ministři, ale musím oslovit i milé starostky a milí starostové, protože mně skutečně píšete velmi masivně a jste velmi znepokojeni tím, co se děje. Bohužel musím na mikrofon oznámit, že odchází pan ministr Stanjura, který jediný vám může pomoct ve vašich rozpočtech, protože bohužel pan ministr Bartoš si nechal z rozpočtu vzít 7,5 miliardy. Já bych se ráda tady u těch věcí zastavila, protože si myslím, že je ještě čas zatáhnout za záchrannou brzdu a v některých věcech pomoci, anebo tedy ať vystoupí pan ministr Stanjura nebo pan ministr Bartoš na mikrofon a řekne, jak se ty věci mají, že ten rozpočet je celý falešný od začátku až do konce, protože jinak to nedává logiku.

Pozměňovací návrh pod číslem 3654 se věnuje kofinancování evropských fondů. Já věřím v to, že si asi nemusíme říkat, že zrovna financování z evropských zdrojů by mělo být pro stát prioritou, protože na stokorunu dostává 85 korun z evropských fondů.

Všichni víme, že z krize je potřeba se proinvestovat. Věděli to naši předci a já věřím, že si toho jsme vědomi i my tady v Poslanecké sněmovně. No, a jaká je realita čerpání těch evropských fondů? Já když jsem tady vystupovala v rámci druhého čtení, tak jsem měla čísla za září a říkala jsem, že počkám na číslo z října, že doufám, že budu mile překvapená, že se to opravdu významně změnilo. Jaké to bylo zklamání. Já musím říci, že tomu vůbec, ale vůbec nerozumím. Budu se tady bavit teď jenom a pouze o Integrovaném regionálním operačním programu, ze kterého zejména čerpají kraje, města a obce.

Když se podívám na programové období, které aktuálně běží, to znamená 2021 až 2027, tak v tomto roce 2023 máme souběh dvou období - 2021 až 2027 a toho minulého, kterému se říká minulé, ale bylo to 2014 až 2020 a končí nám v prosinci letošního roku.

Tak si představte, že z toho období 2014 - 2020, které končí v prosinci letošního roku, jenom na IROP mají proplatit faktury za 20 miliard. To znamená, že je problém někde na straně příjemců, ministerstvo ty faktury ještě nemá nebo je prostě nestíhá dávat řádně k certifikaci neboli k proplácení těm evropským fondům. Lze ale předpokládat, že tato částka se bude snižovat a že samozřejmě jednotliví starostové měst, obcí nebo hejtmani krajů budou tyto faktury dávat do 21. 12. 2023. Co čekáte, pane ministře Bartoši - omlouvám se - že budete tedy dělat v lednu, když vám přijdou ty faktury za 20 miliard, doufejme, že přijdou - i kdyby to bylo za 15 nebo i kdyby to bylo za 10, to znamená, že teda nedočerpáme v IROP - tak to budete muset proplatit v lednu. Můžete mi říct, z čeho to budete proplácet? Protože vy jste si do státního rozpočtu dal na kofinancování období 2014 - 2020 1,3 miliardy a úplně na drzo, vědom si toho, že tam máte faktury za 20 miliard, předložíte pozměňovací návrh pod číslem 3692, kde ještě berete z kofinancování IROP dalších 300 milionů, takže ve finále tam budete mít jenom jednu miliardu, ale před sebou tlačíte faktury za 20 miliard. Tak že buď je to od začátku celé podvod a vy víte, že vám to Ministerstvo financí bude muset dodat a pak je celý ten rozpočet opravdu postavený na vodě, anebo se skutečně nechováte jako řádný hospodář. A to těch 20 miliard je jenom to staré období 2014 - 2020. Do toho má pan ministr i nové programové období 2021 - 2027, kde v IROP má k dispozici 114 miliard korun a čerpáno, to znamená proplaceno příjemcům, má 948 milionů. 0,8 %. A to je období, které běží 2021 - 2027 a jsme na konci roku 2023.

