Kobza (SPD): Že jsem zradil a chci zakázat domobrany? Tak leda podle fake serverů

08.01.2020 17:59

Velice nemile mě překvapily některé názory, odmítající jakoukoli podřízenost tzv. domobraneckých skupin státním ozbrojeným složkám a de facto i jakoukoli právní regulaci. Chcete snad volný pohyb džihádistů?

Kobza (SPD): Že jsem zradil a chci zakázat domobrany? Tak leda podle fake serverů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Poslanec Jiří Kobza

Vážení příznivci a čtenáři mé facebookové, popřípadě webové stránky (ZDE)! K probíhající účelové špinící až dezinformační kampani Aeronetu a některých dalších fake serverů (např. „Generálmajor Hynek Blaško předsedou SPD“) proti hnutí SPD – a zejména mně osobně – ve věci údajného zákazu domobran, bych rád sdělil následující: Nemohu se zbavit dojmu, že drtivá většina těch, kteří na tuto kampaň skočili, kteří mě a SPD obviňují ze zrady, se neobtěžovala ani s tím, že by si přečetla původní návrh zbraňového zákona a porovnala jej s konečnou verzí, která jde do sněmovny. Zejména si nepřečetla důvodovou zprávu k tomuto návrhu, která definuje, určuje a rozvádí výklad tohoto zákona. Proto také její část, týkající se ozbrojených skupin, uvádím níže.

Nezapomínejme na extremisty z Antify

Velice nemile mě překvapily některé názory, odmítající jakoukoli podřízenost tzv. „domobraneckých“ skupin státním ozbrojeným složkám a de facto i jakoukoli právní regulaci. Tomu fakt nerozumím. Opravdu tito lidé chtějí, aby se po území Česka pohybovaly neregistrované a nikým neřízené ozbrojené skupiny a dělaly si, co budou chtít? Umí si někdo představit například skupiny džihádistů? Vzpomeňme na výzvu bývalého imáma Kušnarenka (ZDE) k muslimům, aby se ozbrojili! Právě probíhá soudním procesem s pražským imámem Samerem Shehadehem, který se mj. hrdě přihlásil k organizaci a financování ozbrojených islamistických aktivit. Nezapomínejme ani na extremisty např. z Antify. Opravdu zde někdo chce podporovat vznik, samozvanou existenci a působení neregistrovaných a nekontrolovaných ozbrojených skupin sledujícím a prosazujícím své ideologické, politické a náboženské cíle? Takových se musím zeptat: Víte vůbec, co chcete? Jste příčetní a normální? Je to snad provokace? Na každý pád, s něčím takovým se rozhodně odmítám ztotožnit a proti takovým velice nebezpečným nápadům se rozhodně postavím, stejně jako celé politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Nevím, do jaké míry jsou tyto názory vedené prostou neznalostí. Je totiž docela možné, že jde o sofistikovanou provokaci, což považuji za velice pravděpodobné. Nemůžeme vyloučit ani možnost snahy kohosi o vyprovokování reakce na sítích právě takových radikálních „domobranců“, aby mohli být později identifikováni.

Chtějí nás rozdělit a opanovat

Můj osobní dojem nicméně je, že celá tato kampaň má jediný cíl: rozdělit vlastenecké hnutí a jeho zastoupení v Česku tak, aby oddělila jeho politické křídlo (tj. SPD a část KSČM) od potenciální voličské základny vlastenců. Usuzuji tak podle formulací titulků v médiích i podle způsobu, jakým je manipulováno s fakty.

Jaká je ale pravda návrhu o tzv. ozbrojených skupinách? Následuje výtah z důvodové zprávy. Přečtěte si ho a popřemýšlejte o něm:

„Stanovuje se jednoznačný zákaz ozbrojených skupin, tj. jejich organizování, vyzbrojování a účasti na nich. Za ozbrojenou skupinu jsou považovány jakékoli organizace, ať již existující formálně nebo i neformálně (fakticky), pokud mají povahu paramilitární ozbrojené složky. Pojem paramilitární ozbrojené složky není v návrhu tohoto zákona definován, neboť zde nepředstavuje pojem nesoucí samotný obsah (hypotézu) zakotvované právní normy, ale jedná se o pojem vysvětlující, který upřesňuje koncept „ozbrojené skupiny“. Pojem paramilitární ozbrojené složky použitý v tomto návrhu zákona lze v tomto ohledu chápat zejména v těchto rovinách:

  1. musí se jednat o uskupení s určitou vnitřní, obvykle pak alespoň do určité míry hierarchickou organizační strukturou (organizační aspekt),
  2. musí se jednat o organizace paravojenského, popř. „parapolicejního“ či obecněji „parabezpečnostního“ typu (typologický aspekt),
  3. tyto pojmy odkazují ke konkrétním příkladům ozbrojených skupin, které na území republiky vznikaly a vyvíjely činnost v minulosti, ať již byl jejich název jakýkoli (historický a srovnávací aspekt).

