Hyťhová (TSS): Neexistuje racionální či vědecký důvod neuznávat test na protilátky

17.09.2021 12:45

Projev na 118. schůzi Poslanecké sněmovny 17. září 2021 k Uznávání protilátek na Covid-19

Hyťhová (TSS): Neexistuje racionální či vědecký důvod neuznávat test na protilátky
Foto: Archiv Terezy Hyťhové
Popisek: Tereza Hyťhová

Děkuji, pane předsedající. Jsem velice ráda, že mám možnost tady dneska promluvit k velmi medializovanému tématu, a to je právě uznávání protilátek proti COVID-19. (Hluk neustává.) Já opravdu poprosím o klid, protože to je fakt nedůstojné tohleto...

Děkuji moc. Tak ještě jednou. Jsem ráda, že jsme zde setkali, protože občany zajímá, jak to bude s uznáváním protilátek proti COVID-19. Jak jsem tady již v úterý říkala, je velký problém s tím, že naše Česká republika doposud neuznává protilátky a například sousední Rakousko protilátky uznávám. Takže argumentace pana ministra zdravotnictví, který bohužel zde není a omluvil se z vážných rodinných důvodů, což chápu, je tedy nepřesná, protože jsou země, které to uznávají.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, protilátky SARS-CoV-2 buď existují, anebo ne. Věřím, že se všichni shodneme na tom, že tyto protilátky existují. K jejich vytvoření v krvi každého z nás může dojít buď přirozenou cestou díky prodělání nemoci, anebo cestou očkování. Jejich kvalita a schopnost ochránit dotčenou osobu před nákazou je naprosto zcela srovnatelná. Zjednodušeně řečeno, protilátky získané po prodělaném onemocnění chrání dotčený subjekt naprosto totožně jako protilátky, které občan získá z očkování. Mnozí odborníci dokonce tvrdí, že ony přirozeně získané protilátky chrání dotčený subjekt ještě lépe než právě protilátky z očkování, ale to teď ponechme stranou.

Každopádně v tuto chvíli neexistuje jediný důvod, proč by měly být osoby s protilátkami vytvořenými podstoupeným očkováním jakkoli zvýhodňováni proti lidem, kteří mají přirozeně vytvořené protilátky po prodělané nemoci. Pokud to tak činíme, tak tyto osoby diskriminujeme. Jiné slovo bohužel nemohu naleznout. Pokud pak tyto osoby jakkoli nadále podněcujeme k podstoupení očkování, tak dokonce můžeme ohrožovat jejich zdraví a život. Toto potvrzují nejenom vědecky uznávané závěry, ale dokonce také praktický případ z praxe. Abyste mi zde neříkali, že si vymýšlím nějakou teorii, tak já vám uvedu jeden konkrétní případ z médií. Jedná se o případ mladistvé dcery pana premiéra Andreje Babiše Vivien, které její lékař nedoporučil podstoupit očkování, a to právě z důvodů vysoké hodnoty protilátek v její krvi. Tento samotný fakt potvrzuje hned dvě skutečnosti. Zaprvé, že umíme změřit hodnotu protilátek v krvi, a zadruhé, že v případě vyšší hodnoty protilátek v krvi je podstoupení očkování pro zdraví takového jedince značně ohrožujícím úkonem.

Jak jsem již říkala, v sousedním Rakousku postačí pozitivní test na přítomnost protilátek jako důkaz bezinfekčnosti konkrétní osoby. Po dobu tří měsíců od pozitivního testu se na tyto osoby hledí jako na bezinfekční. A já se ptám: Jaké důvody nás vedou k tomu, že u nás v České republice, pár kilometrů od Rakouska, není tento přístup možný? Napadají mě pouze dva. Zaprvé je to moc drahé. Ano, je to drahé. Ale s ohledem na to, kolik peněz, kolik naše vláda vyhodila peněz oknem za předražené nákupy testů a ochranných zdravotních pomůcek, se jedná v podstatě o takovou kapku v moři. Pokud tedy proplácíme provedení PCR testu či očkování, neexistuje v tuto chvíli žádný racionální důvod pro neproplácení testů na protilátky. Zadruhé stát, resp. vláda České republiky se stala agentem farmaceutických společností a nutí občany České republiky podstoupit očkování s tím, že naprosto diskriminuje osoby, které již protilátky po prodělané nemoci v těle mají. A současně tím ohrožují jejich zdraví. Ani jeden z těchto uvedených důvodů však nemůže být akceptovatelný. První důvod naprosto postrádá logiku a právní důsledky pro konkrétní odpovědné osoby v případě platnosti toho druhého raději ani nechci domýšlet.

Z výše uvedeného je patrné, že neexistuje jediný racionální či vědecký důvod k tomu, abychom neuznávali test na existenci protilátek po prodělaném onemocnění COVID-19, prokázání bezinfekčnosti konkrétní osoby srovnatelné s dokladem o podstoupeném očkování či negativním PCR testem.

