Kaňkovský (KDU-ČSL): Je těžko ospravedlnitelné, že máme ještě pacienty 70+ bez očkování

27.05.2021 13:56

Projev na 105. schůzi Poslanecké sněmovny dne 27. 5. 2021 k informaci ministra zdravotnictví k současnému stavu očkování

Kaňkovský (KDU-ČSL): Je těžko ospravedlnitelné, že máme ještě pacienty 70+ bez očkování
Foto: vitkankovsky.cz
Popisek: Vít Kaňkovský

Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové, asi si nemusíme říkat, že málokteré téma v tuto chvíli tolik rezonuje mezi našimi občany, jako je právě téma očkování proti covid-19. Řeší se to samozřejmě na všech možných úrovních včetně už teď otevřených zahrádek a občané řeší spoustu otázek. Řeší to, zda se chtějí nebo nechtějí očkovat, řeší, zda ta či která očkovací látka je bezpečná, nebo respektive zda oni ji považují za bezpečnou, ale také řeší ty praktické otázky, to znamená, jak se mohou zaregistrovat, jakým způsobem získají vlastně pak konkrétní termín k očkování a spoustu dalších věcí, které s tím souvisí.

Já ještě maličko zrekapituluji, jak jsme s tím očkování proti covid-19 vlastně začali a jak doposud probíhalo. Všichni si asi vzpomínáme na tu určitou radost, která zavládla, když koncem roku 2020 se očkování proti covid-19 konečně fakticky v České republice rozběhlo, ale na druhé straně také velké zklamání, které potom jsme zažívali v těch prvních týdnech a bohužel nakonec měsících roku 2021, kdy se ukázalo, že strategie očkování, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví, byla velmi bezzubá a neobsahovala spoustu důležitých logistických kroků, tak aby to očkování probíhalo pokud možno bez větších problémů. Samozřejmě je to potřeba zasadit do kontextu celoevropského problému, což byl nedostatek vakcín. Ale i tady z hlediska strategie České republiky ve smyslu objednání jednotlivých typů vakcín tak, abychom dokázali pokrýt jak očkovací centra, tak potřeby praktických lékařů, nebyla z našeho pohledu nastavená ideálně. Já chápu, že po boji je každý generálem, byl to určitý boj o ty očkovací látky, byla tam i určitá míra nejistoty, jakým způsobem ty firmy budou schopny očkovací látky dodávat. Přesto jsem přesvědčen, že hlavně ta vlastní strategie, to znamená nachystaná logistika toho očkování, byla v naší zemi připravena nedobře. To už ale v tuto chvíli nezměníme.

Teď jsme v etapě, kdy se očkování už poměrně dobře rozběhlo, funguje nám očkování jak v těch velkokapacitních očkovacích centrech, tak v těch menších očkovacích centrech i u praktických lékařů. Bohužel stále ten segment praktických lékařů ještě nefunguje tak, jak by fungoval mohl a měl a je s tím ještě spojená spousta, spousta nejistoty některých občanů. Není úplně rozumné a je to i těžko ospraveditelné, že v této chvíli máme ještě pacienty 70+, kteří nemají, přestože jsou zaregistrováni na očkování už několik týdnů, ještě nemají konkrétní termín k očkování. To považuji za určité selhání a velmi těžko se mi jako lékaři, když se mě na to pacienti v ordinaci nebo v nemocnici, kde pracuji, ptají, velmi těžko se jim to odůvodňuje, proč ještě u jejich praktického lékaře nebo v některém konkrétním očkovacím centru - pacientka, 73 let, například toto pondělí, která se mě na to ptala, proč, přestože se zaregistrovala před několika týdny, ještě nedostala konkrétní termín k očkování.

A to jsou ty praktické dopady toho, že ještě je co zlepšit na vlastně fungování očkování v naší zemi a potom vyvstávají některé otázky, které už jsou spíše do budoucna, protože bychom se v tuto chvíli měli zabývat hlavně tím, jak budeme očkovat v těch následujících týdnech a měsících. Jak už jsem řekl, velkým problémem na začátku celé fáze očkování byl nedostatek očkovacích látek a také vlastně jejich struktura. To znamená, že jsme měli některé očkovací látky, které ale nebyly využitelné v té době u praktických lékařů, a to samozřejmě přinášelo spoustu problémů. Teď se ale dostáváme pomalu do možná opačné fáze, když budeme mít dostatek očkovacích látek, ale není jistota, že budeme mít dostatek občanů, kteří se budou chtít nechat očkovat. Ale k tomu se dostanu ještě dále.

