Ministr Babiš: Žádný zmatek není. Mysleli jsme i na malé živnostníky

30.11.2016 19:30

Projev na 53. schůzi sněmovny 30. listopadu 2016 k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní:

Ministr Babiš: Žádný zmatek není. Mysleli jsme i na malé živnostníky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Andrej Babiš
reklama

Tady probíhá nějaká mediální dezinformační kampaň, že ten projekt EET je složitý. A bohužel většina aktérů, kteří se k tomu vyjadřují, ho ani nepochopila pořádně. Takže já bych si to dovolil zopakovat.

My jsme tady 260 dní četli návrh o EET, o evidenci tržeb. My jsme jedna z posledních zemí, možná poslední v Evropě. Zákon, který jsme měli přijmout pravděpodobně v roce 1990 při budování tržní ekonomiky naší země. Někdo na to zapomněl. Asi jsme nešli na tu stáž do zahraničí. No, já jsem na té stáži byl, a proto jsem to dovezl. Šedá ekonomika u nás je 160 mld. podle Českého statistického úřadu. Takže, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, žádný zmatek není. Ten zákon jsme četli 260 dní, 50 hodin, z toho z toho pan poslanec Kalousek četl 5 hodin o Vrběticích (?) v rámci EET a od 1. 11. 2016, to je tento rok, jsme za šest měsíců od schválení toho zákona uvedli tenhle revoluční zákon a projekt, který štve hlavně všechny ty, kteří podvádějí na daních, do praxe! A k dnešnímu dni si vyzvedlo autentizační údaje 50 tis. uživatelů a už 27 tis. restaurací nebo zařízení, kde se podává jídlo a ubytování, eviduje. Eviduje. A co se změnilo? No nic. Tu účtenku ti poctiví, kteří ji dávali předtím, tak je tam nějaká číslo. Odezva je v milisekundách. Systém je budován na 10 tis. účtenek za sekundu, přitom původní kapacita měla být 4 tis.

A taky je to první zákon, který má zkušební provoz. Ať mi někdo řekne, který zákon měl tady někdo možnost si vyzkoušet. Já si myslím, že nikdo. Takže není to pravda. Pokud někdo dělá zmatky, tak jsou to vyjádření různých politiků, že my navrhujeme nějakou výjimku. Ne, my jsme vždycky byli proti plošným výjimkám. A samozřejmě to mělo nějaký vývoj. Jak je u nás zvykem, tak všichni to nechávají na poslední chvíli. I ty e-shopy přišly s překvapením, že mají zásadní technologické problémy a objevily dvacet různých druhů plateb při platbě internetem z domu. A taky jsme se snažili v rámci toho pozměňováku přemýšlet o těch malých živnostnících. Vždyť vy jste je tady stále bránili. A my teď přicházíme s možností pro toho nejmenšího, aby mohl požádat o tu paušální daň. Takže my jsme vlastně k tomu dospěli nepřímo. To nebyl návrh na EET. My jsme v návaznosti na rozšíření a zatraktivnění institut tzv. paušální daně a tenhle institut tady máme od roku 2001, které rozpočtový výbor doporučil ve svém usnesení k vládnímu návrhu zákona.

Já předkládám návrh na promítnutí tohoto opatření do zákona o evidenci tržeb. Načasování tohoto pozměňovacího návrhu tak logicky navazuje na aktuální úpravu zákona o dani z příjmu. Takže nemá to nic společného s tím, že začínáme první vlnu zítra. Absolutně nic, jak se to tady snaží někdo podsouvat. Je to proto, protože druhé čtení tzv. daňového balíčku je poslední daňový zákon v rámci této Sněmovny, kterou bude projednávat. Proto jsme s tím přišli teď i na základě toho, že malí živnostníci vždy volali po zjednodušení. To znamená, že ten pozměňovací návrh logicky navazuje na aktuální úpravu zákona o dani z příjmu. S ohledem na to, že druhé čtení k daňovému balíčku, který vláda předložila do Poslanecké sněmovny v červnu tohoto roku, se podařilo uskutečnit až nyní, na konci listopadu, nebylo možné s tímhle pozměňovacím návrhem přijít dříve. Ano, je to tady, v červnu. Nicméně daný čas jsme využili k dalším konzultacím s odborníky i obyčejnými lidmi, abychom dokázali zohlednit reakce v době, kdy EET není pouze abstraktním návrhem, ale platným zákonem, kterým je nutné se řídit.

