Kohoutek (SPD): Píšu dopis všem, všem, všem - voličům v Pardubickém kraji

30.09.2020 19:21

V našem kraji nebude žádné „Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě.“ Dostanu-li vaši důvěru ve volbách, slibuji, že mnoho problémů efektivně přenesu na celostátní úroveň. Jsem poslanec Parlamentu ČR a člen důležitých sněmovních výborů.

Kohoutek (SPD): Píšu dopis všem, všem, všem - voličům v Pardubickém kraji
Foto: SPD
Popisek: Jiří Kohoutek byl do Poslanecké sněmovny PČR zvolen za hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Z druhého místa kandidátky se v říjnových volbách uchází o zvolení do Zastupitelstva Pardubického kraje.
reklama

Vážení a milí spoluobčané z Pardubického kraje,

již za dva dny se otevřou volební místnosti a my budeme mít možnost zvolit si své krajské zastupitele na další čtyřleté období. Ve volbách v roce 2016 nám v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) zůstaly brány krajského zastupitelstva uzavřeny. Nebrali jsme to nikterak úkorně, naopak, byla to pro nás výzva k ještě usilovnější práci v našem regionu. Za tu dobu jsme skutečně kraj projeli několikrát křížem krážem, hovořili jsme opakovaně s občany všech věkových, profesních a sociálních skupin. I na základě těchto zkušeností jsme sestavili program, kterému naprosto věřím. Program je pro nás smlouvou nabízenou vám, voličům.

Máme lídra, který neuhne a nezklame

Pevně věřím i našemu krajskému lídrovi, kterým je JUDr. Mgr. Tomáš Fadrný. Je to člověk, který většinu svého profesního života působil na různých pozicích v rámci Policie České republiky, kde poctivě sloužil této zemi. Je to člověk, který neuhne a nezklame. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů jsou jeho celoživotní prioritou a posláním. Ústředním motivem našeho krajského programu i celkové filosofie hnutí SPD – a to nejen v Pardubickém kraji – je přesvědčení, že slušný a pracující člověk musí být vždy na 1. místě. Zaslouží si speciální ochranu svých občanských i sociálních práv. Co jsou naše hlavní priority pro krajské volby v pardubickém regionu?

Bezpečnost lidí a obslužnost obcí

Bezpečnost občanů v širokém smyslu, včetně včasné a účinné prevence kriminality a boje proti vzniku a rozšiřování tzv. vyloučených lokalit. Patří sem i důraz na významné zlepšení krajského systému krizového řízení, a to nejen v souvislosti s probíhající epidemií. Náš lídr v tomto oboru celá léta působil, mezi všemi kandidáty není v tomto ohledu nikdo kompetentnější. Jde nám o výrazné zlepšení stavu krajské dopravní infrastruktury, tj. stavu krajských silnic, kam spadají jak jejich opravy (a také zanedbávané opravy mostů, často v havarijním stavu), ale také výstavba nových potřebných komunikací. Samozřejmě chceme značně zkvalitnit stav krajské veřejné autobusové a železniční dopravy, zejména ve smyslu dopravní obslužnosti i těch nejmenších obcí a vesnic.

Zdraví je jen jedno. Pardubické

Oblastí nesmírné důležitosti je krajské zdravotnictví, především výrazné posílení dostupnosti lékařské péče v kraji, což znamená především, hlavně personálně, rozšířit kapacity sítě praktických i zubních lékařů pro děti i dospělé, včetně lékařských pohotovostí. Ty musí fungovat v dostatečném počtu ve všech okresech našeho kraje. Naše občany nelze odkazovat pouze na pardubické nemocnice, neřkuli na pražské pohotovosti. Jsme Pardubický kraj! Našim velkým tématem je i oblast sociálních služeb, kde chceme v první řadě posílit nabídku pečovatelských, asistenčních a terénních služeb pro naše seniory a zdravotně handicapované občany přímo v jejich domácnostech. Kapacita pobytových zařízení pro ně je také nedostatečná, ale to nelze změnit přes noc. Naše populace stárne a senioři potřebují především péči, potřebný servis a náš opravdový zájem.

