Dostálová (ANO): Územní specifický přístup je už dlouho základem regionální politiky

13.01.2022 11:33

Projev na 6. schůzi Poslanecké sněmovny 13. ledna 2022 - žádost Vlády ČR o vyslovení důvěry

Dostálová (ANO): Územní specifický přístup je už dlouho základem regionální politiky
Foto: Reprofoto: ČT24
Popisek: Klára Dostálová (ANO)

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo,

dneska máme na programu dne, já mám trošku zvučnější hlas, tak vidím, že se pozornost trošku zvýšila, na bodu jednání důvěra vlády. Jde o vládu, která v předvolebním čase balamutila svoje voliče, jak bude šetřit, a zatím nám úřady vesele bobtnají, a to zejména trafiky pro politické náměstky. Například za mého působení se jsem politického náměstka neměla. Vždy jsem dbala zejména na odbornost. Nebudu dnes kritizovat další pochybné kroky zástupců koalice, protože možná ne všechno je tak, jak si přečteme v médiích. Ale je pravda, že někdy jsou ty otočky o 180 stupňů rychlejší, než kdokoli čekal.

Každopádně poslanci pracují pro voliče. A je pro mě nepochopitelné, že je někdo schopný se rozhodnout, že půl roku nebude chodit do práce. Že nebude pracovat pro svoje občany, kteří ho zvolili a kteří ho do parlamentu vyslali. To si každopádně ovšem ten dotyčný, který moc dobře ví, o kom mluvím, musí zodpovědět sám před sebou. Zároveň nejvyšší ústavní činitelé by zase měli mít na paměti, že reprezentují především Českou republiku, všechny občany České republiky, a nejen vlastní voliče. Nicméně chápu, že jsou mnozí představitelé nové koalice ve svých funkcích poprvé a že se samozřejmě ty věci učí a že se z vlastních chyb, které doposavad za těch pár dnů udělali, poučí. To je ale jenom na okraj.

Já skutečně chci být dneska věcná. Chci se věnovat kapitole programového prohlášení vlády, která se týká regionálního a místního rozvoje, týká se oblasti bydlení, evropských fondů, cestovního ruchu, či veřejných zakázek. Pokud bych to měla shrnout do několika slov, tak jsem vlastně, jak bych to řekla, no já jsem vlastně mile překvapená. Jsem mile překvapená v tom smyslu, že většina bodů není ničím novým, ale je to pokračování projektů, které běží už na MMR delší dobu.

Budoucí vládní koalice, aspoň soudě dle programového prohlášení vlády, chce zachovat směr, kterým jsme se vydali za mého působení, a hodlá navázat na to, na co už jsme na Ministerstvu pro místní rozvoj udělali a co je rozpracované. Řadu věcí mají na Ministerstvu pro místní rozvoj v koncepcích a strategiích, má právě programové prohlášení ve svých bodech. Věřím proto, že v nich bude nová vláda pokračovat a nebude vymýšlet nové pomyslné kolo. Lze tedy konstatovat, že pan ministr, nový pan ministr pro místní rozvoj má v podstatě všechny body programového prohlášení vlády splněny. On v podstatě opravdu přišel k hotovému, protože spoustu těch bodů, kdybych to brala postupně, tak jsou buď již hotové, anebo jsou připravené.

Musím ale upozornit na jeden zásadní rozpor, a tím rozporem je vlastně odložení účinnosti stavebního zákona a jeho změn. To skutečně může ohrozit i dobré plány, které nová vláda má. A já jsem za to ráda, protože nová vláda se holedbá tím, že chce stavět více jak 200 kilometrů dálnic, že potřebuje rozpohybovat bytovou výstavbu. No, skoro se mi chce použít slova z reklamy, než nastane zrychlení stavebního řízení, protože vy chcete odložit stavební zákon, chcete jeho změnu, což bude v legislativním procesu trvat minimálně dva roky, tak jak se říká v reklamě, maminko, to vy už tady nebudete. Takže se začne možná stavět rychleji, ale určitě až po ukončení vašeho mandátu.

