Juránek (KDU-ČSL): Děláme tu zásadní chybu, že se neřídíme krizovými zákony

09.07.2020 18:44

Projev na 56. schůzi Poslanecké sněmovny dne 9. 7. 2020 ke kontrole plnění usnesení Poslanecké sněmovny k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru a opatření k prevenci druhé vlny a informacím vlády o aktuálním výskytu COVID v lokálních ohniscích, zejména v Moravskoslezském kraji

Juránek (KDU-ČSL): Děláme tu zásadní chybu, že se neřídíme krizovými zákony
Foto: Archiv Jihomoravského kraje
Popisek: Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje.
reklama

Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, velmi jsem zvažoval, jestli vystoupím. V konečné fázi o tom rozhodl kolega Hájek, který prokázal zásadní neznalost. A já jsem rád, že mezi tím byla přestávka a že jsem se mohl trošku uklidnit. A nereagoval jsem bezprostředně na jeho slova. Zcela určitě bych neměl úspěch, protože zdaleka nezvládám takový skvělý slovník jako má kolega Hájek a nemůžu mu to říct tady do očí, protože tady teď zrovna není přítomen. Ale začnu něčím jiným.

My jsme se tady totiž na prvním místě nesešli kvůli Karviné, my jsme se tady sešli na základě toho, že bylo usnesení Sněmovny číslo 1162. A ta Karviná je pouze určitou částí, která nám má něco vypovědět do budoucna. A já nemám tady cílem kritizovat, protože jsem si sám na své kůži zakusil, jaké to je, když člověk musí rozhodovat v krizových situacích.

A já jenom pro pořádek, jako starosta jsem v krizové situaci rozhodoval jednou, jako hejtman 72 krát a jako člen bezpečnostní rady jsem spolupracoval se svým nástupcem v šesti případech. Víte, ono je tady zapotřebí vždycky na prvním místě poděkovat, protože v rámci improvizace se řada věcí u nás daří. A dařila se i nám a podařila se i teď vládě. A já myslím, že je zapotřebí poděkovat za tu fázi improvizace ve velké míře.

Nicméně ptám se na základě svých zkušeností, co bychom měli vylepšit do budoucna. A samozřejmě že jsem se začal zabývat tím, jak změnit krizové zákony nebo hlavně ten hlavní krizový zákon. A já jsem zjistil, že u řady věcí si musím říci, že nenastaly v té nejlepší pohodě, protože jsme se neřídili krizovým zákonem. A já prosím ještě jednou to zopakuji: protože jsme se neřídili krizovými zákony, tak došlo k těm největším problémům. A tady prosím, abychom skutečně vzali jednu věc za druhou a uvědomili si, co by třeba pomohlo, kdyby dřív začal nouzový stav. A já se od tohoto chci odrazit a chci říct, pro mě není otázka to, co bylo, samozřejmě je třeba nějaké věci zkontrolovat, ale o tom tady už zazněla řada věcí. Ale jde mi o to, co bude.

A jedna z těch věcí, která je, je, že stále při všech těch krocích, které děláme, děláme tu zásadní chybu, že se neřídíme krizovými zákony. A tady klidně přejdu i ke Karviné, protože je to konec konců jediný příklad, o kterém se dnes mluví nahlas. A velice poděkuji místopředsedovi Sněmovny (obrací se na místopředsedu Hanzala), já ho v tuto chvíli nenazvu jménem, ale nazvu ho primátorem Karviné. On říká bývalým, ale já mám takový ten názor, že starostou a primátorem je člověk celý život, pokud jím byl, protože mu ta starost o tu obec a o to město zůstává v srdci. Takže já jsem si dovolil ho oslovit primátorem Karviné.

To jeho vystoupení už hodně zapadlo, ale on mluvil zcela konkrétně, on nemluvil o něčem abstraktním. On mluvil o tom, jak špatně se cítí lidé v prostředí, kde je jim vyčítáno i to, že nemůžou do Slovinska. A on nemluvil jenom za svoje město, on mluvil za celé Karvinsko, abych něco náhodou nepopletl a neřekl špatně. Ale konec konců je to přesně to, co bych očekával od člověka, který tady v tomto městě a vlastně v celém tom regionu, v celém okrese působil. A já mu moc děkuji za to a prosím vás všechny, abyste se podívali buďto na jeho vystoupení nebo na ten stenozáznam, aby totiž tady nezaniklo v citaci různých zákonných opatření to, jak se špatně cítí v tuto chvíli lidé na Karvinsku a jak je to nespravedlivé, že je jim kvůli nemoci přisuzováno, že oni za to mohou. Nemohou.

A na druhou stranu je zde ještě další věc a tam se tedy odkážu na to, že tady už přede mnou byl člověk, který vysvětlil, jak fungují krizové zákony. A to je tady kolega Luzar. Já mu za to děkuji. On to vysvětlil velmi zeširoka, já tím pádem se na to mohu pouze odkázat. A řeknu, není pravda, že tam nejsou možnosti. A obrátím se prostřednictvím předsedajícího i tady přímo na pana hejtmana, protože chci uvést na konec do souladu i to, co říkal tady kolega Hájek a chci se k tomu dostat. Kraj má svoje možnosti.

A já teď se vrátím k tomu, když máme celkově těžké situace. Zažili jsme, já jsem zažil řadu povodní a řadu jiných dalších událostí. Když máme tyhle věci, nikdy se na ně nedokážeme připravit ve sto procentech. Tady si dovolím říci, že nikdy nebudeme připraveni na každou povodeň. A jenom se podívejte, co se stalo v Troubkách. V Troubkách byli připraveni na povodeň, když jim přijde od řeky, ale ona jim přišla přes kopec od lesa. Nikdy nebudeme na všechno připraveni, na všechny tady tyto věci. Nikdy nebudeme připraveni stoprocentně ani na ten koronavir a můžeme vymýšlet, co chceme. Ale musíme mít ve všem určitý řád. A krizový zákon tady předpokládá i tu záležitost, že není možné uhlídat všechno z centra. A za tím účelem v rámci krizového zákona v každém kraji má hejtman svůj úřad, úřad, který je úplně samostatný, jmenuje se stejně jako hejtman, tedy orgán kraje hejtman a má svoje možnosti a svoji zodpovědnost v tom daném prostoru.

Já zdůrazňuji, že má možnosti. Konec konců kolegové přede mnou oba dva mluvili o těch možnostech. Ale já to teď řeknu natvrdo: když využívá tyto možnosti, také pracovníci hygieny jsou na tom lépe. Protože oni se můžou opřít o rozhodnutí, která hejtman udělal. Nebudu mluvit o tom, co se mělo někde udělat, protože to nevím, nebyl jsem tam. Ale řeknu jenom takovou malou věc z doby, kdy já jsem byl hejtmanem.

Začala povodeň, která, jak se ukázalo, že byla velká, byla to jedna z těch dvou největších povodní na začátku tohoto tisíciletí. A obrátili se na mě z Povodí Moravy a řekli: je povodeň a my nevíme, jak tu povodeň vyhlásit. Protože my máme jiná pravidla. My máme ekonomická pravidla, my nemůžeme něco udělat. A v konečné fázi byli vděčni za to, že tu povodeň jsem vyhlásil já jako hejtman. Protože já jsem mohl na základě krizového řízení něco takového udělat. To nebylo proto, že bych byl tak chytrý. To bylo proto, že to bylo jediné možné řešení.

A proto zdůrazňuji, že je řada možností, které tady z téhle pozice jsou. Nechtěl jsem o tom mluvit, ale velmi se mě dotklo vystoupení kolegy Hájka, který říkal, že však jsme jako lidovci v koalici v Moravskoslezském kraji a že jistě máme všechny možnosti. On neřekl možnosti, já to nechci teď špatně citovat. Ale v podstatě řekl a oslovil přímo Curylo, že by měl vědět úplně všechno a že my bychom neměli na některé věci vůbec reagovat, protože všechno víme a neměli bychom se na to ptát.

