Liberecký kraj: V sídle kraje byl podepsán Pakt zaměstnanosti

04.04.2014 11:30

V sídle Krajského úřadu LK byl dnes slavnostně podepsán zakládací dokument Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Dohodu o strategickém partnerství v oblasti trhu práce a zaměstnanosti uzavřelo pět subjektů – Liberecký kraj, Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, Krajská hospodářská komora Libereckého kraje, Úřad práce ČR - krajská pobočka v Liberci a Regionální rada odborových svazů ČMKOS – Liberecký kraj.

Liberecký kraj: V sídle kraje byl podepsán Pakt zaměstnanosti
Foto: red
Popisek: V sídle Libereckého kraje byl podepsán Pakt zaměstnanosti

Dokument podepsali hejtman LK Martin Půta, předsedkyně Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje Martina Motshagen, zástupci KHK LK Jaroslav Kopta a Vladimír Opatrný, ředitelka Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Liberci Kateřina Sadílková a předseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS - Liberecký kraj Petr Mendl.

Slavnostní události se dále zúčastnili Alena Losová, krajská radní pro školství, mládež a zaměstnanost, Ivana Hujerová, krajská radní pro řízení hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova a Petr Tulpa, krajský radní pro sociální věci.

„Chceme společně přispět k rozumnému využití evropských peněz v novém plánovacím období 2014 – 2020. Místo peněz utracených za počítačová školení bychom měli nezaměstnaným nabídnout kvalifikaci a vzdělání, které jim pomůže při hledání nového zaměstnání,“ říká hejtman LK Martin Půta.

 „Pakt zaměstnanost je synergická platforma, která se za podpory Libereckého kraje, signatářů a partnerů  postará o vytváření příznivého společenského klima pracovních míst v regionu. Vše je založeno na integrované spolupráci veřejné správy, privátních subjektů a neziskového sektoru,“ uvádí Martina Motshagen, předsedkyně Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, které je nositelem Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje.

„Hlavním cílem krajské pobočky ÚP je naplňovat poslání úřadu práce, kterým je co nejrychlejší návrat našich uchazečů do zaměstnání. Pevně věřím, že se díky Paktu zaměstnanosti LK podaří položit základy efektivní spolupráce mezi všemi složkami trhu práce v rámci Libereckého kraje,“ doplňuje ředitelka Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Liberci Kateřina Sadílková.

„Zástupci všech zúčastněných odborových svazů velmi vítají vznik Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje. Odbory, jako zákonní zástupci zaměstnanců, se chtějí podílet na všech projektech, které povedou ke zlepšení pracovních a životních podmínek zaměstnanců a jejich rodin,“ podotýká Petr Mendl, předseda Regionální rady ČMKOS, která v Libereckém kraji zastupuje 17 odborových svazů.

„Základní posláním Krajské hospodářské komory, jako jednoho z partnerů Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje, je vytvářet a připravovat podmínky a prostředí, které pomohou rozvoj regionu pozitivně ovlivnit,“ uzavírá za KHK LK Jaroslav Kopta.

K realizaci strategických priorit Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje bude společně připravena a projednána Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje jako základní koncepční dokument pro dosažení jeho hlavního cíle, tj. vytváření předpokladů pro zvyšování zaměstnanosti a zkvalitňování podmínek na trhu práce.

---------------------------------------------------------------------------

Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje

je zájmovým sdružením právnických osob. Posláním sdružení je prosazování zájmů svých členů v souladu s rozvojovou strategií Libereckého kraje v oblastech ekonomického rozvoje, rozvoje lid-ských zdrojů (sociální politiky, zaměstnanosti, vzdělávaní), rozvoje infrastruktury a cestovního ru-chu.

Sdružení se chce podílet na tvorbě rozvojové strategie kraje a jejím naplňování. Členem se může stát právnická osoba mající zájem na aktivním plnění a podpoře poslání sdružení.

Cílem sdružení je podílet se na založení Paktu zaměstnanosti v Libereckém kraji jako jednoho z nástrojů pro plánování a koordinaci klíčových aktivit v plánovacím období 2014 – 2020.

Koho chceme sdružovat:

Průmyslové, stavební a obchodní podniky a další podnikatelské subjekty, oborové klastry, města a obce, vysoké a střední školy, projektové a poradenské organizace, neziskové společnosti, odbory, personální, vzdělávací a rozvojové agentury.

Čeho chceme dosáhnout:

- vytvoření platformy pro komunikaci mezi jednotlivými subjekty v regionu

- vytyčení primárních cílů vycházejících z potřeb jednotlivých členů a krajské strategie a je-jich systematické koordinované prosazování na krajské, národní i evropské úrovni

- podpora zaměstnanosti v Libereckém kraji

- zvýšit absorpční schopnost kraje při čerpání prostředků EU na projekty, které mají pozitivní dopad na tento region

- společným úsilím a koordinací dosáhnout maximálního integračního a synergického efektu jednotlivých projektů, prostě smysluplně využít disponibilní finanční prostředky

- poskytovat členům služby, které jim pomohou v jejich rozvoji

PROČ VSTOUPIT, možnosti:

MĚSTA:

- možnost aktivně ovlivňovat politiku zaměstnanosti (PAKT Zaměstnanosti)

- možnost podílet se na tvorbě vizí, přípravě, systémovém prosazování a realizaci koordino-vaných projektů v rámci kraje

- prostor společným úsilím získat prostředky na realizaci strategických priorit města, které povedou k zlepšení situace v daném regionu

Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje • Široká 170/22 • 460 01 Liberec 2 •IČ:02091470• tel.: 776 831 643 • email: info@sdruzenilk.cz • www.sdruzenilk.cz

- koordinace a sdílení informací v dílčích oblastech

SPOLEČNOSTI A KLUSTRY:

- aktivně ovlivňovat politiku zaměstnanosti (možnost aktivním způsobem ovlivnit výuku na SŠ, strukturu rekvalifikací ÚP, získávat primární informace o dotacích a podporách v oblasti zaměstnanosti)

- uplatnit se při realizaci rozvojových projektů s pozitivním dopadem na celý region

- v předstihu získávat pravidelné informace o možných dotačních titulech a technicko-administrativní pomoc s jejich získáváním

NEZISKOVÉ ORGANIZACE:

- možnost podílet se na tvorbě vizí, přípravě a realizací koordinovaných projektů v rámci kra-je

- podílet se pomocí podpor na začleňování sociálně znevýhodněných skupin na trhu práce a jejich začleňování

- získávat pravidelné informace o možných dotačních titulech a technicko-administrativní pomoc s jejich získáváním

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: kraj-lbc.cz

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

důchodová reforma

Dobrý den, kdy předložíte návrh důchodové reformy? Sliboval jste to v březnu, a už jsme za polovinou. A už jste o ní jednal s opozicí, protože čím déle s ní začnete jednat, tím se celý proces oddaluje nebo hodláte shválit i bez ní a čekat, že až se karty obrátí, zase bude zrušena?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Mračková Vildumetzová (ANO): Pan ministr není lehký soupeř

7:37 Mračková Vildumetzová (ANO): Pan ministr není lehký soupeř

Poděkování na svém veřejném facebookovém profilu za kladné reakce na televizní duel s ministrem Raku…