Příjemci už podali projekty za zhruba 21, 22 miliard korun. To znamená lze očekávat, že i tuto částku budou příjemci legitimně nárokovat k proplacení Ministerstvu pro místní rozvoj, protože - znova opakuji - čerpání evropských fondů je postaveno tak, že nejprve se to proplatí ze státního rozpočtu a následně se to nárokuje z evropských peněz. Takže když sečtu staré období a nové období, tak, pane ministře, vás možná potkají v příštím roce faktury za 43 miliard a vy máte na jedno období 1,3 a ještě si ho sám snižujete o 300, takže jednu miliardu, a na to nové období 2021 - 2027 máte 6 miliard na kofinancování. Takže když to sečtu, tak vy vlastně dáte dohromady na kofinancování starého a nového 7 miliard, ale faktury vám přijdou za 43. No, to je teda matematika! To musím říci, že to je fakt vyšší dívčí a je tedy možná potřeba přiznat, že prostě to bude dorovnávat státní rozpočet. Neumím si představit, že byste si dohodli s Ministerstvem financí, že necháte propadnout projekty z evropských fondů, to znamená, že je jasné, že to Ministerstvo financí doplatí.

Druhý problém, který vidím, je v oblasti bydlení. Tady bych ráda řekla, že v návrhu, vlastně pod pozměňovacím návrhem číslo 3653 je návrh na zvýšení částky pro bydlení pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Znova musím opakovat, že pan ministr si nechal vzít 7,5 miliardy z rozpočtu, takže je logické, že to někde chybí. Tady je potřeba i pro vysvětlenou říct, že ministerstvo má pod sebou Státní fond podpory investic, ze kterého bude čerpat na dostupné bydlení. Tam dokonce je pozměňovací návrh na navýšení 200 milionů pro státní fond podpory investic. To samozřejmě je pozměňovací návrh, který my podpoříme, ale musím říct to ale. To ale, protože tam samozřejmě to nejde na vrub všeobecné pokladní správy nebo z vládní rezervy a tak dále. Jde to z peněz ministerstva. Takže my těch 200 milionů pro Státní fond podpory investic zaplatíme tak, že sebereme peníze z kofinancování 300 milionů., sebereme peníze z programu rozvoje regionů 140 milionů a místo těch 140 milionů na podporu regionálního rozvoje je dáváme do investic do cestovního ruchu, tak to teda, pane ministře, vzhledem k tomu, že tam máte nedočerpanou výzvu na místní komunikace, hned se k tomu dostanu, tak je to úplný výsměch těm obcím, městům a krajům.

Takže takto vy připravujete ty jednotlivé návrhy a v tom rozpočtu ministerstva jsou peníze taky pod značkou podpora bydlení a Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje výtahy v budovách, kde nejsou, aby se starší lidé nevystěhovávali z toho důvodu, že už prostě do toho třetího patra se nedostanou, nebo pečovatelské domy, nebo komunitní bydlení pro seniory, nebo technická infrastruktura obcí, to znamená pro mladé lidi zainvestování pozemků pro následnou bytovou výstavbu. Teď jsem vám vyjmenovala programy, které by se měly platit z Ministerstva pro místní rozvoj a kolik byste tak řekli, že si tam ministerstvo nechalo napsat, na všechny tyto programy, co jsem řekla. 17 milionů. Tak já myslím, že je úplně jasné, že samozřejmě nebude vůbec nic, že se tedy z této podpory na bydlení prostě nic nezrealizuje. Určitě se snad, jestli se podaří donotifikovat ten program na dostupné bydlení, něco s bydlením podaří na Státním fondu podpory investic, ale samo ministerstvo - nebo bezbariérové obce a tak dále - nebude mít vůbec nic. Proto ten pozměňovací návrh je na 500 milionů, aby se skutečně pomohlo v těchto aktivitách obcím a krajům.

