Ministr Blatný: Nově bude způsobilý k výkonu povolání sestry také student všeobecného lékařství

4. 12. 2020 17:00

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny dne 4. 12. 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

Ministr Blatný: Nově bude způsobilý k výkonu povolání sestry také student všeobecného lékařství
Foto: Hana Brožková
Popisek: Ministr zdravotnictví Jan Blatný
reklama

Děkuji, vážený pane předsedající. Milé dámy, vážení pánové, obracím se na vás nyní po druhé s tímto, věřím, že naprosto nekontroverzním, návrhem. Dovolte mi, abych zde uvedl operativně připravený návrh zákona, který reaguje na situaci způsobenou epidemií onemocnění covid-19 a na řešení jejích důsledků v návaznosti na to vyhlášený nouzový stav. Vzhledem k dopadům na personální situaci způsobenou důsledky tohoto onemocnění a potřebě zajistit poskytování zdravotní péče, zejména u poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb, případně sociálních služeb v době, kdy jsou nemocnice personálně oslabené v důsledku karantény nebo onemocnění řady zdravotnických pracovníků, je nezbytné najít vhodný způsob, jak rozšířit možnost získat další zdravotnické pracovníky pro zajištění poskytovaného zdravotní péče. Předkládaný návrh zákona tedy rozšiřuje možnosti uplatnění studentů všeobecného lékařství. Navrhuji proto, aby úprava § 21b zákona o nelékařských zdravotnických pracovnících byla doplněna o další alternativu pro získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry. Nově bude mít způsobilost k výkonu povolání praktické sestry také student studijního oboru všeobecné lékařství po absolvování osmi semestrů a vykonání zkoušky z předmětu ošetřovatelství nebo péče o nemocné, případně podobného předmětu. Jedná se vlastně o situaci, kdy bude možno studenty medicíny po čtvrtém ročníku legálně zaměstnat jako praktické sestry a budou mimo jiné moci být i takto adekvátně ohodnoceni. Budou tedy pracovat na místech, která jim právem náleží. Návrh tak využívá prostupnosti některých studijních a vzdělávacích programů a znalostí a dovedností mediků s některými nelékařskými zdravotnickými povoláními. V současné době je tato prostupnost vzdělávání již využívána, když zákon o nelékařských povoláních upravuje podmínky pro uplatnění mediků, zatím ale jenom pro pozici sanitáře a ošetřovatele. Navrhovaná úprava se jeví jako nejvhodnější a nejrychlejší způsob řešení nedostatku zdravotnických pracovníků zejména pro stávající období, ale není tím limitována. Dopady navrhované právní úpravy budou příznivé, neboť uplatnitelnost studentů všeobecného lékařství tak bude širší. Současně přispěje ke zvýšení počtu nejvíce poptávaných nelékařských zdravotnických pracovníků, kterými jsou zdravotničtí pracovníci poskytující ošetřovatelskou péči. Navržená právní úprava nemá dopady do veřejných rozpočtů.

Předkládaný návrh projednal dne 1. prosince 2020 výbor pro zdravotnictví a doporučil ve svém stanovisku, aby s ním Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas. Ještě bych rád zmínil, že výbor pro zdravotnictví na svém jednání projednal také pozměňovací návrh, který předložil pan poslanec Třešňák a paní poslankyně Richterová. Tento pozměňovací návrh upravuje možnost, aby studenti studijních programů zubního lékařství po absolvování čtyř semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studia oboru zubní lékařství a po složení zkoušky z předmětu preklinického zubního lékařství nebo podobného předmětu v rámci tohoto studijního oboru získali způsobilost k výkonu povolání zubní instrumentářka. Výbor pro zdravotnictví uvedený pozměňovací návrh nepřijal. Já se přikláním k tomu, aby právní úprava uvedená v tomto pozměňovacím návrhu byla projednána v rámci řádného legislativního procesu včetně připomínkového řízení a mimo jiné také z toho důvodu, že v současné době není k dispozici srovnání obsahu studijního programu zubní lékařství a vzdělávacího programu zubní instrumentářky.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh řešení nastalé situace je nezbytné přijmout co nejdříve, neboť napomůže k okamžitému řešení nedostatku personálního zabezpečení poskytování zdravotní péče, zejména v nynější situaci způsobené současnou epidemií. Tato právní úprava pak umožní přijmout mediky u poskytovatelů zdravotních služeb na pozici praktických sester, a to ve velmi krátké době. Z uvedených důvodů proto navrhuji přijmout tento návrh ve stavu legislativní nouze. Dovoluji si vás tedy požádat o laskavou podporu tohoto materiálu.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Prokop (ANO): Hotel Opatov na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy

22:48 Prokop (ANO): Hotel Opatov na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy

Milí sousedé, asi jste v tomto týdnu zaregistrovali, že magistrát začíná váhat s již několikrát doml…