Takže já vám budu držet palce, protože pokud někdo otevře stavební zákon, tak si je určitě vědomý toho, že otevírá pandořinu skřínku, kterou bude opravdu velmi těžko uzavírat. Legislativní změny si vyžádají minimálně dvouleté zpoždění. A v situaci, kdy nás drtí, doslova drtí krize dostupného bydlení, a prioritou je podpora investic, je toto opravdu nerozumné. Cítím dokonce potřebu otevřeně říci, že tímto krokem na sebe bere koalice plnou odpovědnost za to, že podlamuje konkurenceschopnost naší země, že se neskutečně dlouhé povolování staveb nezrychlí. Koalice může zapomenout na svůj příslib, že bude stavět nad dnešní stavy, více jak 10 000 bytů ročně. Původně tedy hlásili 40 000 bytů, tak to už pochopili, že asi opravdu toto nepůjde. Trošku mě překvapilo, že jste si do programového prohlášení vlády dali, že na konci volebního období bude těch 10 000 bytů navíc. To znamená, také určitě už počítáte s tím, že žádné zrychlení za dobu působení vaší vlády ohledně stavebního zákona nedojde.

Víte, pro mě není nic potěšujícího, abych se tady ukonejšila tím, že ve finále za dva tři roky budu říkat, já jsem vám to říkala. To samozřejmě není nic, co by mě těšilo. A těšit mě to rozhodně nebude.

Nicméně programové prohlášení vlády se týká takových čtyř základních kapitol. První je rozvoj regionů. Druhá kapitola se týká bytové politiky, stavebního zákona a územního plánování. Třetí oblast se týká veřejných zakázek a čtvrtá cestovního ruchu. Já jsem si vybrala opravdu pár bodů, zhruba osm, na kterých bych ráda tady vlastně demonstrovala, co už všechno je hotovo a že skutečně ta kapitola, která se týká regionálního a místního rozvoje, nepřináší žádnou nadstavbovou aktivitu, o které by na Ministerstvu pro místní rozvoj už dávno nebyla řeč nebo nebyla připravena.

Anketa

Má Viktor Orbán vaše sympatie?

98%
1%
hlasovalo: 37250 lidí

První je například: při plánování strategických investic státu se zohlední úroveň rozvoje regionu se zaměřením na strukturálně postižené regiony. Tak to opravdu není objevení Ameriky, protože územní specifický přístup je už dlouho základem regionální politiky. Je to takzvaně základní podmínka vůbec vyjednávání Evropských fondů, a to ať už u programového období 2014 až 2020, nebo nového programového období 2021+. Vláda premiéra Andreje Babiše schválila novou strategii regionálního rozvoje, která je vlastně opřena o ty strategické investice, ale také o podpůrné programy zacílené na obce, města a podnikatele.

Zároveň za mého působení již tři roky běží systémový projekt na mapování základní infrastruktury obcí, takzvaný ADIS. Tento projekt Ministerstvo pro místní rozvoj realizuje se Sdružení místních samospráv. Pokud se bavíme o partnerském přístupu, který také spadá pod tuto aktivitu, tak musím říci, že Evropská komise velmi výrazně oceňuje přístup České republiky, protože my jsme samozřejmě implementovali takzvané integrované nástroje a budeme je implementovat.

Česká republika patří mezi nejlépe implementující země integrované nástroje, máme systém takzvaných regionálních stálých konferencí, národní stálé konference a jde o to, aby samozřejmě území se státem pravidelně komunikovalo. Co mě trošičku překvapuje, že není až tak velká pozornost v Programovém prohlášení vlády dávána čerpání Evropských fondů. Na Českou republiku a pan premiér Andrej Babiš vyjednal neuvěřitelný objem peněz, je to skoro bilion korun, přes 970 miliard korun pro rozvoj České republiky.