To není pravda. Curylo funguje v rámci Moravskoslezského kraje jako člen Rady Moravskoslezského kraje. Ten, kdo skutečně zodpovídá za věci, které se týkají bezpečnosti, je vždycky jenom hejtman. On tam má pravomoci, které nikdo jiný nemůže přebít, ani žádná jiná složka Integrovaného záchranného systému. A já se proto ohrazuji proti tomu, co řekl kolega Hájek, nemůžu ani prostřednictvím, protože tady kolega Hájek není. A chci, aby si uvědomil, že zodpovědnost není na zastupitelstvu, na radě ani na úřadě Moravskoslezského kraje, ale na orgánu, který se jmenuje hejtman a kterému velí hejtman se všemi pravomocemi, které má.

A jestli tady budeme mluvit o možnostech, které tady jsou do budoucna u ostatních krajů, tak chci říct, že ty možnosti jsou, ať už to bude v Kutné Hoře, která tady zazněla a kterou cituji, nebo kdekoli jinde, tak zde možnosti jsou, aby se přistoupilo k řešení, která jsou v rámci příslušného regionu. A jako lidovec zdůrazňuji, že my si vždycky přejeme, aby se řešily problémy na tom nejnižším možném stupni, protože řadu bezpečnostních věcí může vyřešit starosta obce, který to má, nebo primátor kteréhokoli z těch měst, které máme jako statutární. Ale když si neví rady, tak se obrací výš, a obrací se na hejtmana nebo se obrací potom už na ministerstvo.

A teď uvedu konkrétní příklady, které byly v době koronaviru. Starostové řeší, když mohou, roušky a respirátory. Ale v okamžiku, kdy starostka obce má zařídit respirátor toho třetího typu pro člověka na ČOVce a zjistí, že ho nikde nesežene, že ho nikdo nemá, tak se musí obrátit nejprve na kraj a ten kraj, když nemá respirátor trojku a přitom má být pro pracovníky v čistírnách odpadních vod toto zajištěno, tak se obrátí nahoru. A já právě chci, abychom věděli, že tady je ten postupný systém. A ten hejtman je na tom podobně. Jestliže nemá k dispozici ty věci, které mu umožňuje Integrovaný záchranný systém, věci, které je schopen v rámci krizových zákonů, má tu velkou pravomoc, že se obrátí výš. A já tady vidím, jako úplně nejjednodušší zvednout telefon a zavolat ministru vnitra, protože tak je to popsáno v krizovém zákonu. My jsme však právě v těch věcech - a to je moje sdělení, které chci tady předat a chci, abychom se tím zabývali, ne teď v tuto chvíli a přijímali k tomu usnesení, ale abychom se tím zabývali v rámci toho, že budeme řešit krizové řízení, ale na prvním místě si musíme říct, kde jsme to krizové řízení nepoužili, a mohli použít, a teprve potom abychom vytvářeli nové věci. Já nechci nikoho vyvinit, na nikoho shazovat vinu, ale chci říct, že to, co je v současné době nejhorší, je, že my máme skvělé zákony, popsal to kolega Luzar, a já je vnímám, protože jsem je musel 16 let ve svém životě vnímat téměř den co den, a my je nevyužíváme. A proto jsem přesvědčený, že je nutné v rámci toho, že se podíváme směrem dozadu, že si řekneme - toto jsme nevyužili. Já znovu říkám, nechci kvůli tomu někoho dávat na pranýř, ale říkám to jako člověk, který dělal hejtmana osm let, a jak říkám, v bezpečnostní radě pracoval dalších šest, tak to říkám s tím, že jsme mnohem lépe připraveni, než teď zaznívá z debaty, kterou tady v tuto chvíli vedeme. Proto, znovu opakuji, mým přáním není, abychom se dobrali toho a řekli - může za to přesně ten a ten člověk. Ne. Abychom si řekli - měli jsme možnosti, které jsme nevyužili, a teprve potom hledali, jak změnit krizový zákon.

A to, co musím říct nutně na závěr - strefovat se do Ministerstva zdravotnictví, je poměrně jednoduché, dá se na něj v tuto chvíli svalit všechno. Já na něj svaluji pouze jednu jedinou věc, ale nevím, do jaké míry za to může ministr zdravotnictví - že se nejedná podle krizových zákonů, ale podle všech ostatních. A když budeme mluvit o té věci, jak tady pan ministr řekl, že s něčím půjde na vládu a bude to řešit do 19. 7. - tady doufám, že jsem správně zaznamenal od kolegyně Richterové toto datum, tak já si troufnu říct, že budeme-li používat krizové zákony tak, jak můžeme, tak se nikdy nedopracujeme k tak vzdálenému datu, jako je 19. 7. Proto prosím, abyste ke mně nepřistupovali teď v tuto chvíli, jako jestli jsem opozice, nebo koalice. Jsem člověk, kterému jde a vždycky šlo o kraj, v závorce o kraje. Protože my jsme ty kraje společně budovali. Já jsem byl ten, který byl na samém začátku. My jsme poměrně brzo měli povodně, my jsme se museli tímhle protloukat. Je tady se mnou kolega Zahradník, kolegu Bendla nevidím. Ale nejsem tady sám. V té době, kdy jsme se museli potýkat s těmi prvními problémy, které byly, a my jsme ten zákon ještě ani pořádně neznali, a už jsme podle něj museli jednat. Je to prosba, abychom v této věci si uvědomili, že nepoužívat krizový zákon je nevyužívání zbraně, kterou můžeme mít a která usnadní práci i našim odborníkům. A já vůbec nepochybuji o tom, že jak krajská, tak celostátní hygienička by uvítaly, kdyby se jednalo podle krizového zákona, a ne podle nějakého jiného. A protože to můžou spouštět různí lidé, tak se můžu obrátit jenom na vás, pane ministře (k ministru zdravotnictví), protože tady žádný jiný není. Ale není to práce jednoho člověka v té vládě. Je to práce, aby skutečně celá vláda - a já teď oslovuji celou vládu, protože jsem přesvědčený o tom, že mě někde slyší nebo uslyší, já vás prostě oslovuji s tím, abyste si vyhodnotili, že používání (do vládní lavice vchází předseda vlády Babiš) - jsem rád, že můžu oslovit i pana premiéra - že využívání krizových zákonů nám věci velmi výrazně usnadní. Je to moje prosba. Je to moje prosba, protože mám stejně jako vy ostatní a jako obyvatelé téhle země obavu, co se stane, když přijde druhá vlna pandemie - tedy koronaviru - já tomu ani nechci říkat pandemie, ale ať to nazveme jakkoli, ale ona taky může přijít další vlna povodní, ono může přijít cokoli dalšího. A já jenom prosím, abyste si v tuto chvíli bez ohledu na to vyhodnotili, že nejlepší postup v těchhle všech případech je držet se krizového řízení. Je to, prosím vás, můj jediný vzkaz, který tady chci říct. A znovu říkám - nechci nikoho napadat, ale snažil jsem se vám říct názorně v rámci všech možností, jakým způsobem můžeme docílit lepších výsledků, přijde-li ta budoucí vlna.

Byl jsem teď na docela vážné operaci a bylo mi doporučeno, abych vždycky končil nějakým způsobem... Chci poděkovat všem, kteří se starají o to, aby to do budoucna bylo lepší. A věřte mi, že já nejsem ten, který se otáčí směrem dozadu a že chce věci zkoumat. Jediné, proč se chci podívat dozadu a zhodnotit ty věci, je zhodnotit je proto, abych příště se mohl chovat já i kdokoli jiný lepším způsobem. Děkuji vám za to, že jste mě poslouchali. A prosím ještě jednou, zkusme se řídit těmi zákony, které nám pomáhají, v maximální možné míře. A věřte mi, že nikomu nevyčítám, že nepoužil maximálně tento zákon, ale prosím, aby do budoucna jsme používali všechno, co nám krizové zákony umožňují. Děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Piráti a STAN zahájili kampaň do sněmovních voleb

5:35 Piráti a STAN zahájili kampaň do sněmovních voleb

Chtějí vyvést Česko z krize, modernizovat ekonomiku i zdravotnictví či zajistit dostupnější bydlení