My jsme si připravili souhrn otázek, které bych chtěl adresovat novému panu ministrovi Adamu Vojtěchovi, který vlastně stál na začátku přípravy očkování, pak vlastně tu finální fázi přípravy už převzali jeho nástupci, ale dneska se do pozice ministra zdravotnictví vrátil, a bude to mít v tuto chvíli na svých bedrech. Takže pane ministře, já vás teď seznámím s otázkami, které bychom rádi, abyste nám zodpověděl. Není to jenom kvůli mě jako lékaři nebo kvůli kolegům lékařům a poslancům, ale myslím si, že je to velmi důležité právě, aby s tím byla seznámena veřejnost.

Ta první otázka směřuje k organizaci očkování, kdy v tuto chvíli, jak už jsem tu řekl, nám to probíhá na několika úrovních, velkokapacitní očkovací centra, menší očkovací centra a praktičtí lékaři. Je nám všem známo, že provoz velkokapacitních center nebude možné dlouhodobě udržet v tom režimu, jak je to nyní. Váš předchůdce, pan ministr Arenberger zmiňoval, že počítá s tím, že zhruba ke konči července ukončí provoz nebo že se postupně ukončí provoz těch velkokapacitních očkovacích center. A je třeba jednoznačně říci, jak tato kapacita, která pokrývá velké počty očkovaných, bude nahrazena.

Hodně se spoléhalo na praktické lékaře, ale komunikace s nimi ze strany Ministerstva zdravotnictví v těch uplynulých měsících nebyla na ideální úrovni. My jsme s nimi komunikovali i napřímo a je dneska nemalá část praktických lékařů, kteří říkají: Vzhledem k tomu, jak s námi bylo zacházeno, my již dál očkovat proti Covid-19 nebudeme.

Je tady pak další praktický problém, a to je personální zajištění ze strany nemocnic. Pan kolega Válek, který teď zrovna odchází, ale dneska ráno jsme o tom hovořili, může doložit, že i on jako šéf kliniky musí v tuto chvíli posílat desítky svých pracovníků právě do očkovacího centra v Brně, aby to očkovací centrum mohlo fungovat. To znamená, jakým způsobem ministerstvo má nachystanou strategii na další týdny a měsíce, kdy bude potřeba navrátit nemocnice už do normálního režimu. A všichni víme, že máme co dohánět jak v té klinické medicíně, tak v paraklinických oborech. Máme stovky pacientů s odloženými operacemi a lámeme si s tím hlavu dennodenně, jakým způsobem to těm pacientům nahradit. A víme, že to nebude otázka jednoho, dvou měsíců, dokonce se domnívám, ani půl roku, abychom dokázali celou řadu těch výkonů nahradit.

Máme tady velký problém v preventivní medicíně, kdy byly odložena celá řada preventivních ošetření, a už v tuto chvíli vidíme ty následky. To znamená, otázka číslo jedna, jakým způsobem upraví Ministerstvo zdravotnictví strategii očkování na nejbližší týdny a měsíce roku 2021, a to z hlediska zajištění očkovacích míst, personálu, který bude očkovat, a jakým způsobem bude komunikovat s komunitou praktických lékařů tak, aby ta jejich frustrace, kterou v tuto chvíli mají, byla nějakým způsobem zvládnuta a zapojili se do očkování v podzimních měsících, nejlépe samozřejmě už v těch letních.

Otázka číslo dvě, která hodně zajímá komunitu studentů zdravotnických oborů. Jak to bude s očkováním těchto studentů? Oni samozřejmě tím, jak se obnovuje praxe ve zdravotnických zařízeních, a je potřeba také říci, že celá řada z nich se zapojila buď dobrovolně nebo na základě příkazu práce v nemocnicích právě v té nejhorší covidové době, oni budou samozřejmě v tom studiu pokračovat, budou opět chodit mezi pacienty, takže se ptám, jakým způsobem má ministerstvo nachystáno očkování studentů zdravotnických oborů?