No a poslední pozměňovací návrh, který bych velmi ráda zmínila a snažila jsem se ho panu ministrovi Stanjurovi velmi detailně popsat do toho pozměňovacího návrhu, jsou místní komunikace. A tady bych začala větou vašeho pana premiéra, jestli dovolíte, páni ministři: zachovat kvalitu pomocí dotací je na místě. Tak možná byste mohli svého šéfíka poslouchat, když teda říká, že zachovat kvalitu pomocí dotací je na místě. (Poznámka ministra Stanjury mimo mikrofon.) Pana premiéra Fialu, vašeho šéfa. Je to váš šéf? Ano. Vašeho šéfa byste mohli poslouchat. A ten vlastně přiznal, že skutečně obce mají problémy s tím, že se svými rozpočty nejsou schopny zafinancovat kvalitní infrastrukturu. Ministerstvo pro místní rozvoj má dotační program na rekonstrukce místních komunikací, má to pro obce do 3000 a pro obce od 3000 do 10 000. To jsou obce, které mají skutečně velmi malé rozpočty a bez dotací tu infrastrukturu nikdy neudělají. Stejně tak jako rekonstrukce škol, školek a tak dále, ty rozpočty na to nestačí. A teď si představte, pane ministře Stanjuro, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na místní komunikace na 600 milionů, všechno to zpropagovali, starostové věděli, že tam je částka 600 milionů a začali chystat projekty. Projekty nachystali, projekty připravili, aby jim pan ministr řekl - promiňte, já nemám peníze, pan ministr Stanjura mi je sebral a já vám nemohu dát 600 milionů a musím vám tu výzvu zkrátit na 250 milionů.

Já se omlouvám, pane ministře, ale tady to skutečně zavání tím, že vy vlastně uvádíte starosty v omyl. Vy jste jim slíbili 600 milionů, které jim nedáte, oni na to připravili peníze, projekty a tak dále, a tady skutečně zastupitelstva se mohou ozvat kvůli nehospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky. Tak vás prosím, já chápu, že nemůžete podporovat třeba miliardy a tak dále v rámci těch pozměňovacích návrhů, ale tady jde skutečně pouze o částku na dofinancování té alokace 600 milionů. Je to pozměňovací návrh 3651. Já vím, že se s opozicí nemluví, ale tady jde skutečně o ty projekty měst, obcí a krajů. Je to pozměňovací návrh jenom na dofinancování, proto je to do koruny vyčísleno na 393 103 063. Je to úplně přesně tak, aby skutečně byla ta hranice na těch 600 milionech. Koneckonců jsou si toho vědomi i vaši koaliční partneři, protože jsem zaznamenala pozměňovací návrhy zejména STANu, paní místopředsedkyně Olšákové a dalších, kdy to dává ve dvou variantách, jednou 1,5 miliardy, jednou 800 milionů. Když tedy opozice je sprosté slovo a vím, že asi nebudete chtít podpořit návrhy opozice, no tak podpořte alespoň jeden z těch návrhů vašich koaličních partnerů, aby skutečně obce měly dofinancovány jednotlivé projekty.

Já se, pane ministře, omlouvám, ale musíte sám přece uznat, že 17 milionů na bydlení je jako legrace, že to prostě není myšleno vážně. Kofinancování evropských peněz není postaveno na realitě a do toho všeho vlastně házíte projekty měst a obcí, ještě k tomu těch malých. Těch malých, které musely vynaložit nemalé peníze na projektové dokumentace, tak se k nim opět obracíte zády a myslím si, že to je nefér a chtěla bych vás velmi slušně a zdvořile požádat o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Michal Zuna byl položen dotaz

EURO

V čem by podle vás pro nás měla být výhoda brát mzdy v Eurech? Já nevím, ale nežijete v úplně jiném světe?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministr Válek: Dostupnost zdravotnictví? V unijním srovnání patříme k těm nejlepším

19:02 Ministr Válek: Dostupnost zdravotnictví? V unijním srovnání patříme k těm nejlepším

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dostupnosti zdravotních služeb.