Školy propojit s firmami

Strategickou oblastí z hlediska naší budoucnosti je školství, a to včetně segmentu středních škol a učilišť, který je v kompetenci krajských samospráv. Tady musíme okamžitě restrukturalizovat síť školských krajských zařízení směrem k podpoře oborů (zejména těch technických a řemeslných), po kterých bude ve střednědobém a dlouhodobém horizontu největší poptávka na pracovním trhu a které obsahují vysokou přidanou hodnotu a mnohostrannou uplatnitelnost jejich absolventů. Musíme tato zařízení těsně propojit s firmami tak, aby teoretická výuka byla naprosto vyvážená se skutečnou profesní praxí v reálných provozech. Školy musí být napříště místem kvalitního vzdělávání a přípravy na budoucí povolání, nikoli diskusním klubem a pobočkou politických neziskových organizací šířících zde jednostranně vybrané ideologie. Na to v Pardubickém kraji dohlédneme.

Ekologii nenechat zeleným pošukům

V našem hnutí SPD nezapomínáme ani na důležitost ochrany životního prostředí. Nemyslím tím rovinu propagandistických proklamací a miliardových tunelů na veřejné finance v podobě různých evropských „zelených údělů“, ale konkrétní programy a kroky, které máme pro Pardubický kraj připraveny. Velmi důležitá je obnova našich lesů, léta ničených kůrovcem. Členové pardubického SPD se proto již dlouhodobě účastní akcí vysazování nových stromů, někdy je i sami pořádáme. Víme totiž dobře, že lesy a příroda hrají v našem kraji velmi důležitou úlohu a to nejen krajinotvornou, ekologickou či hospodářskou, ale také volnočasovou a rekreační, zejména v samotném hlavním městě kraje a v jeho bezprostředním okolí. Dalším závažným problémem je prohlubující se nedostatek vody, pitné i užitkové, což souvisí i s významným úbytkem vodních, zejména rybničních, ploch v našem kraji. Z někdejších 260 rybníků z období panování Pernštejnů jich zbylo pouhých 52. Návrat k původnímu stavu je, bohužel, většinou nemožný. Není voda… nelze je obnovovat. Výjimkou by mohly být lokality u Opatovického nebo Dvakačovického kanálu.  Klíčové je ovšem zadržování vody v krajině. Jde o parketu pro krajskou samosprávu. Usilujeme o podporu budování retenčních nádrží, mokřadů, výsadbu remízků, instalaci tzv. zelených střech na budovách, dešťových zahrad. Dalšímu záboru zemědělské půdy pro komerční výstavbu říkáme rozhodné ne!

Koroně nedat šanci

Z hlediska aktuálnosti bude ovšem naším prvním krokem v krajském zastupitelstvu snaha o účinnou podporu a pomoc našim krajským firmám, podnikatelům a zaměstnavatelům zasaženým dopady omezujících epidemiologických opatření. Jestliže chceme zachovat pracovní místa v krajích, je třeba je všemožně podpořit, speciálně naše regionální živnostníky. Mnoho konkrétních problémů kraje mohu pomoci efektivně řešit i já osobně: jsem poslanec Parlamentu České republiky a člen sněmovních výborů, které mají k důležité pardubické krajské tematice velmi blízko. Hospodářský výbor se, mimo jiné, zabývá dopravní a energetickou politikou, Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj je pak dokonce klíčovým parlamentním orgánem pro oblast samosprávy, krajské i obecní. Má v náplni práce i problematiku bydlení. Navíc mám jako poslanec nikoli nevýznamnou kompetenci předkládat pozměňovací návrhy k jednotlivým zákonům, například ke státnímu rozpočtu. Vždy budu mít na mysli  zájem Pardubického kraje.

Vážení občané Pardubického kraje, nabízíme vám konkrétní a realistický program, zkušenosti a pracovní nasazení. Vždy budeme stát po vašem boku, vždy vám budeme připraveni skládat účty a vždy budeme i na krajské úrovni podporovat prvky přímé demokracie. Děkuji vám a přeji v pátek a v sobotu šťastnou ruku!

Jiří Kohoutek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vícha (ČSSD): První dražba odtažených aut vynesla městu přes deset tisíc korun

14:01 Vícha (ČSSD): První dražba odtažených aut vynesla městu přes deset tisíc korun

Ani desetistupňový mráz neodradil zájemce o koupi autovraků. Na historicky první dražbě odtažených a…