Dámy a pánové, kdokoli dnes zvedne ruku proti mému návrhu, máte jej všichni na stole, nikdo nemůže říct, že jsem mu ho nedala, máte to všichni na stole, říká všem občanům České republiky, kteří prodělají COVID a mají v těle dostatečné množství protilátek chránících je před dalším nakažením, přímo do očí toto, cituji: "Nezajímá nás vaše zdraví. V zájmu farmaceutických firem vás budeme nutit se naočkovat, i když to může vážně negativně ovlivnit váš zdravotní stav." Tak to je, vážení přátelé. Až se budete rozhodovat o tom, jak budete hlasovat, měli byste si tuto skutečnost uvědomit spolu se všemi důsledky, které vaše rozhodnutí může pro tyto občany znamenat.

Teď si dovolím načíst usnesení, které máte všichni na svých stolech. Návrh usnesení:

Anketa

Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce?

21%
62%
hlasovalo: 71772 lidí

I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zavazuje vládu České republiky, aby při vydávání všech omezujících opatření dle zákona č. 94/2021 Sb., neboli pandemický zákon, uznávala přítomnost protilátek SARS-CoV-2 v krvi jako jedno z kritérií prokazující bezinfekčnost dotčené osoby. Platný pozitivní test na existenci protilátek SARS-CoV-2 v krvi musí být v rámci všech vydávaných opatření považován za doklad potvrzující bezinfekčnost dotčené osoby plně srovnatelný s dokladem potvrzujícím podstoupené očkování či s negativním PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 v krvi dotčené osoby.

II. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zavazuje vládu České republiky, aby při vydávání všech omezujících opatření dle zákona č. 94/2021 Sb., neboli pandemický zákon, považovala osoby mladší 15 let za osoby s existujícími protilátkami SARS-CoV-2 v krvi.

První usnesení jsem vám již dostatečně zargumentovala a teď bych vám ještě ráda vysvětlila druhé usnesení, které se týká osob mladších 15 let. Takže jaké je odůvodnění a co mě vedlo k tomuto usnesení? Imunitní systém dospělých a dětí, jak víme, se značně liší. To je notoricky známý fakt, ale co už je méně známé, je skutečnost, že proti virózám bojuje imunitní systém dětí zcela jiným způsobem než imunitní systém dospělých. U dospělých proti viru bojují protilátky, které si jejich imunitní systém buď vytvořil v průběhu jejich života tím, že se buď s virem setkal, případně tím, že došlo k vytvoření těchto protilátek v krvi očkováním. Vzhledem k tomu, že virus SARS-CoV-2 je virem novým a imunitní systém starších osob se s ním ještě nesetkal, nemohlo v jejich tělech dojít k vytvoření protilátek. Právě z tohoto důvodu představuje tento virus výrazně vyšší riziko pro osoby starší 60 let a na tom si myslím, se všichni shodneme.

U dětí mladších 15 let jsou naopak hlavním prvkem imunitní reakce tzv. CTL buňky, neboli cytotoxické lymfocyty, T-lymfocyty. Tyto buňky dokážou spolehlivě identifikovat a ničit ty viry, s nimiž se dětský organismus doposud nestřetl. Z tohoto důvodu také nepředstavuje nákaza virem SARS-CoV-2 pro naše děti žádné riziko zásadních zdravotních komplikací, což jsme si mimo jiné ověřili testováním. Tato skutečnost je tedy důvodem toho, proč jsme ve školách při nasazení masivního testování, které mimochodem naše občany stálo již několik set milionů korun, nenašli žádný zásadní počet dětí s přítomností viru SARS-CoV-2 v krvi, a to ani v předešlém školním roce, ani v začínajícím tomto školním roce. Na milion dětí celkem 111 pozitivních, z toho mimochodem falešná pozitivita testu je kolem 70 %.

Vážení přátelé, přestaňme si tady lhát do kapsy a už konečně na rovinu si přiznejme, že školy zkrátka nejsou zdrojem a ohniskem nákazy, jak to ještě před pár měsíci alarmisté typu pana Flégra křičeli do novin. Covid děti neohrožuje a děti neohrožují naše seniory, jak také mylně se občas dočtu v médiích. Skutečně zásadním sdělením je zejména fakt, že pokud děti podstoupí očkování, tak jim je do těla vpraven vakcína, která v jejich krvi vytvoří protilátky proti konkrétní mutaci viru SARS-CoV-2. I pokud odhlédneme, že dnes už víme, že současná vakcína nijak nezabraňuje nákaze a přenosu varianty delta, což se samozřejmě všichni můžete dočíst, nemůžeme ignorovat ten fakt, že v případě, že se děti nakazí dalšími patrně nebezpečnějšími mutacemi, nebude jejich imunitní systém bojovat proti této nové variantě pomocí CTL buňky, nýbrž pomocí protilátek vytvořených vakcínou, které budou s vysokou pravděpodobností v tomto boji zcela neúčinné.

Tento fakt, tedy snaha masivně naočkovat i osoby mladší 15 let nebo-li děti, tak může velmi reálně znamenat zásadní ohrožení zdraví našich dětí, a to i v dalších měsících a jejich nadcházejících letech. Pokud začne působit závažné zdravotní problémy a komplikace i našim dětem, pak to bude pouze a jenom proto, že jste je, vážení přátelé, dotlačili k očkování.

Z výše uvedených skutečností pak vyplývají tyto závěry. Za prvé. Děti do 15 let nepotřebují k ochraně proti závažnému průběhu onemocnění COVID-19 ve svém těle žádné protilátky, ať už získané proděláním nemoci či podstoupením očkování.

Za druhé. Jakákoliv kampaň stimulující děti či jejich rodiče k podstoupení očkování je naprosto zbytečná, neboť nijak nezvyšuje ochranu tzv. rizikové skupiny, o tom jsem se zmiňovala, například senioři, a zároveň pro zdraví našich dětí je potenciálně nebezpečná. CTL buňky obsažené v krvi dětí mladších 15 let jim poskytují kvalitnější ochranu proti závažnému onemocnění COVID-19 než protilátky, které by získaly proděláním nemoci či očkováním. Z tohoto důvodu je zcela na místě považovat všechny děti mladší 15 let za osoby, které jsou proti viru chráněny stejně kvalitně či možná ještě lépe a více kvalitněji jako osoby s existujícími protilátkami v krvi, ať už po prodělané nemoci či očkování.

S ohledem na všechny tyto okolnosti, které jsem již tady zmínila, je proto mnou předkládaný návrh zcela důvodný a předkládám vám toto usnesení k následnému hlasování. K hlasování, na jehož základě bude každý z vás nést odpovědnost za budoucí stav našich dětí, včetně těch vašich.

To je odůvodnění mých dvou usnesení, které, vážené kolegyně, vážení kolegové, máte všichni na stolech ve všech poslaneckých klubech. Chtěla bych jenom upozornit, že pro schvalování protilátek se v minulosti vyjádřil jak premiér Andrej Babiš, tak prezident Miloš Zeman. A všechno to, co se vlastně dočtete v médiích, a i když čtete odborné články, tak napovídá tomu, že skutečně bychom už měli začít přemýšlet hlavou a udělat něco pro to, aby se zde vrátil zdravý rozum, protože já mám pocit, že se trošku vytratil. Jinak jsem zde vzala jako důkaz, ono to nebude vidět, ale je to laboratorní vyšetření jedné nejmenované paní, která mi jej ochotně zaslala . Pro vaši informaci, tato paní prodělala před rokem koronavirus, nemá ani jednu dávku vakcíny a její parametry protilátek jsou: je vyšší hladina protilátek - 197 má číslo. Mám to tady černé na bílém, ukazovala jsem to ještě panu ministrovi v úterý - 197, vyšší hodnota protilátek. Mám to tady, je to z laboratoře, paní poslankyně, můžete se na to sama podívat. (Směrem k lavicím hnutí ANO.)

Takže ještě jednou zopakuji. Myslím, že vůle k uznávání protilátek - a já bych byla ráda, kdybyste nekroutili hlavou, můžete se pak k tomu vyjádřit - tady je. Myslím, že se na ní všichni shodneme a chtěla bych vás tedy poprosit o to, jelikož toto shodil i Nejvyšší správní soud, a já si myslím, že jsme země, která by se měla řídit soudy, pokud je tady máme, tak jak rozhodne soud, tak bychom se zřejmě tím měli řídit. A pokud soud řekl, že je protiprávní a naprosto nezákonné, že lidem s protilátkami není bezinfekčnost uznávána, tak, vážení přátelé, je něco špatně!

Takže to je asi tak vše, co bych vám v tuto chvíli chtěla říct, budu ráda za jakoukoliv věcnou debatu, protože věřte, nebo ne, tak občané České republiky se na tuto debatu jistě dívají nebo se na ni podívají následně po skončení jednání. A tím, že tady není pan ministr zdravotnictví, přičemž ho omlouvám, protože se mi omluvil řádně, tak bych chtěla poprosit v zastoupení pana ministra životního prostředí Brabce, jestli by nám tedy k tomu nemohl předložit nějaké stanovisko Ministerstva zdravotnictví a opravdu odůvodnit, dostatečně odůvodnit, přes to, co jsem tady řekla, ty argumenty, proč tedy nejsou uznávány protilátky. Já myslím, že to naše občany zajímá.

Takže v tuto chvíli vše a děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Premiér Babiš: Výhled není optimistický, ale naše republika se dokázala vyrovnat s horšími

20:29 Premiér Babiš: Výhled není optimistický, ale naše republika se dokázala vyrovnat s horšími

Projev ke státnímu svátku připomínající výročí vzniku samostatného Československa