Klán (KSČM): Globální oteplování versus globální kapitalismus

05.03.2017 6:34 | Zprávy

Článek rozvíjí hypotézu, že za globální oteplování je zodpovědný globální kapitalismus.

Klán (KSČM): Globální oteplování versus globální kapitalismus
Foto: janklan.cz
Popisek: Jan Klán, poslanec KSČM za Středočeský kraj

O globálním oteplování toho již bylo řečeno mnohé. V Poslanecké sněmovně se však neustále projednává ratifikace Pařížské klimatické dohody. V ní se země světa zavázaly, že se budou snažit snižovat emise skleníkových plynů a zároveň udržet oteplování planety pod 2 stupni celsia. Já osobně jsem rovněž v diskuzi vystoupil. Představil jsem hypotézu, že za globální oteplování může globální kapitalismus. Tato spojitost není náhodná. Obojí má totiž celoplanetární rozměr. Obě dvě věci doléhají na nás všechny. Zejména na nás doléhají jejich negativa.

Pokud jde o globální kapitalismus, tak ten řídí kapitáni globalizace. Jedná se zejména o soukromé a nadnárodní korporace, kterým v jejich dalším rozmachu brání existence globálního oteplování. Proto tyto korporace a také uhlíková lobby tvrdí, že něco jako oteplování vlastně neexistuje. Své tvrzení opírají o myšlenku, že oteplování v historickém vývoji naší planety vždy existovalo a že se jedná pouze o přechodný jev. Osobně zastávám názor, že se v tomto případě jedná o částečnou pravdu. Vědeckými experimenty a bádáním bylo skutečně zjištěno, že se teplota naší planety v historii měnila. To je pravda, ale od doby, kdy se začala prudce rozvíjet průmyslová revoluce před více jak 200 lety, tak planetu začal často nenávratně ničit člověk. Od doby nástupu průmyslové revoluce jsme jako lidstvo vychrlili tolik skleníkových plynů, že jej v současné době již planeta nedokáže řádně absorbovat a vzniká oteplování.

Extrémní počasí, prudké změny tlaku, lijáky, vichřice a jiné abnormality. To vše jsou důsledky globálního oteplování. Rizika, která jsou tím způsobena, doléhají na nás na všechny. Změny teplot budou mít negativní dopady na společnost. Zejména dojde k nové migraci lidí z míst, kde bude nesnesitelné teplo do míst, kde bude chladněji. Jak bude teplota dále růst, tak budou stále více tát ledovce a z permafrostu se začne uvolňovat další skleníkový plyn – metan. Jestliže tedy chceme zachovat živou planetu, tak musí nastoupit pověstné „racio“ a je nutné dostat planetu do stabilního stavu. Nadnárodní korporace však tvrdí, že nekonečný růst je možný. Jenže se jedná o mýtus, protože nekonečný růst na konečné planetě možný není. Už jen představa, že by si všichni lidé na planetě měli osvojit konzumní styl, je odstrašující. To by totiž znamenalo zánik lidstva jako takového.

Zamezit globálnímu oteplování lze. Krom snižování exhalací na globální úrovni a přechod k obnovitelným zdrojům, je řešením i přechod na jadernou energetiku. Tento faktor bývá často upozaděn a to jen proto, že se jedná o neobnovitelný zdroj. Chápu, že mnoho lidí k jaderné energetice a jejím ekvivalentům může mít odpor zejména z různých jaderných havárií. Pokud se však na tyto havárie podíváme, tak byly způsobeny buď lidskou chybou, nebo zejména v poslední době neblahou údržbou. Jaderná energetika je dobrým přechodem k omezení emise skleníkových plynů. Je pouze otázkou, jaký na ni bude kladen důraz.

Převzato z profilu.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Bc. Filip Turek byl položen dotaz

Motoristé - Přísaha

Dobrý den pane Turku. Bude pokračovat i v dalších volbách spolupráce těchto dvou subjektů?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministr Stanjura: Úsporným balíčkem naše snahy o zefektivnění státu nekončí

18:37 Ministr Stanjura: Úsporným balíčkem naše snahy o zefektivnění státu nekončí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě společnosti IPC plast