Vzhledem k tomu, že institut paušální daně spočívá v možnosti poplatníka dohodnout se dopředu se správcem daně na výši zaplacené daně z příjmů, vzniká tím prostor pro vynětí některých skupin z povinnosti evidovat tržby. Důvodem je, že správce daně při tomto způsobu zdanění vychází z předpokládaných příjmů a výdajů a skutečně dosažené příjmy a výdaje v podnikání nemají vliv na stanovenou paušální daň. Evidování takových příjmů prostřednictvím EET tak nemá zdaleka takový význam jako u jiných poplatníků. Podmínkou pro vynětí poplatníka se stanovenou paušální daní z evidence tržeb je to, že jeho tržby nepřesahují 250 tis. korun ročně. Tento limit byl zvolen tak, aby byli vyňati drobní podnikatelé, kteří s ohledem na nízké příjmy budou platit nízkou daň. Dneska de facto neplatí žádnou. Jejich výše je jednoduše ověřitelná ze strany správce daně. Reagujeme tak na ohlasy ze strany těchto podnikatelů, kteří po avizovaném zatraktivnění institutu paušální daně o tento způsob zdanění projevili zájem.

Takže to není automatická výjimka. Když někdo, pokud by k tomu došlo, samozřejmě, ale a priori já jsem zvědav, jestli si tahle sněmovna vzpomene, co tady říkali někteří: Malí živnostníci, zjednodušení života podnikatelům. A to není automatika. To je, kdo si požádá, ta finanční správa to prověří. Tři roky nazpátek. A není to automatismus, že někdo řekne, že mám tolik tržby. My to budeme prověřovat. Různými pomůckami. Různou analytikou. Takže je to jen možnost požádat.

Účinnost daňového balíčku je s ohledem na blížící se konec roku navrhováno posunout z 1. ledna 2017 na 1. dubna 2017. V případě změn u institutu stanovení daně paušální částkou je díky přechodným ustanovením vztažena možnost využít nových změn již pro zdaňovací období 2017. Stejný cíl má i nyní předkládaný pozměňovací návrh. Obsahuje proto přechodné ustanovení, které umožní vynětí z evidencí tržeb z titulu stanovení daně paušální částkou tak, aby k němu mohlo dojít již se spuštěním druhé fáze evidence tržeb. To je již od 1. března 2017. Podmínkou pro toto vynětí je podání příslušné žádosti nejpozději do 31. května 2017. Takže znovu opakuji, že je to o tom institutu paušální daně, který jsme chtěli už tady v červnu řešit. A tenhle institut my jsme přece rozšířili, předtím to měli jenom živnostníci. Teď to mohou mít i zaměstnanci, kteří si přivydělávají jako živnostníci. A dokonce jsme to rozšířili, že živnostníci můžou mít zaměstnance. Protože my chceme motivovat živnostníky, ty nejmenší, s malými tržbami, abychom jim zjednodušili život. Aby nemuseli podávat daňové přiznání, aby nemuseli mít účetnictví, aby se s námi domluvili na tom, že pokud splňují kritéria, že jednou za rok zaplatí paušální daň. Oni dneska neplatí daně. My chceme, aby zaplatili nějakou paušální daň a my jim dáme pokoj! My je nebudeme kontrolovat, nebudeme ztrácet čas. A oni nebudou kontrolováni, nebudou ztrácet čas. A logicky potom z toho vypadl návrh, aby nemuseli evidovat. To má logiku, přece. My to přece zavádíme proto, abychom normální podnikatelské prostředí, aby platili daně.

Takže tam byla otázka od paní poslankyně Kovářové, prostřednictvím pana předsedajícího, že co se stane? Tak ta babička z Kladna, která má ten obchůdek s ovocem a zeleninou a která má evidovat od 1. 3. 2017, když si o to požádá, tak do rozhodnutí Finanční správy nemusí evidovat a nemusí si koupit tu pokladnu. Takže o tom to je. Takže my mluvíme o tom, že je to návrh o paušální dani, ze kterého vypadla tahle možnost. Pro ty nejmenší. Takže tuto možnost můžou využít všichni poplatníci bez ohledu na to, do které fáze evidence spadají. Nepředpokládá se, že by tak učinili poplatníci spadající do první fáze vzhledem k tomu, že se jedná o provozovatele hostinských a ubytovacích zařízení, kteří zpravidla značně převyšují částku 250 tis. korun ročně. Nicméně pokud se jejich tržby vejdou do stanoveného limitu, mohou být z evidence tržeb od 1. března 2017 vyloučeni i oni.

Druhé téma, které předkládaný pozměňovací návrh obsahuje, se týká vyloučení plateb prováděných přes internet. To je plateb, kdy nedochází k osobnímu styku mezi tím, kdo dává příkaz k platbě, a příjemcem této platby. Cílem je zjednodušit praxi zejména pro e-shopy, které budou muset evidovat pouze v případě osobního převzetí zboží na pobočce. V této souvislosti bych chtěl upozornit, že se nejedná o výjimku pro určité subjekty či skupiny osob, ale o zpřesnění ve vymezení evidované tržby. Je tam jasná elektronická stopa. Důvody pro změny jsou především praktické. U těchto druhů bezhotovostního způsobu placení, při kterých nedochází k osobnímu styku zákazníka s prodávajícím, je totiž obtížné zabezpečit řádné splnění evidenční povinnosti, to je zaslat datovou zprávu o evidované tržbě a vystavit účtenku v okamžiku uskutečněné tržby.