Otázka číslo tři. Ta je velmi praktická a v těchto dnech je velmi skloňovaná, a to jakým způsobem má postupovat občan, který z vážných důvodů potřebuje změnit termín druhé dávky očkování? Já vím, že v médiích se to přetřásá, že někdo si chce jet na dovolenou, a proto si chce odložit termín očkování. Ale existuje celá řada jiných, prozaičtějších důvodů, proč člověk potřebuje změnit z vážných důvodů termín očkování. A občané to chtějí vědět. Chtějí vědět, jaká mají v tomto směru práva a jak postupovat, aby to bylo samozřejmě v souladu s tím medicínsky vhodným oknem, to znamená, aby je to neohrozilo po té imunologické stránce, že se nevejdou do toho okna, kdy to očkování bude účinné.

Další téma, které možná byste někteří řekli, že je okrajové, nicméně také se na to nás poslanců, ale myslím si, že nejenom poslanců, lidé ptají, a to je, jakým způsobem bude zajištěn systém očkování cizích státních příslušníků, kteří žijí na našem území a nejsou zahrnuti v systému veřejného zdravotního pojištění.

Další otázka je z podobného ranku a týká se našich českých občanů, kteří dlouhodobě pracují v zahraničí, tam absolvovali očkování proti Covid-19, a přitom to nebylo v zemi, která má v tuto chvíli s námi uznaný certifikát. Mám na mysli například Spojené státy americké. Těch pacientů nejsou desetitisíce, ale rozhodně jsou jich stovky až tisíce. A může jich přibývat, protože těch pracovních pobytů je poměrně hodně. To znamená, i toto naši občané chtějí vědět, jak jim bude uznám certifikát očkování v naší zemi.

Pak je tady otázka, kterou pan ministr již částečně zodpověděl ve svém úvodním slově, a to je, jakým způsobem se chystá Ministerstvo zdravotnictví a vláda na vlnu přeočkování na přelomu let 2021/2022. Pan ministr se zmínil o tom, že se jedná o dodávkách očkovacích látek právě už na tu další sezónu. Vím, že v tomto ohledu je to trošičku hádání z křišťálové koule, což je oblíbená disciplína pana premiéra, ale... Teď jsem se to maličko snažil odlehčit. Ale na druhé straně, pokud nebudeme podnikat kroky k objednání vakcín právě na konec roku 2021 a na začátek roku 2022, tak bychom se mohli dostat do podobných potíží, ve kterých jsme byli na konci loňského a na začátku tohoto roku. A s tím souvisí už to, co jsem zmínil už v předchozích bodech, to je to personální zajištění. My skutečně nemůžeme počítat s tím, že budeme dlouhodobě držet očkovací centra. Dokážu si to představit ještě několik týdnů, ale rozhodně si nemyslím, že naše zdravotnictví je schopno udržet velkokapacitní očkovací centra třeba i v zimě následujícího roku.

A poslední otázka v tomto bloku se týká poměrně velké nedůvěry občanů v očkování proti Covid-19. My jsme nabyli dojmu, že tak, jak se to očkování v posledních týdnech rozběhlo, že ten zájem o očkování je poměrně velký. Ale pokud se na to podíváme s predikcí těch nižších věkových skupin, pro které se v tuto chvíli otevírají brány k registraci, tak tam podle průzkumu veřejného mínění je afinita k očkování velmi malá. A tady si nemohu odpustit svůj osobní dojem a svůj osobní názor na doposud probíhající kampaň, pozitivní kampaň k tomu, abychom přesvědčili české občany, že očkování proti Covid-19 má jak pro ně, tak pro celou populaci velký význam. Ta kampaň, která je v tuto chvíli vedená, z mého pohledu, a to nejsem žádní PR specialista, je velmi plytká a myslím si, že dokáže někoho o něčem přesvědčit. Nebo tady to není o přesvědčování, ale spíš o tom, aby ti lidé k tomu získali pozitivní vztah a svobodně se pak rozhodli, že se nechají očkovat.

Takže tolik je v tuto chvíli souhrn otázek. Věřím, že těch otázek z pléna bude ještě více. Na závěr si ještě dovolím vám sdělit, že v podrobné rozpravě bych si pak dovolili načíst souhrn tří usnesení, u kterých bych vás chtěl požádat o podporu. Děkuji vám za pozornost a bude se těšit jednak na konstruktivní diskusi a jednak i na odpovědi pana ministra. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Balatka: Koalice nejsou předvolební podvod

22:35 Senátor Balatka: Koalice nejsou předvolební podvod

Komentář na facebookovém profilu k předvolebním koalicím.