Z těchto 970 miliard je například 42 miliard přímo určených na podporu regionů, potýkajících se s útlumem těžby uhlí, tzv. Fond pro spravedlivou transformaci. Další velmi významný nástroj je tzv. Národní plán obnovy, když tedy pominu kohezní fondy, kde zhruba 550 miliard, tak Národní plán obnovy. Proto mě velmi zarazilo, když si přečtu mediální výstupy pana ministra, který říká, že se na Národní plán obnovy budou muset podívat, že (ho?) projdou určitým auditem, tak bych jenom ráda upozornila na to, že by bylo možná dobré, kdyby pan ministr se seznámil s harmonogramem jednotlivých fondů, protože Národní plán obnovy musí být pod smlouvami do konce roku 2023.

Takže já doporučuji neanalyzovat, ale konat, protože jinak Česká republika o tyto zdroje přijde. Byla bych velmi ráda, abychom skutečně jsme tady se zaměřili na to a samozřejmě i Sněmovna určitě tomu bude nápomocna, já určitě, tak, abychom jednou některých kroků nelitovali, protože pak už ty kroky jsou nevratné.

Dalším bodem je například - vytvoříme doporučené úrovně vybavenosti pro různé typy obcí a podpora venkova plného řemesel a rodinných farem. Tak to přece už dávno funguje na Ministerstvu pro místní rozvoj, už jsem o tom hovořila, již třetím rokem mapujeme základní infrastrukturu venkova, dokonce to bylo základním podkladem pro koncepci rozvoje venkova tak, aby skutečně to bylo pomocníkem při nastavování podpory pro malé obce. To, že se neobjevují žádné nové věci, protože na Ministerstvu pro místní rozvoj funguje tzv. Program podpory rozvoje regionů 2019+, kde podporujeme místní komunikace, prodejny, ordinace, školy, školky, hřiště. Všechny tyto aktivity již na Ministerstvu pro místní rozvoj běží. Takže i tady si pan ministr může odfajfkovat neboli má splněno.

Třetím takovým bodem, který jsem zaznamenala v Programovém prohlášení vlády, že zabrání kolapsu stavebního řízení a destrukci spojeného modelu veřejné správy. Tak za prvé, nový stavební zákon nepřináší destrukci spojeného modelu. Jde jen o vyjmutí účinnosti na úseku stavebního řádu, kde se smíšený model opakovaně ukázal jako nefunkční a soudy judikují systémovou podjatost.

Změna spočívá pouze v tom, že činnosti, které jsou v tzv. přenesené působnosti, to znamená, vykonává je stát, zůstanou nadále státu a stát si je bude vykonávat sám. Tato změna je nutná i z hlediska jednotnosti rozhodování, metodického řízení, řešení problematických výkonů rozhodnutí jako například černých staveb. Pokud zůstane ten model tak, že to zůstane na obcích a krajích jako je ta dnes, tak jsme opět černé stavby nevyřešili, protože jsme si všichni vědomi toho, že na úrovni obcí na to není ani personál, ani finance.

Nový stavební zákon nahrazuje množství povolovacích procesů jedním řízením. Dochází k zpřehlednění postupů povolování a moc nerozumím výroků, když pan ministr říká, že nechce integrovat dotčené orgány, ale že zruší razítka. Dobře, tak pak už tedy je jenom jedna cesta, že přestaneme chránit veřejné zájmy. Ale to si myslím, že není ta správná cesta.

Dalším bodem - místo centralizace posílíme metodickou podporu stavebních úřadů tak, aby byl dostupný jednoznačný výklad stavebního zákona a územně-plánovací dokumentace. No, k tomuto bodu je potřeba tedy asi si nastudovat správní řád, protože pokud někdo toto tvrdí, tak to z centrální úrovně udělat nemůže, pokud bude smíšený model, protože ve správním řádu nadřízený orgán pro kraje je ministerstvo, ale pro obce je nadřízeným orgánem kraj. To znamená, ta hierarchie tam bude stát, kraj, obec a skutečně k jednotnému rozhodování a k jednotnému metodickému vedení nemůže dojít. To může samozřejmě dojít pouze, pokud to bude centrálně řízeno.

