Ministr Baxa: Opravdu jsem zdědil rozpočet ministerstva v neutěšeném stavu

30.11.2022 22:03

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny 30. listopadu 2022 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023

Ministr Baxa: Opravdu jsem zdědil rozpočet ministerstva v neutěšeném stavu
Foto: Repro TV Barrandov
Popisek: Ministr kultury Martin Baxa (ODS)

Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte mi krátce reagovat na vystoupení pana kolegy Brože. Já samozřejmě, pane poslanče prostřednictvím paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, zcela ctím vaše právo k tomuto tématu vystoupit. Myslím si, že není od věci si předtím ta čísla, o kterých vy tady hovoříte, také trochu porovnat s tím, co opravdu v tom rozpočtu je a jak se ta čísla v čase vyvíjejí.

Ministerstvo kultury vstoupilo do letošního složitého roku s návrhem rozpočtu, který byl zděděn z minulých dob. Obsahoval v sobě tehdy v letech 2020 - 2021 nějaké covidové kompenzace, ale bohužel - a znovu to tady zdůrazním - promeškala minulá vláda, vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM příležitost, kdy v zemi byla nebývalá ekonomická prosperita, kdy se dramaticky zvyšovaly příjmy státního rozpočtu, kdy nebylo na naši zemi uvalováno to velké neštěstí a ta velká tíha v podobě růstu cen energií, války na Ukrajině a podobně a kdy se prostě bez problémů dalo docílit toho jednoho procenta výdajů státního rozpočtu na kulturu.

Po nástupu naší administrativy bylo zapotřebí vůbec návrh rozpočtu konsolidovat. Jenom třeba připomenu věc, která už je dnes zapomenuta, ale já jsem vyjednal v lednu letošního roku kompenzace pro covidem postižené organizace ve výši stovek milionů korun, vláda ten můj návrh akceptovala a přijala, a to bylo v době, kdy se tvrdilo, že na to byly peníze v rozpočtu, nicméně my když jsme tam přišli, tak v tom rozpočtu nebylo nic.

Tak jenom připomenu to, že alespoň co se mého resortu týče, tak já jsem opravdu zdědil rozpočet Ministerstva kultury v neutěšeném stavu, nad kterým tehdy tak jakoby nějak visely ty covidové kompenzace, které ale ve skutečnosti nesměřovaly k systémovým problémům nebo k řešení systémových problémů našeho resortu, stejně tak u Národního plánu obnovy.

Já jsem si vytkl mimo jiné v této oblasti dva důležité cíle. První z nich je stabilizovat financování mého resortu v těžké době a druhým cílem bylo to, aby se uvedl v chod Národní plán obnovy. K tomu jenom dodám to, že peníze na Národní plán obnovy nejsou žádné automatické evropské peníze, jak se vy i někteří vaši kolegové pokoušejí pravidelně říkat. Není to prostě tak, že to byly rezervované peníze, které tak jako tak by v české kultuře v uvozovkách skončily. Peníze z Národního plánu obnovy může Ministerstvo kultury a celý resort kultury nebo celá oblast kultury čerpat jedině tehdy, když k tomu budou připravené podmínky. A mně a mému týmu trvalo více než půl roku než ten vlastně zoufalý stav, ve kterém byla příprava Národního plánu obnovy, a to zdůrazňuji, ne díky úředníkům Ministerstva kultury, ale špatnému postupu předchozího politického vedení ministerstva, než se nám ho podařilo rozpohybovat a dnes už se peníze čerpají a jsou připraveny výzvy právě na ten další rok, na který směřují ty dvě miliardy korun.

Proto já toto považuji za úspěch. To není tak, že bychom si tady automaticky přidávali do toho nárůstu peníze, které máme tak jako tak jisté. Vůbec ne. Byly to peníze, které buď bychom dostali nebo nedostali podle toho, jak jsme na to byli připraveni.

Byl jsem velice potěšen, že vláda jako kolektivní orgán, jak to tady říkal v úvodu jednání pan ministr Stanjura, vyslyšela mé návrhy ohledně stabilizace financování kultury v této těžké době. Přidávají se stovky milionů korun nejenom na platy, ale také na pokrytí energetických nákladů našich příspěvkových organizací. K tomu, když jste tak zmiňoval to osvětlení Národního muzea a další, tak jenom připočtu, že i kulturní instituce patří do režimu zastropování cen energií, tedy elektřiny a plynu, takže se vlastně budou synergicky potkávat naše kompenzace s tímto vládním opatřením, ale jsme si vědomi toho, že i tak, ta doba je velmi obtížná a tak jako všude jinde ve veřejném sektoru a nejen ve veřejném sektoru všude jinde v Česku se provádějí úsporná opatření, která prostě k této těžké době, kterou nevyvolala vláda České republiky, kterou vyvolala Putinova agrese proti Ukrajině, využíváme, které musíme nějakým způsobem akceptovat, protože prostě bez toho by se energetická situace vyřešit nedala.

Anketa

Skončí válka na Ukrajině v roce 2023?

57%
43%
hlasovalo: 17506 lidí

Považuji za zcela nepravdivou informaci, kterou jste tady zmiňoval, o dotačních programech v oblasti památkové péče. Já jsem musel pro letošní rok část těch dotačních programů nevypsat. Na příští rok se navzdory této těžké situaci dotační programy pro obce, poskytované prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, otevírají, stejně tak jako některé menší dotační programy jako akviziční fond.

Program profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a sborů vyjma jednoho covidového roku je ve výši 400 milionů, což je částka, která je z pohledu vývoje financí na tento program nejvyšší. Stejně tak zmíním to, že se navýšily i finanční prostředky na takzvané kulturní aktivity, tedy dotace do oblasti kultury, směřované k organizacím, které nejsou zřizované mým ministerstvem.

Zmíním ještě jednu klíčovou věc. Také jsem zdědil v zamrzlé podobě systém filmových pobídek, který vlastně přestal fungovat, protože nebyl systémově řešen a jak už v novele státního rozpočtu na letošní rok, tak v návrhu státního rozpočtu i v rozpočtových výhledech na další roky už jsou zahrnuty finanční prostředky, které umožní od 1. ledna znovu systém filmových pobídek otevřít a tím pádem využívat dovedností českých filmových profesionálů, ať už je to v profesích filmových, ať už je to v postprodukci, ať už je to v grafice, prostě ve všem tom, v čem jsme dobří.

Já, pane poslanče, fakt považuji za podstatné toto tady říct, protože se často mluvívá o tom, že kultura je popelka, že je na okraji zájmu a tak podobně. Tak chci jenom zdůraznit, že vláda, jejímž jsem členem, zdůrazňuji vláda jako celek, navrhla Poslanecké sněmovně k projednání rozpočet, který evidentně v těch jednotlivých číslech, tak, jak jsem tady doložil, považuje kulturu za svou prioritu a vychází vstříc potřebám resortu kultury i kultury samotné v této mimořádně těžké době.

A jenom doplním to, že včera jsem řídil jednání Rady ministrů Evropské unie právě pro kulturu, kde se objevilo i téma reakce kulturní sféry na tuto těžkou dobu a naše opatření, to znamená jak přímé kompenzace, tak zastropování cen pro kulturní organizace, nejsou ničím samozřejmým i v evropském kontextu. A to, že v Česku se zastropování cen energie může použít jako podpůrný nástroj i pro nestátní kulturní instituce, to znamená, nemyslím jenom na sebe, ale i na další, je považováno i průřezově všemi členskými státy Evropské unie jako velký bonus.

Tak já jenom chci takto shrnout věcně, že ta opatření, která se potom promítla do návrhu státního rozpočtu v současné době bezpochyby přispějí ke stabilizaci resortu kultury a umožní kulturnímu sektoru nejenom překonat tuto těžkou dobu, ale věřím, že budou sloužit i v případě Národního plánu obnovy jako dobrý odrazový můstek pro další roky.

Děkuji.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

omluva

Sám o sobě říkáte, že jste se v životě až na výjimky neomloval. Nepadlo vás, že tohle je důvod, proč vae popularita klesá? A myslíte, že se máte za co omlouvat jako prezident? Pokud ano, za co podle vás?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Za tenhle stupidní výrok by se nemusel stydět ani soudruh Gottwald

21:15 Vondráček (Svobodní): Za tenhle stupidní výrok by se nemusel stydět ani soudruh Gottwald

Reakce na facebookovém profilu na vládní návrh omezení přístupu k informacím