Jurečka (KDU-ČSL): Úbytek vody představuje hrozbu pro veškeré stávající ekosystémy i ekonomiku státu

12. 6. 2019 4:33

Komentář na facebookovém profilu k nastupujícímu suchu

Jurečka (KDU-ČSL): Úbytek vody představuje hrozbu pro veškeré stávající ekosystémy i ekonomiku státu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marian Jurečka
reklama

Dnes jsme jako KDU-ČSL představili navrh novelizace jak ústavy, tak novely zákona o dani z nemovitosti, oboje má za cíl, výrazně podpořit ochranu půdy a vody.

Bohužel se ukazuje, že i v době posledních čtyř let, ve kterých jsme prožili tři extrémně horké a suché roky, kdy byla průměrná roční teplota vyšší o více než 2 C, tak přesto státní orgány včetně Ministerstva životního prostředí neberou tato varování dostatečně vážně. Protože by jinak jasně měla přednost ochrana půdy, před průmyslovou zónou u Olomouce, kde MŽP podpořilo vynětí této nejlepší půdy pro průmyslovou zónu o výměře 44ha. Nebo kdy stále pokračuje záměr těžby štěrkopísku na více než 100 ha v okolí Moravského písku.

Je nepochybné, že voda je nenahraditelnou surovinou, významnou pro hospodářský rozvoj společnosti a její samotnou existenci. Celosvětově je posilována její strategická a bezpečnostní hodnota. V extrémních případech může být její nedostatek příčinou rozsáhlých migračních vln. Úbytek vody představuje hrozbu pro veškeré stávající ekosystémy i ekonomiku státu.

Půda, zvláště nejcennější úrodná půda, je rovněž nenahraditelným přírodním zdrojem. Zřejmý je její význam pro zemědělskou výrobu a výživu obyvatelstva. Intenzifikace zemědělství má své přirozené limity. Základním definičním znakem půdy je, že její objem je konstantní. Úbytek disponibilní úrodné půdy a snižování její kvality je převážně důsledkem lidské činnosti (využíváním pro jiné činnosti a nevhodným způsobem hospodaření), přičemž řada zásahů je nevratných, případně vratných v horizontu nejméně desítek let. Způsob využití půdy a krajiny se promítá do jejího retenčního potenciálu ve vztahu k vodě, z čehož pramení provázanost s ochranou vodních zdrojů.

Faktická situace v České republice z řady příčin nasvědčuje podstatným změnám v životním prostředí, jež nastaly v mezidobí po přijetí čl. 7 Ústavy, tj. v posledních 26 letech. Ústavodárce v době přijetí Ústavy nemohl předvídat, že dojde k dramatickému úbytku podzemních a povrchových vod a masivnímu úbytku úrodné půdy a snížení její kvality. Nebylo třeba proto zavádět zvláštní zvláštní výčet přírodních zdrojů, jimž je třeba věnovat explicitní pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kovářová (STAN): Správa železnic se dala na lobby ve prospěch silniční dopravy

22:31 Kovářová (STAN): Správa železnic se dala na lobby ve prospěch silniční dopravy

Komentář na facebookovém profilu k jednání Správy železnic