Stanovovaný zákaz však nestojí toliko na definici povahy zakazované ozbrojené skupiny, dalšími kritérii, která musejí být naplněna, aby se v konkrétním případě jednalo o ozbrojenou skupinu ve smyslu tohoto zákazu, jsou dále tato hlediska:

  • musí se jednat o skupinu, která sleduje prosazení určitých politických, náboženských nebo obdobných společenských cílů, založených na určité ideologii,
  • dosažení těchto cílů musí zahrnovat (nebo aktivně připouštět) i právě jejich ozbrojené prosazení,
  • „ozbrojenost“ skupiny může spočívat (podle její faktické povahy či konkrétního kontextu) jak v tom, že se zbraněmi nakládá samotná skupina (zejména, má-li právní osobnost), o získání přístupu ke zbraním určitým způsobem usiluje, nebo pokud pouze s cílem jako ozbrojená skupina ve výše uvedeném smyslu organizuje osoby, které jinak se zbraněmi nakládají (např. coby držitele zbrojních oprávnění).

Uvedené podmínky musejí být splněny vždy kumulativně. Ozbrojenou skupinou tak není například myslivecký spolek či sportovně střelecký klub, ačkoli mohou samy se zbraněmi nakládat (jsou-li držiteli zbrojní licence) a prakticky vždy organizují osoby, které jsou oprávněny se zbraněmi nakládat. Ozbrojenou skupinou však není ani například branný spolek, který organizuje výuku a výcvik ve střelbě fakticky ve formě vojenského výcviku, pokud jeho cílem je toliko zvyšovat znalosti a dovednosti svých členů, a nikoli ozbrojenými prostředky prosazovat svou na určité ideologii založenou společenskou agendu. Stejně tak nelze podle uvedené definice za ozbrojenou skupinu považovat například airsoftový klub nebo třeba zájmové organizace sdružující držitele zbraní za jinými účely (kupř. podporu práva na vlastnictví, držení a nošení zbraní, za historickými cíli apod.).

Na druhé straně je lhostejno, jestli se ozbrojená skupina ozbrojuje legálně či nelegálně (to může být vzato v potaz toliko z hlediska možnosti postihu daného jednání, zejména pak s ohledem na zákaz dvojího postihu za téže protiprávní jednání). Hodlá-li ozbrojená skupina ozbrojenými prostředky prosazovat například určité politické cíle, je lhostejno, že ke zbraním získá přístup způsobem formálně legálním (např. formou získání zbrojení licence, pokud se zároveň deklaruje jako sportovně-střelecký spolek). V takovém případě by se jednalo o postup právo obcházející, respektive zneužívající (jednání in fraudem legis), který tak nemůže požívat právní ochrany a v daném případě by bylo postiženo jako zakázané jednání ozbrojené skupiny nebo v jejím rámci (účast na ozbrojené skupině).

Současně lze jednoznačně uvést, že koncept ozbrojené skupiny v navrhované podobě se v žádném případě nedotýká žádného v současnosti registrovaného spolku zabývajícího se střeleckým sportem, brannou výchovou, rekonstruováním historických bitev, myslivostí apod.“.

(převzato a redakčně upraveno z autorova FB profilu)

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Andrej Babiš byl položen dotaz

Nemyslíte, že si za vyhrocenou kampaň můžete do značné míry sám?

Nebyl jste to náhodou vy, kdo neuměl nic jiného než útočit na své protivníky? Řekl byste, že jste politik, co umí dělat kompromisy nebo ustoupit? Vždyť se proti vám staví i vlastní členové hnutí nebo bývalý koaliční partneři. Proč asi?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hájek (STAN+SNK ED): Na Vysočině se budují další stavby pro zadržování vody v lesích

22:24 Hájek (STAN+SNK ED): Na Vysočině se budují další stavby pro zadržování vody v lesích

Bez vody by nebylo života. A že je dostatek vody důležitý pro les i pro celou přírodu, o tom také ne…