MF: Plnění státního rozpočtu se meziročně zlepšilo o 24 miliard korun

03.08.2013 12:28

Ke konci července dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 629,9 miliard Kč, celkové výdaje 657,5 miliard Kč a schodek hospodaření 27,6 miliard Kč, což je meziročně lepší výsledek o 24,1 miliard Kč.

MF: Plnění státního rozpočtu se meziročně zlepšilo o 24 miliard korun
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr financí Jan Fischer
reklama

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 32,5 mld. Kč se nejvíce podílely nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery, a to zejména příjmy z EU (o 33,9 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně klesly o 7,2 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Hlavním zdrojem tohoto poklesu bylo inkaso DPPO (pokles o 5,3 mld. Kč) a spotřebních daní (pokles o 4,1 mld. Kč).

Inkaso DPH ve výši 127,1 mld. Kč meziročně vzrostlo o 4,5 mld. Kč, tj. o 3,6 %. Na růstu se nejvíce podílí novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod na 15 a 21 procent.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 73,5 mld. Kč, což je o 4,1 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2012. Na tom se podílelo zejména inkaso spotřební daně z minerálních olejů, které meziročně kleslo o 2,3 mld. Kč. Inkaso spotřební daně z tabákových výrobků meziročně kleslo o 0,7 mld. Kč. Další změnou v oblasti spotřebních daní je pro rok 2013 snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, tzv. zelené nafty z 60 % na 40 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti meziročně rostlo o 3,7 % a dosáhlo 46,9 mld. Kč. Důvodem růstu inkasa je zejména zrušení základní slevy pro pracující důchodce a zavedení tzv. solidární přirážky ve výši 7 % z příjmů převyšujících 4násobek průměrné mzdy.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty  -1,8 mld. Kč (ve stejném období roku 2012 to bylo -1,1 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které proběhly tradičně v dubnu.

U daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou s dosavadním inkasem ve výši 5,3 mld. Kč by se ve výnosu roku 2013 mělo promítnout zvýšení srážkové daně z 15 % na 35 % u zahraničních daňových rezidentů.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 7 měsíců roku 46,1 mld. Kč. To představovalo meziroční pokles o 5,3 mld. Kč, tj. o 10,3 %. Inkaso této daně v samotném červnu a červenci 2013 činilo 25,8 mld. Kč, což je o 4,7 mld. Kč méně než v červnu a červenci 2012.

Na meziroční srovnání inkasa DPH, DPPO a DPFO, které náleží státnímu rozpočtu, působí negativně změna v rozpočtovém určení daní. Ta od 1.1.2013 posiluje příjmy obcí zejména na úkor příjmů státního rozpočtu, což ukazuje následující tabulka:

U majetkových daní, které zatím dosáhly 5,0 mld. Kč, již není na rozdíl od roku 2012 součástí inkasa darovací daň uvalená za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny. Na inkasu daně z převodu nemovitostí by se v roce 2013 mělo projevit zvýšení sazby daně o jeden procentní bod na 4 %.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení zatím při meziročním poklesu o 0,7 % dosáhly 214,8 mld. Kč.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 109,1 mld. Kč (meziroční růst o 41,3 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 77,9 mld. Kč, a byly tak proti stejnému období roku 2012 vyšší o 33,9 mld. Kč. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh dosáhly 5,1 mld. Kč.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 657,5 mld. Kč čerpané ke konci července 2013 byly o 8,3 mld. Kč nad úrovní stejného období roku 2012.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky, především důchody. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 500,3 mld. Kč, což představuje 42,4 % všech rozpočtovaných výdajů a o 4,0 % více než skutečnost dosažená v roce 2012 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 3,2 %). Proti rozpočtu 2012 jde o růst o 1,8 %. Za 7 měsíců roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 276,0 mld. Kč při meziročním poklesu o 2,3 mld. Kč.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 67,6 mld. Kč a meziročně byly vyšší o 1,6 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 54,6 mld. Kč, což je o 0,6 mld. Kč více než v roce 2012. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na leden až srpen v celkové výši 51,6 mld. Kč a tři čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,0 mld. Kč.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 35,0 mld. Kč vykázaly meziroční růst o 4,1 mld. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2013 bude tato částka zúčtována, a to vždy ve výši 2 mld. Kč).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 42,1 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 10,4 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu za leden až červenec 2013 skončilo schodkem ve výši 27,6 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2012 výsledek příznivější o 24,1 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží zejména růst příjmů z EU (o 33,9 mld. Kč).

Hospodaření rozpočtu v samotném červenci skončilo přebytkem 4,0 mld. Kč (v červenci 2012 to bylo 20,0 mld. Kč), když příjmy činily 80,0 mld. Kč (v červenci 2012 to bylo 92,8 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 76,0 mld. Kč (v červenci 2012 to bylo 72,8 mld. Kč). Na meziroční pokles příjmů v samotném červenci o 12,8 mld. Kč působilo negativně inkaso daňových příjmů, zejména DPH (pokles o 7,6 mld. Kč), DPPO (pokles o 3,1 mld. Kč), spotřební daně z tabákových výrobků (o 2,1 mld. Kč) a majetkové daně (pokles o 2,0 mld. Kč – není zde již zachycena darovací daň za bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů). Červencový pokles inkasa DPH je především projevem legislativních změn platných od roku 2013, které vedly ke snížení počtu čtvrtletních plátců ve prospěch měsíčních, a tím pádem i ke změně vývoje inkasa DPH v jednotlivých měsících roku. Podobný pokles nastal i v dubnu tohoto roku a lze očekávat, že v srpnu (stejně jako v květnu) dojde naopak k meziročnímu nárůstu inkasa DPH.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Ministerstvo financí
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

 Anticovid tým: Chceme zařadit mimořádný bod k očkování. Vláda musí objasnit chyby

13:57 Anticovid tým: Chceme zařadit mimořádný bod k očkování. Vláda musí objasnit chyby

AntiCovid tým (složený ze zástupců ODS, KDU-ČSL a TOP 09) je přesvědčen, že pro zvládnutí epidemie j…