Takže ještě jednou: My jsme došli k tomu návrhu přes institut paušální daně. Není to plošná výjimka, jak jsou tady navrhovány různé výjimky. A mimochodem, byl jsem překvapen, že jsem se dneska dozvěděl, že vlastně poslanec za ČSSD pan Šincl navrhoval 16. 11. na rozpočtovém výboru výjimku z evidence tržeb pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů z evidence tržeb, nebankovního. Takže jsem překvapen, že vlastně jsme, když jsme to projednávali. Dokonce rozpočtový výbor o tom hlasoval. Škoda, že jsme to, když jsme měli tu kontroverzní koaliční radu, nevěděli, že tady byl první takový návrh na výjimku. Já nepředkládám výjimku. Já předkládám institut paušální daně a logicky, když s někým domluvíme paušální daň, tak by neměl evidovat. Takže bych byl strašně rád, kdybychom konečně už přestali mluvit o chaosu, protože ten chaos dělají různá vyjádření politiků, kteří ani neznají pořádně tu podstatu. Není to plošná výjimka. Znovu opakuji, je to možnost požádat o paušální daň, které možná vyhoví Finanční správa anebo i nevyhoví. Takže to není automatika.

Opozice se směje. Vy jste plédovali, že ti malí, že je to proti malým. To je samozřejmě nesmysl, to je proti všem... (Potlesk a smích zprava.) To je proti všem, kteří podvádějí u hotovostních plateb. Je to o hotovostních platbách. Nevím, co je na tom směšného. Takže teď máte možnost, jak jste tady vždy říkali, že my máme něco proti malým živnostníkům - ne, nemáme nic. Naopak. My jim teď chceme pomoci. Tak budu strašně rád, když všichni ti, kteří tady vystupovali a plédovali za ty nejmenší, tak máte možnost ten pozměňovací návrh podpořit.

Takže budu rád, když podpoříte můj návrh, který je zaevidován pod číslem 5334. Je to samozřejmě historický okamžik, zítra, po 25 letech konečně budeme mít evidenci tržeb. Poslední v Evropě! 

A funguje to, funguje to. Každou hodinu nabíhají další podnikatelé, kteří vítají narovnání trhu. A to, že z toho vypadnou daně, samozřejmě. Už dnes za námi chodí podnikatelé a my nechceme nikoho pronásledovat. Víme, že budou mít nárůsty tržeb o stovky procent. My víme, že zaměstnanci v restauracích, číšníci, kuchaři, že berou jedenáct tisíc minimální mzdu, někteří. A že dostávají "kešovku" a potom nemají odvody na důchody, na sociální pojištění, na zdravotní. Někteří berou podporu v nezaměstnanosti.

Ano, tak to funguje. Já jsem musel snížit DPH na točené pivo z 21 procent na deset, potom na patnáct. A kolik jsme vybrali na točeném pivu? No, 260 miliónů za minulý rok. A kolik bychom měli vybrat podle hektolitru? No, přece 2,6 miliardy. A kolik je rozdíl? Dvě miliardy, tři sta čtyřicet miliónů. To jsou ta konkrétní čísla. A já teď navštěvuji restaurace a beru si účtenky. A půjdu do restaurací od zítra znovu a dám si stejné menu, abych se podíval, jestli navýšili ceny. Ale oni nemají důvod navýšit ceny, protože od zítra se jim snižuje DPH na jídlo a na nealkoholické nápoje z 21 procent na 15. Takže oni ušetří.

A pokud dneska někdo říká, že byly nějaké náklady na EET - jaké? Software je zdarma na sítích. Nejlevnější pokladna stojí 4 700 korun. A dá se odpočítat z daně. Tak jaké náklady? Ať mi to někdo řekne. Takže oni ušetří. Všichni poctiví ušetří. A není důvod, aby někdo někde navyšoval. Pokud navyšuje, tak podváděl. Ano. Všichni poctiví nemohou navyšovat, protože mají sníženou DPH z 21 procent na 15. A to je odměna pro ně. To, že poctivě podnikali. Proto jsme s tím přišli. Neříkejte, že nefunguje systém. Funguje. Funguje perfektně. A samozřejmě si myslím, že konečně po letech, a je plno podnikatelů, kteří nám píší, že na to čekali dvacet let, aby se konečně narovnalo u nás podnikatelské prostředí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Další články z rubriky

Grospič (KSČM): Věřím, že vláda bude vybírat moudře a spravedlivě

4:31 Grospič (KSČM): Věřím, že vláda bude vybírat moudře a spravedlivě

Komentář k rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana