Ministr Bartoš: Najít rovnováhu mezi transparentností a strategickým přístupem k veřejným zakázkám

15.11.2022 19:18

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny 15. listopadu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ministr Bartoš: Najít rovnováhu mezi transparentností a strategickým přístupem k veřejným zakázkám
Foto: Hans Štembera
Popisek: "Digitální" ministr Ivan Bartoš

Já vám děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o širší revizi zákona z roku 2016, která je založena na odborných diskuzích. Ty navrhované změny jsou podporovány širokou odbornou veřejností, například také Asociací pro veřejné zakázky.

Ten návrh zákona je zejména reakcí na odůvodněné stanovisko Evropské komise k nedostatečné transpozici některých pravidel stanovených v zadávacích směrnicích. Jedná se o dva okruhy, a to o problematiku stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek pravidelné povahy a přípustnost ústní komunikace v rámci zadávacího řízení. Musím také uvést, že předložení této novely je pokračováním práce prováděné za vlády minulé a já jsem rád, že zpravodajkou tohoto tisku je právě paní poslankyně Dostálová. Minulé vládě se bohužel nepovedlo dokončit ten započatý legislativní proces. Máme zde tedy implementační dluh České republiky vůči Evropské unii a čelíme již řízení o nesplnění povinností, tzv. infringementu. Odůvodněné stanovisko bylo České republice doručeno již v listopadu 2019. I to je důvod, proč doufám v hladké projednání tohoto návrhu. Účinnost v návrhu zákona je stanovena na 1. ledna 2023. Jsem však připraven podpořit i ten pozměňovací návrh paní poslankyně Dostálové, který již byl načten do systému a navrhuje posunutí účinnosti zákona, neboť souhlasím s tím, že je vhodné, aby vlastně poskytnout prostor pro seznámení se s provedenými změnami.

Dovolte mi stručně shrnout obsah té novely. Do návrhu novelizace byly zahrnuty změny týkající se zejména jsou to čtyři oblasti. První upřesnění transpozice zadávacích směrnic. Předpokládaná hodnota ústní komunikace. Druhá oblast je zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel, například poskytování a prokazování jistoty. Ta třetí oblast je snížení administrativní zátěže; při řízeních u ÚOHS budou zadavatelé oprávněni poskytnout úřadu přístup k dokumentaci veřejné zakázky v existujících elektronických nástrojích. A v té oblasti čtvrté zastřešující jsme pracovali zejména na jednoznačnosti a srozumitelnosti textu. Navrhovanou úpravou nedochází k žádným zásadním změnám v úpravě dozoru nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek nad rámec toho, co jsem zde zmínil.

Tolik asi stručně k obsahu normy. Já jsem si vědom, že jde o velmi důležitý předpis. Ta předkládaná novelizace je však převážně technickou úpravou toho stávajícího zákona o zadávání veřejných zakázek. Celkově je novelizace zadávací praxí očekávána jako taková podporována a já si dovoluji vás požádat o její podporu a jsem připraven se svými kolegyněmi a kolegy poskytnout jakékoliv bližší informace či doplnění.

Návrh byl projednán garančním výborem, kterým je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A také výborem pro obranu. Ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byly načteny a blíže prodiskutovány a posléze přijaty čtyři pozměňovací návrhy. A ve výboru pro obranu pak jeden pozměňovací návrh. Předložené pozměňovací návrhy nepředstavují riziko pro realizaci zadávání nebo zadávacích řízení či jakési porušení závazků vůči Evropské unii, ani nikterak nenavyšují administrativní zátěž. Já předpokládám, že podrobněji vás s těmi pozměňovacími návrhy seznámí zástupci jednotlivých výborů. Já se k nim případně vyjádřím v rámci další diskuze.

Ještě bych se chtěl současně vyjádřit k tématu, které je poměrně důležité a rezonuje, a to je téma možného zvýšení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu. Ty jsou aktuálně stanovené na dva miliony korun bez DPH pro služby a dodávky a šest milionů bez DPH pro stavební práce. My je diskutujeme, já bych zde rád zdůraznil, že i ta diskuse vzhledem na dlouhodobě se zvyšující ceny stavebních prací, materiálů je jistě opodstatněná. Tyto limity zůstávaly poměrně dlouhou dobu beze změny, ačkoliv ceny narůstaly. Na druhou stranu to zvyšování limitů se týká národní diskuse o transparentnosti ve veřejných zakázkách a i o protikorupčních postupech. Nemluvě o tom, že v mezinárodním srovnání byly tyto limity v České republice historicky nastaveny poměrně vysoko.

Já bych za Ministerstvo pro místní rozvoj upřednostnil systémovou diskusi o těch limitech, rovněž ve vztahu k těm podlimitním veřejným zakázkám. Abych byl konkrétnější, my se v tuhletu chvíli věnujeme a budeme se dále věnovat v rámci zpracování národní strategie veřejných nákupů této oblasti. A právě v té strategii se na základě klíčových dat a mezinárodních srovnání a té odborné diskuse budeme zabývat otázkami, jaké limity vidíme pro to VZMR ve vztahu k podlimitním veřejným zakázkám, respektive, jak najít rovnováhu mezi transparentností a strategickým přístupem k veřejným zakázkám. Jako Ministerstvo pro místní rozvoj bychom tedy preferovali přistoupit ke změně až poté, co budeme mít výstupy tady z toho procesu k dispozici. I když je to téma, který řešíme aktivně a předpokládám, že zde možná i zazní nebo později zazní nějaké návrhy v tomto směru. Toto je za mě na úvod. Děkuji za pozornost.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • Místopředseda vlády pro digitalizaci
  • místopředseda vlády

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Tomáš Zdechovský byl položen dotaz

Proč nikdo z EU neinicuje jednání o míru?

Určitě je to s Putinem těžké, ale když se o to nikdo nebude pokoušet, jak jinak válku ukončit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Mediální oblíbenec to nakonec vyhrál

12:00 Vích (SPD): Mediální oblíbenec to nakonec vyhrál

Vzhledem k tomu, že v České republice ještě nebyla zavedena ani korespondenční volba ani volba elekt…