Zachováme stavební úřady na místní úrovni, aby se rozhodovalo se znalostí prostředí. Stavební zákon ve znění schváleném Parlamentem v létě 2021 zachovává stavební úřady (z místních?) znalostí. Jde o tzv. územní pracoviště, jen snižuje jejich nadměrný počet, kdy máme více než 40 % jedno- a dvouhlavých stavebních úřadů. Zde potom není možná zastupitelnost, nestíhají, dochází k průtahům a tento krok nás opravdu vrátí zpět. Já jenom pro vaši informaci, pořád jsme se tady holedbali tím, že jsme 157. v rámci Světové obchodní banky. Světová obchodní banka posuzovala průmyslový areál.

Pokud by došlo k tomu modelu, že zůstanou prvoinstanční úřady na obcích a krajích, tak v podstatě - pokud se nezmění procesy a nezmění se všechny ty další věci - tak samozřejmě budeme pořád na 157. místě u těch průmyslových areálů. Na druhou stranu musím velmi ocenit i přístup koalice, že si uvědomuje, že u těch vyhrazených staveb skutečně chce jít cestou speciálního stavebního úřadu a Nejvyššího stavebního úřadu jako odvolacího orgánu, tak aspoň u těch dálnic, samozřejmě vodohospodářských staveb, energetických sítí předpokládám, že skutečně tato cesta by mohla vést k tomu, že se to povolování zrychlí.

Zachováme pro velká města možnost tvorby vlastních stavebních předpisů a posílení samospráv. No, to se už také stalo. Nový stavební zákon předpokládá, že tři největší města - Praha, Brno a Ostrava - budou mít svoje vlastní stavební předpisy. Musím říci, že města nejsou úplně ztotožněna s tím, že se odkládá nebo že je snaha odložit účinnost stavebního zákona. Ona už mají stavební předpisy připravena a najednou zjistila, že už se těšila na to, jak to budou realizovat na svém území a tím odložení o rok samozřejmě to není úplně v jejich zájmu.

Nový stavební zákon ve srovnání se současným stavem naopak posiluje pravomoci obcí v oblasti územního plánování. Pan premiér tady na začátku hovořil o bydlení jako o velké prioritě nové vlády. Tak já bych byla jenom velmi ráda, abychom si tedy připomněli, jak to s bytovou politikou na Ministerstvu pro místní rozvoj je. V Programovém prohlášení vlády máte - připravíme nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od EIB a garancí státu za úvěry. Nastavíme podmínky výstavby tak, aby se na konci volebního období mohlo stavět 10 tisíc nájemních bytů ročně navíc. Na konci volebního období, tzn. v roce 2025, se bude stavět od 10 tisíc bytů navíc.

Vzhledem k tomu, že chcete odložit stavební zákon, tak ho nezrychlíte. To znamená, pravděpodobně se spoléháte na to, že stavební zákon s účinností už od toho léta zrušil stavební uzávěry, což zejména ve velkých městech umožnilo, aby samozřejmě developeři se o tuto výstavbu významně postarali. Podpora bydlení už je také na Ministerstvu pro místní rozvoj obsahem koncepce bydlení 2021+, kterou opět, tuto koncepci, schválila vláda Andreje Babiše.

Programy na podporu bydlení už dávno fungují. Možná bych tady jenom upozornila novou vládu, že úvěry od EIB jdou do státního dluhu. Je potřeba si tedy uvědomit, že pokud mluvíme o navyšování zdrojů pro bytovou politiku, tak je to samozřejmě na úkor státního rozpočtu, protože EIB poskytuje úvěr pouze do výše 50 %. Garance za úvěry je samozřejmě cesta správným směrem, protože to může, tu splatnost úvěru, posunout na 40 až 50 let, což významně sníží to nájemné nebo samozřejmě tu družstevní splátku toho konkrétního žadatele.

Tady jenom si dovolím upozornit novou vládu, že v české kotlině prostě budou muset řešit veřejnou podporu a veřejná podpora je opravdu velmi limitující prvek v oblasti podpory bydlení.

Chtěla bych naopak vyzdvihnout snahu snížit DPH, ale ta samozřejmě se musí pohlídat, aby se to promítlo do konečných cen. Rozhodně si myslím, že vhodnější by to bylo při bytové výstavbě, která je na první bydlení. Měli bychom skutečně podpořit začínající mladé rodiny.

Dalším bodem - sestavíme cenovou mapu pro výpočet obvyklého nájemného na úrovni ORP. No, ministerstvo už má několik let připravené cenové mapy. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že tím hlavním, kdo má sbírat data, co se týká nájemního bydlení a bydlení jako takového, je Český statistický úřad. Český statistický úřad to udělá pouze za podmínky, že dostane peníze ze státního rozpočtu a lidi navíc. Takže opět to úplně nejde dohromady s tím, že říkáte, jak se bude šetřit.

Zároveň říkáte, že se mají zmapovat státní pozemky pro bytovou výstavbu. I tady mám dobrou zprávu pro pana ministra. Ministerstvo pro místní rozvoj už vytipovalo více jak 6 pozemků pro bytovou výstavbu, které lze realizovat formou PPP projektu.

Když tady hovoříte o tom, že pro vás to bydlení je opravdu zásadní priorita, tak opravdu jenom letem světem vezmu, jaké programy na ministerstvu už máte, na kterých můžete stavět. V oblasti vlastnického bydlení vláda premiéra Andreje Babiše schválila navýšení státních půjček pro mladé rodiny do 40 let a to tak, že na rodinný dům 3,5 milionu, byt 3 miliony. Nevím, jestli pan ministr ví, kolik je průměrná hypotéka v České republice. Protože jsem neustále konfrontována s tím, že 3,5 milionu je málo, tak průměrná hypotéka je 3,2. To znamená, státní půjčka je vyšší jak průměrná hypotéka.

Co se týká úrokových sazeb. Státní půjčka je samozřejmě vždycky výhodnější, protože my se odrážíme od úrokové sazby Evropské unie. Ta fixace tam je daná po dobu pěti let a my se pohybujeme zhruba kolem 1 %. A samozřejmě u tohoto vlastnického bydlení je odpočet za každé narozené dítě.

Co se týká družstevní výstavby, opět jsme vyslyšeli a máte na MMR připraveno, protože my jsme umožnili státní půjčku i na družstevní podíl, což významně pomůže mladým rodinám zejména ve velkých městech.

O garancích státu za úvěry už jsem hovořila. Je to samozřejmě otázka, jestli to bude s bankami dojednáváno na čtyřicet nebo padesát let. Samozřejmě když se zhruba budu bavit o tom, že ta garance za úvěry by byla ve výši 1 miliardy, tak pákový efekt této garance může dosahovat až 15 miliard.

V oblasti nájemního bydlení jsme opět nezaháleli. Máme mnoho programů na Státním fondu podpory investic, ať už pro neziskové organizace, podnikatelské subjekty, obce. Máme samozřejmě vyjednanou podporu i v rámci nového IROPu. Opět se musím jenom tady dotknout mediálního prostoru, protože pan ministr říká v mediálním prostoru, že program Výstavby není pro obce, že oni ho potřebují změnit. Program Výstavba podle obcí už byl změněn dvakrát.

Možná bych tady jenom upozornila na zajímavý projekt, který je na ministerstvu a jmenuje se Kauce na byt. Tento projekt nevyžaduje mnoho peněz, ale strašně pomůže samoživitelkám nebo samoživitelům, protože právě to, že někdo na začátku musí složit tři nájmy, je limitující pro to, aby získal bydlení.

Státní výstavba prostřednictvím PPP projektu. Jsem moc ráda, že pan ministr se vyjádřil v mediálním prostoru, že toto je cesta, které by se i on rád věnoval, protože to je konečně návrh projektu, který se týká nabídkové strany, a to je velmi důležité. Ten PPP projekt tak, jak je připraven, nejde do státního dluhu. To je opravdu velmi výhodné v situaci, ve které samozřejmě i nová vláda bude řešit rozpočet. Ten PPP projekt je připraven na těch státních pozemcích. Je vytipováno, jak už jsem říkala, zhruba 6 tisíc pozemků s tím, že jsme zkonfrontovali tyto pozemky s územními plány jednotlivých obcí a skutečně pro tu výstavbu už je připraveno zhruba 13 pozemků. Je to nakoncipováno na 1 400 bytů a cílem je samozřejmě mít tyto státní byty zejména pro veřejně prospěšné profese.

Tak budu trošičku už přeskakovat. Co se týká podpory nájemního bydlení formou dotací, protože určitě i nový pan ministr se setká s tím, že obce by raději dotace než zvýhodněné úvěry, tak si může vybrat z celé škály. Máme podporu pečovatelských bytů, můžou dostat žadatelé až 1 milion na jednu bytovou jednotku. Máme komunitní bydlení pro seniory, kde může žádat dokonce i podnikatelský sektor, pro který je to velmi zajímavé. Máme podporu technické infrastruktury, tzn. zainvestování stavebních pozemků ať už pro bytové domy, nebo rodinné domy. Máme samozřejmě program úvěrový na nájemní byty, tzn. je to zejména určeno těm skupinám, jako jsou senioři, zdravotně postižení atd., program Výstavba, program Bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou. V oblasti bydlení jsme mysleli i na rekonstrukce a modernizace, takže máme program Panel 2013+, program Zateplování, program Bytové domy bez bariér, dotační titul Olověné rozvody, zkvalitnění obytného prostřední, program Regenerace sídlišť a program Živel. Takže věřím tomu, že v oblasti bytové politiky si nová vláda určitě najde ten správný směr a že se jim podaří ten závazek naplňovat.

Dalším takovým bodem je restart odvětví cestovního ruchu a lázeňství. Já musím říci, že jste teda nezačali úplně nejlépe. A teď se tady tedy budu držet slov pana ministra Jurečky. Nebudu tedy říkat, že jste zrušili Antivirus, ale že jste ho pozastavili. Bohužel v době, kdy tolik zkouší odvětví cestovního ruchu, je to opravdu velmi nešťastné. To nemá nic společného s restartem, možná v uvozovkách pohřebnictví. Ale to vám určitě podnikatelé v cestovním ruchu vysvětlí.

Říkáte, že připravíte zákon o cestovním ruchu. No možná by bylo dobré vždycky před programovým prohlášením vlády se pobavit s resorty, které k tomu mají co říct, protože tady je prostě střet v tom, že cestovní ruch je samosprávná činnost. Pokud zákon, my jsme ho několikrát připravovali, vždycky jsme narazili na resort financí a resort vnitra, protože oba dva resorty velmi správně říkají, že to je zákon bezzubý, že je to zákon nevymahatelný, protože ten zákon bude jenom říkat, že se máme rádi, že si budeme pomáhat, a to je tak všechno, co tím dokážete.

Další oblast jsou veřejné zakázky: Rozšíříme metodickou podporu, aby bylo jednodušší zohlednit kvalitu, celkový společenský přínos a další nefinanční kritéria. - No já jenom upozorňuju, že zákon o zadávání veřejných zakázek je transpoziční směrnicí. Skutečně Evropská komise si velmi důkladně hlídá, jak k tomu jednotlivé státy přistupují. Už není co rozšiřovat v oblasti metodiky, protože samozřejmě tím, jak byla transpozice v roce 2016, tak byl zaveden i velmi rozsáhlý vzdělávací program pro všechny, kteří se veřejnými zakázkami zabývají.

Upravíme zákon tak, aby bonifikoval krátké dodavatelské řetězce, principy udržitelného rozvoje a regionální dodavatele. - Před tím velmi varuji. Velmi varuji na mikrofon. To je velmi rizikové. Česká republika je vázána evropskými předpisy a pokud se něco takového stane, tak to samozřejmě bude vnímáno ze strany Evropské komise jako porušování závazků členského státu.

