Elfmark (Piráti): I z centrálních registrů můžeme zjistit, že tam kyanid nějakým způsobem je

13. 11. 2020 18:30

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 13. listopadu 2020 k informaci ministra životního prostředí Richarda Brabce o situaci na řece Bečvě

Elfmark (Piráti): I z centrálních registrů můžeme zjistit, že tam kyanid nějakým způsobem je
Foto: Piráti
Popisek: František Elfmark
reklama

Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře.

Já si myslím, že dnes se tady všichni shodneme na jedné věci, a to je, že kdybychom tady nemuseli projednávat nic, bylo by to nejlepší jak pro přírodu, tak pro životní prostředí a když už taková katastrofa nebo havárie nastala, je potřeba ji pečlivě prošetřit. O tom asi není pochyb.

Zaznělo tady mnohé. Já jenom vzpomenu ještě pár takových technických dat. Při této katastrofě uhynulo 40 tun ryb a dle mého zjištění se mezi nimi vyskytla právě i ohrožená ouklejka pruhovaná, ohrožený druh této ryby. Zasaženo bylo celkem 35 km toku. Kontaminační mrak postupoval od Choryně na Vsetínsku přes Hustopeče nad Bečvou až do Přerova. Takže tady, jak vzpomenul pan ministr, byla to problematika dvou krajů, a to Zlínského a Olomouckého.

Přestože od katastrofy uplynulo do dnešního dne přes padesát dní, viník je stále neznámý a vyšetřování, která probíhají, zatím nic konkrétního, nebo aspoň nějaký konkrétní mezičlánek, neobjevila. Zatím se ukazují pouze a jenom samé spekulace.

Pan ministr i můj předřečník tady v detailu k této akci řekli už mnohé. Já se obrátím jenom na pár bodů. Bavili jsme se tady o Deze. Samozřejmě, není potřeba tady řešit, jestli to odtamtud nešlo, to jsme nikdy ani neřešili ani neřekli, spíše šlo o informaci - už to tady říkal předřečník - že firma Deza nespolupracuje s kyanidem. Když se podíváte do centrálního registru, tak tam najdete, že nejenom že s ním spolupracuje, ale také tady máme každým rokem nějaký únik. (Od stolku zpravodajů se ozývá se smíchem: Já bych s kyanidem také nespolupracoval.) V roce 2019 - 93,5 kg, v roce 2018 - 64,9 kg (Předsedající upozorňuje, aby u stolku zpravodaje byl vypnut mikrofon.) atd.

Takže i z centrálních registrů můžeme zjistit, že tam ten kyanid nějakým způsobem je.

Také je docela zarážející, že jeden z hlavních svědků této havárie byl osloven a kontaktován až po 42 dnech vyšetřování a poté, co byl kontaktován, mu bylo sděleno, že se v žádném případě nesmí vyjadřovat do médií. Já nevím, jestli je tohle úplně standardní způsob, ale myslím si, že ne.

Otazníky okolo kauzy jsme se snažili probrat jak s panem ministrem, tak s panem ředitelem ČIŽP Geussem na minulém zasedání výboru pro životní prostředí. Bohužel jsme se tam nic konkrétního nedozvěděli právě s odůvodněním na probíhající policejní vyšetřování. Ostatně, to stejné jsem se já dozvěděl i z písemné interpelace, kterou jsem dal panu ministrovi a také z dopisu, který jsem zaslal právě řediteli ČIŽP. Ani v jedné té zprávě nic konkrétního nebylo. Kdyby tam bylo aspoň něco podobného, co jsme od ministra slyšeli dnes, nebo aspoň nějaký apel, ale nic takového jsme tam nenašli.

Anketa

Je v České republice zbytečně moc restaurací?

80%
20%
hlasovalo: 12967 lidí

Jako přínosné vnímám, že jsme na výboru přijali usnesení, ve kterém požadujeme, aby Ministerstvo životního prostředí přijalo nová opatření k prevenci závažných ekologických havárií, protože i k tomu by měl a hlavně má výbor sloužit. Jedná se o snížení ohlašovacích prahů právě do integrovaného registru znečišťování, takzvaný IRZ, pro kyanidy tak, aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami, zařazení perfloralkinovaných (?) látek, takzvaných .......... (?) na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech, taktéž do IRZ, a zlepšení systému vyhledávání, systému evidence kontaminovaných míst a doplnění konkrétních údajů o látkách, které z těchto míst mohou unikat do životního prostředí.

Tady bych dal otázku na pana ministra, jestli v souvislosti s úhynem ryb - bych se chtěl zeptat, zda a jakým způsobem bude na tuto událost aplikován zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Zákon upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní, nebo hrozí bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích, vymezených tímto zákonem, na vodě nebo na půdě. Zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny provozní činností, podrobně uvedené v příloze číslo 1 zákona. Týká se například zařízení, podléhajícího integrovanému povolení, zařízení k využívání odstraňování sběru nebo výkupu odpadů a vypouštějícího odpadní vody do vod povrchových nebo vod podzemních.

Vzhledem k tomu, že k úniku kyanidu došlo ze zařízení, vypouštějících odpadní vody do vod povrchových a došlo k úhynu i ohrožené ryby ouklejky, tento zákon by se dle mého názoru dal aplikovat, a to alespoň analogicky, mělo by tedy být zahájeno řízení o uložení nápravných opatření a až bude dopaden viník, měl by za tuto katastrofu nést veškeré následky a měl by taktéž zaplatit náhradu této ekologické újmy.

Dále bych se chtěl zeptat na to, zda znalecké posudky, které nám byly přislíbeny, že by měly být zhruba do 20. prosince tohoto roku, zdali budou zveřejněny. Je to dotaz na pana ministra, zdali nám, poslancům a poslankyním, ty znalecké posudky nějakým způsobem aspoň částečně zveřejní.

Nakonec bych se chtěl zeptat a znovu připomenout dotazy, které jsem položil právě na výboru a na které jsem dodnes neslyšel odpověď. Jestli je seznámen se zpochybněním místa úniku, jak to tvrdí okolní obyvatelé, rybáři atd. Už jsme tady slyšeli, dnes dokonce v médiích, a pan ministr to vzpomněl, za což mu děkuji, dnes se objevila zpráva, že se objevila ještě třetí výpusť, která do dneška nebyla evidována a je dost možné, že právě do této výpusti mohlo něco vtéct z vlakového nádraží, tak tady jsem se chtěl zeptat, jestli k tomu má ještě nějaké konkrétní věci. Jedná se o vlakové nádraží ve Lhotce.

My jsme k tomu, aby pro veřejnost byla celá kauza přehlednější, spustili speciální webovou stránku, kterou najdete na adrese "zazivoubecvu.cz", protože celá ta kauza od 20. září je velmi nepřehledná. Odehrávala se tam spousta událostí a pro občany, které by to nějakým způsobem mohlo zajímat, jsme udělali tuhle novou stránku, kde přehledně najdou všechny události, které se k této věci staly. Děkuji za zodpovězení dotazů pana ministra a doufám, že o těch metodických anebo dejme tomu opatřeních, která nějakým způsobem ministerstvo udělá, bude patřičně výbor životního prostředí informován, případně se budeme moci do těchto věcí zapojit.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Aulická Jírovcová (KSČM): Zmatek, který představila vláda v posledních dnech, je katastrofální

0:15 Aulická Jírovcová (KSČM): Zmatek, který představila vláda v posledních dnech, je katastrofální

Projev na 87. schůzi Poslanecké sněmovny 2. března 2021 k návrhu zákona o zvýšení náhrady příjmu při…