Vytvoříme e-shop, kde úřadům nabídneme centrálně vysoutěžené produkty při minimální administrativě. Tady trošičku je to v rozporu, protože samozřejmě pokud se dělá centrální zadávání, tak je to většinou pro větší firmy, tzn. eliminujete v trhu malé a střední podnikatele.

Hovořila jsem o bodech, které v programovém prohlášení vlády zmíněny byly. Mnoho z nich už má tedy pan ministr splněno, ale ráda bych se ještě dotkla pár slovy bodů, které nejsou tolik rozvedeny v programovém prohlášení vlády, ale které považuji za velmi důležité. Má to velkou vazbu na evropské fondy. Je potřeba si uvědomit, že my jsme předali vládu, kdy máme 100 % zazávazkovaných zdrojů v období 2014 až 2020. Je potřeba ale dohlédnout, aby ti příjemci, kteří ty smlouvy mají, dočerpali 205 miliard do konce roku 2023. Je potřeba spustit čerpání kohezní politiky 550 miliard, dohoda o partnerství, patříme mezi několik prvních zemí Evropské unie, kteří již mají dohodu o partnerství ve formálním procesu.

To znamená, lze to realizovat tak, aby první výzvy do operačních programů se spustily na jaře letošního roku. Je potřeba také dočerpat REACT. Tento program končí také na konci roku 2023. Je potřeba spustit plán spravedlivé územní transformace, to je těch 42 miliard, je potřeba připravit do konce roku 2023 program na regeneraci brownfieldů, 5G sítě, digitalizace stavebního řízení - tam je to samozřejmě trošičku s otazníkem, protože když nevím, jak bude vypadat stavební zákon, tak těžko se na to navazuje ta digitalizace, ale my jsme se o tom bavili a věřím, že se to zvládne.

Co mě ještě zaujalo v Programovém prohlášení vlády, je, že vláda říká, že pomůže krajům a obcím s přípravou projektů. Tak tady bych jenom chtěla upozornit, že Národní plán obnovy to má jako komponentu, ale Národní plán obnovy je vlastně řazen do dvou úrovní. Jedno z EU, jedno ze státního rozpočtu. A Evropská unie nám řekla - systémovou přípravu investic si hradíte ze státního rozpočtu. Takže tam je potřeba se dohodnout s panem ministrem Stanjurou, aby vám na to dal peníze.

Oblast pohřebnictví, která také spadá pod MMR, není v Programovém prohlášení vlády řešena vůbec. A co se týká legislativy, tak jenom chci upozornit, že na MMR je v mašličkách, protože to vlastně došlo do Poslanecké sněmovny, ale nebylo projednáno. Je to zákon o veřejných dražbách, návrh zákona, kterým se mění zákon o zadávání veřejných zakázek podle transpozice evropské směrnice, návrh zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a návrh zákona, který upravuje některé otázky související s poskytnutím plnění služeb s užíváním bytů.

Už nebudu asi mluvit dále, měla bych toho samozřejmě ještě více na srdci, ale vzhledem k pokročilým hodinám bych chtěla a dovolte mi i z tohoto místa popřát panu ministrovi mnoho štěstí, mnoho úspěchů, celé vládě popřát, ať se jim daří, ale samozřejmě vzhledem k tomu, na co jsem upozorňovala, že v podstatě to nemá žádnou přidanou hodnotu v oblasti regionálního a místního rozvoje, protože nic nového se nepřipravilo, staví se na tématech, která už odpracovali jiní. Vláda moji důvěru nezíská, ale palce jí držet budu.

Děkuji za pozornost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Fiala (SPD): Prodlužováním nouzového stavu vláda zakrývá neschopnost řešit uprchlickou krizi

22:21 Fiala (SPD): Prodlužováním nouzového stavu vláda zakrývá neschopnost řešit uprchlickou krizi

Komentář na facebookovém profilu k nouzovému stavu